Άρθρο 01 – Ορισµοί

1. Οι Μονάδες Μέριμνας Νέων (εφεξής ΜΜΝ) είναι δομές ημερήσιας φροντίδας ή στεγαστικές δομές ανοικτής ή ηµιελεύθερης διαβίωσης, οι οποίες ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Μονάδες Μέριμνας Νέων είναι: α) οι Στέγες Φιλοξενίας, β) οι Στέγες Ημιελεύθερης Διαβίωσης, γ) οι Θεραπευτικές Μονάδες, δ) οι Μονάδες Απεξάρτησης Νέων, ε) οι Μονάδες Εντατικής Επιτήρησης Νέων και στ) οι Μονάδες Επανένταξης Νέων.
2. Με τον όρο «νέοι» νοούνται ανήλικοι και ανήλικες ηλικίας οκτώ έως δεκαοκτώ ετών καθώς και νέοι και νέες ηλικίας δεκαοκτώ έως είκοσι πέντε ετών.
3. Με τον όρο «αρμόδιος εισαγγελέας» νοείται ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ανηλίκων ή ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου της Μονάδας ή της κατοικίας του νέου εάν δεν έχει γίνει ακόμη παραπομπή του σε Μονάδα.
4. Με τον όρο «επιστημονικό προσωπικό» της Μονάδας νοούνται οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Εγκληματολόγων, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Υγείας – Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας και ΤΕ Υγείας – Πρόνοιας ειδικότητας Νοσηλευτικής, καθώς και ο Σύμβουλος-Συντονιστής Εκπαίδευσης που προΐσταται της σχολικής μονάδας ή του παραρτήματος που λειτουργεί στην οικεία Μονάδα, οι οποίοι συγκροτούν το Επιστημονικό Συμβούλιο κάθε Μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».