Άρθρο 12 – Ενημέρωση των νέων

1. Κάθε νέος που εισάγεται για διαμονή ή ημερήσια παρακολούθηση στις ΜΜΝ:
α) Ενημερώνεται γραπτά και προφορικά κατά την εισαγωγή του από τον Διευθυντή ή μέλος του επιστημονικού προσωπικού της Μονάδας και αν είναι αναγκαίο µε τη βοήθεια διερμηνέα, σχετικά µε τις ισχύουσες διατάξεις, τον ΕΚΛ της Μονάδας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
β) Υπογράφει έγγραφο από το οποίο προκύπτει η υπό στοιχ. α ενημέρωση, το οποίο είναι διατυπωμένο σε γλώσσα απλή και κατανοητή λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και ιδίως την ηλικία, την ωριμότητα, το μορφωτικό επίπεδο και τη γλωσσική του επάρκεια.
2. Κατά τη συνεργασία του με το ΕπΣυΜ συμφωνείται από κοινού εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν και στον ΕΚΛ κάθε Μονάδας, το οποίο διατυπώνεται και εγγράφως σε γλώσσα απλή και κατανοητή λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και ιδίως την ηλικία, την ωριμότητα, το μορφωτικό επίπεδο και τη γλωσσική του επάρκεια.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».