Άρθρο 17 – Κατάργηση του θεσμού των σχολικών συμβούλων και μεταβολές υπηρεσιών και υπηρεσιακών μονάδων

1. Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου, ο οποίος εισήχθη με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1304/1982, καταργείται.
2. Καταργούνται οι ακόλουθες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
α) τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 29 του ν. 1566/1985 και στην παρ. 4 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018,
β) τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 4 και 12 του ν. 3699/2008 και στην παρ. 6 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018,
γ) τα Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.), τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188),
δ) οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.), οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 1894/1990 (Α΄ 110) και στην παρ. 11 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018,
ε) τα Κέντρα Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) και τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), τα οποία προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2525/1997 και στην παρ. 12 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018,
στ) τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), τα οποία προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 και στην παρ. 10 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018,
ζ) οι Αθλητικές Ακαδημίες, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 41 του ν. 4186/2013,
η) τα Τμήματα Ε΄ Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Στ΄ Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Αυτοτελών Διευθύνσεων Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τα οποία προβλέπονται στην περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 και στις περιπτ. ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 50 του π.δ. 18/2018 και
θ) οι γραμματείες των σχολικών συμβούλων που προβλέπονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002.
3. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), τα οποία έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 111 ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, και προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018, μετατρέπονται στα Κ.Ε.Α. που προβλέπονται στο άρθρο 12.

 • 22 Μαρτίου 2018, 17:55 | ΜΑΝΟΛΗΣ

  Κ. υπουργέ

  Απ’ ότι έχω καταλάβει η φιλοσοφία σας, ή των συμβούλων σας, είναι να έχουμε λιγότερο προσωπικό σε υποστηρικτικούς για το σχολείο θεσμούς, ακόμη και να τους καταργήσουμε. Λιγότεροι σύμβουλοι για περισσότερα σχολεία, λιγότεροι συνάδελφοι στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ, στα Σ.Σ.Ν, στα ΚΕ.ΣΥ.Π κ.ο.κ. Πιστεύετε ότι θα μπορούν, όντας λιγότεροι, να καλύπτουν τις ανάγκες περισσότερων σχολείων; Ή μήπως έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας αύριο μεθαύριο να πείτε το απλό: «Δεν φτάνουν να καλύψουν όλα τα σχολεία γι’ αυτό καταργώ τα μισά σχολεία»
  Ας το δούμε και από οικονομικής πλευράς. Ούτως ή άλλως ένα μισθό παίρνουν. Δεν καταργείτε , γενικώς οι υπουργοί, μερικούς από τους συμβούλους σας, αλήθεια ένα άτομο πόσους συμβούλους χρειάζεται;
  Δεν ζητάτε από τον πρωθυπουργό την κατάργηση 10 -15 υπουργών, υφυπουργών και λοιπών; Δεν ζητάτε ακόμη και την κατάργηση 100 – 150 βουλευτών; Άλλωστε κάθε χρόνο όλο και λιγότεροι γινόμαστε. Ήμασταν 12 εκ. και είχαμε 300 βουλευτές, γίναμε 10 πηγαίνουμε για 9 και στη Βουλή δεν αλλάζει τίποτε;

 • 22 Μαρτίου 2018, 16:46 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΡΙΝΑΚΑΚΗ

  Σ΄αυτό το άρθρο έχουμε την πρωτοτυπία να καταργείται κάτι που δεν υπάρχει και συγκεκριμένα καταργούνται στην περίπτωση: ζ) οι Αθλητικές Ακαδημίες, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 41 του ν. 4186/2013 και οι οποίες ουδέποτε δημιουργήθηκαν.

  Αλλη μια φορά μετά την κατάργηση των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ επιχειρείται περίπου «ρατσιστικά» η στέρηση (ακόμη και της πρόβλεψης) της ευκαιρίας/πρόσβασης για τους μαθητές/τριες που ασχολούνται με τον αθλητισμό σε Αθλητικά Σχολεία αντίθετα με τους συμμαθητές/τριές τους με επιδόσσεις στα μαθήματα ή με καλλιτεχνικό και μουσικό ταλέντο που μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε Πρότυπα, Πειραματικά, Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία ανά την Ελλάδα. Πρόκειται για ΔΙΑΚΡΙΣΗ εις βάρος της Αθλητικής Παιδείας. Η ένας τύπος σχολείου για όλα τα παιδιά ή ίσες ευκαιρίες και για τους μαθητές/τριες που ασχολούνται με τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.

  Πρόταση: Να Ιδρυθούν Αθλητικά Σχολεία στις Περιφέρειες της χώρας.

  Σχετικά παραθέτω απόσπασμα επιστολής που στάλθηκε στις 22-4-2013 προς την τότε ηγεσία του Υπουργείου των Σχολικών Συμβούλων ΠΕ11 με προτάσεις:
  «…. προτείνουμε:

  1. Τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου λειτουργίας της Αθλητικής Εκπαίδευσης, το οποίο θα οδηγήσει στην ίδρυση και λειτουργία αυτόνομων Αθλητικών Σχολείων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με πιστοποίηση δομών και στελεχών (διαδικασία ανάλογη του Νόμου 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων» ) και με σκοπό την ενίσχυση του σχολικού αθλητισμού με την απελευθέρωση και την καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων των μαθητών/τριών – αθλητών/τριών με συγκεκριμένα προγράμματα άθλησης. Παράλληλος στόχος των αθλητικών σχολείων θα είναι η καλλιέργεια της αθλητικής παιδείας:
   μέσω της σύνδεσης των σχολείων με το Ολυμπιακό Κίνημα
   μέσω της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή των προγραμμάτων της Ολυμπιακής Παιδείας και Καλλιπάτειρας και
   μέσω του θεσμού της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.»

  Επίσης με την ευκαιρία παραθέτω παλαιότερες απόψεις για την κατάργηση των Αθλητικών Τάξεων βουλευτών της κυβέρνησης. (http://kourakis.gr/question/Στον-“αέρα”-η-λειτουργία-του-16ου-Γυμνασίου-Λάρισας-Αθλητικού-και-συνολικά-των-ΤΑΔ-ΕΤΑΔ) Ένα απόσπασμα από την Ερώτηση με Αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης:12745/10.7.2013
  «….Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη από το Νοέμβριο του 2010 και με αφορμή τις σοβαρές ελλείψεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για ύπαρξη σχεδίου οριστικής κατάργησης του θεσμού των αθλητικών σχολείων, τονίζοντας παράλληλα ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα ΤΑΔ κι ΕΤΑΔ απαξιώνει πλήρως το θεσμό και σηματοδοτεί τον αποκλεισμό χιλιάδων μαθητών από την αθλητική παιδεία….»
  Ας ελπίσουμε ότι υπάρχει ακόμη ευαισθησία για την Αθλητική ΠΑιδεία στον τόπο που τη γέννησε.

 • 22 Μαρτίου 2018, 14:02 | ΔΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΑ ΦΘ/ΔΑΣ

  To ΔΣ της Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Φθιώτιδας ζητά την άρση της παραγράφου ζ σχετικά με την κατάργηση των αθλητικών Ακαδημιών. Ζητούμε όχι μόνο την κατάργηση αλλά και την προώθηση των Αθλητικών Σχολείων με Γυμνάσιο και Λύκειο τουλάχιστον 1 σε κάθε έδρα ΔΔΕ.

 • 22 Μαρτίου 2018, 13:50 | Φώτης

  Τα παιδιά που δουλεύον στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αχαΐας είναι πάρα πολύ ευγενικά και εξυπηρετικά. Ο κ. Νταλούκας και η ομάδα του με έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές χωρίς να υπολογίζει τον χρόνο. Την άποψη αυτή συμμερίζεται η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών Πληροφορικής. Εργαστήρια υπολογιστών χωρίς το στελεχωμένο και το καταρτισμένο προσωπικό των ΚΕΠΛΗΝΕΤ δεν γίνεται να λειτουργήσει

 • 22 Μαρτίου 2018, 13:47 | ΑΝΝΑ ΤΟΥΛΚΑΡΙΔΟΥ

  Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ πρέπει να παραμείνουν ως έχουν κατά τη γνώμη μου.Όποτε χρειαστήκαμε τη βοήθεια του υπέυθυνου ήταν πάντα δίπλα μας και τηλεφωνικά και δια ζώσης. Από προβλήματα σε συνδέσεις,στο δίκτυο, αναβαθμίσεις στους υπολογιστές, δυσλειτουργίες,προβλήματα στα mail, συμβουλές και τι να πρωτοθυμηθώ, καλούσαμε ακόμα και στο κινητό τον κ. Ν. Βαγενά στη δ΄αθήνας τον οποίο θέλω δημόσια να ευχαριστήσω για την προθυμία την καλοσύνη και την ηρεμία που αντιμετώπιζε ό,τι πρόβλημα προέκυπτε και όποια ώρα τον καλούσαμε. Πώς θα αντιμετωπιστούν τόσα θέματα από ένα άτομο υπεύθυνο σ ολόκληρη διεύθυνση; θα περιμένουμε στο ακουστικό μας. είχαμε πολύ καλή συνεργασία και θα μας κακοφανεί ιδιαίτερα αν ο χρόνος πιέζει. δεν είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε τα πάντα από υπολογιστές … Μακάρι να ακουστούμε …..

 • 22 Μαρτίου 2018, 13:46 | ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΙΑΜΟΥΡΗ

  Σχετικά με τις Αθλητικές Ακαδημίες, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 41 του ν. 4186/2013 και τις οποίες θέλετε να καταργήσετε, δεν νομίζετε ότι είναι λίγο για να μην πω πολύ φωτογραφικό, να καταργείτε έναν τύπο αθλητικού σχολείου, ενώ συντηρείτε και προωθείτε σχολεία καλλιτεχνικά και μουσικά. Θα το δεχόμουν αν υπήρχε μόνο ένας τύπος σχολείου, κοινού προσανατολισμού για όλους. Στην περίπτωση όμως των αθλητικών σχολείων μπορεί κανείς να φανταστεί ότι υπάρχει μια εμπάθεια για τον κλάδο και χώρο της Φυσικής Αγωγής. Φαίνεται ότι δεν έχετε ποτέ δει στατιστικά των Αθλητικών σχολείων τα οποία έβγαλαν Πρωταθλητές, και Ολυμπιονίκες.

 • 22 Μαρτίου 2018, 12:55 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

  Θεωρώ ότι ο θεσμός των ΚΕΠΛΗΝΕΤ πρέπει να παραμείνει με την προηγούμενη μορφή του (υποστήριξη Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), αποκεντρωμένη δομή, με επιλογή στελεχών από την Περιφέρεια και τα στελέχη του να ανήκουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση. Πρέπει οπωσδήποτε επίσης να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί με προσωπικό και τεχνογνωσία.
  Ως σχολική μονάδα (δημοτικό σχολείο Κορινού Πιερίας) είμαστε ευγνώμονες στα στελέχη του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Πιερίας ,κ. Ζήσκο & Κοτανίδη ,για την ουσιαστική τους υποστήριξη.
  Θα είναι μεγάλη απώλεια/έλλειμμα για όλες τις σχολικές μονάδες η κατάργηση του ΚΕΠΛΗΝΕΤ.

 • 22 Μαρτίου 2018, 12:11 | ΟΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Το ΚΕΠΛΗΝΕΤ είναι ένας από τους εξέχοντες/ωφέλιμους θεσμούς για τις Σχολικές Μονάδες της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης.
  Πρότασή μου είναι να παραμείνει με την προηγούμενη μορφή του (υποστήριξη Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), αποκεντρωμένη δομή, με επιλογή στελεχών από την Περιφέρεια και τα στελέχη του να ανήκουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση.
  ·Διοικητικά να βρίσκονται κάτω από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης
  ·Να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί με προσωπικό και τεχνογνωσία

  Θα είναι μεγάλη απώλεια/έλλειμμα για όλες τις σχολικές μονάδες η κατάργηση του ΚΕΠΛΗΝΕΤ.

 • 22 Μαρτίου 2018, 11:58 | Δημήτρης

  Ο θεσμός των σχολικών συμβούλων έκλεισε τον κύκλο του και καταργείται δια του παρόντος νόμου ρητά και αμετάκλητα, όσο κι αν αυτό ενοχλεί πολλούς βολεμένους που χάνουν την αργομισθία τους.

 • 22 Μαρτίου 2018, 11:57 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Το μεγαλύτερο ποσοστό των Συμβούλων (πάνω απο 90%) δεν εργάζονταν. Δεν εκτελούσαν το έργο το οποίο ήταν υποχρεωμένοι να εκτελέσουν. Λειτουργούσαν σαν ζητιάνοι για να τους μετακινούν εκπαιδευτικοί και το έπαιζαν αυθεντία και εξουσία. Έπαιρναν άδειες το χειμώνα ενώ το καλοκαίρι δεν υπήρχαν στην υπηρεσία τους. Το δικό μου σύμβουλο, με 20 χρόνια υπηρεσίας, δεν τον έχω συναντήσει ποτέ. Η δομή έχει αποτύχει και είναι αρρωστημένη θέλει αλλαγή! Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται τήριξη!! Η κατάργηση είναι λύση; Τα σχολεία θα καλύπτονται; Μήπως πρέπει όλοι να αποζητήσουμε την αξιολόγηση και την τήρηση του ωραρίου μας; Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι και αυτοί άμοιροι ευθυνών. Όποτε μπορούν λουφάρουν και κρύβουν ώρες. Η εκπαίδευση που παρέχουμε στους μαθητές δεν είναι αυτή που τους αξίζει πρέπει να αλλάξουμε όλοι μας!! Πρέπει όλοι να αρχίσουμε να κάνουμε τη δουλεία μας σωστά άσχετα από το όνομα της δομής στην οποία εργαζόμαστε.

 • 22 Μαρτίου 2018, 10:43 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Κυρίες και κύριοι,
  Οι Σχολικοί Σύμβουλοι αν δεν υπήρχαν θα έπρεπε να είχαν εφευρεθεί.
  Και εξηγούμαι. Εκ του ρόλου τους έπρεπε να προωθούν τις καινοτομίες του Υπουργείου οι οποίες τις περισσότερες φορές ήταν κακώς σχεδιασμένες και πρόχειρες. Επειδή ο εκπαιδευτικός κόσμος δεν επιθυμεί αλλαγές, στρέφονταν πάντα εναντίων τους. Συνεπώς αποτέλεσαν το «σάκο του μποξ» και απορρόφησαν όλες τις πιέσεις προς το Υπουργείο. Ψιλά λόγια θα μου πείτε. Ναι αλλά είναι κάτι που ο πολύς κόσμος και το Υπουργείο δεν το αντιλαμβάνεται.
  Δε θα αναφερθώ στην ουσιαστική βοήθεια ορισμένων από αυτούς προς τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, που ήταν πολύ συχνά στα σχολεία και βοήθησαν πολύ το εκπαιδευτικό έργο, γιατί είναι μειοψηφία.
  Και θα συμφωνήσω με τον περισσότερο κόσμο που θεωρεί του Σχ. Συμβούλος αχρείαστους. Ξέρω ότι πολλοί από τους Συμβούλους δεν ανταποκρίθηκαν στο ρόλο τους. Αλλά εδώ έρχεται η ευθύνη της Πολιτείας που θα έπρεπε να τους είχε εντοπίσει και να τους απομακρύνει, αντί να ρίχνει λάσπη σε όλους. Τώρα μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά.
  Μία τελευταία επισήμανση. Δεν θα πρέπει να συγχέονται οι Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας με εκείνους της Δευτεροβάθμιας γιατί μιλάμε για τη μέρα και τη νύχτα.
  Καταληκτικά, θεωρώ ότι έπρεπε να ληφθούν μέτρα από το Υπουργείο για τον έλεγχο και βελτίωση του δασκαλογέννητου θεσμού. Ο/Η εκπαιδευτικός χρειάζεται στήριγμα – μέντορα μέσα στο σχολείο.
  Φοβάμαι ότι θα τους ψάχνουμε όταν θα έρθουν οι «Εξωτερικοί Αξιολογητές»
  Ένας Σχολικός Σύμβουλος από τα παλιά.
  Καλή συνέχεια.

 • 22 Μαρτίου 2018, 10:42 | Γιαννης

  Εντωμεταξύ τα ΚΕΑ (Κέντρα Ανάπτυξης για την Αειφορία στελεχώνονται από 4 άτομα. Μια δομή δηλαδή που δεν είναι ουσιαστική για την εκπαίδευση στελεχώνεται με 4 άτομα ενώ τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ που ουσιαστικά κρατούν σε λειτουργία τα σχολεία και τα σχολικά εργαστήρια με 2 άτομα.

 • 22 Μαρτίου 2018, 10:37 | Κώστας

  Οι σχολικοί σύμβουλοι δεν εργάζονταν. Απλά καθόντουσαν στα σπίτια τους και έπαιρναν τον μισθό τους και όταν βαριόντουσαν έκαναν καμιά βόλτα στα σχολεία για να παίρνουν τα οδοιπορικά. Καλώς καταργούνται. Όλοι το ξέραμε αλλά κανείς δεν τολμούσε να πει την αλήθεια.
  Αν κάποιος κάνει 10 τηλέφωνα σε 10 γραφεία σχολικών συμβούλων στην επαρχία, οι περισσότεροι θα απουσιάζουν αδικαιολόγητα. Λοιπόν, μεταρρυθμίσεις με αργόμισθους δεν γίνονται. Οι νέοι Συντονιστές που θα προκύψουν, θα πρέπει να έχουν ωράριο.
  Οι σχολικοί σύμβουλοι που μπαίνουν εδώ και γράφουν, είναι ενοχλημένοι γιατί δεν περίμεναν ότι θα τους καταργούσε ο Υπουργός επειδή δεν εργάζονται. Είχαν μάθει να τους χαϊδεύουν οι πολιτικοί. Ακόμα και τώρα οι σχολικοί σύμβουλοι ελπίζουν σε ανατροπή της κυβέρνησης και στο ότι τελικά δεν θα προλάβει να εφαρμοστεί ο νόμος. Διότι, όπως λένε, η Ν.Δ. τους έχει υποσχεθεί ότι θα τους διατηρήσει στις αργόμισθες θέσεις τους.
  Ευτυχώς για την εκπαίδευση, οι σχολικοί σύμβουλοι καταργούνται οριστικά και αμετάκλητα. Η αργομισθία τελείωσε.

 • 22 Μαρτίου 2018, 10:35 | Παναγιώτης Δήμου

  Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΔΕΝ πρέπει να καταργηθούν αλλά αντίθετα να στελεχωθούν περαιτέρω. Επιτελούν σημαντικότατο έργο στην τεχνική υποστήριξη των απαρχαιωμένων σχολικών εργαστηρίων αλλά και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και η αντικατάστασή του έργου αυτού από έναν ή δύο Πληροφορικούς ανά Διεύθυνση (άρθρο 17) απλά ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ.

  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Θεσσαλονίκης υπάγονται 142 δημόσια σχολεία με, εκτιμώ πάνω από 30-40 συστήματα (υπολογιστές στα σχολικά εργαστήρια των 10-12 υπολογιστών το καθένα συν οι υπολογιστές του προσωπικού του σχολείου, εκτυπωτές, routers, κ.λ.π., καθώς και την αντίστοιχη δικτύωση) τα οποία χρειάζονται συντήρηση και υποστήριξη στο hardware αλλά και στο software σχεδόν καθημερινά λόγω παλαιότητας.

  Υπολογίστε τα παραπάνω νούμερα στο υπερδιπλάσιο καθώς υποστηρίζονται και τα σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης και φτάνουμε σε αριθμούς κοντά στα 7.000-10.000 συστήματα.

  Το έργο των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. όμως δεν περιορίζεται στην τεχνική υποστήριξη αλλά και στην στην επιμόρφωση των εκπ/κών, όχι μόνο των Πληροφορικών αλλά και άλλων κλάδων, σε θέματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών με διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων.

  Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο θεσμός των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. όχι μόνο δεν πρέπει να καταργηθεί αλλά να ενισχυθεί και να στελεχωθεί περαιτέρω.

 • 22 Μαρτίου 2018, 10:35 | Ορέστης Τζίμας

  Η συνεισφορά των ΚΕΠΛΗΝΕΤ στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και των εργαστηρίων Πληροφορικής είναι τεράστια και απαραίτητη. Δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν σωστά τα σχολεία χωρίς την υποστήριξη αυτών μιας και όλες οι υπηρεσίες (αλληλογραφία, απουσίες μαθητών, μαθήματα, κ.λ.π.) γίνονται πλέον ηλεκτρονικά και χρήζουν τεχνικής υποστήριξης.
  Οπότε ή θα πρέπει να παραμείνει η υποστήριξη στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ με την παρούσα μορφή (τα οποία θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν κι άλλο και όχι να καταργηθούν) ή να διατεθεί η υπηστήριξη σε ιδιώτες το οποίο δεν συμφέρει οικονομικά καθόλου το κράτος ή τους δήμους.
  Επίσης νομίζω ότι δικαίωμα αίτησης θα πρέπει να έχει όχι μόνο ο εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ 86 με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αλλά στην οικεία Περιφερειακή Δν/ση Β/θμιας Εκπ/σης.

 • 22 Μαρτίου 2018, 10:20 | 2ο Γυμνάσιο Θέρμης

  Η προσωπική μας εμπειρία δείχνει ότι με την υπάρχουσα δομή το ΚΕΠΛΗΝΕΤ μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες υποστήριξης των σχολείων. Το 2ο Γυμνάσιο Θέρμης χρειάστηκε την υποστήριξη του ΚΕΠΛΗΝΕΤ για τρέχοντα θέματα στο χώρο της γραμματείας και του εργαστηρίου τέσσερις (4) φορές στην διάρκεια του παρόντος σχολικού έτους και η βοήθεια του ήταν ουσιαστική και αποτελεσματική.
  Εκφράζουμε την έντονη επιφύλαξη μας για το εάν η νέα δομή μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των σχολείων,λαμβάνοντας υπ΄όψιν ότι οι ανάγκες θα είναι συνεχώς αυξανόμενες λόγω ψηφιοποίησης πολλών εργασιών τους.
  Επομένως άποψή μας είναι η διατήρηση της υπάρχουσας δομής.

 • 22 Μαρτίου 2018, 09:51 | Μαρία Νομικού

  Οι Σχολικοί Σύμβουλοι πρέπει να διατηρηθούν στην εκπαίδευση και μάλιστα να αυξηθεί ο αριθμός τους διότι η περιοχή υπευθυνότητάς τους ήταν πάντα πολύ μεγάλη και αδύνατο να την υποστηρίξουν όπως θα έπρεπε.

  Οι απόλυτα απαραίτητες αρμοδιότητές τους:

  1) Επαγγελματική υποστήριξη όλων των συναδέλφων.
  2) Παιδαγωγική υποστήριξη των συναδέλφων
  3) Παιδαγωγική υποστήριξη μαθητών με προβλήματα μέσα στη σχολική μονάδα και συνεργασία με την σχολική μονάδα
  4) Γενική και ολοκληρωμένη επισκόπηση και άποψη όλων των σχολικών μονάδων που βοηθάει στην εισήγηση και πρόταση παρεμβάσεων προς το υπουργείο
  5) Υποστήριξη των σχολείων για εισαγωγή νέων προτάσεων και υπουργικών αποφάσεων.
  6) Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των συναδέλφων και παιδαγωγικές παρεμβάσεις. Αξιολόγηση όσων καθηγητών θέλουν να αναλάβουν θέσης ευθύνης
  7) Αξιολόγηση της προόδου διδασκαλίας της ύλης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων και παρεμβάσεις.
  8) Έλεγχο της εξεταστέας ύλης των ενδοσχολικά εξεταζομένων και έλεγχο της συμβατότητας των Θεμάτων εξέτασης με την προκαθορισμένη εξεταστέα ύλη.

  Στο σχολείο μας σε όλες τις δύσκολες στιγμές που χρειαζόμαστε υποστήριξη, ο σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης ήταν πάντα παρών να συμβουλεύσει και να βοηθήσει με την εμπειρία του και τις προτάσεις του.
  Ο σύμβουλος ειδικότητας Πληροφορικής Αργολίδας ήταν πάντα παρών στα ζητήματα της ειδικότητας με νέες επιμορφώσεις, με σεμινάρια, με την οργάνωση δραστηριοτήτων με τα παιδιά όπως διαγωνισμοί ρομποτικής και προγραμματισμού. Συντόνιζε πάντα την εισαγωγή νέων αντικειμένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και ήταν πάντα διαθέσιμος και προσιτός.

  Η κατάργηση του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου θα είναι μεγάλο λάθος!!

 • 22 Μαρτίου 2018, 09:50 | ΙΩΑΝΝΗΣ Κ

  OI ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.ΟΧΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΡΟΛΟ & ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ » ΕΞΥΨΩΝΕΙ» ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥΣ.

 • 22 Μαρτίου 2018, 09:43 | Χρήστος Μυλωνάκης

  Οι λειτουργίες που επιτελούν τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ δεν μπορούν να υποστηριχθούν με άλλο δυνατό και εξίσου οικονομικό τρόπο. Το έργο που προσφέρουν είναι πολύ σημαντικό.Απαιτείται επιπλέον ενίσχυσή τους σε ανθρώπινο δυναμικό.

 • 22 Μαρτίου 2018, 09:34 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΕΛΗ

  Διαβάζουμε στο προτεινόμενο νομοσχέδιο για τις δομές εκπαίδευσης ότι καταργείται ο θεσμός ΚΕΠΛΗΝΕΤ και συγκεκριμένα το άρθρο 14 ορίζει ότι αντ’ αυτού
  θα αποσπάται με τριετή θητεία 1 (ή 2 σε μεγάλες διευθύνσεις) άτομο «για την τεχνική υποστήριξη και την εφαρμογή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.».

  Τι υπηρεσία μπορούν άραγε να προσφέρουν 2 άτομα σε εκατοντάδες σχολικές μονάδες εκτός από το να απαντούν στα τηλέφωνα;

  Ας ξεκαθαρίσει λοιπόν το υπουργείο ΠΟΙΑ ΛΥΣΗ έχει να προτείνει για την τεχνική υποστήριξη των σχολείων και με ΤΙ ΚΟΣΤΟΣ για την εκπαίδευση;

 • 22 Μαρτίου 2018, 09:33 | Μαρία Νομικού

  Αγαπητοί κύριοι,

  Το ΚΕΠΛΗΝΕΤ πρέπει να παραμείνει με την προηγούμενη μορφή του (υποστήριξη Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), αποκεντρωμένη δομή, με επιλογή στελεχών από την Περιφέρεια και τα στελέχη του να ανήκουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση. Πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί με προσωπικό και τεχνογνωσία.

  Στα προηγούμενα έτη τα στελέχη του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αργολίδας ήταν απόλυτα απαραίτητα στην λειτουργία του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου μας στο οποίο είμαι υπεύθυνη. Δεν θα μπορούσα να εργαστώ και να χρησιμοποιήσω το απαρχαιωμένο εξοπλισμό του εργαστηρίου αν δεν είχα την υποστήριξη του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αργολίδας. Παρέχουν άμεση βοήθεια και υποστηρίζουν τεχνολογικά το σχολείο με την ελάχιστη υλική υποστήριξη κάνοντας πάντα το καλύτερο τους όταν εγώ η ίδια δεν θα μπορούσα λόγω έλλειψης τεχνικής κατάρτισης.

  Πιστεύω ότι 1 άτομο ανά νομό δεν είναι αρκετό για να υποστηρίξει όλα τα σχολεία. Η υποστελέχωση ενός τέτοιου τμήματος θα έχει σίγουρα επίδραση στην χρήση του εργαστηρίου και συνεπώς και στην διδασκαλία. Έτσι και αλλιώς το κόστος ύπαρξης του ΚΕΠΛΗΝΕΤ ήταν μηδενικό, χωρίς επιπλέον χρηματοδότηση. Χωρίς την τεχνική υποστήριξή τους το κόστος υποστήριξης των «αρχαίων» εργαστηρίων των σχολείων θα ήταν δυσβάσταχτο από την σχολική μονάδα.

 • 22 Μαρτίου 2018, 09:01 | Βασίλειος Ορφανόπουλος

  Φυσικά και πρέπει να διατηρηθεί ο θεσμός των Σχολικών Συμβούλων. Είναι οι μόνοι αρμόδιοι για:
  1) Ηθική υποστήριξη στη διδασκαλία των νεοδιόριστων καθηγητών.
  2) Επαγγελματική υποστήριξη/υποστήριξε δράσης όλων των καθηγητών, νεοδιόριστων και μη.
  3) Έλεγχο της αποδοτικότητας των συναδέλφων και μάλιστα αξιολόγηση όσων καθηγητών θέλουν να αναλάβουν θέσης ευθύνης (π.χ., διευθυντών) ή των καθηγητών που επιδιώκουν μετάθεση σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία.
  4) Έλεγχο της προόδου διδασκαλίας της ύλης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων.
  5) Έλεγχο της εξεταστέας ύλης των ενδοσχολικά εξεταζομένων και έλεγχο της συμβατότητας των Θεμάτων εξέτασης με την προκαθορισμένη εξεταστέα ύλη.
  6) Παιδαγωγική υποστήριξη μαθητών που αισθάνονται αδικημένοι από όλους τους διδάσκοντες ενός σχολείου και εισήγηση για αλλαγή τακτικής του σχολείου όπου αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.
  7) Σύνδεση του σχολείου με άλλα σχολεία και ερμηνεία νέων διατάξεων (π.χ., αυτών που αφορούν στις Δημιουργικές Εργασίες) έτσι ώστε κάθε σχολική μονάδα να ενεργεί σε αρμονία με τις υπόλοιπες.
  Για όλα αυτά (και ενδεχομένως και άλλα) οι Σχολικοί Σύμβουλοι είναι απαραίτητοι!

 • 22 Μαρτίου 2018, 09:00 | Σιούλας Γ.

  Δυστυχώς, αντί να βελτιώνεται μια υπάρχουσα δομή, ακολουθείται μια τακτική κατάργησης και δημιουργίας κάτι νέου που, όπως είναι φυσικό, θα έχει όλες τις αδυναμίες του καινούργιου,του μη δοκιμασμένου.
  Η ως τώρα συνεργασία μου με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ μόνο θετική ήταν κι οφείλω να το καταθέσω, χωρίς να υποστηρίζω πως δεν θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω.

 • 21 Μαρτίου 2018, 22:26 | Τσαγκρίδου Κωνσταντίνα

  Στο άρθρο 17.2 οι καταργήσεις κάποιων από τους φορείς που προτείνονται δε θεωρώ πως αποτελεί βελτίωση στη λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης, δε λύνει προβλήματα αλλά δημιουργεί. Τα ΚΕΔΔΥ, οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων , τα Κέντρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού αλλά κυρίως τα κέντρα της ΠΛΗΝΕΤ είναι δομές απαραίτητες και βασικές για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Η εμπειρία τους είναι αναντικατάστατη. Στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ διεκπεραιώνεται δουλειά που στα σχολεία και τις ΔΙΔΕ είναι αδύνατο να γίνει χωρίς αυτά. Αλλά και οι υπόλοιπες δομές μπορεί να έχουν δυσλειτουργίες όμως, η λύση δεν είναι να φτιάξουμε άλλες ή να καταργηθούν με μια μονοκοντυλιά. Μπορεί να γίνει βελτίωση και εκσυγχρονισμός τους. Η αύξηση ωραρίου των καθηγητών, η
  παρείσφρυση του ιδιωτικού τομέα στα δημόσια σχολεία με με πολλούς τρόπους (διάγνωση μαθ. δυσκολιών, επαγγ. προσανατολισμός) και η επίκληση του εξορθολογισμού των εξόδων φαίνεται να είναι βήματα που οδηγούν σταδιακά σε ένα νέο status λειτουργίας των σχολείων όχι με κριτήριο την πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό αλλά την εργασιακή πίεση, την επιβάρυνση των εργαζομένων και των οικογενειών των παιδιών και την έκπτωση της ποιότητας των υποστηρικτικών δομών που συμβάλλουν καθοριστικά και αναντικατάστατα στο ήδη βαρύ και πιεστικό έργο των καθηγητών/τριών στα σχολεία μας. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΚΕΔΔΥ, ΚΕΣΥ, ΣΣΝ.

 • 21 Μαρτίου 2018, 21:03 | Δήμητρα

  Ενίσχυση και όχι κατάργηση των ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Το έργο που προσφέρουν είναι πολύ σημαντικό. Από τεχνική υποστήριξη μέχρι διοργάνωση σεμιναρίων…

 • 21 Μαρτίου 2018, 20:18 | Δημήτρης

  ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΕΝ ΠΑΤΑΝΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΣ! ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ! ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ! ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΙ ΚΑΝΕΙ? ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΓΟΜΙΣΘΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ? ΤΟΣΑ ΚΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ!
  ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΑΡΓΟΜΙΣΘΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΩΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ! Η ΑΡΓΟΜΙΣΘΙΑ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ!

 • 21 Μαρτίου 2018, 17:41 | Κώστας Κ

  Πάλι η ίδια ιστορία. Καταργούμε δομές με μόνο κριτήριο το τίποτα ή τη μείωση του κόστους.
  Η αξιολόγηση των δομών είναι η μόνη λύση για να διαπιστώσουμε ποιές δομές πρέπει να καταργηθούν και ποιές να παραμείνουν.
  Εργαζόμενοι για άλλη μια φορά αποσπασματικά, συνεχίζουμε τα λάθη του παρελθόντος.
  Να θεσπισθεί αξιολόγηση δομών και κατάληψη θέσεων υπευθύνων μόνο μετά από εξετάσεις τύπου ΑΣΕΠ εξ αποστάσεως (με ηλεκτρονικές φόρμες ερωτήσεων).
  Το κόστος εξετάσεων να βαραίνει τα (φιλόδοξα) υποψήφια στελέχη.
  Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες για να θολώνουμε τα νερά.

 • 21 Μαρτίου 2018, 15:36 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

  Αγαπητοί κύριοι,
  Το σχολείο μας δεν έχει καθηγητή πληροφορικής. Για όλα τα προβλήματα σχετικά με το εσωτερικό δίκτυο του σχολείου, την αλληλογραφία και την ιστοσελίδα απευθυνόμαστε σε ποσοστό 80% στο Κε.Πλη.Νε.Τ. του Πειραιά, που είναι αρμόδιο για το σχολείο μας. Μέχρι στιγμής μας παρέχει εξαιρετική υποστήριξη, γι’αυτό υποστηρίζουμε τα ακόλουθα αιτήματά τους:·να παραμείνει με την προηγούμενη μορφή του (υποστήριξη Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), αποκεντρωμένη δομή, με επιλογή στελεχών από την Περιφέρεια και τα στελέχη του να ανήκουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση,·διοικητικά να βρίσκονται κάτω από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης,·να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί με προσωπικό και τεχνογνωσία.

 • 21 Μαρτίου 2018, 15:22 | GEORGE

  AΓΑΠΗΤΟΙ ΚΥΡΙΟΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ 400 ΕΤΡΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ 4 ΤΟΙΧΟΥΣ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ
  ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΟΗΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟΔΑ ΑΣ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΤΑ ΒΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥ ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ

 • 21 Μαρτίου 2018, 13:12 | Δημήτρης

  Τα ΚΕΠΛΥΝΕΤ έχουν προσφέρει αξιόλογο έργο και συνεχίζουν να προσφέρουν. Την στιγμή που λόγο έλλειψη χρημάτων δεν υποστηρίζονται τα εργαστήρια με τεχνική υποστήριξη από ιδιώτες τα ΚΕΠΛΥΝΕΤ αποτελούν μια μικρή όαση για τα εργαστήρια πληροφορικής. Είναι απαράδεκτο να κλείσουν…

 • 21 Μαρτίου 2018, 11:59 | Γεωργιάδης Αναστάσιος

  Το Κε.Πλη.Νετ. στη σημερινή του μορφή έχει βοηθήσει πολλές φορές το σχολείο μας και προτείνω να μείνει στη σημερινή του μορφή ως έχει.

 • 21 Μαρτίου 2018, 10:59 | Αντώνης Σμαρδάς

  Θεωρώ ότι η κατάργηση των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το βασικό χαρακτηριστικό των αλλαγών που ευαγγελίζεστε και συγκεκριμένα τη μετάβαση από μονοπρόσωπους θεσμούς υποστήριξης των Σχολείων σε οργανωμένες και συνεργατικές δομές. Με το άρθρο αυτό καταργείται μια τέτοια οργανωμένη και συνεργατική δομή κι εκφυλίζεται σε μια αργής απόκρισης απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη από ένα μόνο πρόσωπο (ή δύο στην περίπτωση λίγων Διευθύνσεων). Αυτό το γεγονός θεωρώ ότι θα στερήσει από την εκπαιδευτική κοινότητα ένα πολύ σημαντικό στήριγμα που προσφέρει λύσεις σε καθημερινή βάση εξοικονομώντας παράλληλα σημαντικούς πόρους. Η κοινή λογική νομίζω ότι επιτάσσει τη με κάθε τρόπο ενίσχυση των δομών όπως το ΚΕΠΛΗΝΕΤ κι όχι την κατάργησή τους.

 • 21 Μαρτίου 2018, 10:40 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ παρέχουν μεγάλο έργο, αρκεί να σκεφτείτε ότι όλες οι δημόσιες σχολικές μονάδες στηρίζονται από τα συγκεκριμένα κέντρα.Το κόστος της στήριξης που μέχρι τώρα ήταν στα πλαίσια του μισθού των υπευθύνων στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ, εύχομαι να παραμείνει στα πλαίσια του μισθού των νέων υπευθύνων και να μην μετακυλίσει τεχνηέντως στον ιδιωτικό τομέα, και μας επιβαρύνει με επιπλέον έξοδο, ενώ έχουμε ήδη λύση.Γιατί στα ήδη υπάρχοντα εργαστήρια των Δ/νσεων να μην τοποθετούνται οι δύο υπεύθυνοι, ένας από την Α/θμια και ένας από την Β/θμια, οι οποίοι να συνεργάζονται και να παρέχουν αυτά που παρέχονται μέχρι τώρα και αν υπάρχει η δυνατότητα και περισσότερα, για όλες τις σχολικές μονάδες του νόμου;

 • 21 Μαρτίου 2018, 10:28 | Στέλεχος Εκπαίδευσης

  ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

  Στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης, κατά τα τελευταία έτη, η θέσπιση, η ίδρυση και η λειτουργία της νεοπαγούς δομής των Κε.Πλη.Νε.Τ., αποδείχτηκε εξαιρετικά συνεργατική.
  Μελλοντικά κρίνεται εντελώς επιλήψημη η δρομολογούμενη συρρίκνωσή του. Είναι αδήριτη ανάγκη η περαιτέρω ενδυνάμωση αυτής της δομής με τη στελέχωσή του και υποστήριξή του με επιπλέον εκπαιδευτικό προσωπικό, κατάλληλα και άρτια εξειδικευμένο.

 • 21 Μαρτίου 2018, 10:10 | Κοραλια Παπαδοκωστάκη

  OXI στην κατάργηση των ΠΛΗΝΕΤ γιατί:

  -Υποστηρίζουν τη συντήρηση και λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής σε χαλεπούς για τις σχολικές επιτροπές καιρούς μέσα από επιτόπιες επισκέψεις ή εξ αποστάσεως
  -Υποστηρίζουν τα δίκτυα των σχολείων και των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής , παρέχουν συμβουλές και τεχνική υποστήριξη για τη σύνδεση στο ΠΣΔ εκατοντάδων μονάδων
  -Λειτουργούν υποστηρικτικά για εκατοντάδες μονάδες που δεν έχουν εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (Νηπιαγωγεία, Ολιγοθέσια Δημοτικά)
  -Παρέχουν στήριξη στις Δ/νσεις Α/θμιας και Δ/θμιας και στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους
  -Λειτουργούν συμβουλευτικά σε Σχολεία και Υπηρεσίες σε οποιαδήποτε αγορά/ αναβάθμιση εξοπλισμού
  -Στήνουν νέα εργαστήρια με τις κατάλληλες προδιαγραφές. Οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής -όπου υπάρχουν- δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο, λόγω των διδακτικών υποχρεώσεών τους και των διαθέσεων τους σε άλλα σχολεία
  -Έχουν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και ειδικό εξοπλισμό για τη συντήρηση και υποστήριξη των σχολικών εργαστηρίων και δικτύων
  -Έχουν άρτιες γνώσεις εγκατάστασης LTSP εργαστηρίων σε σχολεία με απαρχαιωμένο εξοπλισμό
  -Οργανώνουν σεμινάρια και ημερίδες για τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής με εξειδικευμένα θέματα τεχνικής στήριξης ή και εγκατάστασης/ χρήσης λογισμικού
  -Οργανώνουν σεμινάρια για όλους τους εκπαιδευτικούς με θέματα όπως : Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Εργαλεία ΤΠΕ (βλ. ΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων για seminars.etwinning.gr
  -Έχουν ενημερωμένες ιστοσελίδες με πλούσιο υλικό για αντιμετώπιση προβλημάτων, υλικό για μαθήματα και εργαλεία ΤΠΕ
  -Έχουν ελάχιστα λειτουργικά κόστη σε σχέση με το έργο τους (δεν παίρνουν επιδόματα, δεν πληρώνονται μετακινήσεις κλπ)

  Σε κάθε περίπτωση αποτελούν μια καλά οργανωμένη και αποτελεσματική δομή που είναι στελεχωμένη με καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό και δεν μπορούν να αντικατασταθούν από ένα / δύο άτομα που δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση για την αντιμετώπιση προβλημάτων 300+ σχολείων ανά νομό.

  Επιπλέον, σε περίοδο που επιχειρείται μια πιο ολοκληρωμένη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μέσα από διαδραστικά βιβλία και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, δεν είναι δυνατόν να υποβαθμίζεται ο θεσμός υποστήριξης των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής και δικτύων

 • 21 Μαρτίου 2018, 10:00 | Γιώργος Αυγέρης, Νίκος Τζιμόπουλος

  Γιατί δεν πρέπει να καταργηθούν ή να υποβαθμιστούν τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

  Ο σημαντικός και επιτυχημένος ρόλος των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. στην τεχνική στήριξη των Σχολικών Μονάδων είναι κοινά παραδεκτός και αποδεικνύεται τόσο ποιοτικά από τις απόψεις των διευθυντών των σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικών αλλά και των τεχνικών του ΠΣΔ, όσο και ποσοτικά από τα στατιστικά στοιχεία του συστήματος helpdesk στο οποίο καταγράφονται οι εργασίες των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Τα ζητήματα που επιλύουν καθημερινά τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. έχουν αναφερθεί πολλάκις σε προηγούμενα σχόλια αλλά και στις προτάσεις που παραδόθηκαν στην ηγεσία του υπουργείου.

  Οι λόγοι για να καταργήσεις ή να αλλάξεις μια επιτυχημένη δομή λογικά θα πρέπει να είναι κάποιοι από τους παρακάτω:

  – Γιατί δεν είναι απαραίτητη
  – Για να γίνει πιο αποδοτική
  – Γιατί κοστίζει ακριβά
  – Γιατί υπάρχουν ανάγκες και πρέπει να διατεθεί αλλού το προσωπικό

  Ποιος από αυτούς τους λόγους ισχύει για τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.; Πιστεύω κανένας και εξηγώ γιατί.

  Είναι τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. τελικά απαραίτητα;

  Οι πληροφορικές ανάγκες των σχολείων συνεχώς αυξάνονται και η χρήση των Π.Σ. του υπουργείου είναι καθημερινή και επιτακτική. Τα σχολεία εξοπλίζονται με νέα εργαστήρια Πληροφορικής και η ρομποτική σχεδιάζεται να εισαχθεί στα Δημοτικά. Ποιος μπορεί να υποστηρίξει τα σχολεία σε τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν από αυτή την διάχυση; Η άποψη ότι ο Καθηγητής Πληροφορικής του σχολείου μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτόν τον ρόλο είναι ουτοπική για τους εξής λόγους:

  – Δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό
  – Δεν διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί κύριο έργο του είναι η διδασκαλία του μαθήματός του και η προετοιμασία του. Δεν έχει περισσότερο χρόνο από τους συναδέλφους του. (έχει καταργηθεί και η 3ωρη απασχόλησή του στο εργαστήρια)
  – Πολλές φορές δεν έχει τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις. Άλλωστε είναι εκπαιδευτικός όχι τεχνικός.
  – Ο καθηγητής Πληροφορικής πολλές φορές συμπληρώνει ωράριο σε 2 ή 3 σχολεία.

  Άρα, ή θα υπάρχει μια ικανή δομή υποστήριξης από το Υπουργείο (Κε.ΠΛΗ.Νε.Τ.) ή θα αναλάβουν ιδιώτες τον ρόλο αυτό…. με το αντίστοιχο κόστος βέβαια.

  Πρέπει επίσης να αναφέρω τον επιμορφωτικό ρόλο που έχουν επιτελέσει πολλά ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. όλα αυτά τα χρόνια, επιμορφώνοντας δωρεάν εκπαιδευτικούς πάνω σε Τ.Π.Ε. Για παράδειγμα μόνο φέτος το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων επιμορφώνει εθελοντικά και εντελώς δωρεάν μέσω του δικτύου etwinning, 4.500 εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα. Αντίστοιχες επιμορφώσεις για εκπαιδευτικούς υλοποιούν πολλά Πανεπιστήμια επί πληρωμή φυσικά.

  Γιατί η προτεινόμενη νέα δομή ΔΕΝ είναι πιο αποδοτική και θα αποτύχει.

  Η προτεινόμενη κατάργηση ουσιαστικά της δομής του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και η αντικατάστασή της με την στελέχωση των νεοσύστατων τμημάτων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων με 2 αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, θα έχει ως συνέπεια την σημαντικότατη υποβάθμιση της παρεχόμενης υποστήριξης στις σχολικές μονάδες την ίδια στιγμή που οι πληροφορικές ανάγκες των σχολείων αυξάνονται συνεχώς (Π.Σ., MySchool, ηλεκτρονικά έγγραφα, ψηφιακές υπογραφές, εργαστήρια πληροφορικής, κοινόχρηστοι υπολογιστές κ.α.) και μαζί με αυτές τα τεχνικά προβλήματα. Είναι απολύτως σίγουρο πως η δομή που προτείνεται δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτές.

  Υπάρχουν 14.875 σχολικές μονάδες κατανεμημένες σε 120 διευθύνσεις Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης, οπότε σύμφωνα με το σχέδιο νόμου προκύπτει η αναλογία 1 τεχνικός ανά 124 σχολεία!

  Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. είναι η μοναδική για την οποία υπάρχουν ποσοτικά δεδομένα για το έργο της. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία από το σύστημα helpdesk (στο οποίο καταγράφεται μόνο ένα κλάσμα των εργασιών των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) για το έτος 2016-17 έχουμε κατά μέσο όρο:

  – Επιτόπιες επισκέψεις: 0.682 / ημέρα –> 3.5 επισκέψεις την εβδομάδα
  – Επισκευές/Ενέργειες από το γραφείο: 6.2 / ημέρα

  Τα παραπάνω είναι μόνο τα καταγεγραμμένα. Πάρα πολλές εργασίες δεν καταχωρίζονται στο helpdesk απο τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. είτε γιατί δεν εμπίπτουν σε κάποια απο τις κατηγορίες που υπάρχουν, είτε απο αμέλεια.

  Στο σχόλιο http://www.opengov.gr/ypepth/?c=54868 περιγράφεται πολύ χαρακτηριστικά μια τυπική μέρα στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
  Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι στη προτεινόμενη δομή δεν είναι δυνατόν να γίνεται τεχνική στήριξη παρά μόνο υψηλή επίβλεψη. Αυτό δεν είναι πιο αποδοτικό αλλά αποτελεί υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  Κοστίζουν ακριβά;

  Σε κάθε ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. γίνεται κατ’ ελάχιστο 1 format / εβδομάδα. Με κόστος στην αγορά περί του 50€ / format προκύπτει ένα ετήσιο κόστος: 105.300€ μόνο για format! Αν συνυπολογίσουμε και δυσκολότερες εργασίες καθώς και μετακινήσεις τότε το κόστος πολλαπλασιάζεται. Το σχολικό έτος 2016-17 έγιναν 8.867 επιτόπιες επισκέψεις. Πόσο άραγε θα κόστιζαν αυτές από έναν ιδιώτη;

  Αν υποβαθμιστεί ο ρόλος τους αυτό το κόστος θα επιβαρύνει τις σχολικές μονάδες και τις σχολικές επιτροπές. Άρα τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ όχι μόνο δεν κοστίζουν, αλλά εξοικονομούν χρήματα.

  Γιατί δεν πρέπει να «σπάσει» το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. σε διευθύνσεις Αθμιας και Βθμιας

  – Η τεχνική στήριξη αφορά τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων. Και οι ανάγκες τεχνικές στήριξης είναι ίδιες τόσο στην Α/θμια όσο και στην Β/θμια. Χωρίζοντας το προσωπικό σε 2 διευθύνσεις, διαιρείς την τεχνογνωσία που υπάρχει στο προσωπικό, οπότε γίνεσαι λιγότερο αποδοτικός.
  – Η δουλειά των τεχνικών στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ δεν είναι απλά μια δουλειά γραφείου που χρειάζεται ένα γραφείο με Η/Υ και τηλέφωνο. Απαιτεί χώρο με εργαλεία, πάγκους εργασίας, δικτυακό εξοπλισμό, μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, διαγνωστικές συσκευές, servers κα. Σύμφωνα με την πρόταση νόμου ο υπάρχον εξοπλισμός θα ανήκει πλέον στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, οπότε το ερώτημα που τίθεται είναι: Ο αποσπασμένος στην Α/θμια με τι μέσα θα κάνει την δουλειά του;

  Τι πρέπει να γίνει τελικά για τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ

  Κατά την γνώμη μου, τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. θα πρέπει να διατηρηθούν ως αποκεντρωμένη δομή (όπως και τα Ε.Κ.Φ.Ε.) με επιλογή στελεχών από την Περιφέρεια, και να ανήκουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση αφού ο ρόλος τους αφορά την Α/θμια και την Β/θμια. Επίσης θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος τους ώστε να υποστηρίζουν και τα νεοσύστατα Κ.Ε.Σ.Υ. σε θέματα τηλεδιασκέψεων και επιμόρφωσης. Ακόμη και αν πρέπει να ανήκουν διοικητικά στο Τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών τότε θα πρέπει να ανήκουν στο αντίστοιχο τμήμα της Περιφερειακής Δ/νσης και να διατηρήσουν τον εξοπλισμένο χώρο τους.

  Στελέχωση:

  Πριν από λιγότερο από ένα μήνα το ίδιο το Υπουργείο με το ΠΔ 18/2018 εκτίμησε πως η δομή ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. πρέπει να υφίσταται και μάλιστα να στελεχώνεται με 189 υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ (ΠΔ 18/2018 αρ. 78Γ), οπότε ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα στελεχώνουν τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. είχε ήδη προϋπολογιστεί.

  Αυτό ανάγεται σε 3.5 υπαλλήλους ανά ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (57% περισσότερους από το παρόν σχέδιο νόμου). Θεωρώ πως αυτή η εκτίμηση είναι πολύ πιο κοντά στις πραγματικές απαιτήσεις και θα πρέπει επίσης οπωσδήποτε να διατηρηθεί η δυνατότητα ετήσιας απόσπασης εκπαιδευτικών Πληροφορικής στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. μιας και μόνο έτσι τελικά καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες της κάθε περιφέρειας.

  Ακόμη και το οργανόγραμμα έχει σοβαρά ζητήματα όσο αναφορά τη στελέχωση (π.χ. στις Κυκλάδες προβλέπει 4 θέσεις για ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. για την υποστήριξη 270 σχολείων, και 14 θέσεις διοικητικών Πληροφορικής που θα ασχολούνται με την τεχνική υποστήριξη 3 γραφείων!).

  Φαίνεται ότι υπάρχει ζήτημα σχεδιασμού και στρατηγικής στο Υπουργείο, αλλά αν η διαβούλευση έχει πραγματικό νόημα τότε υπάρχει εμπεριστατωμένος λόγος να διορθωθούν κάποιες διατάξεις.

 • 21 Μαρτίου 2018, 09:13 | Σεραλίδου Ελένη

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  ως εκπαιδευτικός πιστέυω πως είναι πολύ μεγάλο σφάλμα η κατάργηση των ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Το έργο που προσφέρουν είναι πολύ σημαντικό. Πως θα υποστηρίζονται τεχνικά οι σχολικές μονάδες μετά από αυτό;
  Το ότι προτείνεται η απόσπαση 2 ατόμων σε κάθε διεύθυνση θεωρώ πως είναι ανεπαρκές, δεδομένου του αριθμού των σχολικών μονάδων και των γραφείων της εκάστοτε διεύθυνσης που πρέπει να καλύψουν.

  Αντί της κατάργησης σας προτείνω να διατηρήσετε, να ενισχύσετε και να στελεχώσετε τις ΚΕΠΛΗΝΕΤ με περισσότερα ικανά άτομα, ώστε να προσφέρεται άρτια και αποτελεσματική υποστήριξη στις σχολικές μονάδες μας.

  Με εκτίμηση.

 • Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
  Αποδείξτε έμπρακτα ότι λαμβάνετε υπόψη σας τα σχόλια και τις απόψεις που διατυπώνονται στη δημόσια διαβούλευση.

  Διδάξτε δια των πράξεών σας ότι η διόρθωση ενός λάθους αποτελεί πράξη σοφίας και αρετής, ενώ η εμμονή στο λάθος οδηγεί στην καταστροφή.

  Με βάση τα προαναφερόμενα σχόλια:
  • Ανακαλέστε την κατάργηση των ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ώστε να συνεχιστεί το πολύτιμο παραγόμενο έργο τους.
  • Επανδρώστε τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ με αριθμό εκπαιδευτικών μεγαλύτερο από αυτό που υφίσταται σήμερα, ώστε να επιλυθούν με τον καλύτερο τρόπο τα καθημερινά προβλήματα των σχολείων και των δομών εκπαίδευσης.
  • Διατηρήστε και ενισχύστε την αυτονομία των ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ώστε να αναδειχθούν στο μέγιστο βαθμό οι πρωτοποριακές και καινοτόμες τους δράσεις.
  • Αναγνωρίστε την προστιθέμενη αξία του έργου τους εξοπλίζοντας τους χώρους τους με σύγχρονα εργαλεία, επιμορφώνοντας και επιβραβεύοντας τα στελέχη των ΚΕΠΛΗΝΕΤ υλικά αλλά και ηθικά.

  Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το σχεδιάζουν και το υλοποιούν.

 • 20 Μαρτίου 2018, 23:17 | VA.PA.

  Δεν πρεπει να καταργηθουν τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Ειναι η μοναδικη υπηρεσια υποστηριξης των δημοσιων σχολειων, οσον αφορα τα συστηματα πληροφορικης, που συμβαλλει στη λυση πολλων και μεγαλων προβληματων.
  ΟΧΙ στην καταργηση τους!

 • 20 Μαρτίου 2018, 20:25 | Γ.Σ.

  Διαβάζουμε στο προτεινόμενο νομοσχέδιο για τις δομές εκπαίδευσης ότι καταργείται ο θεσμός ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Ας ξεκαθαρίσει πρώτα το υπουργείο πως θα λύνουν τα σχολεία και οι διευθύνσεις τα τεχνικά προβλήματα τους και μετά να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση. Μήπως τελικά όλο αυτό γίνεται για να κινηθεί ο ιδιωτικός τομέας;

 • 20 Μαρτίου 2018, 16:49 | Δημήτρης

  Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου έκλεισε τον κύκλο του. Το κακό με τους σχολικούς συμβούλους είχε παραγίνει τον τελευταίο καιρό! Ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα γνώριζε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι διακοσμητικοί. Οι σχολικοί σύμβουλοι έβλαψαν ανεπανόρθωτα την εκπαίδευση! Είναι αργόμισθοι και δεν πατάνε το πόδι τους στην εργασία τους. Ο ίδιος ο Υπουργός δήλωσε ότι οι σχολικοί σύμβουλοι κάθονται στα σπίτια τους και δεν πάνε στη δουλειά τους. Αν πάρετε ένα τηλέφωνο στα γραφεία των σχολικών συμβούλων, περισσότεροι από τους μισούς θα απουσιάζουν αδικαιολόγητα. Και από αυτούς που απουσιάζουν δικαιολογημένα, οι μισοί είναι σε ψεύτικα σεμινάρια και ψεύτικα συνέδρια, όπου μιλάνε μεταξύ τους για ανούσια πράγματα. Τους ενδιαφέρει μόνο να παίρνουν τους μισθούς τους, να ταξιδεύουν δωρεάν, να μην έχουν ωράριο, να πουλάνε εξουσία και να μην εργάζονται.
  Συγχαρητήρια, λοιπόν, στον Υπουργό Παιδείας που τόλμησε να χτυπήσει την θλιβερή αυτή συντεχνία των σχολικών συμβούλων και να την καταργήσει. Αυτά τα άτομα θα πρέπει να επιστρέψουν στα σχολεία και να καλύψουν κενά στις σχολικές τάξεις. Διότι σαν αξιολογητές απέτυχαν παταγωδώς. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι το κράτος τους πληρώνει για να εργάζονται και όχι για να κάθονται στα σπίτια τους και να κοροϊδεύουν την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία.
  Οι σχολικοί σύμβουλοι, στο σύνολό τους έχουν υπερβεί το όριο των έξι ετών που θέτει ο νόμος και δεν θα πρέπει να τους επιτραπεί να έχουν θέσεις στον νέο θεσμό. Υπάρχουν πολύ πιο αξιόλογοι μάχιμοι εκπαιδευτικοί που μπορούν να προσφέρουν έργο.
  Και πάλι συγχαρητήρια στον Υπουργό Παιδείας, που κατήργησε έστω και καθυστερημένα τον αποτυχημένο αυτόν θεσμό και ίσως αναγκάζει τους τέως αργόμισθους σχολικούς συμβούλους να βγάλουν από τον Σεπτέμβριο τίμια το ψωμί τους διδάσκοντας σε σχολικές τάξεις και όχι πουλώντας εξουσία στους συναδέλφους τους.

 • Καταργούνται τα κεπληνετ που ήταν η μοναδική υπηρεσία του υπουργείου παιδείας που είχε ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των εργασιών που έκανε. Στο Πληροφοριακό Σύστημα Helpdesk του ΠΣΔ καταγράφονταν τα αιτήματα των σχολικών μονάδων και η επίλυσή τους από τα κεπληνετ και αν αυτό αφορούσε επίσκεψη στο σχολείο, αν επιδιορθώθηκε απομακρυσμένα ή επιδιορθώθηκε στα γραφεία του κεπληνετ.
  Βάσει αυτού του συστήματος γίνονταν και οι αναφορές των κεπληνετ στη δ/νση ΣΕΠΕΔ.

  Δηλαδή καταργείται η μοναδική υπηρεσία που θα μπορούσε να αξιολογηθεί με σοβαρά και αξιοκρατικά κριτήρια της ίδιας της εργασίας που έκανε.
  Αξιολόγησε κανένας αυτές τις αναφορές στο υπουργείο;

  Τι δεν βρήκε αρκετό ή απαραίτητο;

 • 20 Μαρτίου 2018, 08:52 | Γιάννης Σ.

  Στην αρχή καταργήθηκε το 3ωρο από τον υπεύθυνο υποστήριξης των σχολικών εργαστηρίων, οπότε αυξήθηκε το βάρος της υποστήριξης στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Κατόπιν σταμάτησε η υποστήριξη που παρείχαν οι φορείς του ΠΣΔ (λόγω λήξης του έργου ΕΣΠΑ) και αυξήθηκε και άλλο το βάρος της υποστήριξης στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Τώρα καταργούνται και τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ; Λογικό αν κάποιος δει τις προηγούμενες καταργήσεις, παράλογο αν θέλει να υπάρχει μηχανισμός υποστήριξης. Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ υπάρχουν από το 2002 και ο εξοπλισμός και η τεχνογνωσία που υπάρχει 16 χρόνια εξαφανίζεται δια νόμου. Πώς θα υποστηριχθούν οι δομές των σχολείων; Από 1 άτομο; Παράλογο; Μήπως στόχος είναι η είσοδος ιδιωτικών εταιριών που θα υποστηρίζουν τα σχολεία; Έχει υπολογισθεί το κόστος αυτού του εγχειρήματος;
  Είναι δυνατόν στον ΦΕΚ για τον οργανισμό του υπουργείου παιδείας να αναφέρεις τα κεπληνετ και πριν αλέκτωρ λαλήσει (εντός 10 ημερών από την ισχύ) να νομοθετείς την κατάργησή τους;
  Πρώτα παρουσιάζεις την εναλλακτική και μετά καταργείς μια υπηρεσία.
  Στην ιστοσελίδα του υπουργείο στο https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%8D_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_v1.pdf υπάρχει αναρτημένο σχέδιο πρότασης για την Πληροφορικής, τις ΤΠΕ και την υποστήριξη. Σχέδιο που είχε γίνει αποδεκτό σε 1η φάση από τον προηγούμενο υπουργό. Το έχετε δει; Γιατί το απορρίψατε; Αν δεν σας ενδιέφερε γιατί σχηματίστηκε αυτή η ομάδα εργασίας; Και για ποιους λόγους αγνοείτε την εισήγηση και καταλήγετε στη λογικής της μπουλντόζας; (δεν μπορώ να το κατανοήσω, ας το καταστρέψω).

 • 19 Μαρτίου 2018, 09:42 | Γιάννης Μ.

  Κατάργηση των ΚΕΠΛΗΝΕΤ και ανανέωση με νέους υπευθύνους χωρίς πείρα στο αντικείμενο αλλά με διδακτική προυπηρεσία πάνω από 5 χρόνια. Σε τι βοηθά η διδακτική στην προκειμένη περίπτωση? Προτείνω να μειωθεί το όριο σε 3 χρόνια διδακτικής.

 • 19 Μαρτίου 2018, 08:40 | Ηλίας Μ.

  1. Ο αριθμός των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών θα πρέπει να αυξηθεί σε τουλάχιστον 2 σε κάθε Διεύθυνση, ώστε να μπορεί να συνεχιστεί το έργο των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ, όπως ακριβώς γενόταν μέχρι τώρα. Π.χ. σε ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Διεύθυνσης της επαρχίας ο μέσος αριθμός επισκευής Η/Υ ανέρχονταν σε 120 (Α’θμιας και Β’θμιας). Με τον νέο θεσμό του Υπευθύνου αυτό λογικά θα καταστεί αδύνατο και θα περάσει στα χέρια των ιδιωτών. Αν αυτός ήταν ο σκοπός τότε καλώς επήλθαν οι αλλαγές!!

  2. Οι περισσότεροι των τωρινών Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. είναι σε αυτή τη θέση πολλά χρόνια με τεράστια εμπειρία και προσφορά όχι μόνο στις σχολικές μονάδες, αλλά και στις Διευθύνσεις (Α’θμιας και Β’θμιας), όπως δικτύωση οπτικών ινών, δημιουργία συστημάτων και προγραμμάτων μηχανογράφησης, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο κ.α. Με το να αυξάνονται τα έτη διδακτικής από 3 σε 5, θεωρώ πως αρκετοί από αυτούς θα αποκλειστούν. Ίσως τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν πολλές φορές θα είναι ανυπέρβλητα χωρίς την εμπειρία αυτών των ανθρώπων. Αν αυτός ήταν ο σκοπός τότε καλώς επήλθαν οι αλλαγές!!

 • 18 Μαρτίου 2018, 22:16 | Νικόλαος

  Οι σχολικοί σύμβουλοι ήταν ένας θεσμός που έκανε τον κύκλο του και καλώς καταργείται. Τα τελευταία χρόνια, οι σχολικοί σύμβουλοι ήταν διακοσμητικοί. Είχαν απομακρυνθεί από την πραγματικότητα και υποτιμούσαν τη διδακτική διαδικασία. Το γεγονός ότι συσσώρευαν προϋπηρεσία, είχε οδηγήσει στο φαινόμενο να ανακυκλώνονται στις θέσεις αυτές τα ίδια πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά θεωρούσαν εαυτούς ανώτερους από τους διδάσκοντες και νόμιζαν ότι έχουν γεννηθεί μόνο για να κρίνουν τους άλλους. Στην ουσία δεν έκαναν τίποτα. Έπαιρναν μόνο τον μισθό τους χωρίς να προσέρχονται συστηματικά στην εργασία τους, ειδικά στην επαρχία. Επιπλέον, όλες οι δομές οι οποίες καταργούνται είχαν καταντήσει διακοσμητικές και αποτελούσαν θέσεις «βολέματος»και «αργομισθίας» για άτομα που βαριόντουσαν να διδάξουν και να εργαστούν. Το ότι ο Υπουργός αποφάσισε να ξεκαθαρίσει όλο αυτό το νοσηρό τοπίο, είναι θετικό. Μόνο που άργησε 2,5 έτος να το κάνει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Τέτοια άτομα και δομές, η Παιδεία δεν τα έχει ανάγκη και καλώς καταργούνται. Οι νέες δομές που θα προκύψουν θα πρέπει να έχουν ουσιαστικό ρόλο και όχι διακοσμητικό. Επίσης, θα πρέπει να ελέγχεται το ωράριο όλων των στελεχών εκπαίδευσης για να αποφευχθούν φαινόμενα αργομισθίας του παρελθόντος. Να χτυπάνε κάρτα ή να απουσιάζουν δικαιολογημένα. Και οι ημέρες δικαιολογημένων ταξιδιών και συνεδρίων να είναι περιορισμένες. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και ειδικά τα στελέχη εκπαίδευσης, για να αποδώσουν πρέπει να βρίσκονται αποδεδειγμένα στα γραφεία τους, στην εργασία τους και όχι αλλού.

 • 17 Μαρτίου 2018, 23:26 | ΙΩΑΝΝΑ

  Καταργήσεις επί καταργήσεων…Το ζήτημα είναι αν οι νέες υποσχόμενες δομές θα οδηγήσουν στην καλύτερη λειτουργία της εκπαίδευσης ή όχι…Και φυσικά να μην «εξοστρακιστούν» άνθρωποι που η Παιδεία τους έχει ανάγκη…Πόλλά τα παράπονα μέχρι σήμερα για τις υπάρχουσες δομές, αλλά ας είμαστε δίκαιοι. Υπάρχουν στελέχη που πρόσφεραν τόσα πολλά στο χώρο και που θα είναι τόσο άδικο να απορριφθούν απλώς για να καινοτομήσουμε με νέες ρυθμίσεις. Επιβάλλεται να δοθεί ο απαιτούμενος σεβασμός και η αναγνώριση σε αυτούς τους ανθρώπους… Δεν είναι δυνατόν να ακυρώνουμε τους πάντες και τα πάντα… Στην επιλογή των στελεχών να προσμετρηθεί όπωσδήποτε η προσφορά τους εως τώρα και να ληφθεί υπόψη και η θετική αποτίμηση του έργου τους.Εκτός από της φωνές διαμαρτυρίας,υπάρχουν και φωνές ικανοποίησης…

 • 17 Μαρτίου 2018, 11:00 | Νίκος Σεμερτζόγλου

  Προφανώς θα μιλήσω για το κομμάτι που με αφορά και γνωρίσω εκ των έσω καθώς είμαι στέλεχος του ΚΕΠΛΗΝΕΤ τα τελευταία χρόνια.
  Η οργάνωση των σχολικών μονάδων είναι τέτοια ώστε να χρήζει ανάλογης τεχνικής στήριξης, η οποία δεν μπορεί να γίνει από τους εκπαιδευτικούς τάξης οι οποίοι είναι επιφορτωμένοι με πολλές αρμοδιότητες (σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργού). Βέβαια ούτε οι ΔΔΕ, ΔΠΕ είναι στελεχωμένες με στελέχη για την τεχνική στήριξη.
  Το ερώτημα που γεννάται είναι ποιοι θα αναλάβουν αυτή τη στήριξη. Αν υποθέσουμε ότι θα αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας, για να κινηθεί η αγορά, αυτό θα κοστίσει στους δήμους πολλαπλάσια σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς με θητεία οι οποίοι πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, άρα δεν υπάρχει καμία επιπρόσθετη επιβάρυνση. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι δήμοι δεν έχουν λεφτά για πετρέλαιο, που θα βρουν λεφτά για την εξυπηρέτηση όλων των σχολείων. Το 2ο σενάριο είναι να ζητάνε οι εκπαιδευτικοί χρήματα από τους γονείς των μαθητών για την επισκευή και συντήρηση των Η/Υ συστημάτων. Θεωρεί σωστό η ηγεσία να πέσει άλλο έαν βάρος στον οικογενειακό προυπολογισμό;
  Όσον αφορά τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. μπορεί εύκολα όποιος θέλει να αναζητήσει τα στατιστικά στην ετήσια έκθεση λειτουργίας και να σχηματίσει ιδία άποψη. Παρόλο που τα νούμερα καταδεικνύουν ένα μικρό κομμάτι της πραγματικότητας.
  Φυσικά όλες οι, προς κατάργηση, δομές έχουν να καταδείξουν παρόμοιο έργο, το οποίο είναι μετρήσιμο από τους εκπαιδευτικούς της τάξης και από τους γονείς.

 • 17 Μαρτίου 2018, 10:35 | Ράπτης Σπυρίδων

  Αντιγράφω όλα τα απαραπανω της ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΝΟΥΝΟΥ και ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ
  Τελικα αυτοι που καταργούν αυτό το θεσμό πιστέυω πως ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΕΙ, ΜΕ ΜΗΔΕΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

  Ένα μεγάλο λάθος στην εκπαίδευση θα είναι η κατάργηση των ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Η βοήθεια που παρέχουν στα σχολεία και τις διοικητικές μονάδες (Διευθύνσεις, ΚΕΔΔΥ…) είναι πολύ σημαντική και αρκεί ένα δύο τηλεφωνήματα σε Διευθυντές εκπαίδευσης για να γίνει αυτό κατανοητό. Για να ακριβολογούμε για να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητες τους τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ και να βοηθήσουν τις διοικητικές μονάδες (που κυριολεκτικά στηρίζονται πάνω τους) πρέπει να ενισχυθούν σε προσωπικό αλλά και υποδομές, ενώ η μη χορήγηση οδοιπορικών στους νομούς της επαρχίας αλλά και σε περιοχές της πρωτεύουσας δυσχεραίνει το έργο τους (οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται μετά από ώρες στο τηλέφωνο μήπως και δεν χρειαστεί η επίσκεψη ή με προσωπικά έξοδα).

  Δεν διστάζω να πω πως πολλές φορές νομίζω πως «κλείνω τρύπες». Σήμερα την εποχή της τεχνολογικής προόδου (του myschool, των ψηφιακών υπογραφών κλπ) είναι τόσες οι ανάγκες των σχολείων σε θέματα τεχνολογίας που είναι αδύνατο 4 άτομα στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ να εξυπηρετήσουν 460 σχολεία, δύο Διευθύνσεις, το ΚΕΔΔΥ, το ΕΚΦΕ, τα ΚΕΣΥΠ……
  Όταν λοιπόν καταργείς τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ, προφανώς καταργείς τη «δωρεάν» τεχνολογική στήριξη των σχολείων και των διοικητικών μονάδων και αυτά πρέπει να βρουν κονδύλια (πολλά σχολεία δεν έχουν χαρτί, κιμωλίες, πετρέλαιο κλπ αφού εξαρτώνται από χρεοκοπημένους δήμους…) για την απαιτούμενη στήριξη. Ένα υπολογιστής για να επισκευαστεί χρειάζεται το λιγότερο 50 ευρώ, χωρίς τα ανταλακτικά … και οι υπολογιστές στα σχολεία είναι σε γενικές γραμμές παλιάς τεχνολογίας, οπότε οι βλάβες είναι συχνές. Παραθέτω μια τυπική μέρα στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ και ελπίζω αν κάποιος διαβάσει το κείμενο καταλάβει ότι η κατάργηση των ΚΕΠΛΗΝΕΤ είναι λάθος, αν δε χρειάζεται επιπλέον πληροφορίες ας επικοινωνήσει μαζί μου, θα τις μοιραστώ με μεγάλη χαρά.

  Μια μέρα στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ
  ———————-
  Ανοίγοντας την πόρτα του γραφείου το πρωί ακούω το τηλέφωνο να χτυπά, τρέχω να το σηκώσω, είναι ο Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου……., δεν έχουν σύνδεση στο internet και πρέπει να περάσουν κάποια στοιχεία στο myschool, λήγει η προθεσμία. Ο πληροφορικός του σχολείου κοίταξε αλλά δεν μπόρεσε να λύσει το θέμα, είχε και μάθημα και έπρεπε να βρίσκεται στην τάξη. Δίνω τις κατάλληλες οδηγίες και τελικά το θέμα λύθηκε μετά από μισή ώρα στο τηλέφωνο αρχικοποιώντας τις ρυθμίσεις στο δρομολογητή.

  Ενώ μιλάω με το σχολείο, αρχίζει να χτυπά το άλλο τηλέφωνο, το σηκώνει ο συνάδελφος και λύνει ένα άλλο πρόβλημα. Οι άλλοι δύο συνάδελφοι σήμερα είναι σε επίσκεψη στο ΓΕΛ.. ….. (30 χιλιόμετρα μακριά από την έδρα μας – με δικό τους αυτοκίνητο φυσικά και χωρίς οδοιπορικά). Το σχολείο μετακόμισε και πήγαν να βοηθήσουν στην επανεγκατάσταση του εργαστηρίου.

  Τη στιγμή που κλείνω το τηλέφωνο έρχεται η Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου….. για να αρχικοποιήσουμε το Token για την ψηφιακή υπογραφή, είναι τόσο πολύπλοκη η διαδικασία που χρειάστηκε 3 ημέρες για να στήσουμε τον υπολογιστή, να κάνουμε τις ρυθμίσεις για να μπορούμε να βοηθήσουμε τους Διευθυντές των 460 περίπου σχολείων που έχουμε στην αρμοδιότητα μας.

  Ενώ είμαστε στη διαδικασία έκδοσης ψηφιακής υπογραφής έρχεται μια υπάλληλος από τον 1ο όροφο, το fax των οικονομικών δεν τυπώνει τα fax και είναι επείγον γιατί εκεί στέλνουν οι Διευθυντές τα παρουσιολόγια των αναπληρωτών …. Δε θα πληρωθούν στην ώρα τους μας λέει. Ο συνάδελφος κατεβαίνει στον 1ο όροφο.

  Έρχεται και το δεύτερο ραντεβού για ψηφιακή υπογραφή, ενώ έχει χτυπήσει ακόμα δύο φορές το τηλέφωνο, ένα για ψηφιακή υπογραφή και ένα δεύτερο για ραντεβού-επίσκεψη με το 5ο νηπιαγωγείο….. που παρέλαβε ένα διαδραστικό και έχει πρόβλημα στη σύνδεση με τον Η/Υ και ένα φωτοτυπικό που θέλουν να δουλεύει και ως εκτυπωτής. Ευτυχώς είναι κοντά οπότε λίγα τα οδοιπορικά.

  Η πρώτη έκδοση ψηφιακής υπογραφής έγινε με επιτυχία, η δεύτερη όχι, ο Διευθυντής πρέπει να πάει πάλι στο ΚΕΠ, τηλεφωνώ στον Ερμή ( Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης), έχουν και αυτοί πρόβλημα, κλείνω την επόμενη μέρα νέο ραντεβού με τον Διευθυντή.

  Ανοίγω το e-mail, έχω δύο ερωτήματα από καθηγητές πληροφορικής πέντε αναρτήσεις για την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης (ακόμα δεν μπόρεσαν να την αναθέσουν σε κάποιον υπάλληλο της Διεύθυνσης, οπότε τη συντήρηση έχει αναλάβει το ΚΕΠΛΗΝΕΤ). Κάνω τις αναρτήσεις. Χτυπά παράλληλα το τηλέφωνο, ήρθαν από το 3ο ΓΕΛ….. και έφεραν τέσσερις υπολογιστές με βλάβη, έχουν διπλοπαρκάρει, πηγαίνει ο συνάδελφος να τους παραλάβει. Η επισκευή θα γίνει τις επόμενες 2-3 ημέρες – ο τεχνικός στο……κατάστημα τους ζήτησε 50 ευρώ για κάθε υπολογιστή.

  Ήρθαν και από την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση, το οικονομικό τμήμα έφερε έναν υπολογιστή όπου έπρεπε να ανακτήσουμε πολύ σημαντικά διαγραμμένα αρχεία από το δίσκο, υπερεπείγον είπαν…
  Τηλεφωνεί η προϊσταμένη του ΚΕΔΔΥ, έχει μια δωρεά οχτώ υπολογιστές, θέλει να τους εγκαταστήσουμε και τους παλιούς να τους αναδιανείμουμε σε άλλες θέσεις εργασίας, επίσκεψη για 2 άτομα δύο ημέρες σίγουρα, κλείνω το ραντεβού για την άλλη εβδομάδα……
  Πρέπει να εγκαταστήσω και το Server του 2ου ΓΕΛ…. με λογισμικό Ubuntu, να κάνω δοκιμές ώστε την άλλη εβδομάδα να πάμε να στήσουμε όλο το εργαστήριο. Δεν υπάρχει και τεχνική στήριξη (Ubuntu/LTSP/Epoptes/sch-scripts) και πρέπει να ψάχνουμε να λύσουμε τα τυχόν προβλήματα….
  Να μπω και με teamviewer στον υπολογιστή του 3ου νηπιαγωγείου….. να δω γιατί δεν μπορούν να κάνουν επιβεβαίωση στο Myschool.
  Α! και να πάρω και στην Πάτρα τηλέφωνο, στο ΙΤΥ να ανοίξουν για το δίκτυο της Διεύθυνσης την πρόσβαση για την εφαρμογή του ΙΚΑ ….
  Α! να στείλω και την πρόσκληση, αφού πάρω τηλ το σύμβουλο, για το σεμινάριο που οργανώνουμε την επόμενη εβδομάδα και να συμφωνήσω για την ώρα που θα πραγματοποιήσουμε παρουσίαση στο 4ο …. για την ασφάλεια στο διαδίκτυο
  …………..

  Ατήματα:
  – Δεν λαμβάνω e-mail από τη Διεύθυνση εδώ και 4 ημέρες
  – Δεν έχω σύνδεση στο διαδίκτυο
  – Δεν μπορώ να μπω στην εφαρμογή για τις άδειες που μας φτιάξατε.
  – Έσβησα ένα αρχείο και δεν έχω backup
  – Δεν μπορώ να μπω στο Myschool
  – Θέλουμε επανεγκατάσταση του υπολογιστή της γραμματείας
  – Δεν ανοίγει ο υπολογιστής του VBI
  – Πως θα βάλω ένα νέο προϊόν στο κτηματολόγιο ηλεκτρονικών υποδομών;
  – Θέλουμε βοήθεια στο δίκτυο του εργαστηρίου
  – Θέλουμε βοήθεια να εγκαταστήσουμε στο εργαστήριο ελεύθερο λογισμικό….ποιές είναι οι προδιαγραφές…
  – Θα εγκαταστήσουμε νέο εργαστήριο θέλουμε τεχνική στήριξη
  – Θα φέρουμε 2 υπολογιστές για επισκευή και ένα laptop (μάλλον ο δίσκος χάλασε…παραγγείλτε το ανταλλακτικό και θα το πληρώσει το σχολείο)
  – Θέλουμε βοήθεια για την εγκατάσταση του ΔΑΥΚ για τις συντάξεις
  – Δεν μπορώ να υπογράψω ψηφιακά, μου βγάζει το μήνυμα «….»
  – Το δίκτυο «σέρνεται»
  – Άλλαξα δρομολογητή και θέλω βοήθεια να ορίσω τους κωδικούς ώστε να συνδέεται το σχολείο μέσω του ΠΣΔ
  – Ορίστηκες πραγματογνώμονας σε ΕΔΕ …για τεχνικά θέματα φυσικά
  – Δεν δουλεύει το τηλεφωνικό κέντρο
  – Θέλω μια επείγουσα ανάρτηση στην ιστοσελίδα
  – Μπορείτε να μας φτιάξετε μια εφαρμογή ή ένα excel που να κάνει …..
  – Ένα ιδιωτικός εκπαιδευτικός θέλει να ανοίξει λογαριασμό στο ΠΣΔ, τι πρέπει να κάνει;
  – Ποιος θα αναλάβει τη μηχανογράφηση του βαθμολογικού
  – Αγοράσαμε νέο εκτυπωτή , θέλουμε να μας στο εγκαταστήσετε….
  – Τρεμοπαίζει η οθόνη μου…..
  – Ακούω ένα θόρυβο από τον υπολογιστή….
  – Τι υπολογιστές να αγοράσουμε για το εργαστήριο
  – Θέλουμε εκπαίδευση στη χρήση διαδραστικών…
  – Έχασα όλα τα e-mail μου
  Κλπ κλπ κλπ …….
  Και έτσι συνεχίζεται η κάθε εργάσιμη ημέρα στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ….

  ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ

  Άρθρο 14 – Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

  1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τριετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 18, ένας εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ 86, με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, για την τεχνική υποστήριξη και την εφαρμογή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Δυτικής Θεσσαλονίκης αποσπώνται σύμφωνα με το παρόν δύο εκπαιδευτικοί.
  2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί με επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. για πέντε τουλάχιστον έτη.
  3. Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών τοποθετούνται στα Τμήματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των Τμημάτων αυτών και καθοδηγούνται για την άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τους έργου από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ 86 του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

  Ενας στην Πρωτοβαθμια, με οργανικη απο την Πρωτοβαθμια (δεν υπαρχουν οργανικες πληροφορικης στην πρωτοβαθμια) και ενας στην Δευτεροβαθμια….

  Οταν θελεις να κανεις ελεγχο μιας βλαβης σε ενα σχολειο στη δομημενη καλωδιωση με lan tester την τρεχουσα περιοδο ειμαστε 2 ατομα και τρεχουμε σαν το «βεγγο» 2οροφα και 3οροφα κτιρια για να βγαλουμε συμπερασμα.

  Τη τεχνογνωσια που εχουμε αποκτήσει τοσα χρονια δεν την εχουν ουτε και τα καλυτερα μαγαζια ιδιωτων….

 • 16 Μαρτίου 2018, 23:51 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΝΟΥΝΟΥ

  Κατάργηση των ΚΕΠΛΗΝΕΤ – ένα μεγάλο λάθος – μια τυπική μέρα στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ
  ………………………………………………………………
  Ένα μεγάλο λάθος στην εκπαίδευση θα είναι η κατάργηση των ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Η βοήθεια που παρέχουν στα σχολεία και τις διοικητικές μονάδες (Διευθύνσεις, ΚΕΔΔΥ…) είναι πολύ σημαντική και αρκεί ένα δύο τηλεφωνήματα σε Διευθυντές εκπαίδευσης για να γίνει αυτό κατανοητό. Για να ακριβολογούμε για να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητες τους τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ και να βοηθήσουν τις διοικητικές μονάδες (που κυριολεκτικά στηρίζονται πάνω τους) πρέπει να ενισχυθούν σε προσωπικό αλλά και υποδομές, ενώ η μη χορήγηση οδοιπορικών στους νομούς της επαρχίας αλλά και σε περιοχές της πρωτεύουσας δυσχεραίνει το έργο τους (οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται μετά από ώρες στο τηλέφωνο μήπως και δεν χρειαστεί η επίσκεψη ή με προσωπικά έξοδα).

  Δεν διστάζω να πω πως πολλές φορές νομίζω πως «κλείνω τρύπες». Σήμερα την εποχή της τεχνολογικής προόδου (του myschool, των ψηφιακών υπογραφών κλπ) είναι τόσες οι ανάγκες των σχολείων σε θέματα τεχνολογίας που είναι αδύνατο 4 άτομα στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ να εξυπηρετήσουν 460 σχολεία, δύο Διευθύνσεις, το ΚΕΔΔΥ, το ΕΚΦΕ, τα ΚΕΣΥΠ……
  Όταν λοιπόν καταργείς τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ, προφανώς καταργείς τη «δωρεάν» τεχνολογική στήριξη των σχολείων και των διοικητικών μονάδων και αυτά πρέπει να βρουν κονδύλια (πολλά σχολεία δεν έχουν χαρτί, κιμωλίες, πετρέλαιο κλπ αφού εξαρτώνται από χρεοκοπημένους δήμους…) για την απαιτούμενη στήριξη. Ένα υπολογιστής για να επισκευαστεί χρειάζεται το λιγότερο 50 ευρώ, χωρίς τα ανταλακτικά … και οι υπολογιστές στα σχολεία είναι σε γενικές γραμμές παλιάς τεχνολογίας, οπότε οι βλάβες είναι συχνές. Παραθέτω μια τυπική μέρα στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ και ελπίζω αν κάποιος διαβάσει το κείμενο καταλάβει ότι η κατάργηση των ΚΕΠΛΗΝΕΤ είναι λάθος, αν δε χρειάζεται επιπλέον πληροφορίες ας επικοινωνήσει μαζί μου, θα τις μοιραστώ με μεγάλη χαρά.

  Μια μέρα στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ
  ———————-
  Ανοίγοντας την πόρτα του γραφείου το πρωί ακούω το τηλέφωνο να χτυπά, τρέχω να το σηκώσω, είναι ο Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου……., δεν έχουν σύνδεση στο internet και πρέπει να περάσουν κάποια στοιχεία στο myschool, λήγει η προθεσμία. Ο πληροφορικός του σχολείου κοίταξε αλλά δεν μπόρεσε να λύσει το θέμα, είχε και μάθημα και έπρεπε να βρίσκεται στην τάξη. Δίνω τις κατάλληλες οδηγίες και τελικά το θέμα λύθηκε μετά από μισή ώρα στο τηλέφωνο αρχικοποιώντας τις ρυθμίσεις στο δρομολογητή.

  Ενώ μιλάω με το σχολείο, αρχίζει να χτυπά το άλλο τηλέφωνο, το σηκώνει ο συνάδελφος και λύνει ένα άλλο πρόβλημα. Οι άλλοι δύο συνάδελφοι σήμερα είναι σε επίσκεψη στο ΓΕΛ.. ….. (30 χιλιόμετρα μακριά από την έδρα μας – με δικό τους αυτοκίνητο φυσικά και χωρίς οδοιπορικά). Το σχολείο μετακόμισε και πήγαν να βοηθήσουν στην επανεγκατάσταση του εργαστηρίου.

  Τη στιγμή που κλείνω το τηλέφωνο έρχεται η Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου….. για να αρχικοποιήσουμε το Token για την ψηφιακή υπογραφή, είναι τόσο πολύπλοκη η διαδικασία που χρειάστηκε 3 ημέρες για να στήσουμε τον υπολογιστή, να κάνουμε τις ρυθμίσεις για να μπορούμε να βοηθήσουμε τους Διευθυντές των 460 περίπου σχολείων που έχουμε στην αρμοδιότητα μας.

  Ενώ είμαστε στη διαδικασία έκδοσης ψηφιακής υπογραφής έρχεται μια υπάλληλος από τον 1ο όροφο, το fax των οικονομικών δεν τυπώνει τα fax και είναι επείγον γιατί εκεί στέλνουν οι Διευθυντές τα παρουσιολόγια των αναπληρωτών …. Δε θα πληρωθούν στην ώρα τους μας λέει. Ο συνάδελφος κατεβαίνει στον 1ο όροφο.

  Έρχεται και το δεύτερο ραντεβού για ψηφιακή υπογραφή, ενώ έχει χτυπήσει ακόμα δύο φορές το τηλέφωνο, ένα για ψηφιακή υπογραφή και ένα δεύτερο για ραντεβού-επίσκεψη με το 5ο νηπιαγωγείο….. που παρέλαβε ένα διαδραστικό και έχει πρόβλημα στη σύνδεση με τον Η/Υ και ένα φωτοτυπικό που θέλουν να δουλεύει και ως εκτυπωτής. Ευτυχώς είναι κοντά οπότε λίγα τα οδοιπορικά.

  Η πρώτη έκδοση ψηφιακής υπογραφής έγινε με επιτυχία, η δεύτερη όχι, ο Διευθυντής πρέπει να πάει πάλι στο ΚΕΠ, τηλεφωνώ στον Ερμή ( Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης), έχουν και αυτοί πρόβλημα, κλείνω την επόμενη μέρα νέο ραντεβού με τον Διευθυντή.

  Ανοίγω το e-mail, έχω δύο ερωτήματα από καθηγητές πληροφορικής πέντε αναρτήσεις για την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης (ακόμα δεν μπόρεσαν να την αναθέσουν σε κάποιον υπάλληλο της Διεύθυνσης, οπότε τη συντήρηση έχει αναλάβει το ΚΕΠΛΗΝΕΤ). Κάνω τις αναρτήσεις. Χτυπά παράλληλα το τηλέφωνο, ήρθαν από το 3ο ΓΕΛ….. και έφεραν τέσσερις υπολογιστές με βλάβη, έχουν διπλοπαρκάρει, πηγαίνει ο συνάδελφος να τους παραλάβει. Η επισκευή θα γίνει τις επόμενες 2-3 ημέρες – ο τεχνικός στο……κατάστημα τους ζήτησε 50 ευρώ για κάθε υπολογιστή.

  Ήρθαν και από την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση, το οικονομικό τμήμα έφερε έναν υπολογιστή όπου έπρεπε να ανακτήσουμε πολύ σημαντικά διαγραμμένα αρχεία από το δίσκο, υπερεπείγον είπαν…
  Τηλεφωνεί η προϊσταμένη του ΚΕΔΔΥ, έχει μια δωρεά οχτώ υπολογιστές, θέλει να τους εγκαταστήσουμε και τους παλιούς να τους αναδιανείμουμε σε άλλες θέσεις εργασίας, επίσκεψη για 2 άτομα δύο ημέρες σίγουρα, κλείνω το ραντεβού για την άλλη εβδομάδα……
  Πρέπει να εγκαταστήσω και το Server του 2ου ΓΕΛ…. με λογισμικό Ubuntu, να κάνω δοκιμές ώστε την άλλη εβδομάδα να πάμε να στήσουμε όλο το εργαστήριο. Δεν υπάρχει και τεχνική στήριξη (Ubuntu/LTSP/Epoptes/sch-scripts) και πρέπει να ψάχνουμε να λύσουμε τα τυχόν προβλήματα….
  Να μπω και με teamviewer στον υπολογιστή του 3ου νηπιαγωγείου….. να δω γιατί δεν μπορούν να κάνουν επιβεβαίωση στο Myschool.
  Α! και να πάρω και στην Πάτρα τηλέφωνο, στο ΙΤΥ να ανοίξουν για το δίκτυο της Διεύθυνσης την πρόσβαση για την εφαρμογή του ΙΚΑ ….
  Α! να στείλω και την πρόσκληση, αφού πάρω τηλ το σύμβουλο, για το σεμινάριο που οργανώνουμε την επόμενη εβδομάδα και να συμφωνήσω για την ώρα που θα πραγματοποιήσουμε παρουσίαση στο 4ο …. για την ασφάλεια στο διαδίκτυο
  …………..

  Ατήματα:
  – Δεν λαμβάνω e-mail από τη Διεύθυνση εδώ και 4 ημέρες
  – Δεν έχω σύνδεση στο διαδίκτυο
  – Δεν μπορώ να μπω στην εφαρμογή για τις άδειες που μας φτιάξατε.
  – Έσβησα ένα αρχείο και δεν έχω backup
  – Δεν μπορώ να μπω στο Myschool
  – Θέλουμε επανεγκατάσταση του υπολογιστή της γραμματείας
  – Δεν ανοίγει ο υπολογιστής του VBI
  – Πως θα βάλω ένα νέο προϊόν στο κτηματολόγιο ηλεκτρονικών υποδομών;
  – Θέλουμε βοήθεια στο δίκτυο του εργαστηρίου
  – Θέλουμε βοήθεια να εγκαταστήσουμε στο εργαστήριο ελεύθερο λογισμικό….ποιές είναι οι προδιαγραφές…
  – Θα εγκαταστήσουμε νέο εργαστήριο θέλουμε τεχνική στήριξη
  – Θα φέρουμε 2 υπολογιστές για επισκευή και ένα laptop (μάλλον ο δίσκος χάλασε…παραγγείλτε το ανταλλακτικό και θα το πληρώσει το σχολείο)
  – Θέλουμε βοήθεια για την εγκατάσταση του ΔΑΥΚ για τις συντάξεις
  – Δεν μπορώ να υπογράψω ψηφιακά, μου βγάζει το μήνυμα «….»
  – Το δίκτυο «σέρνεται»
  – Άλλαξα δρομολογητή και θέλω βοήθεια να ορίσω τους κωδικούς ώστε να συνδέεται το σχολείο μέσω του ΠΣΔ
  – Ορίστηκες πραγματογνώμονας σε ΕΔΕ …για τεχνικά θέματα φυσικά
  – Δεν δουλεύει το τηλεφωνικό κέντρο
  – Θέλω μια επείγουσα ανάρτηση στην ιστοσελίδα
  – Μπορείτε να μας φτιάξετε μια εφαρμογή ή ένα excel που να κάνει …..
  – Ένα ιδιωτικός εκπαιδευτικός θέλει να ανοίξει λογαριασμό στο ΠΣΔ, τι πρέπει να κάνει;
  – Ποιος θα αναλάβει τη μηχανογράφηση του βαθμολογικού
  – Αγοράσαμε νέο εκτυπωτή , θέλουμε να μας στο εγκαταστήσετε….
  – Τρεμοπαίζει η οθόνη μου…..
  – Ακούω ένα θόρυβο από τον υπολογιστή….
  – Τι υπολογιστές να αγοράσουμε για το εργαστήριο
  – Θέλουμε εκπαίδευση στη χρήση διαδραστικών…
  – Έχασα όλα τα e-mail μου
  Κλπ κλπ κλπ …….
  Και έτσι συνεχίζεται η κάθε εργάσιμη ημέρα στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ….