Άρθρο 23 – Σκοπός – Λειτουργία

1. Οι Στέγες Ημιελεύθερης Διαβίωσης (ΣΗΔ) είναι δημόσιες Μονάδες ημιελεύθερης ή ανοικτής διαβίωσης ανηλίκων δυναµικότητας µέχρι 15 θέσεων. Ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρ. 4 του παρόντος και κατά προτεραιότητα στους νοµούς Αττικής και Μαγνησίας.
2. Οι ΣΗΔ παρέχουν διαμονή και αυξημένη φροντίδα για νέους που έχουν διαπράξει αξιόποινη πράξη, ηλικίας άνω των 12 ετών, για τους οποίους απαιτείται εντατική επιτήρηση και κατάλληλη παρέμβαση. Στις ΣΗΔ εισάγονται νέοι έως 18 ετών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις νέοι έως 21 ετών. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να διαμένουν ανήλικοι ηλικίας κάτω των 12 ετών σε ξεχωριστούς χώρους της Στέγης. Κάθε Μονάδα μεριμνά για το διαχωρισμό των διαμενόντων νέων ανάλογα με την ηλικία και το φύλο τους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ΕΚΛ.
3. Στις ΣΗΔ μπορεί να λειτουργεί υπο-Μονάδα ημερήσιας φροντίδας χωρίς διαμονή, σκοπός της οποίας είναι η έγκαιρη παρέμβαση και η υποστήριξη για την κοινωνική ένταξη των νέων, με υλοποίηση κατάλληλα δομημένων προγραμμάτων παρέμβασης και παράλληλη υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος. Σκοπός της λειτουργίας αυτών των υπο-Μονάδων είναι η κατά το δυνατόν παραμονή του νέου στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του με την παροχή της μέγιστης δυνατής υποστήριξης, σύμφωνα με το συμφέρον του. Λειτουργούν σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ΕΚΛ.
4. Οι ΣΗΔ μπορεί να λειτουργούν αποκλειστικά ως Μονάδες ημερήσιας φροντίδας χωρίς διαμονή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή ονομάζονται Μονάδες ημερήσιας φροντίδας.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».