Άρθρο 14 – Ενημέρωση γονέων – Άσκηση επιμέλειας του ανηλίκου

1. Οι γονείς ή ο επίτροπος των νέων που διαμένουν στις ΜΜΝ ή ο έχων δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ενημερώνονται από τον Διευθυντή ή το νόμιμο αναπληρωτή του σχετικά µε τις ισχύουσες διατάξεις, τον ΕΚΛ της Μονάδας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των νέων. Ομοίως ενημερώνονται αμελλητί για την εισαγωγή, άδεια, αποχώρηση, πρόβλημα υγείας αυτών ή άλλο σοβαρό ζήτημα που τους αφορά.
2. Η ενημέρωση των ανωτέρω προσώπων στην περίπτωση εισαγωγής στις Μονάδες νέων ηλικίας 18 έως 25 ετών, γίνεται με τη συναίνεση των νέων.
3. Μετά την εισαγωγή του ανηλίκου σε Μονάδα, αν η άσκηση της επιμέλειας από τους γονείς είναι αδύνατη ή αυτοί κρίνονται ακατάλληλοι, κατόπιν εισήγησης του ΕπΣυΜ, ο Διευθυντής, αφού λάβει υπόψη του και τη γνώμη του ανηλίκου, υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση αίτηση στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να καθορισθεί το πρόσωπο που θα ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Μονάδα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ΑΚ. Μέχρις ότου αποφανθεί το δικαστήριο, την επιμέλεια του ανηλίκου ασκεί ο Διευθυντής.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».