Άρθρο 60 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2292/1995 (Α΄ 35)

Στο άρθρο 5 του ν. 2292/1995 (Α΄35) προστίθεται παράγραφος 25 ως εξής:
«25. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται μετά από εισήγηση του οικείου ανωτάτου Συμβουλίου ή του ΓΕΕΘΑ και γνωμάτευση του ΣΑΓΕ καθορίζονται οι Μονάδες και οι Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων που λειτουργούν σε δωδεκάωρη και εικοσιτετράωρη βάση.».

  • 16 Μαρτίου 2019, 22:27 | Μπάτζιος Φώτιος

    Θα πρότεινα την καθολική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας που καθορίζει τα ελάχιστα όρια σχετικά με το ωράριο εργασίας.

  • 14 Μαρτίου 2019, 22:12 | ΠΟΜΕΝΣ

    Στο άρθρο αυτό, θα πρέπει να προστεθεί ως προς τις υπαγόμενες στο Γραφείο Υπουργού υπηρεσιακές μονάδες, και ανεξάρτητη υπομονάδα με τίτλο “Γραφείο Θεσμικής Εκπροσώπησης εν Ενεργεία Στρατιωτικών”, για την αρμονική ένταξη της θεσμικής εκπροσώπησης των στρατιωτικών στο υφιστάμενο οργανόγραμμα και την αποφυγή διοικητικών δυσλειτουργιών που παρατηρούνται.