Άρθρο 40 – Ταµείο Αρωγής και Ψυχαγωγίας

1. Σε κάθε Μονάδα λειτουργεί Ταµείο Αρωγής και Ψυχαγωγίας (ΤΑΨ), τα έσοδα του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για την αρωγή, οικονομική ενίσχυση και ψυχαγωγία των νέων. Τα έσοδα του Ταµείου είναι: α) δωρεές σε χρήμα β) λαχειοφόρες αγορές ή έσοδα από πολιτιστικές εκδηλώσεις των Μονάδων και γ) εισπράξεις από πώληση ή βράβευση ομαδικών χειροτεχνηµάτων. Με εισήγηση του ΕπΣυΜ δύναται να διατίθεται ποσοστό μέχρι 15% των εσόδων του ΤΑΨ για την κάλυψη έκτακτων και εξαιρετικών αναγκών της Μονάδας ή αναγκών των εξυπηρετούμενων από τη Μονάδα νέων.
2. Τα έσοδα του ΤΑΨ κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασµό της κάθε Μονάδας µε υπεύθυνο τον Διευθυντή και υπόλογο διαχειριστή, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων μετά από πρόταση του ΕπΣυΜ.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».