Άρθρο 44 – Προσωπικό Μονάδων ημερήσιας φροντίδας

1. Για κάθε Μονάδα ημερήσιας φροντίδας που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 22 και της παρ. 4 του αρ. 25 προβλέπονται οι ακόλουθες θέσεις μόνιμου προσωπικού:
– Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων θέση μία (1)
– Κλάδος ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητα Κοινωνικής εργασίας θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού θέση μία (1).
2. Στην περίπτωση που οι δομές του παρόντος άρθρου λειτουργούν ως υπο-Μονάδες ημερήσιας φροντίδας σε Στέγη Φιλοξενίας ή Στέγη Ημερήσιας Διαβίωσης, μπορεί να καλύπτονται οι ανάγκες από το υπάρχον προσωπικό ή να καθορίζεται το αναγκαίο, κατά περίπτωση, προσωπικό για τη λειτουργία της υπο-Μονάδας με την Υπουργική Απόφαση ίδρυσής της, που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρ. 4 του παρόντος.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».