Άρθρο 69 – Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου καθώς και ειδικότερων διατάξεων των άρθρων, ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η ισχύς του άρθρου 50 αρχίζει με την έναρξη ισχύος του διατάγματος που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 66.
3. Η ισχύς των παρ. 3 και 4 του άρθρου 51 αρχίζει με την έναρξη ισχύος του διατάγματος που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 66.
4. Η ισχύς των άρθρων 52 και 53 αρχίζει ένα (1) μήνα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 • 16 Μαρτίου 2019, 20:42 | Δημητρης

  Νομοθετική κατοχύρωση της συνυπηρετησης συζευγμένων στελεχών των ΕΔ, διότι μέχρι στιγμής στο Ν.3883/2010 προβλέπεται μόνο η συνηπυρετηση στο εξωτερικό, ενώ για το εσωτερικό αναφέρεται σε Υπουργική Απόφαση.

 • 16 Μαρτίου 2019, 09:20 | Θανάσης

  Γιατί τόσο μεγάλη βιασύνη για την άμεση εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 52 του παρόντος Σ/Ν; Ποια η σκοπιμότητα που εξυπηρετεί;

  Έχει υπολογιστεί πόσοι Λοχαγοί, Υποπλοίαρχοι και Σμηναγοί (6 Τάξεων ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ και 2 Τάξεων ΣΣΑΣ Οικονομικού) μπορούν να συμμετέχουν στον επικείμενο γραπτό διαγωνισμό και για πόσες θέσεις; Με ένα πρόχειρο υπολογισμό ανέρχονται σωρευτικά στους 1000 με 1500 Αξκους που δικαιούνται συμμετοχής!!!

  Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αρχική στελέχωση του Σώματος λιγότερων των 56 Οικονομικών Αξκων, όπως αρχικά προβλέφθηκε στο Ν.4494/2017, υφίσταται πρόθεση άμεσης και εις ολόκληρο πλήρωσης των παραπάνω κενών θέσεων με Αξκους της προηγούμενης παραγράφου κατά τον επικείμενο γραπτό διαγωνισμό;

 • 13 Μαρτίου 2019, 19:49 | Μαρία

  Εκκρεμή η ΚΥΑ για την αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης

 • 10 Μαρτίου 2019, 10:51 | βασιλης

  προτείνεται η σύσταση Συντονιστικών Γραφείων Ελέγχου Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

  παρακαλούμε για την υλοποίηση

 • 10 Μαρτίου 2019, 08:48 | Κωστοπουλος κων/νος

  Τι θα γίνει με τους καταταγέντες του 1991 όσον αφορά ΜΟΝΟ το βαθμολογικό? Πρέπει να μας εντάξετε στον Ν2439/96 για να αποκατασταθούν οι αδικίες σε σχέσεις με άλλες κατηγορίες συναδέλφων.Πιστεύω έστω και την τελευταία στιγμή να μας εντάξετε στο επικείμενο Νομοσχέδιο. Ευχαριστώ εκ τον προτέρων.

 • 9 Μαρτίου 2019, 23:25 | Αλκιβιάδης

  Άμεση αποκατάσταση, των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 1991, ως προς την Ιεραρχία των Αξκων Εξ Υπαξιωματικών και ως προς τον αποστρατευτικό Βαθμό.