Άρθρο 02 – Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 1400/1973 (Α΄ 114)

1. Η παρ. 6 του άρθρου 24 του ν.δ. 1400/1973 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Αν η Επιτροπή αποφανθεί ότι το νόσημα του αξιωματικού είναι ανίατο ή ότι το τραύμα του ιάθηκε μεν αλλά η φύση του τον καθιστά σωματικά ανίκανο για τη στρατιωτική υπηρεσία, ο αξιωματικός, εφόσον επιθυμεί την υπαγωγή του στις καταστάσεις των άρθρων 14 έως 16, υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών σχετική αίτηση. Το Ανώτατο κατά κλάδο Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες:

α. αποδέχεται την αίτηση και υπαγάγει τον αξιωματικό σε μία από τις καταστάσεις αυτές, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες προϋποθέσεις και διαδικασίες, εξαιρουμένης της εκ νέου παραπομπής του ενώπιον της Επιτροπής, είτε

β. αν δεν το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες ή η προθεσμία υποβολής της αίτησης παρήλθε άπρακτη, αποφασίζει την αποστρατεία του αξιωματικού.».

2. Η παρ. 8 του άρθρου 24 του ν.δ. 1400/1973 καταργείται.

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/1973 προστίθεται περίπτ. δ΄ ως εξής:

«δ) Η κατάληψη οποιασδήποτε θέσης στο δημόσιο τομέα, εκτός Ενόπλων Δυνάμεων. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται για το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις.».

4. Στην περίπτ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/1973 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για τους Υγειονομικούς Αξιωματικούς ειδικότητας Ψυχολόγου.».

 • 18 Μαρτίου 2019, 13:50 | Γ.Π.

  Ακούω πολύ θετικά την τροποποίηση της παραγράφου 4 του Ν.Δ.1400/1973. Αν και νεοσύστατος κλάδος, το έργο των υγειονομικών ψυχολόγων ειναι πολυ-επιπεδο και επίπονο και χρηζει αναγνώρισης και διεύρυνσης. Στη γραμμή αυτή θα λειτουργήσει και η εν λόγω τροποποίηση.

 • 18 Μαρτίου 2019, 12:17 | Δίγκα Δανάη

  H τροποποίηση της περίπτωσης α’ της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/1973 θεωρώ πως βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς η έως τώρα διαφορετική μεταχείριση των Ιατρών, και συνεπώς των Οδοντιάτρων και Κτηνιάτρων, στο θέμα της δυνατότητας για ιδιωτική άσκηση του επαγγέλματός τους δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των αξιωματικών του υγειονομικού σώματος και συνεπώς μεταξύ του συνόλου των στελεχών των ΕΔ.
  Όμως οι ανισότητες αυτές δεν παύουν με τη συγκεκριμένη τροποποίηση καθώς τα ηθικά, επαγγελματικά και οικονομικά συμφέροντα των υπολοίπων Αξιωματικών Υγειονομικού, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτών, οι οποίοι επίσης επιτελούν κοινωνική αποστολή, εξακολουθούν να θίγονται λόγω της απαγόρευσης άσκησης εργασίας εκτός των ωρών υπηρεσίας.
  Επιπλέον οι Αξιωματικοί Φαρμακοποιοί του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού αντιμετωπίζουν διαφορετική μεταχείριση και ως προς τους Αξιωματικούς Φαρμακοποιούς της Πολεμικής Αεροπορίας στους οποίους επιτρέπεται η ιδιωτική άσκηση του επαγγέλματός τους σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2009 (ΦΕΚ 83Α’/1-6-2009).

  Τέλος στα πλαίσια της ισότιμης μεταχείρισης όλων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 31 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν. 3528/2007), προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/73, ώστε να επιτρέπεται σε όλα τα στελέχη των ΕΔ να ασκούν ιδιωτική εργασία εκτός των ωρών υπηρεσίας τους στις ΕΔ.
  Με τον τόπο αυτόν επιτυγχάνεται η συνεχής εξέλιξη και η απόκτηση εμπειρίας και γνώσεων στο επιστημονικό αντικείμενο του εκάστοτε στελέχους και επιπλέον αναγνωρίζεται η ισότιμη επιστημονική κατάρτιση όλων των στελεχών κατόχων πανεπιστημιακών ή και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

 • 18 Μαρτίου 2019, 12:56 | Χρύσα Λ.

  Θα συμφωνήσω με πολλούς σε αυτό το forum που προασπίζονται την τροποποίηση της παραγράφου 4 του Ν.Δ. 1400/1973 (ΦΕΚ Α΄ 114). Πρόκειται όντως για μία κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, και απ’ όσο το κατανοώ από τις θέσεις των υπολοίπων σε αυτήν την πλατφόρμα, παρόλο που ο νομοθέτης δεν τοποθετείται πιο ενδελεχώς, υφέρπει ένα σφιχτοδεμένο σκεπτικό αιτιολόγησης, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία σημεία:

  1. Οι Υγειονομικοί Ψυχολόγοι υπάγονται στο υγειονομικό σώμα, για το οποίο και αναγνωρίζεται δικαίωμα ιδιώτευσης τόσο σε ιατρούς (από το 1973) όσο και σε φαρμακοποιούς, οδοντιάτρους και κτηνιάτρους της Π.Α. (από το 2009). Οι ΥΨ δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτό, καθώς για τέσσερις μόλις μήνες, δεν είχαν ορκιστεί ακόμα ως αξιωματικοί.

  2. Ο κοινωνικός και ανθρωπιστικός χαρακτήρας του έργου τους είναι αδιαμφισβήτητος και η παροχή των υπηρεσιών τους στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία θα επωφελήσει τόσο το κοινωνικό σύνολο, όσο και την υπηρεσία (πέραν φυσικά των ιδίων) μέσα από την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, την εσωτερική και εξωτερική καταξίωση και την κινητοποίηση για διαρκή βελτίωση που επιφέρει ο υγιής ανταγωνισμός.

  3. Αξιωματικοί Ψυχολόγοι της Ελληνικής Αστυνομίας και Ψυχολόγοι του δημόσιου τομέα ήδη έχουν θεμελιώσει δικαίωμα ιδιωτικής άσκησης του επαγγέλματός τους (και εδώ, τίθεται επίσης ζήτημα ισονομίας).

  Όλες οι σκέψεις και οι προβληματισμοί είναι καλοδεχούμενοι και, βέβαια, στόχος είναι να αμβλυνθούν σταδιακά οι όποιες διαφορές. Ας θυμηθούμε, άλλωστε, ότι δικαίωμα διδασκαλίας σε δημόσια και εκπαιδευτικά ιδρύματα κατέχουν όλα τα στελέχη των Ε.Δ. (ως απάντηση στο σχόλιο κάποιου συνομιλητή σε παλαιότερη ανάρτηση)

 • 18 Μαρτίου 2019, 11:54 | Νατάσα Λουκανίκα

  Η τροποποίηση του άρθρου 63 παρ 4 του ν.δ.1400/73 κρίνεται δίκαιη όσο και σκόπιμη.
  Αφενός, εξασφαλιζετα η ίση αντιμετώπιση προς όλες τις ειδικότητες που επιτελούν κοινωνική αποστολή. Ο Υγειονομικός Αξιωματικός ειδικότητας Ψυχολόγου φέρει συγκεκριμένη επαγγελματική και επιστημονική ευθύνη έναντι της κοινότητας και της κοινωνίας συνεισφέροντας στη φροντίδα, στη βελτίωση της ψυχικής υγειας και της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου.
  Αφετέρου, δίνεται η δυνατότητα στα μέλη των οικογενειών των ενστόλων να λαμβάνουν ψυχολογικες υπηρεσιες, που δεν δύνανται να παρασχεθούν στο στρατιωτικό περιβάλλον, αλλά και στο γενικό πληθυσμό σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας όπου υπηρετούν Αξιωματικοί Ψυχολόγοι.
  Επιπλέον, η ψυχολογία είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη και με ευρύτατο αντικείμενο επιστήμη. Η άσκηση του ιδιωτικού έργου θα συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη, στην εξασφάλιση και διατήρηση της επάρκειας των Υγειονομικών Αξιωματικών ειδικότητας Ψυχολόγου και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους κατά την παροχή των υπηρεσιών τους στο στράτευμα.

 • 18 Μαρτίου 2019, 11:42 | M Σαρόγλου

  Στο Άρθρο 02, η παράγραφος 4 προτείνεται να διατυπωθεί ως εξης: Στην περίπτ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/1973 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:»Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για τους Υγειονομικούς Αξιωματικούς ειδικότητας Φαρμακοποιού και Ψυχολόγους».

  Πέρα από τα οφέλη που θα προκύψουν για την υγειονομική υπηρεσία του Στρατού από μια τέτοια τροποποίηση, όπως έχουν ήδη διατυπωθεί, θα προκύψει όφελος και σε επίπεδο φορολογικό, καθώς θα περιοριστεί η αδήλωτη εργασία ενώ επιπλέον είναι ένα μέτρο αποτροπής της φυγής έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών από το Στρατό-ένα θέμα που έχει απασχολήσει και άλλες φορές την επιτροπή μέσω επίκαιρων ερωτήσεων.

 • 18 Μαρτίου 2019, 11:33 | Γιώργος Μπίκος

  Καλησπέρα σας
  Η τροποποίηση της περίπτωσης α της παρ. 4 του άρθρου 63 του Ν.Δ 1400/1973, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα ιδιωτικής άσκησης στους Αξιωματικούς ΥΓ ειδικότητας Ψυχολόγου θεωρώ ότι είναι δίκαιη και ορθή όπως άλλωστε συμβαίνει και με τους Ιατρούς, Οδοντιάτρους και Κτηνιάτρους.
  Από τα παραπάνω προκύπτει ο εξής προβληματισμός:
  Για ποιο λόγο στην συγκεκριμένη τροποποίηση δεν συμπεριλαμβάνονται και οι λοιπές ειδικότητες ΥΓ ήτοι Φαρμακοποιοί και Νοσηλευτές. Κατά αυτόν τον τρόπο θα δίνεται η δυνατότητα επιστημονικής εξέλιξης στον ευρύτερο χώρο του επαγγέλματος και στις συγκεκριμένες ειδικότητες οι οποίες δεν είναι λίγες οι φορές που για «υπηρεσιακές» ανάγκες καλύπτουν επιτελικές θέσεις για αρκετό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να απομακρύνονται από το επιστημονικό τους έργο και χώρο.
  Στο πλαίσιο επομένως της ισότητας και ισονομίας μεταξύ των στελεχών των Ε.Δ. προτείνεται το συγκεκριμένο υπό συζήτηση άρθρο να διαμορφωθεί όπως παρακάτω:
  Άρθρο 2
  4. Στην περίπτ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/1973 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
  «Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για τους Υγειονομικούς Αξιωματικούς ειδικότητας Φαρμακοποιού, Νοσηλευτή και Ψυχολόγου»

 • 18 Μαρτίου 2019, 10:28 | Ι.Μ.

  Όλες οι απόψεις που διατυπώνονται έχουν κατά τη γνώμη μου μερίδιο αλήθειας και δίκιου. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να στηρίζουμε προσπάθειες εκσυγχρονισμού και διάχυσης της επιστημονικότητας των στρατιωτικών σωμάτων και όχι να αντεπιτιθόμαστε μέσα από μία στενωμένη λογική. Η κατοχύρωση δικαιώματος ιδιώτευσης στους υγειονομικούς ψυχολόγους αποτελεί βήμα προόδου, ας το χαιρετίσουμε ως τέτοιο και ας εργαστούμε δημιουργικά και συντονισμένα, ώστε να ακολουθήσουν και άλλα τέτοια!

 • 18 Μαρτίου 2019, 10:09 | Δημητρης

  Δυνατότητα ιδιωτικής (2ης) εργασίας σε όλα τα στελέχη των ΕΔ, διαφορετικά σε κανένα.

  Όλα τα στελέχη είναι ίσα.

  Παρακαλούμε για την υλοποίηση.

 • 18 Μαρτίου 2019, 09:22 | Johny Kap

  1.Επειδή δεν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος η τροποποίηση να αφορά μόνο τους Αξκούς ειδικότητας ψυχολόγου.
  2.Επειδή η ισότητα και ισονομία είναι κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα.
  3.Επειδή η προσφορά του Υγειονομικού Σώματος στο κοινωνικό σύνολο δεν δύναται κατά τη γνώμη μου να εξαντλείται σε ορισμένες εκ των ειδικοτήτων του (στα νοσοκομεία συνεργάζονται περισσότερες των 3 ειδικοτήτων που σήμερα έχουν το θεσμικά κατοχυρωμένο δικαίωμα εξωϋπηρεσιακής απασχόλησης και σίγουρα και άλλοι πέραν των ψυχολόγων, χάρη των οποίων λάμβάνει χώρα η παρούσα τροποποίηση).
  4.Επειδή η διατήρηση και επαύξηση της ακαδημαϊκής και επιστημονικής επάρκειας δεν δύναται επίσης να αφορά συγκεκριμένες ειδικότητες, κυρίως κατά την άσκηση υπηρεσιακών καθηκόντων εκτός «φυσικού χώρου» νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
  5.Επειδή ήδη υφίσταται σχετική πρόβλεψη για τους Αξκούς φαρμακοποιούς της Αεροπορίας.
  Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται όπως η τροποποίηση συνταχθεί ως εξής:

  4. Στην περίπτ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/1973 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
  «Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για τους Υγειονομικούς Αξιωματικούς ειδικότητας Φαρμακοποιού και Ψυχολόγου.

 • 18 Μαρτίου 2019, 06:04 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΙΑΤΡΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΔΕ ΘΑ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΑΚΡΙΒΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.

  Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΡΑΣΟ. ΑΡΚΕΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ.
  ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΒΑΡΔΙΕΣ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ.
  Π.Χ Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ(24 ΩΡΟ) ΑΝΑΛΟΓΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΤΡΊΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΗΜΕΡΑ 24ΩΡΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

 • 17 Μαρτίου 2019, 22:16 | Δημητρίου Ηρακλής

  Όσον αφορά την παρ. 4 του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/1973, ορθώς αυτή τροποποιείται με το παρόν, ώστε να περιλάβει και τους αξιωματικούς ψυχολόγους του Υγειονομικού Σώματος.
  Οι αξιωματικοί του Υγειονομικού λόγω της ιδιαίτερης φύσης του επαγγέλματός τους και των ταχύτατων εξελίξεων στην Ιατρική και τις συναφείς επιστήμες, είναι αναγκαίο να ασκούν διαρκώς το επάγγελμα τους, να εμβαθύνουν σε αυτό και να εξελίσσονται. Αυτό πολλές φορές είναι αδύνατο να επιτευχθεί εντός των υπηρεσιακών πλαισίων (για παράδειγμα όταν ένας αξιωματικός στα πλαίσια των χρόνων διοίκησης/ειδικής υπηρεσίας απασχολείται επί χρόνια σε επιτελικά ή άλλα διοικητικά καθήκοντα), ώστε είναι προς όφελος της υπηρεσίας οι παραπάνω αξιωματικοί να μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους και εκτός του υπηρεσιακού πλαισίου. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί η συνεχής επαφή των αξιωματικών Υγειονομικού με το επάγγελμά τους και η απρόσκοπτη παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων(και εκτός του στενού Στρατιωτικού περιβάλλοντος), που αποβαίνουν προς όφελος τόσο της επαγγελματικής τους κατάρτισης όσο και της Υπηρεσίας η οποία κάνει χρήση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.
  Επιπλέον, η υπό τροποποίηση διάταξη έχει ήδη ερμηνευθεί και εξειδικευτεί με το Π.Δ 60/22-5-2009/ΦΕΚ 83τ.Α’/2009 «Κύρωση Κανονισμού Πειθαρχίας Πολεμικής Αεροπορίας» το οποίο αναφέρει στην περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 ότι: [επιτρέπεται] «Στους υγειονομικούς Αξιωματικούς ειδικότητας ιατρού, οδοντιάτρου,φαρμακοποιού και κτηνιάτρου η εξάσκηση του επαγγέλματός τους, εξαιτίας της ιδιομορφίας και της γενικότερης κοινωνικής αποστολής τους».
  Για τους παραπάνω λόγους και για λόγους ισότητας και σαφήνειας προτείνεται το συγκεκριμένο άρθρο του υπο συζήτηση σχεδίου νόμου να διαμορφωθεί ως εξής:
  Άρθρο 2
  Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 1400/1973 (Α΄ 114)
  4. Στην περίπτ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/1973 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
  «Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται για τους Υγειονομικούς Αξιωματικούς ειδικότητας ιατρού, οδοντιάτρου, φαρμακοποιού ,κτηνιάτρου ,νοσηλευτή και ψυχολόγου.»

 • 17 Μαρτίου 2019, 22:37 | Νικόλαος Τσαγγαράς

  Καλησπέρα σας. Άποψη μου είναι ότι η παρούσα τροποποίηση για την δυνατότητα εξάσκησης επαγγέλματος στους συναδέλφους Αξιωματικούς ειδικότητας Ψυχολόγου είναι σωστή. Επειδή όμως εχθρός του καλού είναι το καλύτερο , πιστεύω ότι θα ήταν αρτιότερη η ρύθμιση εάν συμπεριλαμβανόταν σε αυτήν και οι αξιωματικοί ειδικότητας Οικονομικού. Δεν νομίζω ότι ούτως ή άλλως υπάρχει κάποιος αντίλογος αξιόλογος γιατί να μην εφαρμοστεί και αυτό για τους Οικονομικούς. Και εμείς λειτούργημα επιτελούμε αφενός και αφετέρου νομίζω ότι πραγματικά για να «επιβιώσεις» χρειάζεσαι ένα καλό λογιστή ή αλλιώς έναν καλό οικονομικό σύμβουλο. Και ταπεινή μου άποψη είναι ότι η δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος θα πρέπει να επεκταθεί και σε εργασίες εκτός συνάφειας ειδικότητος. Εκτός και εάν κάποιος νομίζει ότι στο μέλλον δεν θα το σκεφτούμε να δουλέψουμε ίσως και σε βενζινάδικο ή αρτοποιείο ή οτιδήποτε άλλο για να βγάλουμε τα προς το ζειν. Ή εκτός και εάν κάποιος νομίζει ότι δεν υπάρχουν ήδη συνάδελφοι που δεν το κάνουν. Ή εκτός εάν κάποιος νομίζει ότι θα αυξηθούν οι μισθοί και δεν θα χρειαστεί να σκεφτούμε την δεύτερη δουλειά. Μα, είμαστε αξιωματικοί part time θα ισχυριζόταν κάποιος? φυσικά και είμαστε, δυστυχώς…Αν χρειαστεί να δώσουμε το αίμα για την πατρίδα μας θα το κάνουμε, θα θυσιάσουμε το «ζειν» μας.. Ως τότε όμως, θα θέλαμε και μεις να συμπεριεληφθούμε στις ρυθμίσεις για το ¨ευ ζειν»…

 • 17 Μαρτίου 2019, 22:22 | Αγγελική Μ.

  Να συμπεριληφθεί στη ρύθμιση της παρ.4 και ο Αξιωματικός υγειονομικού ειδικότητας Φαρμακοποιού, στο πλαίσιο της ισότιμης μεταχείρισης των ειδικοτήτων υγειονομικού, οι οποίες προέρχονται από ίδια παραγωγική σχολή, και της περαιτέρω επιστημονικής κατάρτισής τους.

 • 17 Μαρτίου 2019, 21:15 | Σοφία Βλαχοπούλου

  Όσον αφορά την τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν.δ 1400/1973, θα ήταν δίκαιο να συμπεριληφθούν και οι αξιωματικοί του υγειονομικού, ειδικότητας φαρμακοποιού, ώστε να υπάρχει ισότητα με τους υπόλοιπους κλάδους του υγειονομικού σώματος.
  Σημαντική είναι και η άνιση μεταχείριση σε σχέση με τους φαρμακοποιούς της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα παράλληλης ιδιωτικής άσκησης του επαγγέλματός τους.
  Επιπρόσθετα , η απασχόληση των φαρμακοποιών σε ώρες που δεν είναι εις βάρος της υπηρεσίας, θα συμβάλλει στην απόκτηση μεγαλύτερης εμπειρίας και περισσότερων γνώσεων, οι οποίες θα βοηθήσουν και στην εργασία τους στο στράτευμα.

 • 17 Μαρτίου 2019, 20:56 | Γεώργιος Γκαγκάς

  Όπως είναι προφανές από τα όσα υποβληθέντα μέχρι τώρα σχόλια, η πρόβλεψη του Νομοθέτη για την ιδιωτική άσκηση του επαγγέλματος των Ψυχολόγων έχει προκαλέσει πλείστες αντιδράσεις, κάτι που μπορεί πολύ εύκολα συμπεραίνεται και από τον αριθμό των υποβληθέντων σχολίων. Σχολίων τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με την διακριτή κατά την άποψη μου μεταχείριση των υπόψη επαγγελματιών σε σχέση τόσο με τους λοιπούς επαγγελματίες του χώρου, Φαρμακοποιούς και Νοσηλευτές, όσο και με το σύνολο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Χωρίς λοιπόν να θέλω να προσθέσω ή να αφαιρέσω κάτι από τα όσα επιχειρήματα έχουν καταγραφεί υπέρ ή κατά της σχετικής προσθήκης,θα ήθελα με τη σειρά μου να αναφερθώ στα εξής παρακάτω.
  Από τη στιγμή που εδώ και χρόνια οι συνάδελφοι Ιατροί, Οδοντίατροι και Κτηνίατροι καθώς και πλήθος άλλων συναδέλφων που ασκούν για παράδειγμα εκπαιδευτικό έργο, σε μη εργάσιμες ώρες, χωρίς να έχει δημιουργηθεί ή καταγραφεί κάποιο πρόβλημα αναφορικά με τις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις, τότε για ποιο ακριβώς λόγο να εξαιρούνται οι Φαρμακοποιοί και οι Νοσηλευτές ή και λοιπές ειδικότητες από την σχετική δυνατότητα; Και με ποιο κριτήριο οι συνάδελφοι Ψυχολόγοι, αυτοί και μόνο αυτοί, πρέπει να αποκτήσουν την δυνατότητα ιδιωτικής άσκησης επαγγέλματος;
  Είναι σαφές λοιπόν ότι κάθε επαγγελματίας του χώρου του Υγειονομικού που αποκλείεται από την υπόψη ρύθμιση δύναται να επιχειρηματολογήσει υπέρ της συμπερίληψης του σε αυτή, με ορθά και σε κάθε περίπτωση τεκμηριωμένα επιχειρήματα, όπως και κάθε άλλο στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό άλλωστε έχει ήδη γίνει στα περισσότερα σχόλια. Μάλιστα υπάρχουν ήδη και εξαιρέσεις, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε για την περίπτωση των Φαρμακοποιών της Πολεμικής Αεροπορίας.
  Νομίζω λοιπόν ότι με την υπόψη ρύθμιση οφείλει να αρθεί η αδικία που αφορά πρωτίστως το σύνολο των Υγειονομικών Αξιωματικών, με την προσθήκη όλων των ειδικοτήτων, για λόγους ηθικής και ισονομίας, με παράλληλη εξέταση της δυνατότητας ιδιωτικής άσκησης και λοιπών ειδικοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων.
  Η παραπάνω κίνηση θα συνέβαλε περαιτέρω και στην ήδη σημαντική κοινωνική προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδιαίτερα δε στις παραμεθόριες περιοχές της χώρας, όπου λόγω μη δυνατότητας κέρδους, παρατηρείται και έλλειψη απαραίτητων επαγγελματιών. Τέλος σε καμία των περιπτώσεων η όποια ιδιωτική άσκηση επαγγέλματος δεν θα πρέπει να επηρεάζει αλλά και ούτε να εμπλέκεται με τις υπηρεσιακές υποχρεώσεις του κάθε στελέχους, που αποτελούν άλλωστε και την κύρια ασχολία του.

 • 17 Μαρτίου 2019, 19:27 | Κοσπάτης Γεώργιος

  Η τροποποίηση της περίπτωσης α’ της παρ. 4 του άρθρου 63 του Ν.Δ. 1400/1973, που δίνει τη δυνατότητα και στους Υγειονομικούς Αξιωματικούς ειδικότητας Ψυχολόγου για ιδιωτική άσκηση του επαγγέλματός τους είναι ορθή, δίκαιη και προς τη σωστή κατεύθυνση.

  Όμως, θεωρώ απαραίτητη την προσθήκη των 2 υπολοίπων ειδικοτήτων του Υγειονομικού Σώματος (Φαρμακοποιών και Νοσηλευτών), καθώς ο σκοπός της εργασίας τους και η αποστολή τους είναι κοινή με αυτή των λοιπών ειδικοτήτων του Σώματος.

  Από την αιτιολογική έκθεση δεν προκύπτει κάποιος εμφανής λόγος ή κόλλημα που να δικαιολογεί τον αποκλεισμό από την περίληψή τους στην τροποποίηση του άρθρου.

  Ειδικότερα για τους Αξιωματικούς Φαρμακοποιούς υπάρχει ήδη διάκριση ανάμεσα στους 3 κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς οι Αξιωματικοί Φαρμακοποιοί της Πολεμικής Αεροπορίας με το Π.Δ. 60/2009 (ΦΕΚ 83Α’/1-6-2009) απολαμβάνουν ήδη του δικαιώματος ιδιωτικής άσκησης του επαγγέλματός τους.

 • 17 Μαρτίου 2019, 18:51 | Δήμητρα Κ.

  Σχετικά με την τροποποίηση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/1973, η οποία παρέχει τη δυνατότητα και στους Αξιωματικούς Ψυχολόγους να ασκούν ιδιωτικώς το επάγγελμά τους στις εκτός υπηρεσίας ώρες, παρατηρούνται τα ακόλουθα:
  Η διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του ισχύοντος Συντάγματος, η οποία ορίζει ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και καθιερώνει την ισότητα, όχι μόνο των Ελλήνων έναντι του νόμου, αλλά και του νόμου έναντι αυτών, δεσμεύει τον κοινό νομοθέτη και τον υποχρεώνει, όταν πρόκειται να ρυθμίσει ουσιωδώς όμοια πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να μην μεταχειρίζεται κατά τρόπο ανόμοιο τις περιπτώσεις αυτές. Δηλαδή, να μην εισαγάγει εξαιρέσεις ούτε να κάνει διακρίσεις, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από λόγους κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος, η συνδρομή των οποίων υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων. Συνεπώς, αν γίνει από τον νόμο ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων και αποκλεισθεί από τη ρύθμιση αυτή, κατ’ αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση, άλλη κατηγορία προσώπων, για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος που επιβάλλει την ειδική εκείνη μεταχείριση, η διάταξη που εισάγει τη δυσμενή μεταχείριση είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική. Το νομοθετικό κενό που δημιουργείται θα καλυφθεί από την εφαρμογή και στην προκειμένη περίπτωση της γενικής διάταξης, καθώς μόνο έτσι επιτυγχάνεται η εφαρμογή της αρχής της ισότητας σε όλη της την έκταση. Αυτή είναι, εξάλλου, και η λύση που ακολουθούν παγίως τα δικαστήριά μας, με την επέκταση της ευνοϊκής ρύθμισης στην κατηγορία εργαζομένων που αδικαιολόγητα παραλείφθηκε, οσάκις ο νομοθέτης αρνείται να συμμορφωθεί με την αρχή της ισότητας.
  Τα παραπάνω συγκλίνουν στην ορθότητα της προτεινόμενης τροποποίησης. Η νομοθετική πρωτοβουλία για άρση της, επί σειρά ετών, δυσμενέστερης μεταχείρισης που υφίστανται οι Υγειονομικοί Αξιωματικοί ειδικότητας Ψυχολόγου σε σχέση με τους Υγειονομικούς Αξιωματικούς που ήδη ασκούν ιδιωτικώς το ιατρικό επάγγελμα, είναι σε κάθε περίπτωση επιδοκιμαστέα. Κι αυτό διότι, πρόκειται για ουσιωδώς όμοιες καταστάσεις και επιπρόσθετα, κανένας λόγος δεν συντρέχει, ώστε να μην μπορούν και οι Υγειονομικοί Αξιωματικοί ειδικότητας Ψυχολόγου να ασκήσουν ιδιωτική εργασία στις εκτός υπηρεσίας ώρες. Πρόκειται, αδιαμφισβήτητα, για μια εύστοχη τροποποίηση που πραγματώνει την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας.

 • 17 Μαρτίου 2019, 18:47 | Δήμητρα Κ.

  Σχετικά με την τροποποίηση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/1973, η οποία παρέχει τη δυνατότητα και στους Αξιωματικούς Ψυχολόγους να ασκούν ιδιωτικώς το επάγγελμά τους στις εκτός υπηρεσίας ώρες, παρατηρούνται τα ακόλουθα:
  Η διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του ισχύοντος Συντάγματος, η οποία ορίζει ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και καθιερώνει την ισότητα, όχι μόνο των Ελλήνων έναντι του νόμου, αλλά και του νόμου έναντι αυτών, δεσμεύει τον κοινό νομοθέτη και τον υποχρεώνει, όταν πρόκειται να ρυθμίσει ουσιωδώς όμοια πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να μη μεταχειρίζεται κατά τρόπο ανόμοιο τις περιπτώσεις αυτές. Δηλαδή, να μην εισαγάγει εξαιρέσεις ούτε να κάνει διακρίσεις, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από λόγους κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος, η συνδρομή των οποίων υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων. Συνεπώς, αν γίνει από τον νόμο ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων και αποκλεισθεί από τη ρύθμιση αυτή, κατ’ αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση, άλλη κατηγορία προσώπων, για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος που επιβάλλει την ειδική εκείνη μεταχείριση, η διάταξη που εισάγει τη δυσμενή μεταχείριση είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική. Το νομοθετικό κενό που δημιουργείται θα καλυφθεί από την εφαρμογή και στην προκειμένη περίπτωση της γενικής διάταξης, καθώς μόνο έτσι επιτυγχάνεται η εφαρμογή της αρχής της ισότητας σε όλη της την έκταση. Αυτή είναι, εξάλλου, και η λύση που ακολουθούν παγίως τα δικαστήριά μας, με την επέκταση της ευνοϊκής ρύθμισης στην κατηγορία εργαζομένων που αδικαιολόγητα παραλείφθηκε, οσάκις ο νομοθέτης αρνείται να συμμορφωθεί με την αρχή της ισότητας.
  Τα παραπάνω συγκλίνουν στην ορθότητα της προτεινόμενης τροποποίησης. Η νομοθετική πρωτοβουλία για άρση της, επί σειρά ετών, δυσμενέστερης μεταχείρισης που υφίστανται οι Υγειονομικοί Αξιωματικοί ειδικότητας Ψυχολόγου σε σχέση με τους Υγειονομικούς Αξιωματικούς που ήδη ασκούν ιδιωτικώς το ιατρικό επάγγελμα, είναι σε κάθε περίπτωση επιδοκιμαστέα. Κι αυτό διότι, πρόκειται για ουσιωδώς όμοιες καταστάσεις και επιπρόσθετα, κανένας λόγος δεν συντρέχει, ώστε να μην μπορούν και οι Υγειονομικοί Αξιωματικοί ειδικότητας Ψυχολόγου να ασκήσουν ιδιωτική εργασία στις εκτός υπηρεσίας ώρες. Πρόκειται, αδιαμφισβήτητα, για μια εύστοχη τροποποίηση που πραγματώνει την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας.

 • 17 Μαρτίου 2019, 17:52 | Λαππας Νίκος

  Προτεινεται το αμεταθετο με την συμπληρωση 30 ετων υπηρεσιας χωρις προυποθεσεις.οι ειδικές κατηγοριες συναδελφων να μην καταλαμβανουν οργανικες θεσεις στις μοναδες και παιρνουν θεσεις συναδελφων που εχουν μεγαλυτερο αριθμο μοριων.Επίσης να ληφθεί μεριμνα για οσους εχουν τεκνα Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου

 • 17 Μαρτίου 2019, 16:47 | Σταύρος Ιωσηφίδης

  Σχετικά με την παρ. 4 του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/1973:
  Συμφωνώ ότι οι αξιωματικοί του Υγειονομικού, λόγω της ιδιαίτερης φύσης του επαγγέλματός τους, και των ταχύτατων εξελίξεων στις επιστήμες που εξασκούν, οφείλουν να εμβαθύνουν σε αυτές και να εξελίσσονται διαρκώς. Σε συνέχεια του Π.Δ 60/22-5-2009/ΦΕΚ 83τ.Α’/2009 «Κύρωση Κανονισμού Πειθαρχίας Πολεμικής Αεροπορίας» (όπου και αναφέρονται ρητά), οφείλει ο νομοθέτης να καταστήσει σαφές το ποιες ειδικότητες Υγειονομικού δίνουν το δικαίωμα της ιδιωτικής εργασίας.
  Για τους παραπάνω λόγους και για λόγους ισότητας και ισονομίας μεταξύ στελεχών των ΕΔ, προτείνεται το συγκεκριμένο άρθρο του υπο συζήτηση σχεδίου νόμου να διαμορφωθεί ως εξής:
  Άρθρο 2
  Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 1400/1973 (Α΄ 114)
  4. Στην περίπτ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/1973 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
  «Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται για τους Αξιωματικούς Υγειονομικού, ειδικότητας ιατρού, οδοντιάτρου, φαρμακοποιού, κτηνιάτρου, νοσηλευτή και ψυχολόγου.»

 • 17 Μαρτίου 2019, 16:11 | Βασιλείου Κ.

  Η τροποποίηση της περίπτωσης α’ της παρ. 4 του άρθρου 63 του Ν.Δ. 1400/1973, που δίνει τη δυνατότητα και στους Υγειονομικούς Αξιωματικούς ειδικότητας Ψυχολόγου για ιδιωτική άσκηση του επαγγέλματός τους είναι ορθή, δίκαιη και προς τη σωστή κατεύθυνση.
  Με την ιδιωτική εργασία εκτός ωραρίου εξασφαλίζεται η συνεχής εξέλιξη και η απόκτηση εμπειρίας των επιστημόνων αξιωματικών με την επαφή με όλες τις κοινωνικές ομάδες λόγω αντιμετώπισης μεγαλύτερης ποικιλίας περιστατικών σε σχέση με αυτά που απαντώνται κατά τις ώρες υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.
  Λόγω των υπηρεσιακών αναγκών οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις με την ιδιωτική εργασία δεν θα αποκόπτονται από το επιστημονικό πεδίο αλλά θα λαμβάνουν συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση στο διαρκώς μεταβαλλόμενο γνωστικό πεδίο με τη συμμετοχή σε προγράμματα και έρευνες.
  Το γνωστικό κεφάλαιο του αξιωματικού ψυχολόγου που θα προέρχεται από την ιδιωτική απασχόληση θα το καρπώνεται το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και ιδιαίτερα των απομακρυσμένων περιοχών καθώς και οι οικογένειες τους, όσο και το σύνολο των πολιτών, σε μία εποχή που οι απαιτήσεις για ψυχική φροντίδα κρίνεται ιδιαιτέρως αναγκαία.
  Η παράλληλη άσκηση ιδιωτικής εργασίας των Αξιωματικών Ψυχολόγων του Υγειονομικού δεν μειώνει την απόδοσή τους στις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις, ενισχύεται σημαντικά ο ρόλος του Υγειονομικού Ψυχολόγου , δίνει κίνητρο για περαιτέρω γνώση, ενώ εξυψώνεται η εικόνα του Έλληνα Αξιωματικού στα μάτια της κοινωνίας ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, που η υγειονομική υποστήριξη είναι ελλιπής (με ελάχιστους ή καθόλου ιδιώτες Ψυχολόγου) και αναδεικνύει την αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων σε καιρό ειρήνης και «κοινωνικοποιεί» στα μάτια της κοινωνίας το επάγγελμα του Ψυχολόγου.
  Με την τροποποίηση αυτή αναβαθμίζεται το σώμα των Στρατιωτικών Ψυχολόγων και διευρύνεται ο ρόλος της κοινωνικής του αποστολής τόσο ως αξιωματικών όσο και ως ειδικών ψυχικής υγείας.
  Περαιτέρω ο στρατός ξηράς πρέπει να εξειδικεύσει τους ψυχολόγους με ανάλογες ειδικότητες (κλινικούς ψυχολόγους, νευροψυχολόγους κλπ) ώστε με την εξειδίκευση, την αναβάθμιση και την γνώση που θα αποκτούν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να είναι σύγχρονο επιχειρησιακό εργαλείο ενός σύγχρονου στρατού που θα χρησιμοποιείται σε τομείς υποστήριξης, συμβουλευτικής, ανάπτυξη τακτικών και διατήρησης αξιόμαχου στρατού.
  Οι Αξιωματικοί Ψυχολόγοι, απόφοιτοι του Ψυχολογικού Τμήματος της Σ.Σ.Α.Σ. αλλά και του Τμήματος Ψυχολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λαμβάνουν μετά το πέρας των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.991/79 (ΦΕΚ 278/Α/79), άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου για όλη την επικράτεια.
  Το τμήμα Ψυχολόγων δημιουργήθηκε τελευταίο στην Σ.Σ.Α.Σ. και η πρώτη σειρά Αξιωματικών Ψυχολόγων αποφοίτησαν από την Σχολή το 2009. Έτσι δεν είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό Ν.Δ. 1400/1973 οι απόφοιτοι ψυχολόγοι. Με αυτήν την τροποποίηση αναγνωρίζεται η ισότιμη επιστημονική κατάρτιση και η κοινωνική αποστολή και προσφορά των αξιωματικών ψυχολόγων και καταργούνται οι διακρίσεις και ανισότητες σε σχέση με τους Ιατρούς, Οδοντιάτρους και Κτηνιάτρους οι οποίοι μπορούσαν να ιδιωτεύουν νόμιμα από έναρξης της ισχύος του αρχικού Ν.Δ. 1400/1973.

 • 17 Μαρτίου 2019, 15:10 | Δημήτρης

  γραψε αυτο : Για πολίτες όπως έγω που δεν μένουμε σε μεγάλα αστικά κέντρα , το θεωρώ μια πολύ σωστή επιλογή το να μπορούν να ιδιωτεύσουν οι στρατιωτικοί ψυχολόγοι , ώστε όσοι έρχονται με μετάθεση στις περιοχές μας , να έχουμε την επιλογή να τους επισκεπτόμαστε .

 • 17 Μαρτίου 2019, 12:41 | Χ.Τ

  Η ρύθμιση που προτείνεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 63 του ν.δ.1400/1973 με τη οποία επεκτείνεται η θεμελίωση για τους Υγειονομικούς Αξιωματικούς ειδικότητας Ψυχολόγου το δικαίωμα ιδιωτικής άσκησης του επαγγέλματός τους, όπως ισχύει για τους Ιατρούς και τους Μουσικούς, δημιουργεί θέμα άνισης μεταχείρισης και προκαλει διαχωρισμό των Αξιωματικών Υγειονομικού των Ενόπλων Δυνάμεων.Αξκοί που προέρχονται από την ίδια Σχολή (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων) και την Ισότιμη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής διαχωρίζονται ως προς τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου, ήτοι επιτρέπεται σε Ιατρούς και Ψυχολόγου, ενώ απαγορεύεται σε Φαρμακοποιούς και Νοσηλευτές.Συνεπώς και για να μην τίθεται κανένα απολύτως θέμα ανισότητας και διακριτικής μεταχείρισης:Να επιτρέπεται σε όλους του Αξκους Υγειονομικού όλων των Κλάδων (Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνιάτροι, Φαρμακοποιοί, Νοσηλευτές, Ψυχολόγοι) να ασκούν ιδιωτικά το επάγγελμά τους, όπως προβλέπεται στους Ιατρούς και τους Μουσικούς.Επιπρόσθετα θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν σε ανάλογη ρύθμιση και οι υπόλοιπες ειδικότητες – πλέον Υγειονομικού & Μουσικών – των ΕΔ, ώστε να μην υφίσταται καμία διάκριση μεταξύ των στελεχών των τριών Κλάδων

 • 17 Μαρτίου 2019, 10:42 | Παναγιώτης Κ.

  Σχετικά με την τροποποίηση του ν. δ. 1400/1973, η δυνατότητα ιδιωτικής άσκησης και παροχής των συντονων με την ειδικότητα του ψυχολόγου υπηρεσιών κρίνεται εξοχως σημαντική και σύντονη τόσο με τα ήδη ισχύοντα για πλειστες υγειονομικές ειδικότητες των Ε. Δ. όσο και με την προαγωγή και ενίσχυση του κοινωνικου-ανθρωπιστικου χαρακτήρα του επαγγέλματος. Πέραν, επομένως, των όποιων ωφελων προκύπτουν δευτερογενως απο μια τέτοια κίνηση για την ίδια την υπηρεσία και τους εξυπηρετούμενους της, η εν λόγω τροποποίηση αποτελεί κι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τη σταδιακή άμβλυνση των όποιων ανισοτήτων συνεχίζουν να υφίστανται εντός των Ε. Δ., χωρίς πρωτίστως να θίγονται τα όποια καθήκοντα απορρέουν από τη θέση του στρατιωτικού υγειονομικου ψυχολόγου.

 • 17 Μαρτίου 2019, 10:19 | Νίκος Μαργαριτέλης

  Θεωρώ ότι η τροποποίηση της περίπτωσης α’ της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/1973, που δίνει τη δυνατότητα και στους Αξιωματικούς Ψυχολόγους για ιδιωτική άσκηση του επαγγέλματός τους, είναι σωστή, καθότι η εώς τώρα διακριτή μεταχείριση των Ιατρών(συμπεριλαμβανομένων των Οδοντιάτρων και των Κτηνιάτρων) στο συγκεκριμένο θέμα δημιουργεί ανισότητες.

  Εντούτοις, ο νομοθέτης παραβλέπει, εκ παραδρομής πιστεύω, δύο ακόμα ειδικότητες Υγειονομικών Αξιωματικών, τους Φαρμακοποιούς και τους Νοσηλευτές, οι οποίοι επίσης επιτελούν κοινωνική αποστολή και των οποίων τα ηθικά, επαγγελματικά και οικονομικά συμφερόντα θίγονται λόγω της απαγόρευσης εξωυπηρεσιακής απασχόλησης.

  Για τους Φαρμακοποιούς του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού άλλωστε, η άνιση μεταχείριση εντείνεται και απο το γεγονός ότι οι συνάδελφοί τους Αξιωματικοί Φαρμακοποιοί της Πολεμικής Αεροπορίας με το Π.Δ. 60/2009 (ΦΕΚ 83Α’/1-6-2009)απολαμβάνουν του δικαιώματος ιδιωτικής άσκησης του επαγγέλματός τους.

  Η εμπειρία που υπάρχει εδώ και πολλά έτη, δείχνει ότι η παράλληλη άσκηση ιδιωτικής εργασίας των Αξιωματικών του Υγειονομικού δεν μειώνει την απόδοσή τους στις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις. Παράλληλα, προαγουν την εικόνα του Έλληνα Αξιωματικού στα μάτια των συνανθρώπων μας που δεν έχουν σχέση με το στράτευμα, λόγω των γνώσεων και του επαγγελματισμού που επιδεικνύουν κατά την άσκηση της επιστήμης τους, στο ιατρείο τους.

  Προτείνω, κατόπιν των παραπάνω, να συμπεριληφθούν άμεσα στην τροποποίηση της περίπτωσης α της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/1973 που αφορά σε Αξιωματικούς του Υγειονομικού και οι Αξιωματικοι Φαρμακοποιοί και Νοσηλευτές.

  Επίσης, στα πλαίσια της ισότιμης μεταχείρισης όλων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και έχοντας υπόψη το άρθρο 31 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν. 3528/2007), προτείνω την περαιτέρω τροποποίηση της παρ. 4 ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτήν όλοι οι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί όλων των ειδικοτήτων, κατόπιν μέλέτης που θα θέσει προϋποθέσεις και περιορισμούς, εφόσον απαιτούνται.

 • 17 Μαρτίου 2019, 10:21 | Γεωργία Κ

  Δίκαιο και σωστό να μπορούν να ανοίξουν δικό τους γραφείο και οι στρατιωτικοί ψυχολόγοι , όπως γίνεται ήδη με τους στρατιωτικούς γιατρούς στην περιοχή μου! Ειδικά για εμάς που μένουμε σε απομακρυσμένες περιοχές αποτελεί ευκαιρία να έχουμε και αυτήν την επιλογή .

 • 17 Μαρτίου 2019, 10:25 | Μανώλης Π.

  Καλημέρα! Χωρίς να έχω σχέση με τις ΕΔ , θεωρώ σωστό το να ιδιωτεύουν οι αξιωματικοί ψυχολόγοι , όπως έχω δεί ότι συμβαίνει και με τους στρατιωτικούς γιατρούς. Νομίζω ότι είναι δίκαιο.

 • 17 Μαρτίου 2019, 10:53 | Γιάννης ψωμαδακης

  Ως ενεργός πολίτης χαίρομαι ιδιαίτερα από τέτοιες αλλαγές νόμων που δίνουν το δικαίωμα και στους στρατιωτικούς ψυχολόγους να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στο ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ και όχι μόνο στους υπόλοιπους στρατιωτικούς. Θεωρώ πως είναι μια απόφαση προς την σωστή κατεύθυνση που θα ωφελήσει μεγάλο μέρος της κοινωνίας και ειδικά τον κόσμο μακριά απο τις μεγάλες πόλεις (Αθήνα και Θεσσαλονίκη).

 • 16 Μαρτίου 2019, 23:32 | Παναγιώτης Αναγνωστάκης

  Η κατάργηση της παραγράφου 3 (και κατ’ επέκταση της παραγράφου 4) του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/73, ώστε να επιτρέπεται ανεξαιρέτως σε όλα τα στελέχη των ΕΔ να ασκούν ιδιωτική εργασία εκτός των ωρών υπηρεσίας τους στις ΕΔ, μόνο ευεργετική μπορεί να είναι για τους αξιωματικούς των ΕΔ, για τις ίδιες τις ΕΔ και για όλη την κοινωνία, για τους ακόλουθους λόγους:
  1) Αναγνωρίζεται η ισότιμη επιστημονική κατάρτιση και η κοινωνική αποστολή και προσφορά όλων των στελεχών που είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών ή και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (είτε σαν αποτέλεσμα φοίτησης τους σε στρατιωτική σχολή, είτε μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας) και καταργούνται οι αναίτιες διακρίσεις και ανισότητες της παραγράφου 4 του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/73, η οποία περιορίζει την δυνατότητα ιδιωτικής απασχόλησης σε συγκεκριμένες ειδικότητες, απαξιώνοντας τις υπόλοιπες ειδικότητες .
  2) Εξασφαλίζεται η συνεχής εξέλιξη και η απόκτηση εμπειρίας και γνώσεων στο επιστημονικό αντικείμενο του αξιωματικού, κάτι που αποτελεί εξάλλου υποχρέωση του σε πλήρη εναρμόνιση με την υποπαράγραφο η΄της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/73. Το γνωστικό κεφάλαιο που αποκτάται από την ιδιωτική εργασία είναι ανεκτίμητο διότι:
  α. Η ιδιωτική εργασία των επιστημόνων αξιωματικών συνεπάγεται επαφή με όλες τις κοινωνικές ομάδες και αντιμετώπιση μεγαλύτερης ποικιλίας περιστατικών σε σχέση με αυτά που απαντώνται κατά τις ώρες υπηρεσίας τους στις ΕΔ. Αυτό συμβάλλει στην πληρέστερη κατάρτισή τους και την απόκτηση επιπλέον εμπειρίας.
  β. Είναι απαραίτητο να μην αποκόπτεται ο επιστήμονας αξιωματικός από την επαφή με το επιστημονικό του πεδίο ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής επιμόρφωσή και ενημέρωσή του, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου πεδίου του. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων τους και των υπηρεσιακών αναγκών, οι αξιωματικοί υπηρετούν σε θέσεις που δεν έχουν συνάφεια με το επιστημονικό τους αντικείμενο (διοικητικές –επιτελικές ), με αποτέλεσμα να απέχουν από τις εξελίξεις του πεδίου τους. Η δυνατότητα για ιδιωτική εργασία θα εξαλείψει αυτό το πρόβλημα.
  3) Παρέχεται η δυνατότητα για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και ομάδες, ώστε ο επιστήμονας αξιωματικός να συμβάλλει πλέον ο ίδιος ουσιαστικά στην αναβάθμιση της επιστήμης του, προς όφελος όλης της κοινωνίας.
  4) Οι ΕΔ μόνο ευεργετημένες μπορούν να είναι, καθώς καρπώνονται το επιπλέον γνωστικό κεφάλαιο που αποκτά ο αξιωματικός από την ιδιωτική του απασχόληση. Η εισαγωγή καινοτομιών, ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών, η εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, η υιοθέτηση σύγχρονων μοντέλων και προτύπων εργασίας, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ορισμένα μόνο από τα οφέλη που συνεπάγεται η δραστηριότητα έμπειρου και καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού στους κόλπους των ΕΔ.
  5) Τέλος,ωφελείται η ίδια η κοινωνία, από την παροχή υπηρεσιών σε όλες τις κοινωνικές ομάδες από επιστήμονες οι οποίοι θα διακρίνονται τόσο για την επιστημονική τους κατάρτιση και τη δημιουργική τους αντίληψη ως αποτέλεσμα των σπουδών τους, όσο και για την ηθική τους ακεραιότητα, την υπευθυνότητα και συνέπεια, χαρακτηριστικά που απέκτησαν κατά την φοίτηση στις στρατιωτικές τους σχολές και την γενικότερη υπηρεσία τους στο στράτευμα.

 • 16 Μαρτίου 2019, 22:10 | Θανάσης

  Ι Σ Ο Ν Ο Μ Ι Α ! ! !

  Να θυμίσω ότι σύμφωνα με το αρ. 62 του Ν.3883/2010 ορίζονται τα εξής:
  «1. Στη γενική ειδικότητα των Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών και Ψυχολόγων του Υγειονομικού Σώματος εντάσσονται, μετά από αίτησή τους, οι Αξιωματικοί Νοσηλευτικής των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον φέρουν βαθμό μέχρι του Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων και είναι κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής Σχολής και τμημάτων Ψυχολογίας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.»

  Δυστυχώς η αιτιολογική έκθεση για το συγκεκριμένο άρθρο, δεν αναφέρει απολύτως τίποτα!!!(https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/Y-ENOPLES-EIS)

  Μελετώντας το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ με αντίστοιχα Τμήματα πχ Οδοντιατρικής και Ψυχολογίας διαπιστώνουμε ότι δεν υφίσταται ούτε 1 κοινό μάθημα μεταξύ των συγκεκριμένων Σχολών.

  Τίθεται λοιπόν το ερώτημα γιατί Υπξκος εξ ΑΣΣΥ ή Αξκος (ΣΣΕ – ΣΝΔ – ΣΙ) αποκτώντας 2ο πτυχίο στην Ψυχολογία ή Οδοντιατρική ή Νομικής ή Οικονομικών Επιστημών να μην μετατάσσεται από τη Διεύθυνση που ανήκει στη ΔΥΓ, ΔΣΛ ή ΔΟΙ του οικείου Κλάδου;

  Συμπερασματικά παρατηρείται έντονα η δια νόμου ευκολία μετάταξης που παρέχεται σε Αξκους απόφοιτους συγκεκριμένων Σχολών έναντι των υπολοίπων συναδέλφων!!![βλ. επίσης Ν.4494/2017 αρ.13 παρ 3 β)].

 • 16 Μαρτίου 2019, 20:41 | Δημητρης

  Ας μας απάντηση ο δχστης των σχολίων.
  Όλα τα στελέχη των ΕΔ είναι ίσα η όχι;
  Γιατί δεν υπάρχει τροποποίηση για να μπορούν να εργάζονται σε δεύτερη εργασία, αν το επιθυμούν, όλα τα στελέχη των ΕΔ αλλά μόνο κάποια συγκεκριμένα;
  Που προβλέπεται αυτός ο διαχωρισμός;

  Προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου για να μπορούν όλα τα στελέχη (και όχι κάποια συγκεκριμένα) να μπορούν να ασκούν ιδιωτική εργασία εάν το επιθυμούν.
  Σε διαφορετική περίπτωση απαγόρευση της δεύτερης εργασίας σε όλους,για να υπάρξει ισότητα.

 • 16 Μαρτίου 2019, 17:48 | Αργύριος Μπίστας

  Η ρύθμιση που προτείνεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 63 του ν.δ.1400/1973 με τη οποία επεκτείνεται η θεμελίωση για τους Υγειονομικούς Αξιωματικούς ειδικότητας Ψυχολόγου το δικαίωμα ιδιωτικής άσκησης του επαγγέλματός τους, όπως ισχύει για τους Ιατρούς και τους Μουσικούς, δημιουργεί θέμα άνισης μεταχείρισης και προκαλει διαχωρισμό των Αξιωματικών Υγειονομικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

  Αξκοί που προέρχονται από την ίδια Σχολή (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων) και την Ισότιμη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής διαχωρίζονται ως προς τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου, ήτοι επιτρέπεται σε Ιατρούς και Ψυχολόγου, ενώ απαγορεύεται σε Φαρμακοποιούς και Νοσηλευτές.

  Συνεπώς και για να μην τίθεται κανένα απολύτως θέμα ανισότητας και διακριτικής μεταχείρισης:

  Να επιτρέπεται σε όλους του Αξκους Υγειονομικού όλων των Κλάδων (Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνιάτροι, Φαρμακοποιοί, Νοσηλευτές, Ψυχολόγοι) να ασκούν ιδιωτικά το επάγγελμά τους, όπως προβλέπεται στους Ιατρούς και τους Μουσικούς.

  Επιπρόσθετα θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν σε ανάλογη ρύθμιση και οι υπόλοιπες ειδικότητες – πλέον Υγειονομικού & Μουσικών – των ΕΔ, ώστε να μην υφίσταται καμία διάκριση μεταξύ των στελεχών των τριών Κλάδων.

 • 16 Μαρτίου 2019, 17:18 | Ευθύμης

  Είναι εντελώς αντισυνταγματικό(άρθρο 4, παράγραφος 2) και παντελώς αυθαίρετο να δίνεται το δικαίωμα σε κάποιες ειδικότητες να δραστηριοποιούνται και στον ιδιωτικό τομέα, και σε κάποιες άλλες όχι.
  Ή θα προβλέπεται το δικαίωμα αυτό για όλους (ιατροί, μηχανικοί, πιλότοι, τεχνίτες, κλπ κλπ -είναι πάρα πολλές οι ιδιότητες και το γνωρίζουμε όλοι-), ή θα απαγορεύεται για όλους, σύμφωνα πάντα με αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα. Η διατήρηση του άρθρου αυτούσιο στην παρούσα μορφή, απλά θα προκαλέσει την δυσφορία και αγανάκτηση, όπως και τις αναπόφευκτες αγωγές.
  Ευχαριστώ.

 • 16 Μαρτίου 2019, 16:00 | Σπηλιώτη Π.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (απόσπασμα)
  Με την ρύθμιση της παρ.4 θεμελιώνεται για τους Υγειονομικούς Αξιωματικούς ειδικότητας ψυχολόγου,το δικαίωμα ιδιωτικής άσκησης του επαγγέλματος τους, προς τον σκοπό προάσπισης και προαγωγής των ηθικών,επαγγελματικών και οικονομικών τους συμφερόντων,οι οποίοι επιτελούν με το έργο τους κοινωνική αποστολή.Άλλωστε αντίστοιχη δυνατότητα προβλέπεται για τους Υγειονομικούς Αξιωματικούς με ειδικότητα Ιατρικής συμφώνως υποπαραγράφου α,παρ 4,άρθρου 63 Ν.Δ 1400/1973 όπως ισχύει κάθε φορά.
  Σε συνέχεια των ανωτέρω αναφέρεται,πως ο κανονισμός Βουλής της Χώρας μας (άρθρο 84,φεκ 51/Ά/97)επιβάλλει την κατάθεση αιτιολογικής έκθεσης συνδυαστικά με τον υπό πρόταση νόμο,έτσι ώστε να αιτιολογείται η αναγκαιότητα και ορθότητα του υπό πρόταση νόμου.Λαμβάνοντας
  υπόψιν την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση,περί τροποποίησης παρ.4 άρθρου63 Ν.Δ 1400/73,γεννάται εύλογα το ερώτημα διευκρίνησης του λόγου για τον οποίο δεν καθίστανται δυνατή,η προάσπιση των ηθικών,επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων μέσω της ιδιωτικής άσκησης του επαγγέλματος των Αξιωματικών Φαρμακευτικής και Νοσηλευτικής κατά αντιστοιχία με τους Αξιωματικούς Ιατρικής,Οδοντιατρικής,Κτηνιατρικής και Ψυχολογίας των Ενόπλων Δυνάμεων.Δέν ανήκουν μήπως στην Υγειονομική Ομάδα των Ενόπλων Δυνάμεων ή δεν επιτελούν κοινωνική αποστολή;Θέλουμε να πιστεύουμε πως υπαίτιος της παράλειψης των δύο αυτών ειδικοτήτων είναι ο δαίμων του τυπογραφείου και τίποτα περισσότερο.Ως εκ τούτου προτείνεται η διόρθωση του υπό πρόταση νόμου κατά την παρ 4,του άρθρου 63 του Ν.Δ.1400/73 περιλαμβάνοντας απλά όλες της ειδικότητες της Υγειονομικής ομάδας.

 • 16 Μαρτίου 2019, 15:12 | Δημητριος Καλογεράκης

  Στο Άρθρο 02 – «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.Δ. 1400/1973 (ΦΕΚ Α΄ 114)», ως προς την παράγραφο 4 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο υγειονομικός Αξιωματικός ειδικότητας Φαρμακοποιού καθόσον:
  α) είναι αναγνωρισμένη η κοινωνική προσφορά του Φαρμακοποιού επαγγελματία – λειτουργού σε πανελλαδικό επίπεδο με την κάλυψη σε άμεσο και πρωτοβάθμιο επίπεδο υγειονομικών αναγκών δυνητικά σε όλο τον πληθυσμό μέσω της λειτουργίας των φαρμακείων. Η λειτουργία του φαρμακείου καλύπτει – συμπληρώνει ατέλειες του συστήματος για άμεση πρόσβαση του πληθυσμού σε πρωτοβάθμια υγειονομική και φαρμακευτική κάλυψη,
  β) ήδη έχει προβλεφθεί και σε άλλους υγειονομικούς Αξιωματικούς των Ε.Δ. η δυνατότητα εξωυπηρεσιακής απασχόλησης,
  γ) η δυνατότητα εξωυπηρεσιακής απασχόλησης των Αξιωματικών φαρμακοποιών θα βοηθήσει στη βελτίωση του επιστημονικού επιπέδου, γνώσεων και πρακτικών γεγονός που θα είναι όφελος προς την υπηρεσία μέσω της ποιοτικότερης απόδοση τους.

  Ο νομοθέτης δεν μπορεί να έχει λόγους να μην συμπεριλάβει στη συγκεκριμένη τροποποίηση και την ειδικότητα των φαρμακοποιών καθόσον η κοινωνική προσφορά τους καλύπτει ακόμη μεγαλύτερο πληθυσμιακό κομμάτι από αυτό των ψυχολόγων και επιπλέον η ειδικότητα των φαρμακοποιών λειτουργεί συμπληρωματικά και συνδυαστικά με όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες σε όλο το υγειονομικό φάσμα.
  Επιπλέον η ειδικότητα του φαρμακοποιού σε αυτή την τροποποίηση, πρέπει να ενταχθεί και στα πλαίσια του συντάγματος για ισότητα ισονομία και ισοτιμία.

  Για τους προαναφερόμενους λόγους προτείνεται συγκεκριμένα η εξής τροποποίηση :
  4. Στην περίπτ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/1973 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
  «Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για τους Υγειονομικούς Αξιωματικούς ειδικότητας Φαρμακοποιού και Ψυχολόγου.».