Άρθρο 03: Απόδοση ΑΜΚΑ σε νεογέννητα από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ

Η «Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ» αποδίδει σε άμεση σύνδεση και σε πραγματικό χρόνο τον Α.Μ.Κ.Α. του νεογέννητου ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για την χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης.

 • 20 Φεβρουαρίου 2013, 09:42 | Ειρηνη Καράνταη (ληξιαρχος)

  -Στο άρθρο 3 αναφέρεται ότι « Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ αποδίδει σε άμεση σύνδεση και σε πραγματικό χρόνο τον ΑΜΚΑ του νεογέννητου ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για την χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης *»

  -Στην παραγρ. 6 του άρθρου 8Α αναφέρεται «η περίπτωση δ της παραγρ 1 του άρθρου 22 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής «το όνομα, το επώνυμο, τη δημοτικότητα, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)** και εφόσον υφίσταται, το φορέα ασφάλισης του νεογνού»

  -Στην παραγρ. 8 αναφέρεται «Το δεύτερο εδάφιο της παραγρ. 1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής: «Η δήλωση αυτή είναι πάντοτε έγγραφη και περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 στοιχεία ***»

  Παρατηρήσεις:

  *με την υποβολή της αίτησης για την χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης*
  Το πιστοποιητικό γέννησης χορηγείται από τα δημοτολόγια (και μόνο για Έλληνες Πολίτες)
  Για να μπορέσει το νεογνό να εγγραφεί στα δημοτολόγια με τους γονείς του ή τον γονέα του θα πρέπει να προηγηθεί η σύνταξη της Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

  **Στα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης γέννησης θα πρέπει να περιλάβουμε και τον ΑΜΚΑ του νεογνού

  *** Πως θα γνωρίζει το νοσοκομείο ή η Κλινική το ΑΜΚΑ του νεογνού για να το συμπεριλάβει στα στοιχεία Δήλωσης της γέννησης κι από εκεί να το συμπεριλάβουμε εμείς στην Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, αφού αυτό θα χορηγηθεί μεταγενέστερα όπως λέτε με το άρθρο 3?

  Μηπως Θα πρέπει στο άρθρο 3 να αλλάξει η φραση » με την υποβολή της αίτησης για την χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης» και να γίνει
  «με τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης γέννησης» και στα επόμενα 2 σχετικα άρθρα να γίνει η αναλογη αναφορά όπου αναφέρεται ως απαραίτητο στοιχειο το ΑΜΚΑ ότι αυτό θα δίδεται αυτοματα από το συστημα με τη συνταξη της λ.π. γέννησης