Άρθρο 31 – Τροποποίηση του ν. 4407/2016 (Α΄ 143)

Το άρθρο 52 του ν.4407/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κάθε τριετία, καθορίζονται για κάθε έτος συγκεκριμένες θέσεις σε Τμήματα Σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) για κατάταξη μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, αποφοίτων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, πέραν των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις θέσεων για κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ. Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των κατατάξεων αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1865/1989 (Α΄ 210).».

 • 17 Μαρτίου 2019, 19:20 | ΑΚΗΣ

  Φαίνεται να χάνεται η τελευταία ευκαιρία να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των Ανακαταταγέντων, μετά την αναίτια και ατεκμηρίωτη τροποποίηση του Ν.4407/2016 (Α΄134) με το Ν.4433/2016 (Α’ 213). Πέρα από ηθικό ζήτημα (ξαφνική ανατροπή όσων ίσχυαν επί δεκαετίες σχετικά με αρχαιότητα, δημιουργία Αξκών 2 ή και 3 ταχυτήτων, δημιουργία αισθήματος αδικίας) προκύπτει και πρακτικό ζήτημα [ αναγκαστικές αποχωρήσεις λόγω ορίου ηλικίας, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον οικογενειακό προγραμματισμό και τη στέρηση έμπειρων Στελεχών από την Υπηρεσία, αφού – κατά κανόνα – επανδρώνουν θέσεις ευθύνης (οι τελευταίοι εισαχθέντες του Ν.445/74 το 1989 έχουν πλέον 30 χρόνια υπηρεσίας) ].
  Για λόγους δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης των στελεχών και καθώς δε θίγεται η αρχαιότητα με τους αποφοίτους ΑΣΣΥ, δεδομένου ότι οι εθελοντές/ντριες είναι νεότεροι σε σχέση μ’ εκείνους που απέκτησαν το βαθμό κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος (σύμφωνα με την παρ. 13Α του άρθρου 36 του ν.3883/2010 όπως αυτή προστέθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 18β του άρθρου 18 του ν.4407/2016), καθώς και του γεγονότος ότι είναι πλέον σε ξεχωριστές επετηρίδες (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.3883/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 21 του άρθρου 18 του ν.4407/2016) και προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στον καταληκτικό βαθμό των Ανακαταταγέντων, απαιτείται : η επαναφορά των διατάξεων της παρ. 26 του άρθρου 18 του ν.4407/2016 πριν την τροποποίησή της (βάσει της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.4433/2016), η διαγραφή του τελευταίου εδαφίου του υπόψη άρθρου που ορίζει «ως μη απαραίτητη τη συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν.2439/1996» για τους υπόψη Αξιωματικούς, καθώς και η τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν.4407/2016, με τη συμπλήρωση σχετικού εδαφίου, όπου θα ορίζεται ισόποση κατανομή των οργανικών θέσεων μεταξύ των Ανακαταταγέντων και των αποφοίτων ΑΣΣΥ, βάσει του αριθμού (ανά προέλευση) των Αξιωματικών, που έχουν συμπληρώσει τον απαραίτητο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό και πληρούν τα κριτήρια προαγωγής.

 • 17 Μαρτίου 2019, 09:52 | Αντωνία Παρίσση

  Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρατήρηση σχετικά με την αναγραφή λάθος ΦΕΚ.

 • 16 Μαρτίου 2019, 22:56 | Βασίλης

  Να προστεθει προβλεψη για αποφοιτους ασσυ με τα τει

 • 16 Μαρτίου 2019, 20:06 | Α

  Αφορά, προφανώς, τροποποίηση του ν.4407/2016 (Α’ 134) και όχι (Α’ 143). Καλό θα ήταν και να υπάρχει και μία πρόβλεψη για συγκεκριμένες θέσεις σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ).

 • 14 Μαρτίου 2019, 17:53 | Αξιωματικός

  Να επανακαθοριστεί η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιοβάθμων Αξιωματικών.
  Όπως οι απόφοιτοι παραγωγικών Σχολών (ΑΣΕΙ) είναι αρχαιότεροι όλων των ομοιοβάθμων τους που προέρχονται, είτε από τους αποφοίτους παραγωγικών σχολών (ΑΣΣΥ), είτε από τους υπό Ανακατάταξη Αξκούς, ανεξαρτήτως ημερομηνίας κτίσης του βαθμού, έτσι και οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών (ΑΣΣΥ) να είναι αρχαιότεροι όλων των ομοιοβάθμων τους που προέρχονται από τους υπό Ανακατάταξη Αξκούς ,(δηλαδή από τους Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές του ν.445/74) ανεξάρτητα της ημερομηνίας κτίσης του βαθμού.
  Για αυτό το λόγο είναι επιτακτική ανάγκη τροποποίησης της παραγράφου 18β του Άρθρου 18 του ν.4407/16 ως εξής:
  18β. Μετά την παρ. 13 του άρθρου 36 του Ν. 3883/2010 προστίθεται παράγραφος 13Α, ως εξής:
  «13Α. Πέραν των καθοριζομένων στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 13, οι Αξιωματικοί της περίπτωσης 5 της παραγράφου β´ του άρθρου 2 είναι και νεότεροι των ομοιοβάθμων τους, που προέρχονται από ΑΣΣΥ.
  Μόνο έτσι θα αρθεί η αδικία των αποφοίτων (ΑΣΣΥ) και θα επανέλθει η ισονομία.
  Δεν μπορεί να ισχύουν δύο (2) μέτρα και δύο (2) σταθμά!!

 • 14 Μαρτίου 2019, 00:28 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Παρακαλώ να προστεθεί στο άρθρο 31 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, η τροποποιητική διάταξη σταδιοδρομικής φύσης, παραγράφου 26 άρθρου 18 του Ν.4407/2016, η οποία έχει αντικατασταθεί από την παράγραφο 4 του άρθρου δεύτερου του Ν.4433/2016, έτσι ώστε, να αποκατασταθεί μία κατάφορη αδικία εις βάρος μιας κατηγορίας αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.δ. 445/1974(Α’160), για να επανέλθει η ομαλότητα στην ιεραρχία των αξιωματικών εξ υπαξιωματικών.

 • 13 Μαρτίου 2019, 14:56 | Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος

  ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΓΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ν445/74 ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΤΕΙΑΣ (ΕΜΘ) ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΟΙ Ε.Μ.Θ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ν4433/16 τρεις μήνες μετά τον ν.4407/16 χωρίς να γνωρίζουμε τον λόγο και την αιτία.

  26. Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10,11, πλην των
  παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως
  22 του Ν. 2439/1996 ισχύουν και για τους εν ενεργεία
  αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρα-
  τιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, «καθώς και τους αντί-
  στοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μο-
  νιμοποιηθέντων εθελοντών του N.δ. 445/1974 (Α΄ 160)
  και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977
  (Α΄ 279)» οι οποίοι μέχρι 31.12.2014 συμπλήρωσαν είκοσι
  πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Για
  τους ανωτέρω ο χρόνος των υποπαραγράφων β´ και γ´
  της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 2439/1996 υπολογίζεται
  ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού πέρα από
  τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους. Ειδικά, για
  τους αξιωματικούς Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης
  και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας
  που μέχρι 31.12.2014 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη
  πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας ισχύουν οι διατάξεις
  της υποπαραγράφου 8δ του άρθρου 3 του Ν. 2439/1996

 • 13 Μαρτίου 2019, 11:11 | Νίκος Ντ

  Να προστεθεί στο σχέδιο νόμου ακόμη μία παράγραφος 2 ως εξής:
  2.Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 58 του N. 4407/2016 αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν ως εξής:
  «1. Για τις υπηρετούσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αξιωματικούς της Στρατού Ξηράς του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του N. 705/1977 (Α΄ 279) και συμπλήρωσαν μέχρι τις 31.12.2014 είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ορίζεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου, ως καταληκτικός βαθμός εξέλιξης αυτός του Συνταγματάρχου και αντιστοίχων.»

 • 12 Μαρτίου 2019, 09:05 | Μιχαήλ Ζ.

  Θα ήταν αξιοκρατικό για τα στελέχη των ΕΔ που έχουν αποκτήσει πανεπιστημιακούς τίτλους (σε αντικείμενα συναφή με το στρατιωτικό επάγγελμα) σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο να υπάρχει αντίστοιχη βαθμολογική και οικονομική αναγνώριση. Κυρίως με το νέο μισθολόγιο, αυτό μπορεί να εφαρμοστεί με την αλλαγή μισθολογικής βαθμίδας, παράλληλα με την αναγνώριση του εκάστοτε τίτλου από την Υπηρεσία.
  Η αξιοποίηση των προσόντων αυτών από την Υπηρεσία θα πρέπει να αμοίβεται αντίστοιχα. Δεν είναι αξιοκρατικό, λόγου χάρη, ένας ΕΠΟΠ με πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο που έχει την ίδια προέλευση και τα ίδια χρόνια υπηρεσίας με έναν απόφοιτο λυκείου να αντιμετωπίζονται από την Υπηρεσία με την ίδια εξελισσιμότητα και τις ίδιες αποδοχές, από τη στιγμή που ο πρώτος διαθέτει πολύ περισσότερες δυνατότητες, οι οποίες αξιοποιούνται.

 • 10 Μαρτίου 2019, 19:14 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΑΣΣΥ ΜΕ ΤΑ ΤΕΙ.

 • 8 Μαρτίου 2019, 21:49 | ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

  Προτείνεται προσθήκη παραγράφου 2 στο άρθρο 31– Τροποποίηση του ν. 4407/2016 (Α΄ 134), όχι 143, ως εξής:
  Στο άρθρο 29 του Ν. 4407/2016 (Α΄ 134) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

  Στελέχη των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, για θέματα στέγασης σε ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ και παραθερισμού σε ΚΑΑΥ, εξυπηρετούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που εξυπηρετούνται τα στελέχη του Στρατού Ξηράς.

  Ως αιτιολογική έκθεση της εν λόγω διάταξης προτείνεται η εξής:
  Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται η κάλυψη ενός κενού νόμου, διά της εισαγωγής ρητής νομοθετικής πρόβλεψης επέκτασης του δικαιώματος χρήσης των ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ και παραθερισμού σε ΚΑΑΥ του Στρατού Ξηράς από το προσωπικό των Κοινών Σωμάτων, δεδομένου ότι όλα τα θέματα Διοικητικής Μέριμνας, που αφορούν στα Στελέχη των Κοινών Σωμάτων, ρυθμίζονται από τις ίδιες διατάξεις, που ισχύουν για τα Στελέχη του Στρατού Ξηράς.Επιτυγχάνεται έτσι, ο σεβασμός των αρχών της ισότητας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης που επιτάσσουν την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες και την απόλαυση του παρεχόμενου κοινωνικού ευεργετήματος από όλο το δικαιούμενο προσωπικό.