Άρθρο 47 – Προσωπικό Μονάδων Εντατικής Επιτήρησης Νέων

1. Για κάθε Μονάδα Εντατικής Επιτήρησης Νέων (δυναμικότητας έως 20 θέσεων) προβλέπονται οι ακόλουθες θέσεις µόνιµου προσωπικού:
– Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων, θέσεις τρεις (3)
– Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Εγκληματολόγων, θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων, θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, θέσεις δύο (2)
– Κλάδος ΠΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων θέσεις πέντε (5)
– Κλάδος ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας θέσεις τρεις (3)
– Κλάδος ΤΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων θέσεις πέντε (5)
– Κλάδος ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού θέσεις δύο (2)
– Κλάδος ΔΕ Μαγείρων, θέσεις μία (1)
– Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις μία (1).
2. Στη ΜΕΕΝ προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Ψυχολόγων ή ΠΕ Εγκληματολόγων ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ ή ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας ή ΠΕ ή ΤΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα περί επιλογής προϊσταμένων.
3. Ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων προσωπικού καθώς και των ειδικοτήτων τους στην περίπτωση ίδρυσης και λειτουργίας ΜΕΕΝ μικρότερης χωρητικότητας, καθορίζεται αναλογικά και περιγράφεται ειδικά στην Υπουργική Απόφαση ίδρυσης της Μονάδας.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».