ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (EMERGENCY PLAN)

Το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης υδατοδρομίου (Emergency plan) πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1 Εισαγωγή
1.2 Σκοπός
1.3 Αντικείμενο του σχεδίου
Κατηγορίες περιπτώσεων έκτακτης κατάστασης ανάγκης αεροσκάφους:
(Γράφονται μόνο οι ορισμοί)
1.3.1. Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που εμπλέκονται αεροσκάφη:
Α) Ανησυχητική Κατάσταση (Local Stand-by).
Β) Κατάσταση Αναμενόμενου Ατυχήματος (Full Emergency).
Γ) Ατύχημα υδροπλάνου (Aircraft – Seaplane Accident):
α) εντός του υδατοδρομίου,
β) εκτός του υδατοδρομίου (σε χερσαία ή θαλάσσια περιοχή).
Δ) Συμβάν σε υδροπλάνο (Aircraft Incident):
• υδροπλάνο – σκάφος – πλοίο (σύγκρουση),
• υδροπλάνο – χερσαία ζώνη (εγκαταστάσεις – προβλήτα) (πρόσκρουση),
• υδροπλάνο – καύσιμα (διαρροή καυσίμου) κ.λπ. (αναλυτικά αναφέρεται στο κεφάλαιο 6),
• πρόσκρουση υδροπλάνου με πτηνό (bird strike).
Ε) Έκνομες ενέργειες σε υδροπλάνο όπως:
• δολιοφθορά ή απειλή για βόμβα,
• παράνομη κατάληψη α/φους,
• αεροπειρατεία.
(Όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις της παρ. Ε αναφέρονται αναλυτικά στο Σχέδιο Ασφαλείας του Υδατοδρομίου).
Ζ) Κατάσταση ετοιμότητας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (Weather Stand-by)
1.3.2. Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που δεν εμπλέκονται υδροπλάνα
Αυτές περιλαμβάνουν:
α) Φωτιές σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου.
β) Δολιοφθορά ή απειλή για βόμβα σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου.
γ) Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που χρήζουν παροχής ιατρικής βοήθειας (Medical Emergencies).
1.4 Σχεδιασμός και συνεργασία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες
1.5 Σύνταξη, παρακολούθηση και έγκριση αυτού
1.6 Γενική περιγραφή υδατοδρομίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Επικεφαλής συμβάντος
Ορισμός του επικεφαλής συμβάντος σε περίπτωση ατυχήματος:
Α) Ατύχημα υδροπλάνου εντός του υδατοδρομίου.
Β) Ατύχημα υδροπλάνου εκτός του υδατοδρομίου (σε χερσαία ή θαλάσσια περιοχή).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.1 ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
α) Σταθερό Κέντρο Επιχειρήσεων
β) Κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων
γ) Συγκέντρωση υπηρεσιών (Rendezvous Point)
δ) Πηγές υποστήριξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Αποτύπωση της περιοχής του υδατοδρομίου (χάρτης) περιλαμβάνοντας:
Α) Χαρακτηριστικά ακτογραμμής και παράλιων
Β) Παρακείμενες ευαίσθητες περιοχές
Γ) Παρακείμενες περιοχές υψηλής αισθητικής, οικονομικής και αρχαιολογικής αξίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Α. Διαδικασίες – ενέργειες εμπλεκομένων για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων ανάγκης που εμπλέκεται υδροπλάνο (γράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που απαιτείται να προβούν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς).
5.1. Ανησυχητική Κατάσταση (Local Standby) Ενέργειες:
Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΚΕΠΑΘΜ Πυροσβεστικού Σώματος
Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου Αεροπορικής Εταιρείας κ.ά.
5.2. Κατάσταση αναμενόμενου ατυχήματος (Full Emergency) Ενέργειες:
Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΚΕΠΑΘΜ Πυροσβεστικού Σώματος
Λιμενικής Αρχής
Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου Αεροπορικής Εταιρείας κ.ά.
5.3. Ατύχημα υδροπλάνου στο υδατοδρόμιο ή εκτός αυτού σε χερσαία ή θαλάσσια περιοχή
Ενέργειες:
Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΚΕΠΑΘΜ Πυροσβεστικού Σώματος
Λιμενικής Αρχής
ΕΚΑΒ-Υ.Κ.-Νοσοκομεία Γ.Γ.Π.Π.
Ελληνικής Αστυνομίας
Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου Αεροπορικής Εταιρείας κ.ά.
Πληροφόρηση – ενημέρωση της κοινής γνώμης
5.4. Συμβάντα στο υδατοδρόμιο Ενέργειες:
Λιμενικής Αρχής
Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου Αεροπορικής Εταιρείας κ.ά.
5.5. Κατάσταση ετοιμότητας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (Weather Stand-by)
Ενέργειες:
Πύργος Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΚΕΠΑΘΜ Πυροσβεστικού Σώματος
Λιμενικής Αρχής
Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου Αεροπορικής Εταιρείας κ.ά.
Β. Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που δεν εμπλέκεται υδροπλάνο
α) Φωτιά σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου.
β) Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που χρήζουν παροχής ιατρικής βοήθειας (Medical Emergencies).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από αεροπορικά καύσιμα και χημικά απόβλητα του Υδατοδρομίου
Προσαρτήματα στο παράρτημα III
Προσάρτημα Α
Τηλεφωνικός Κατάλογος εμπλεκόμενων φορέων
Προσάρτημα Β
Έγγραφες συμφωνίες με εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς
Προσάρτημα Γ
Εκπαίδευση εμπλεκόμενου προσωπικού
1) Ασκήσεις
Τύποι ασκήσεων: Ευρείας κλίμακας Περιορισμένης κλίμακας
Επί χάρτου, επικοινωνίας κ.λπ.
2) Έντυπα αξιολόγησης
Προσάρτημα Δ
Αεροπορικά καύσιμα και ιδιότητες αυτών
Προσάρτημα Ε
Κατάλογος απαιτούμενων μέσων (εξοπλισμού) απορρύπανσης και ιδιότητες αυτών
Προσάρτημα ΣΤ
Σχέδιο καθορισμού ζωνών
Προσάρτημα Ζ
Διάφορα έντυπα που προβλέπονται και συμπληρώνονται στις περιπτώσεις των έκτακτων καταστάσεων ανάγκης όπως π.χ. Έντυπο ΕΑΠΑ, Κάρτες αναγνώρισης τραυματιών κ.λπ.

α) Φωτιά σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου.
β) Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που χρήζουν παροχής ιατρικής βοήθειας (Medical Emergencies).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από αεροπορικά καύσιμα και χημικά απόβλητα του Υδατοδρομίου
Προσαρτήματα στο παράρτημα III
Προσάρτημα Α
Τηλεφωνικός Κατάλογος εμπλεκόμενων φορέων
Προσάρτημα Β
Έγγραφες συμφωνίες με εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς
Προσάρτημα Γ
Εκπαίδευση εμπλεκόμενου προσωπικού
1) Ασκήσεις
Τύποι ασκήσεων: Ευρείας κλίμακας Περιορισμένης κλίμακας
Επί χάρτου, επικοινωνίας κ.λπ.
2) Έντυπα αξιολόγησης
Προσάρτημα Δ
Αεροπορικά καύσιμα και ιδιότητες αυτών
Προσάρτημα Ε
Κατάλογος απαιτούμενων μέσων (εξοπλισμού) απορρύπανσης και ιδιότητες αυτών
Προσάρτημα ΣΤ
Σχέδιο καθορισμού ζωνών
Προσάρτημα Ζ
Διάφορα έντυπα που προβλέπονται και συμπληρώνονται στις περιπτώσεις των έκτακτων καταστάσεων ανάγκης όπως π.χ. Έντυπο ΕΑΠΑ, Κάρτες αναγνώρισης τραυματιών κ.λπ.