Άρθρο 69: Ανασφάλιστοι Υπερήλικες

1. Μετά την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως ακολούθως:
«ε. Δεν λαμβάνουν περιοδικό βοήθημα ή οιασδήποτε μορφής επίδομα προνοιακού χαρακτήρα από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
« Με τα κριτήρια που ορίζονται στις περιπτώσεις β΄ ως και ε΄ της παρούσας ρύθμισης, επανακρίνονται από 1.1.2013 και όσοι έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι .»
3. Η παρ.4 του άρθρου 3 του ν.1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
« Αν ο/η σύζυγος του ανασφάλιστου υπερήλικα έχει κηρυχθεί σε αφάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ, δικαιούται σύνταξη, εφόσον έχει και τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.
Σε περίπτωση διάστασης, εφόσον η λύση του γάμου δεν έχει καταστεί οριστική, ο αιτών την παροχή κρίνεται με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους εγγάμους.»
H ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1-1-2013.

  • 21 Φεβρουαρίου 2013, 02:27 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΕΖΟΣ

    ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦ. ΥΠΕΡ. ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΛΟΓΙΑΡΙΑΣΜΟ ΟΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Η ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΜΝΑ.

  • 20 Φεβρουαρίου 2013, 15:51 | Βασιλική Λαλούντα

    Το προνιακό επίδομα έχει επικουρικό χαρακτήρα. σκοπός του είναι να βοηθήσει τα άρρωστα άτομα να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές δυσκολίες που τους δημιουργεί η ασθένια τους. Είναι απαράδεκτό ένα κράτος που θέλιε να λέγεται κράτος πρόνοιας να καταργεί αυτό το πενιχρό στις πιο πολλές περιπτώσεις επιδομα. Είναι αστείο να δίνει το ελληνικό κράτος χρόνια τώρα με την ανοχή των υπηρεσιών του μαιμού συντάξεις και να καταργεί ένα ζωτικής σημασίας βοήθημα για τα άτομα που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Είναι δυνατόν να ζήσει ένας ανάπηρος ανθρωπος με 300 ευρώ ! !

  • 20 Φεβρουαρίου 2013, 14:19 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ

    Τα προνοιακά επιδόματα χορηγούνται από την Πολιτεία σε ανθρώπους, που έχουν κάποιο πρόβλημα αναπηρίας, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, έστω και στοιχειωδώς, στο μόνιμο πρόβλημα αναπηρίας που αντιμετωπίζουν.Είναι απαράδεκτο οι άνθρωποι αυτοί να απωλέσουν τη μικρή σύνταξη του ανασφάλιστου υπερήλικα, που συνοδεύεται και από υγειονομική περίθαλξη, αποκλειστικά και μόνο επειδή λαμβάνουν το προνοιακό επίδομα για την αναπηρία τους. Τα έξοδα της αναπηρίας είναι τεράστια και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να αντιμετωπίζονται από την πολιτεία με ιδιαίτερη ευαισθησία. Για το λόγο αυτό ο Νομοθέτης μέχρι σήμερα δεν εξαρτούσε τη χορήγηση της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα από τη χορήγηση προνοιακού επιδόματος. Η προτεινόμενη διάταξη οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τα άτομα αυτά στο θάνατο και πρέπει να αποσυρθεί.