Άρθρο 31 – Σκοπός- Λειτουργία

1. Οι Μονάδες Εντατικής Επιτήρησης Νέων (ΜΕΕΝ) είναι δημόσιες Μονάδες ηµιελεύθερης διαβίωσης για ανηλίκους με συμπληρωμένο το 15ο έτος της ηλικίας τους, στις οποίες εκτελείται το αναµορφωτικό µέτρο του άρθρου 122 παρ. 1 περ. ιβ΄ Π.Κ. Οι ΜΕΕΝ λειτουργούν ως περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΔΔΑΔ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 4 του παρόντος.
2. Οι ΜΕΕΝ λειτουργούν στους νοµούς Αττικής και Μαγνησίας, είναι εγκατεστημένες σε χωριστά κτίρια για κάθε φύλο και είναι δυναμικότητας µέχρι 20 θέσεων για αγόρια και 10 θέσεων για κορίτσια.
3. Σκοπός των ΜΕΕΝ είναι η διαπαιδαγώγηση των νέων µε κατάλληλα προγράµµατα εκπαίδευσης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, δημιουργικής απασχόλησης, επαγγελµατικής κατάρτισης, με στόχο την κοινωνική τους ένταξη και την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Παράλληλα ενισχύεται το οικογενειακό τους περιβάλλον για την επιστροφή των νέων σε αυτό και, εάν αυτό δεν είναι εφικτό ή σύμφωνο με το συμφέρον τους, προετοιμάζεται η τοποθέτησή τους σε ανάδοχη οικογένεια, σε κατάλληλη προνοιακή δομή ή υιοθετείται άλλη πρόσφορη λύση.
4. Για τη λειτουργία των Μονάδων εκδίδεται ΕΚΛ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ. 5 του παρόντος.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».