Άρθρο 49 – Προσόντα Διορισµού

1. Τα προσόντα διορισµού στους παρακάτω κλάδους έχουν ως εξής:
α) για τον Κλάδο ΠΕ Ψυχολόγων, πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής µε ειδίκευση στην Κλινική Ψυχολογία και εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) χρόνων κατά προτίμηση στην ψυχολογία παιδιών και εφήβων.
β) για τον κλάδο ΠΕ Εγκληματολόγων, πτυχίο ή δίπλωµα Εγκληματολογίας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Εργασίας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και μεταπτυχιακό δίπλωμα εγκληματολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
γ) για τον κλάδο ΠΕ Φροντιστές Μονάδων Μέριμνας Νέων, πτυχίο ή δίπλωμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Νομικής ή Κοινωνικής Εργασίας ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Παιδαγωγικής ή Νοσηλευτικής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
δ) για τον κλάδο ΤΕ Φροντιστές Μονάδων Μέριμνας Νέων πτυχίο ή δίπλωμα: Κοινωνικής Εργασίας ή Νοσηλευτικής ή Βοηθών Νοσηλευτών ή Επισκεπτών Υγείας ή Εργοθεραπείας ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ή ΠΣΕ (ΤΕΙ) ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ΠΣΕ (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Κατά την επιλογή του επιστημονικού προσωπικού και προσωπικού των περιπτώσεων γ και δ της προηγούμενης παραγράφου, συνεκτιμώνται τυχόν µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή εργασιακή εµπειρία σε συναφές αντικείµενο ή σχετική ερευνητική εργασία.
3. Για όλες τις θέσεις, πλην των κλάδων ΔΕ Μαγείρων και ΥΕ Καθαριότητας, απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001.

 • 18 Ιουνίου 2019, 09:47 | Κώστας

  Προτείνεται, επιπλέον, στα τυπικά προσόντα του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων να συμπεριληφθούν:
  1) η ειδίκευση στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Η Αναπτυξιακή Ψυχολογία μελετά τη γνωστική ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου.
  2) η ειδίκευση στην εκπαιδευτική ψυχολογία, η οποία εξετάζει επιμέρους θέματα όπως «Νοημοσύνη, γνωστική-συναισθηματική-κοινωνική ανάπτυξη, σχέσεις, συναισθήματα, συμπεριφορά»

  Η ειδίκευση να αποδεικνύεται EITE με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο ζητούμενο γνωστικό αντικείμενο, EITE με την προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στο αυτό γνωστικό αντικείμενο. Να ΜΗΝ απαιτείται ΚΑΙ η κατοχή μεταπτυχιακού ΚΑΙ η προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».