Άρθρο 39 – Χρήση εμπρόσθιας θέσης σε ΚΤΕΛ από Επιβάτη

Το άρθρο 39 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) καταργείται και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 2.7 της παρ. 2 του άρθρου 3 της αριθ. 37492/1795/2003 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 922) επαναφέρεται σε ισχύ.

  • 13 Δεκεμβρίου 2019, 19:06 | Jim

    Θα πρέπει να ελέγχεται αν εργοστασιακά η θέση αυτή έχει χαρακτηριστεί ως θέση επιβάτη και να μην εγκρίνεται αν έχει προστεθεί μεταγενέστερα είτε στην αλλοδαπή είτε στην Ελλάδα. Η μπροστινή θέση είναι αναδιπλούμενη και θα πρέπει να ελεγθεί αν πληρεί τις προϋποθέσεις (διαστάσεις, απόσταση από θυρες διαφυγής κλπ). Επίσης θα πρέπει να ελεγχθεί αν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εκκένωσης του λεωφορείου, η θέση αυτή εμποδίζει τη γρήγορη διέλευση των επιβατών προς την μπροστινή έξοδο – ειδικά, σε περίπτωση δεν λειτουργήσει η αναδίπλωση του καθίσματος θα εγκλωβιστούν οι επιβάτες στο όχημα.