Άρθρο 21 – Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167)

Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 3883/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«Ρύθμιση υποχρεώσεων αντιρρησιών συνείδησης που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους

1. Όσοι συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, εφόσον έχουν διατεθεί ή θα διατεθούν σε φορείς του δημόσιου τομέα και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία είκοσι (20) ημερών.».

 • 17 Μαρτίου 2019, 18:27 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

  Στα πλαίσια αποκατάστασης αδικιών που επέφερε ο ν3883/10 σε μονιμοποιηθέντες εθελοντές ν445/74 και εθελόντριες ν.705/77 καθώς επανακαθορίστηκε ο καταληκτικός τους βαθμός αντί του Αντιπλοιάρχου που ίσχυε, στο βαθμό του Πλωτάρχη σύμφωνα με τα εδάφια (6) και (7) της υποπαρ. (β) του άρθρου 23 του ν.3883/10, προτείνεται :
  α) ο επανακαθορισμός του βαθμού του αντιπλοιάρχου ως ο ανώτερος βαθμός, μέχρι τον οποίο δύνανται να εξελιχθούν οι Αξιωματικοί που προέρχονται από μονιμοποιηθέντες πρώην Εθελοντές Αξιωματικούς (Ε) του ν.445/74 και τις μονιμοποιηθείσες πρώην Εθελόντριες Αξιωματικούς (Ε) του ν.705/77
  β) προαγωγή των ανωτέρω στον βαθμό του πλωτάρχη με την συμπλήρωση 30 ετών υπηρεσίας από κατατάξεώς τους και στο βαθμό του αντιπλοιάρχου με την συμπλήρωση 34 ετών υπηρεσίας όπως ισχύει για Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ (με αναδρομική εφαρμογή για όσους έχουν ήδη συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο)
  Με την ανωτέρω ρύθμιση δεν θίγεται η «διακριτή» μεταχείριση σε σχέση με τους αποφοίτους ΑΣΣΥ καθώς οι τελευταίοι καθίστανται αρχαιότεροι όταν έχουν προαχθεί στο ίδιο ημερολογιακό έτος καθώς και . ο ανώτερος βαθμός, μέχρι τον οποίο δύνανται να εξελιχθούν είναι ο βαθμός του Πλοιάρχου.

 • 17 Μαρτίου 2019, 12:30 | Πιταροκοίλης Μιχαήλ

  Υπάρχουν συστάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για «εξίσωση του ποσού εξαγοράς της εναλλακτικής υπηρεσίας» (βλ. https://www.synigoros.gr/resources/160202-dt.pdf ) καθώς και της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ( http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/ellinikes_ektheseis_en_ell_org/CoE/GNCHR_submission_ECSR_NOVEMBER.pdf , σελ. 5, «Multiple discriminations in the case of conscientious objectors who are above 35 years of age») τις οποίες το παρόν άρθρο αγνοεί και περιφρονεί πλήρως.

 • 12 Μαρτίου 2019, 12:41 | Επιμελώς Ατημέλητος

  κ. Υπουργέ δεν δίνετε με τον τρόπο αυτό λύση. Εξακολουθεί να ισχύει η διάκριση που αντιμετωπίζουν οι αντιρρησίες συνείδησης που καλούνται να πληρώσουν χιλιάδες ευρώ παραπάνω αφού εξαγοράζουν τους πολύ περισσότερους μήνες εναλλακτικής υπηρεσίας, αντί στρατιωτικής θητείας. Το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί πολύ απλά, αν μετά την εκπλήρωση της ελάχιστης εναλλακτικής υπηρεσίας, οι αντιρρησίες καλούνταν να εξαγοράσουν μήνες στρατιωτικής θητείας, αντί εναλλακτικής υπηρεσίας.
  Εκτός και εάν προτίθεστε να νομοθετήσετε την ισόχρονη διάρκεια

 • 11 Μαρτίου 2019, 14:44 | Νίκος Μπογδάνος

  Δεν εφαρμόζονται οι συστάσεις της Διεθνούς Αμνηστίας για άρση των διακρίσεων εις βάρος των αντιρρησιών συνείδησης μεγάλης ηλικίας ΚΑΙ ως προς το ποσό εξαγοράς.

  https://www.amnesty.gr/news/press/article/21713/synantisi-tis-diethnoys-amnistias-me-ton-anapliroti-ypoyrgo-ethnikis-amynas

 • 9 Μαρτίου 2019, 10:15 | Γιώργος Μαρτέλας

  Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη από το 1999 πει ότι “Το δικαίωμα εξαγοράς
  θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση την –μικρότερης διάρκειας σε σχέση με
  την Ε.Π.Κ.Υ.- πραγματικά υπηρετήσιμη στρατιωτική υποχρέωση, που θα είχε
  ο αναγνωριζόμενος ως αντιρρησίας συνείδησης, εάν υπηρετούσε ενόπλως. Η
  ειδική αυτή ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να αποφευχθεί η άνευ
  λόγου και ξένη προς το πνεύμα του θεσμού της Ε.Π.Κ.Υ., οικονομική
  επιβάρυνση των υποχρέων πολιτικής υπηρεσίας. Όπως έχουμε ήδη
  υπογραμμίσει η μόνη θεμιτή και νόμιμη επιβάρυνση, που μπορεί να επιβληθεί
  ως αντιστάθμισμα στον επαχθέστερο χαρακτήρα εκπλήρωσης στρατιωτικής
  θητείας, είναι ο μεγαλύτερος χρόνος εκπλήρωσης πραγματικής εναλλακτικής
  υπηρεσίας.»
  Βλ. Συνήγορος του Πολίτη, Ειδική Έκθεση «Ο θεσμός της εναλλακτικής
  πολιτικής-κοινωνικής υπηρεσίας. Προτάσεις αναμόρφωσης.» (1999), κεφ. 2.
  «Η διάρκεια της Ε.Π.Κ.Υ.». Διαθέσιμη στο
  https://www.synigoros.gr/?i=human-rights.el.enallaktiki_upiresia.38783

 • 8 Μαρτίου 2019, 20:27 | Γιώργος Καρατζάς

  Το άρθρο 21 αποτυγχάνει να επιλύσει το σημαντικότερο ζήτημα των αντιρρησιών συνείδησης μεγαλύτερης ηλικίας που είναι το γεγονός ότι καλούνται να καταβάλλουν χιλιάδες ευρώ παραπάνω για την εξαγορά της ίδιας υποχρέωσης, καθώς καλούνται να εξαγοράσουν τους (πολύ περισσότερους) μήνες εναλλακτικής υπηρεσίας, κοστολογούμενους στην ίδια τιμή με τους μήνες στρατιωτικής θητείας.
  Το ζήτημα αυτό έχει επισημανθεί επανειλημμένα από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τον Συνήγορο του Πολίτη, αλλά και τη Διεθνή Αμνηστία.
  Χρειάζεται τροποποίηση του άρθρου 79 του Νόμου 3883/2010, ιδιαίτερα της παραγράφου 2. Το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί πολύ απλά εάν μετά την εκπλήρωση της ελάχιστης εναλλακτικής υπηρεσίας, οι αντιρρησίες συνείδησης καλούνταν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της υποχρέωσής τους σε μήνες στρατιωτικής θητείας, όχι σε μήνες εναλλακτικής υπηρεσίας.
  Διαφορετικά, θα πρέπει να αλλάξει η πρόβλεψη που λέει ότι το χρηματικό ποσό «Κατά τον αρχικό καθορισμό του δεν μπορεί να είναι μικρότερο του χρηματικού ποσού που καταβάλλεται για την εξαγορά κάθε μήνα στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης».