Άρθρο 52 – Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 4427/2016 (Α’ 188)

Το άρθρο 73 του ν. 4427/2016(Α΄188) η φράση «εξαιρουμένων των υπαλλήλων Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας , για τους οποίους οι ώρες εργασίας ορίζονται εβδομαδιαίως στις τριάντα τρεις (33)» αντικαθίσταται από την φράση «εξαιρουμένων των υπαλλήλων του κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, κλάδων ΠΕ/ΤΕ Ηλεκτρονικών (ATSEP),καθώς και των υπαλλήλων ανεξαρτήτως κλάδου που εργάζονται σε οργανικές μονάδες της Αεροναυτιλίας με το σύστημα της 24ωρης απασχόλησης (φυλακές)για τους οποίους οι ώρες εργασίας ορίζονται εβδομαδιαίως στις τριάντα τρεις (33).»

 • 27 Δεκεμβρίου 2019, 13:23 | Απόστολος Κοτοπούλης

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  οι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας υπηρετούν στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, σε ένα περιβάλλον με πολλές ιδιαιτερότητες (ασφάλεια πτήσεων, ταχύτητα απόκρισης, εξειδικευμένο τεχνολογικό περιβάλλον με διεθνείς πιστοποιήσεις και κανόνες λειτουργίας). Υπηρετούν σ’όλη την επικράτεια (ηπειρωτική & νησιωτική χώρα), κεντρικές και περιφερειακές επιχειρησιακές μονάδες, αεροδρόμια και απομακρυσμένα sites με Τηλεπικοινωνιακούς Σταθμούς, Συστήματα Ραντάρ, Ραδιοβοηθήματα, Ραδιοφάρους, Ειδικές Μονάδες και στην Μονάδα Πτητικών Μέσων για τον από αέρα έλεγχο των συστημάτων (41) Αεροδρομίων (Κρατικά, Δημοτικά, Ιδιωτικά και κοινής χρήσης με Πολεμική Αεροπορία).

  Η εγκατάσταση και η επιχειρησιακή αδιάλειπτη λειτουργία όλων των ανωτέρω συστημάτων Αεροναυτιλίας CNS/ATM καλύπτει το σύνολο του Ελληνικού FIR/UIR και επιτυγχάνεται με την 24ώρη υποστήριξη από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό των κλάδων μας ΠΕ/ΤΕ Ηλεκτρονικών(ATSEP) το οποίο εργάζεται κάτω από της πολύ ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας:

  Η αιτιολογική έκθεση αναφέρεται με μια πρόταση στην «Ιδιαίτερη φύση της συγκεκριμένης Υπηρεσίας». Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτή ακριβώς την ιδιαίτερη φύση της Υπηρεσίας που ειδικά για τον κλάδο μας περιλαμβάνει (ενδεικτικά θα αναφέρω)

  -Εργασία με έκθεση σε επιβαρυμένο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον (π.χ. ακτινοβολίες ιονίζουσες ή μη, μικροκυματικές συχνότητες υψηλής πυκνότητας ισχύος, στατικά ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, ραδιοκύματα MF, HF, VHF, UHF).

  -Εργασία με έκθεση σε ιδιαίτερες εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες επιβαρυντικές για την γενικότερη υγεία (π.χ. καυσαέρια αεροσκαφών , ατμοσφαιρικών ρύπων και υψηλά επίπεδα θορύβων στους χώρους των αεροδρομίων και εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας) ή και ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες (πάγος, χιόνι, χαλάζι, ανεμόβροχο, κεραυνοπτώσεις, καύσωνας)

  -Πολύωρη εργασία μπροστά σε πολλαπλές ειδικές οθόνες οπτικής απεικόνισης συστημάτων αεροναυτιλίας, μετρητικού εξοπλισμού και Η/Υ για τον έλεγχο και την εποπτεία των συστημάτων καθώς και τον προγραμματισμό τους.

  -Εργασία με διαρκή υπερένταση και άγχος α) λόγω των σοβαρών επιπτώσεων των ενεργειών του προσωπικού στην ασφάλεια των πτήσεων, β) λόγω της απαίτησης για ταχεία και έγκαιρη απόκριση για την διασφάλιση της αδιάλειπτης διαθεσιμότητας των συστημάτων αεροναυτιλίας γ) λόγω του ότι όλες οι ενέργειες των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας καταγράφονται σε 24ωρη βάση (π.χ. τηλεφωνικές μας επικοινωνίες, επιχειρησιακά δεδομένα) προκαλείται πρόσθετο εργασιακό άγχος από την ενδεχόμενη ύπαρξη απόδοσης πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών σε περιπτώσεις ακόμα και λάθος λεκτικού πόσο μάλλον λάθος χειρισμού.

  -Εργασία με μη τακτικό κυκλικό εναλλασσόμενο ωράριο,συμπεριλαμβανομένης νυχτερινής εργασίας σε εβδομαδιαία βάση.

  Με την εφαρμογή του άρθρο 73, ν.4427/16 όπως νομοθετήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση δημιουργήθηκε ένα επιπρόσθετα υψηλό προφίλ επίπεδων κόπωσης (fatigue) και άγχους (stress).

  Επισημαίνω σε αυτό το σημείο ότι οι ειδικών συνθηκών παράγοντες κόπωσης(fatigue) και άγχους (stress) του προσωπικού του κλάδου μας είναι τόσο σημαντικοί παράγοντες όπου αποτελούν ειδικό και ξεχωριστό αντικείμενο εκπαίδευσης το οποίο έχει θεσμοθετηθεί ως απαίτηση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2017/373/ΕΚ για την απόκτηση της ικανότητας άσκησης καθηκόντων που είναι απαραίτητη για την ειδικότητά μας.

  Λόγω της φύσης του αντικειμένου που υπηρετούμε αλλά και του ιδιαίτερα επιβαρυμένου περιβάλλοντος εργασίας, η αποκατάσταση του προγράμματος εργασίας,όπως αυτό ίσχυε από Ιδρύσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, θα λειτουργήσει ως ένα από τα βασικά αλλά και ουσιώδη μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, που καλούνται να υπηρετήσουν κρίσιμα για την ασφάλεια των πτήσεων συστήματα αεροναυτιλίας και υποδομές.

  Για το λόγo αυτό:

  Κύριε Υπουργέ,

  εκ μέρους όλων των συναδέλφων μου που εργάζονται στις 24ωρες φυλακές,

  σας ευχαριστώ από καρδιάς για την έμπρακτη ευαισθησίας σας ως προς τις συνθήκες εργασίας και την αναγνώριση της σημαντικότητας του κλάδου μας αλλά κατ’ επέκτασιν για το πραγματικό ενδιαφέρον σας ως προς την ασφάλεια των πτήσεων.

  Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο σας και ευελπιστούμε ότι επί Υπουργίας σας θα επιλυθούν και τα τόσα άλλα προβλήματα που άφησε άλυτα ή/και δημιούργησε η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ, ένα εκ των οποίων ήταν και αυτό που χάρη σε εσάς επιλύεται σήμερα.

  Με εκτίμηση
  Απόστολος Κοτοπούλης
  Γενικός Γραμματέας Ένωσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ATSEP)
  Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ

 • 27 Δεκεμβρίου 2019, 13:29 | Απόστολος Κοτοπούλης

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  οι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας υπηρετούν στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, σε ένα περιβάλλον με πολλές ιδιαιτερότητες (ασφάλεια πτήσεων, ταχύτητα απόκρισης, εξειδικευμένο τεχνολογικό περιβάλλον με διεθνείς πιστοποιήσεις και κανόνες λειτουργίας). Υπηρετούν σ’όλη την επικράτεια (ηπειρωτική & νησιωτική χώρα), κεντρικές και περιφερειακές επιχειρησιακές μονάδες, αεροδρόμια και απομακρυσμένα sites με Τηλεπικοινωνιακούς Σταθμούς, Συστήματα Ραντάρ, Ραδιοβοηθήματα, Ραδιοφάρους, Ειδικές Μονάδες και στην Μονάδα Πτητικών Μέσων για τον από αέρα έλεγχο των συστημάτων (41) Αεροδρομίων (Κρατικά, Δημοτικά, Ιδιωτικά και κοινής χρήσης με Πολεμική Αεροπορία).

  Η εγκατάσταση και η επιχειρησιακή αδιάλειπτη λειτουργία όλων των ανωτέρω συστημάτων Αεροναυτιλίας CNS/ATM καλύπτει το σύνολο του Ελληνικού FIR/UIR και επιτυγχάνεται με την 24ώρη υποστήριξη από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό των κλάδων μας ΠΕ/ΤΕ Ηλεκτρονικών(ATSEP) το οποίο εργάζεται κάτω από της πολύ ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας:

  Η αιτιολογική έκθεση αναφέρεται με μια πρόταση στην «Ιδιαίτερη φύση της συγκεκριμένης Υπηρεσίας». Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτή ακριβώς την ιδιαίτερη φύση της Υπηρεσίας που ειδικά για τον κλάδο μας περιλαμβάνει (ενδεικτικά θα αναφέρω)

  -Εργασία με έκθεση σε επιβαρυμένο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον (π.χ. ακτινοβολίες ιονίζουσες ή μη, μικροκυματικές συχνότητες υψηλής πυκνότητας ισχύος, στατικά ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, ραδιοκύματα MF, HF, VHF, UHF).

  -Εργασία με έκθεση σε ιδιαίτερες εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες επιβαρυντικές για την γενικότερη υγεία (π.χ. καυσαέρια αεροσκαφών , ατμοσφαιρικών ρύπων και υψηλά επίπεδα θορύβων στους χώρους των αεροδρομίων και εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας) ή και ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες (πάγος, χιόνι, χαλάζι, ανεμόβροχο, κεραυνοπτώσεις, καύσωνας)

  -Πολύωρη εργασία μπροστά σε πολλαπλές ειδικές οθόνες οπτικής απεικόνισης συστημάτων αεροναυτιλίας, μετρητικού εξοπλισμού και Η/Υ για τον έλεγχο και την εποπτεία των συστημάτων καθώς και τον προγραμματισμό τους.

  -Εργασία με διαρκή υπερένταση και άγχος α) λόγω των σοβαρών επιπτώσεων των ενεργειών του προσωπικού στην ασφάλεια των πτήσεων, β) λόγω της απαίτησης για ταχεία και έγκαιρη απόκριση για την διασφάλιση της αδιάλειπτης διαθεσιμότητας των συστημάτων αεροναυτιλίας γ) λόγω του ότι όλες οι ενέργειες των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας καταγράφονται σε 24ωρη βάση (π.χ. τηλεφωνικές μας επικοινωνίες, επιχειρησιακά δεδομένα) προκαλείται πρόσθετο εργασιακό άγχος από την ενδεχόμενη ύπαρξη απόδοσης πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών σε περιπτώσεις ακόμα και λάθος λεκτικού πόσο μάλλον λάθος χειρισμού.

  -Εργασία με μη τακτικό κυκλικό εναλλασσόμενο ωράριο,συμπεριλαμβανομένης νυχτερινής εργασίας σε εβδομαδιαία βάση.

  Με την εφαρμογή του άρθρο 73, ν.4427/16 όπως νομοθετήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση δημιουργήθηκε ένα επιπρόσθετα υψηλό προφίλ επίπεδων κόπωσης (fatigue) και άγχους (stress).

  Επισημαίνω σε αυτό το σημείο ότι οι ειδικών συνθηκών παράγοντες κόπωσης(fatigue) και άγχους (stress) του προσωπικού του κλάδου μας είναι τόσο σημαντικοί παράγοντες όπου αποτελούν ειδικό και ξεχωριστό αντικείμενο εκπαίδευσης το οποίο έχει θεσμοθετηθεί ως απαίτηση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2017/373/ΕΚ για την απόκτηση της ικανότητας άσκησης καθηκόντων που είναι απαραίτητη για την ειδικότητά μας.

  Λόγω της φύσης του αντικειμένου που υπηρετούμε αλλά και του ιδιαίτερα επιβαρυμένου περιβάλλοντος εργασίας, η αποκατάσταση του προγράμματος εργασίας,όπως αυτό ίσχυε από Ιδρύσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, θα λειτουργήσει ως ένα από τα βασικά αλλά και ουσιώδη μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, που καλούνται να υπηρετήσουν κρίσιμα για την ασφάλεια των πτήσεων συστήματα αεροναυτιλίας και υποδομές.

  Για το λόγω αυτό:

  Κύριε Υπουργέ,

  εκ μέρους όλων των συναδέλφων μου που εργάζονται στις 24ωρες φυλακές,

  σας ευχαριστώ από καρδιάς για την έμπρακτη ευαισθησίας σας ως προς τις συνθήκες εργασίας και την αναγνώριση της σημαντικότητας του κλάδου μας αλλά κατ’ επέκτασιν για το πραγματικό ενδιαφέρον σας ως προς την ασφάλεια των πτήσεων.

  Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο σας και ευελπιστούμε ότι επί Υπουργίας σας θα επιλυθούν και τα τόσα άλλα προβλήματα που άφησε άλυτα ή/και δημιούργησε η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ, ένα εκ των οποίων ήταν και αυτό που χάρη σε εσάς επιλύεται σήμερα.

  Με εκτίμηση
  Απόστολος Κοτοπούλης
  Γενικός Γραμματέας Ένωσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ATSEP)
  Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ

 • 27 Δεκεμβρίου 2019, 13:08 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΣΣΗΣ

  Καλησπέρα σας
  Έστω και καθυστερημένα θα ήθελα μερικές Διευκρινήσεις και να επισημάνω πως όλα τα χρόνια της υποστήριξης των συστημάτων της Αεροναυτιλίας , Αγγελιών και πληροφοριών στα Αεροδρόμια και των πάσης φύσεως Ραδιοβοηθημάτων, μέσω αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, κλιματισμού και μετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού (ηλεκτρονικοί, τεχνικοί Η/Μ εγκαταστάσεων , αερολιμενικοί κ.α.) , υπήρχε ταυτόσημο πρόγραμμα εργασίας για το σύνολο του επιχειρησιακού προσωπικού συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού προσωπικού .
  Αυτό ίσχυε για λόγους συμβατότητας και προγραμματισμού εργασιών, συνέχειας των πληροφοριών και των απαιτήσεων κάθε τομέα καθώς και απρόσκοπτης μεταφοράς του εργαζόμενου προσωπικού , άπαξ ανά βάρδια.
  Από την ανάγνωση της σχετικής τροπολογίας , κατά την άποψη μου, δεν γίνεται φανερό αν στην φράση «των υπαλλήλων ανεξαρτήτως κλάδου που εργάζονται σε οργανικές μονάδες της Αεροναυτιλίας με το σύστημα της 24ωρης απασχόλησης» περιλαμβάνονται και οι τεχνικοί των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δηλαδή (ηλεκτρολόγοι , μηχανολόγοι, ψυκτικοί και οι οδηγοί που τους υποστηρίζουν).
  Με αυτό τον τρόπο θα πρέπει παραδείγματος χάριν μετά το τέλος της βάρδιας μιας συντονισμένης επέμβασης σε ένα RADAR από συνεργείο ηλεκτρονικών ηλεκτρολόγων μηχανικών να αποχωρήσουν οι ηλεκτρονικοί και να παραμείνουν οι υπόλοιποι ή το αντίθετο.
  Για τους παραπάνω λόγους νομίζω ότι το καθεστώς του όμοιου ωραρίου εργασίας θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους επιχειρησιακούς κλάδους που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό ταυτόχρονα και όχι μόνο αυτούς που εργάζονται σε επιμέρους μονάδες.

  Μετά τιμής
  Νικόλαος Ρούσσης.
  Α΄ β. ΚΛ ΔΕ7 ΨΥΚΤΙΚΩΝ
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος
  Τμήματος Γενικής Μέριμνας
  Διεύθυνσης Τεχνικής Συντήρησης

 • 27 Δεκεμβρίου 2019, 13:52 | Δαμιανός Ιωάννου

  Η αποδοτική, αποτελεσματική και ασφαλής διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που απαρτίζει τις υπηρεσίες Αεροναυτιλίας είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Ισορροπεί μεταξύ -από την μία πλευρά- της ανάγκης για αξιοποίηση στο έπακρο του παραπάνω εξειδικευμένου δυναμικού με δεδομένες πλέον τις αυξημένες απαιτήσεις των χρηστών των υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (των αεροπορικών δηλαδή εταιριών) και -από την άλλη πλευρά- της τήρησης των γενικώς αποδεκτών από την ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίων ανάπαυσης και της παροχής εύλογων χρονικών διαστημάτων για την αποκατάσταση των κιρκαρδιανών ρυθμών των εργαζομένων αυτών. Πρόκειται για εργαζόμενους που καλύπτουν αδιάλειπτα βάρδιες σε 24ωρη βάση, ανεξάρτητα από αργίες. Το καθεστώς που επιβλήθηκε την τελευταία τριετία, με τη θεσμοθέτηση ενός παρά φύση απαιτητικού προγράμματος εργασίας σε μέρος του προσωπικού της Αεροναυτιλίας, με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην απομύζηση κι την εξάντληση των πολύτιμων και υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινων αυτών πόρων με ανυπολόγιστες και μακροπρόθεσμες συνέπειες τόσο στην ασφαλή, όσο και την αποτελεσματική διαχείριση του νευραλγικού τομέα των αερομεταφορών.
  Υπό το παραπάνω πρίσμα προσωπικά επικροτώ τη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου. Είναι προς την κατεύθυνση της ασφαλούς, βέλτιστης, αποδοτικότερης και μακροπρόθεσμης αξιοποίησης του προσωπικού της Αεροναυτιλίας στο σύνολό του.
  Δαμιανός Ιωάννου
  Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας
  Πύργος Ελέγχου Αεροδρομίου ΔΑΑ

 • Σημαντική προϋπόθεση για την ανταπόκριση μιας ευέλικτης και παραγωγικής Υπηρεσίας στις υποχρεώσεις- ευθύνες της, που έχει κύριο έργο την Ασφάλεια των Πτήσεων και που οφείλει να το υποστηρίζει ασταμάτητα 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, είναι η Ηρεμία και η Ισορροπία. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι μια τέτοια Υπηρεσία που συνεχώς αυξάνει το αντικείμενο της και δεν πρέπει να διακόπτεται ή να διαταράσσεται το έργο της με συνεχείς αλλαγές νόμων και διαδικασιών χωρίς πολύ σκέψη, κυρίως όταν διαταράσσονται οι λειτουργίες της από διακρίσεις μεταξύ των κλάδων, όπως έγινε στον 4427/16 , στον οποίο εξαιρέθηκε ένας μόνο κλάδος από την αύξηση των ωρών εργασίας, απαξιώνοντας όλους τους υπόλοιπους κλάδους που συμμετέχουν στο επιχειρησιακό έργο της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κάτι που έχει θεσμοθετηθεί από ιδρύσεώς της. Για τον λόγο αυτό το άρθρο 52 αποκαθιστά τις αδικίες και επιφέρει την ισορροπία μεταξύ των επιχειρησιακών κλάδων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με συνεισφέρει στην εύρυθμη λειτουργία της.

  Γιώργος Χατζηπανάγος
  Π/ΚΗΕΜΣ/Α

 • Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  ως αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Ηλεκτρονικών Mηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (http://IFATSEA-www.ifatsea.org) αλλά και με την ιδιότητά μου ως εν ενεργεία Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας(ΗΜΑΕΚ-ATSEP) όπου επι 34 συναπτά έτη έχω υπηρετήσει στην ΥΠΑ από τις περισσότερες επιστασίες, σας εκφράζω την αμέριστη ικανοποίησή μου για την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία σας.

  Η αποκατάσταση του προγράμματος εργασίας των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας(HMAEK-ΑΤΣΕΠ) και η εναρμόνισή του ξανά με το πρόγραμμα εργασίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας(ATCO), αποτελεί μια νομοθετική ρύθμιση που επαναφέρει την κανονικότητα στις επιχειρησιακές μονάδες της Αεροναυτιλίας, είναι απολύτως σύμφωνη με την ευρωπαϊκή πρακτική και κανόνες και σε κάθε περίπτωση προάγει τόσο την ασφάλεια των πτήσεων όσο και την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

  Μέσω δε της εναρμόνισης των βαρδιών μεταξύ των διαφορετικών κλάδων εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των οργανικών μονάδων 24ωρης λειτουργίας και διασφαλίζονται τομείς της εθνικής οικονομίας π.χ το τουριστικό προϊόν, μέσω του κλάδου των αερομεταφορών, καθώς διατηρείται ή/και αυξάνεται η Διαθεσιμότητα και η Συνέχεια των υπηρεσιών Αεροναυτιλίας στο Κέντρο Ελέγχου στην Αθήνα αλλά και στα αεροδρόμια ανά την επικράτεια.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας που εργάζονται σε 24ωρες φυλακές, συμμετέχουν, επιπλέον του κανονικού του ωραρίου και σε μη αμειβόμενες ομάδες εργασίας, σε ομάδες σύνταξης προδιαγραφών, σε επιτροπές παραλαβής συστημάτων υψηλής τεχνολογίας ή/και ασχολούνται σε επιτροπές επί θεμάτων ασφαλείας πτήσεων.

  Η διατάραξη της εναρμόνισης του προγράμματος εργασίας μεταξύ των ATCOs και ATSEP ήταν ένα από τα ζητήματα που μας απασχόλησαν πρόσφατα κατά την διάρκεια της Ημερίδας ATSEP Day που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 6/12/19 και χαίρομαι ιδιαιτέρως που επιλύεται με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείο σας.

  Είναι τέτοια θέματα αντίληψης και εκτίμησης της προσφοράς αλλά και των αναγκών του Ανθρώπινου παράγοντα που υποκινούν τους εργαζομένους, αυξάνουν την απόδοση και εγκαθιστούν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ της Πολιτείας και του Πολίτη.

  Θεόδωρος Κυρίτσης

  Αντιπρόεδρος IFATSEA

  Επιθεωρητής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας

  Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας

 • 27 Δεκεμβρίου 2019, 08:19 | ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  ως Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ασφαλείας Εναερίου Κυκλοφορίας (ATSEP)
  σας ευχαριστώ ολόψυχα για την ευαισθησία και το ανθρώπινο πρόσωπο που δείχνετε ως προς τις εργασιακές συνθήκες μας και δει την αποκατάσταση-εναρμόνιση του προγράμματος εργασίας μας με εκείνο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ATCOs), όπως άλλωστε ίσχυε από ιδρύσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

  Είμαστε πεπεισμένοι ότι η δυναμική σας σε συνδυασμό με την κοινωνική σας ευαισθησία θα ανασυγκροτήσουν την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε μια δημόσια Υπηρεσία πρότυπο, εδραιωμένη στους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πτήσεων, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων της αεροναυτιλίας και το Εθνικό συμφέρον της Υπηρεσίας και των υπαλλήλων της.

  Χρόνια σας πολλά με έτη ευημερίας, υγείας, και δημιουργίας για την νέα χρονιά 2020.

  Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

  Παύλος Ι. Ασημακόπουλος
  Μέλος του Δ.Σ.
  Ένωσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΝ.Η.Μ.Α.Ε.Κ.)

 • 27 Δεκεμβρίου 2019, 00:08 | Νικόλαος Νταμπακάκης

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

  Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς γιατί η τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 4427/2016 αποκαθιστά μία λανθασμένη νομοθετική παρέμβαση της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.

  Με την αποκατάσταση του εβδομαδιαίου προγράμματος εργασίας δείχνετε την ευαισθησία σας και την επίγνωση που έχετε ως προς τις συνθήκες εργασίας, αλλά και τη σημαντικότητα του έργου που προσφέρει το προσωπικό της Αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

  Το 33ωρο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας αποτελούσε άλλωστε από ιδρύσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ένα από τα βασικότερα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Όλοι οι υπάλληλοι που εργάζονται σε οργανικές μονάδες της Αεροναυτιλίας, με το σύστημα 24ωρης απασχόλησης (φυλακές), υπηρετούν κρίσιμα συστήματα Αεροναυτιλίας και υποδομές σημαντικότατες για την ασφάλεια των πτήσεων και τη διαχείριση του εθνικού εναέριου χώρου και καλύπτονται από τη νομοθετική σας παρέμβαση.

  Σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία και δημιουργικότητα και καλή συνέχεια στο έργο σας.

  Με εκτίμηση.

  Νικόλαος Νταμπακάκης.
  Γενικός Γραμματέας Τοπικού Συλλόγου Εργαζομένων Αεροναυτιλίας Ηρακλείου Κρήτης

 • 26 Δεκεμβρίου 2019, 15:53 | Γιώργος Παγώνης

  Κα Κλωναράκη,

  λέτε ότι «εάν ψηφιστεί ως έχει το εν λόγω άρθρο στο δικό σας κλάδο θα δημιουργηθούν εν τοις πράγμασι υπάλληλοι όχι μόνο δύο (2) αλλά και τριών (λόγω ΑΠΑ) ταχυτήτων.

  Πόσα μέλη έχετε στο α’βάθμιου σωματείο σας τα οποία ως οικονομικοί εργάζονται σε 24 φυλακή; από ποιό σύνολο μελών;

  Παίρνοντας ως παράδειγμα την Αεροναυτιλία που αναφέρατε, οι εργαζόμενοι π.χ. στον κλάδο του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, έχουν σαφώς διαφοροποιημένες μισθολογικές απολαβές έναντι των υπόλοιπων εργαζομένων.

  Όμως αρχές όπως αξιοκρατίας, αμεροληψίας, ισονομίας ή/και οι λοιπές αρχές που επικαλείστε δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αμβλύνουν το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας δικαιούνται εκ του είδους του έργου τους ένα διαφοροποιημένο μισθολογικό καθεστώς. Κάθε παρόμοια διαφοροποίηση είτε αυτή αφορά τα μισθολογικά είτε τα εργασιακά κλπ δεν συνιστά κάποια μορφή ‘περιχαράκωσης’ ή υποστήριξης διαφορετικών ‘ταχυτήτων’ μεταξύ των εργαζομένων αλλά είναι μια θεσμοθετημένη εθνικά και υπερεθνικά διαφοροποίηση (βλπ. Eurocontrol) που εδράζεται στο ότι ακριβώς παρέχουν ένα διαφοροποιημένο έργο, το έργο της Αεροναυτιλίας.

  Συνεπώς, διαφορετικές οικονομικές απολαβές μεταξύ των εργαζομένων σε διαφορετικούς κλάδους, διαφορετικά ωράρια απασχόλησης, κ.ο.κ. ειδικά για τους κλάδους που υπηρετούν το έργο της αεροναυτιλίας είναι ήδη θεσμοθετημένα εδώ και δεκαετίες μέσα στην ΥΠΑ και δεν αποτελούν ‘διασπαστικές’ αλλά μη ισοπεδωτικές πρακτικές που διαφοροποιούν με βάση το έργο ενός εκάστου εργαζομένου και στηρίζονται σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς και πρακτικές.

  Άρα τα «περιχαράκωση των δικαιωμάτων της Αεροναυτιλίας» που αναφέρατε στην τοποθέτησή σας αλλά και γενικότερα τα περί διαχωρισμού των υπαλλήλων ανάλογα με το αντικείμενο που υπηρετούν, αυτά έχουν συντελεστεί διαχρονικά τόσο στην χώρα μας όσο και διεθνώς και θεωρούνται εδώ και δεκαετίες ως δεδομένα μεταξύ κλάδων και εργαζομένων της ΥΠΑ.

  Και αυτό δεν οφείλεται ούτε στο ότι η πρώην ΥΠΑ έχει νομοθετικά διαχωριστεί, με νομοθετική πρωτοβουλία της προηγούμενης κυβερνήσεως σε ΑΠΑ και ΥΠΑ και ούτε καν οξύνονται με παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία (άρθρο 52) της παρούσας κυβερνήσεως.

  Αντιθέτως, με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία της τροποποίησης του άρθρου 73 του ν.4427/2016, πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι από σχεδόν όλους τους κλάδους θα συμμετέχουν σε μια εξαίρεση στην οποία μέχρι σήμερα συμμετείχαν μόνο οι εργαζόμενοι ενός και μόνο κλάδου της Αεροναυτιλίας.

  Άρα είναι σαφές ότι ο νομοθέτης με το άρθρο 52 κινείται με στόχο την αποκατάσταση και την διεύρυνση της εφαρμογής της εξαίρεσης σε περισσότερους εργαζόμενους και κλάδους και όχι με στόχο τον αποκλεισμό όπως κινήθηκε αρχικά ο νομοθέτης του άρθρου 73 του ν.4427/2016.

  Και έρχεστε κα. Κλωναράκη, ως εκπρόσωπος εργαζομένων, να διαμαρτυρηθείτε τώρα που ο νομοθέτης διευρύνει την βάση εφαρμογής του άρθρου 73;

  Δηλαδή σας δημιουργεί πρόβλημα τώρα η διεύρυνση προς όλους ανεξαιρέτους του κλάδου της αεροναυτιλίας; ενώ από το 2016 που ισχύει το άρθρο 73 του ν.4427/2016 και απέκλειε όλους τους εργαζόμενους όλων των κλάδων πλην ενός και μόνο κλάδου, των Ελεγκτών, δεν σας δημιουργούσε πρόβλημα;

  Διότι αν το άρθρο 73 σας δημιουργούσε προβλήματα όπως λέτε τότε γιατί δεν αποστείλατε ποτέ έστω μία επιστολή διαμαρτυρίας είτε ως Σύλλογος, είτε ως Ομοσπονδία (ΟΣΥΠΑ) προς την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου;

  Και γιατί δεν το πράξατε αυτό ποτέ; ούτε προς την νέα ηγεσία του Υπουργείου;

  Διότι εκτός από το να αντιπολιτεύεστε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της παρούσας κυβερνήσεως και να εμφανίζεται προσκόμματα ακόμα όταν αυτές διευρύνουν την βάση εφαρμογής ενός ευνοϊκού για τους εργαζόμενους μέτρου, υπάρχει κα. Κλωναράκη και η αυτοκριτική.

  Και η αυτοκριτική είναι για όλους όσους όψιμα ή σκόπιμα σήμερα ανακαλύπτουν και ενημερώνουν το Υπουργείο για ενδεχόμενα προβλήματα που θα υπάρξουν μεταξύ των εργαζομένων μετά την ψήφιση του άρθρου 52, ενώ αυτό το εφαρμοζόταν αδιαμαρτύρητα, ήδη από το 2016 και μάλιστα ως είχε στο άρθρο 73 χωρίς τις ευνοϊκές τροποποιήσεις που εισάγει η παρούσα ηγεσία του Υπουργείου με το άρθρο 52.

  Το άρθρο 73 ισχύει κα.Κλωναράκη από το 2016 και όσο και εάν την αναζήτησα δεν βρήκα καμία σχετική επιστολή με την οποία να ζητούσατε την αποκατάσταση του ωραρίου των 24ρων φυλακών.

  Άρα είτε δεν επηρέαζε τα μέλη σας, είτε η ευαισθησίας σας αποδεικνύεται αν όχι ‘σκόπιμη’ τουλάχιστον όψιμη.

 • 26 Δεκεμβρίου 2019, 04:16 | Γεώργιος Πασιόπουλος

  Η επαναφορά ενός ενιαίου 33ωρου ωράριου εβδομαδιαίας λειτουργίας ειδικά για το προσωπικό αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), αποτελεί μία αποτελεσματική θεσμικά ρύθμιση  για την επανεγκαθίδρυση  των κατάλληλων συνθηκών εργασίας μίας κατηγορίας προσωπικού με επιβαρυμένη φύση εργασίας και περιβάλλον 24ωρης λειτουργίας και με νευραλγικό ρόλο στην Χωρητικότητα του Εθνικού Εναέριου Χώρου και την Ασφάλεια των Πτήσεων. 

  Χωρίς αμφιβολία, ήταν απρόσμενο και οξύμωρο το γεγονός, ότι προ τριετίας, ο ν.4427/2016, εξαίρεσε για πρώτη φορά στην ιστορία της ΥΠΑ από το 33ωρο ωράριο εβδομαδιαίας λειτουργίας, ιδίως τους Ηλεκτρονικούς-ATSEP της ΥΠΑ, ενώ σαν να μην ήταν αυτό αρκετό, μείωσε με δραστικό τρόπο τις οργανωτικές δομές και αρμοδιότητες εξειδικευμένης εκπαίδευσης τους. Ήταν απρόσμενο και οξύμωρο νομοθετικά, διότι περίπου την ίδια χρονική περίοδο με την έκδοση του ν.4427/2016, τόσο ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (βλ. πχ ICAO Doc 9868, Εκδ. 2015) όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. πχ τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1377 όπως αντικαταστάθηκε από τον (ΕΕ) 2017/373) ανεδείκνυαν ακόμα πιο εμφατικά από ότι στο παρελθόν, την σημαντικότητα του έργου των Ηλεκτρονικών  Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας (ATSEP) στην Αεροναυτιλία. Θεσμοθετώντας κανονιστικά συγκεκριμένη και εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση τους και  – ίσως ακόμα πιο κρίσιμα – απαιτώντας τη συνεχή διασφάλιση της ικανότητας άσκησης των καθηκόντων τους ως προσωπικό αεροναυτιλίας.

  Επομένως η ως άνω προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 73 του ν.4427/2016, όχι μόνο επιδιορθώνει μία εν γένει ακατάλληλη και επικίνδυνη νομοθετικά παρέμβαση στο επί δεκαετίες δόκιμο 33ωρο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας του εν λόγω προσωπικού αεροναυτιλίας της ΥΠΑ, αλλά συνάδει πλέον ακόμα περισσότερο με το πνεύμα του Ευρωπαίου νομοθέτη, ως μέτρο υιοθέτησης κατάλληλων συνθηκών εργασίας, προς την κατεύθυνση διασφάλισης της μακρόβιας ικανότητας εκτέλεσης των καθηκόντων του. Λαμβάνοντας έτσι υπόψη με ουσιαστικό τρόπο τον επιβαρυμένο χαρακτήρα/περιβάλλον 24ωρης απαοσχόλησης του και την σημαντικότητα διατήρησης της ικανότητας άσκησης των καθηκόντων του, με γνώμονα τόσο την εργασιακή υγεία και ασφάλεια όσο και την Ασφάλεια του επιβατικού κοινού και τις επιδόσεις του Συστήματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας.

  Γεώργιος Πασιόπουλος MSc/PhD, Απόφοιτος ΕΣΔΔΑ
  Ηλεκτρονικός-ATSEP/Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ασφάλειας Εναερίου Κυκλοφορίας
  Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας/Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας ΔΑΑ

 • 23 Δεκεμβρίου 2019, 15:51 | IΩΑΝΝΑ ΚΛΩΝΑΡΑΚΗ

  ΣΧΟΛΙΑ επί του άρθρου 52

  Της υπαλλήλου ΚΛΩΝΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΣ
  ΠΕ5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΑ
  ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΣΥΠΑ
  ΤΑΜΙΑΣ ΤΑΟΣΥΠΑ

  Καταρχήν χαιρετίζω τη δυνατότητα συμμετοχής των διοικούμενων στη διαδικασία έκδοσης νομοθετικών πράξεων της παρούσας κυβέρνησης διαμέσου του Υπουργού μας.
  Η συμμετοχή των διοικουμένων είναι μέθοδος εκδημοκρατισμού των μέσων άσκησης των δραστηριοτήτων της Δημόσιας Διοίκησης, έχει δε ποικίλους σκοπούς, οι κυριότεροι των οποίων είναι η προστασία του διοικούμενου και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της διοικητικής δράσης, λόγω αποδοχής της από τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται.
  Λαμβάνοντας υπόψιν τα κάτωθι:
  (1) Την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 52 στο εν λόγω νομοσχέδιο, στο οποίο αναγράφονται τα εξής «Με την προσθήκη αυτή αποκαθίσταται το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε 24ωρη βάρδια, το οποίο εντελώς αδικαιολόγητα εξισώθηκε με το ωράριο εργασίας των εργαζομένων εκτός 24/ωρης βάρδιας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη φύση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, αλλά και το επιστημονικά τεκμηριωμένο γεγονός, ότι το κυλιόμενο ωράριο και ιδιαιτέρως η νυχτερινή εργασία είναι επιβαρυντικοί παράγοντες για τους οποίους η Υπηρεσία οφείλει να λαμβάνει ιδιαίτερα αντισταθμιστικά μέτρα.
  (2) Την αρχή της Αξιοκρατίας, μια αρχής συνταγματικής περιωπής, η οποία συνιστά εφαρμογή τόσο της Δημοκρατικής Αρχής (άρθρο 1 §1 Σ) όσο και της Αρχής της Ισότητας (άρθρο4§1 Σ)
  (3) Την αρχή της Νομιμότητας που είναι ειδικότερη εφαρμογή του Κράτους Δικαίου, και ασκείται για την ικανοποίηση του Δημοσίου Συμφέροντος και διέπεται από τις ειδικότερες αρχές των θεμελιωδών συνταγματικών αρχών του κράτους δικαίου (Σ άρθρο 28 Παρ.1) και του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου (Σ άρθρο 2 Παρ. 1).
  (4) Τις Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου που κατισχύουν και έναντι οποιασδήποτε υφιστάμενης νομολογίας από τις οποίες προκύπτει και η ανάγκη προστασίας του Διοικούμενου. Ειδικότερα:
  (α) Την αρχή της Ισότητας των διοικούμενων ενώπιων των Δημοσίων Υπηρεσιών, βάσει της οποίας οι οργανικές μονάδες του Δημοσίου έχουν υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε κάθε διοικούμενο σύμφωνα ή σε αρμονία με τους κανόνες Δικαίου που έχουν θεσπιστεί βάσει της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της Ισότητας.
  (β) Την αρχή της Αμεροληψίας
  (γ) Την αρχή της Αναλογικότητας, της οποίας αποδέκτης για σεβασμό είναι ο κοινός νομοθέτης που θεσπίζει περιορισμό ατομικών δικαιωμάτων με νόμο, σύμφωνα με την υπέρ αυτού συνταγματική επιφύλαξη.
  Η εν λόγω αρχή, η οποία κατατείνει στην εκλογίκευση των επαχθών παρεμβάσεων της κρατικής εξουσίας στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη, παραβιάζεται όταν η συγκεκριμένη κρατική παρέμβαση δεν είναι,
  i) πρόσφορη για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται με αυτήν,
  ii) αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού, με την έννοια ότι το αυτό αποτέλεσμα δεν μπορεί να επιτευχθεί με ένα ανώδυνο ή ηπιότερο μέσο και
  iii) αναλογική εν στενή έννοια, δηλαδή να τελεί σε εσωτερική αλληλουχία προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, ώστε η αναμενόμενη ωφέλεια να μην είναι ποιοτικά και ποσοτικά κατώτερη από τη βλάβη που προκαλείται (ΑΠ 5/2013).
  Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι:
  Γίνεται μία περιχαράκωση των δικαιωμάτων της Αεροναυτιλίας -με ότι και αν αυτό συνεπάγεται- και αγνοούνται πασιφανώς όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι σε 24ωρη βάρδια.
  Εν κατακλείδι, το παρόν άρθρο ως έχειν, είναι κατάφορα διασπαστικό, δημιουργεί υπαλλήλους πολλαπλών ταχυτήτων και εκτός των άλλων διαταράσσει την εργασιακή ειρήνη μεταξύ των υπαλλήλων της ΥΠΑ.
  Παρακαλώ, λοιπόν, τον Υπουργό και τον Νομοθέτη να ενεργήσουν για την αποκατάσταση αυτής της διάκρισης, και να επεκταθεί η ρύθμιση για όλους τους εργαζόμενους που λειτουργούν υπό το καθεστώς 24ωρων φυλακών, ανεξάρτητα από το φορέα που υπηρετούν (ΥΠΑ ή ΑΠΑ προσεχώς) και την ειδικότητα ή κλάδο που κατέχουν.
  Η θεσμοθέτηση ειδικού ωραρίου αποτελεί ευεργετικό αντιστάθμισμα στην κυλιόμενη απασχόληση και τη νυχτερινή βάρδια, και δε νοείται δίκαιο να γίνεται διάκριση ανάμεσα σε κλάδους και οργανικές μονάδες. Δεν είναι κλαδικό θέμα, είναι θέμα συνθηκών εργασίας και αφορά όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται υπό τις ίδιες συνθήκες.
  Tέλος, δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καλώ δημόσια όλους τους συναδέλφους μου Οικονομικούς να συμμετάσχουν στη Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση, και να διατυπώσουν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους στη σχετική ρύθμιση -μιας και εάν ψηφιστεί ως έχειν το εν λόγω άρθρο- και στο δικό μας κλάδο θα δημιουργηθούν εν τοις πράγμασι υπάλληλοι όχι μόνο δύο (2) αλλά και τριών (λόγω ΑΠΑ) ταχυτήτων.

 • 23 Δεκεμβρίου 2019, 10:45 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΙΑΜΟΣ

  Καλημέρα σας και πάλι κ. Παγώνη, ορθά συμπεραίνετε επί του σχολίου μου.
  Επιβεβαιώνω και πάλι την ορθότητα του σχετικού άρθρου.
  Επιθυμώ να επισημάνω ότι ο κλάδος των «AFISO», αποτελεί αμιγώς κλάδο της Αεροναυτιλίας που βάσει του ΕΚ 2017/373 προσφέρει υπηρεσίες ATS (Air Traffic Services).

  Καλές Γιορτές.

 • 23 Δεκεμβρίου 2019, 02:50 | ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

  Εργάζομαι 20 χρόνια ως Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας στην ΥΠΑ και όλα αυτά τα χρόνια έχω μια καθημερινή και άριστη συνεργασία με τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ATSEPs).

  Η εναρμόνιση του προγράμματος εργασίας μεταξύ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ATCOs) και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ATSEPs) και ειδικά η αποκατάσταση του 33ωρου για τις 24ωρες βάρδιες των συναδέλφων μας όπως αυτή ίσχυε από Ιδρύσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι εκ των ουκ άνευ για την ασφάλεια των πτήσεων και των εργαζομένων.

  Ελπίζω και εύχομαι να μην ξανά υπάρξουν «πειραματισμοί», αναφορικά με τα προγράμματα εργασίας του προσωπικού της Αεροναυτιλίας καθώς αυτά είναι δοκιμασμένα εδώ και 10 ετίες και διασφαλίζουν τόσο την ασφάλεια των πτήσεων όσο και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Ως εκ τούτου, αυτά δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενα παρόμοιων «πειραματισμών».

  Τέλος, θα ήθελα να διαβιβάσω τα συγχαρητήρια μου στον Υπουργό Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή για την ευαισθησία του σε θέματα υγείας και ασφάλειας του προσωπικού και κατ’ επέκταση για το έμπρακτο ενδιαφέρον που επιδεικνύει για την ασφάλεια των πτήσεων.

  Με εκτίμηση

  Μαρία Μιχοπούλου
  Ειδ. Γραμματέας του Δ.Σ. της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ)

 • 22 Δεκεμβρίου 2019, 14:07 | Ευάγγελος Κανδηλάκης

  Κόντρα στο αρνητικό κλίμα και τις δυσμενείς εξελίξεις των τελευταίων ετών στα εργασιακά, ήλθε μετά από 3 χρόνια η αποκατάσταση μια αδικίας για την Αεροναυτιλία.

  Έγινε η επιστροφή στην κανονικότητα, από ιδρύσεως ΥΠΑ, του «προγράμματος εργασίας».

  Μια τροποποίηση που ΔΕΝ είναι «συντεχνιακή» εστιάζοντας και επιλύοντας το αίτημα ενός μόνο κλάδου ΑΛΛΑ που «ενώνει» την Υπηρεσία στο ΣΥΝΟΛΟ της και που αγκαλιάζουν όλοι οι κλάδοι Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ και οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτου θέσης που υπηρετούν.

  Ένα μπράβο και ευχαριστώ προς αυτούς που ανέδειξαν και προώθησαν το θέμα «πρόγραμμα εργασιας» για την εύρυθμη λειτουργία των 24ωρων βαρδιών στην ΥΠΑ.

  Ένα μπράβο και ευχαριστώ προς τον ηγεσία του Υπουργείου.

  Ένα μπράβο και ευχαριστώ κυρίως προς τον Υπουργό που, αρχικά δείχνοντας ενδιαφέρον να ακούσει, τελικά φάνηκε να κατανοεί το πρόβλημα αυτό που δημιουργήθηκε εδώ και 3 χρόνια περίπου στην Υπηρεσία και έχοντας πολιτική βούληση επίλυσης του, με τροποποίηση νόμου, το θέτει αρχικά σε ανοιχτή διαβούλευση.

  Ευάγγελος Κανδηλάκης MSc.
  Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ασφαλείας Εναέριου Κυκλοφορίας
  (ΗΜΑΕΚ-ATSEP) – ΔΑΑ/ΗΛ/Δ
  Τμήμα Radar και Συστημάτων Επιτήρησης Εναερίου Χώρου