Άρθρο 49 – Ασφάλεια στρατιωτικών δικαστηρίων

Οι στρατονομικές υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των στρατιωτικών δικαστηρίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατά τις συνεδριάσεις, την ευθύνη τήρησης των μέτρων τάξης και ασφαλείας έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

 • 18 Μαρτίου 2019, 08:54 | Σαγρέδος Δημήτριος

  Ο έλεγχος κατά την είσοδο στα εκάστοτε στρατόπεδα την ημέρα των συνεδριάσεων να είναι αποκλειστική ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

 • 17 Μαρτίου 2019, 21:48 | louk

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

 • 17 Μαρτίου 2019, 20:05 | Κατσανεβάκης Ιωάννης

  Μετά τη φράση: «Οι στρατονομικές υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των στρατιωτικών δικαστηρίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.» να προστεθεί η φράση: «Αναλυτικά οι διαδικασίες λειτουργίας, εισόδου, ελέγχου κλπ, καθώς και των αντικειμένων, υλικών, μέσων, υλών, συσκευών, ουσιών και κλπ που απαγορεύονται κατά την είσοδο του συνόλου των εμπλεκομένων, καθορίζονται επακριβώς με εσωτερική διαταγή μόνιμης ισχύος του αρχαιότερου Διοικητή (Στρατοπεδάρχη) του κτιρίου που εδράζεται το εκάστοτε στρατιωτικό δικαστήριο. Πίνακας ανωτέρω αναρτάται σε εμφανές σημείο πριν την είσοδο του χώρου που πραγματοποιείται ο έλεγχος από τα αρμόδια όργανα.» Eυχαριστώ

 • 10 Μαρτίου 2019, 18:53 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Οι στρατονομικες υπηρεσίες να είναι υπεύθυνες και για την τήρηση της ταξης κατά τις συνεδριάσεις των στρατιωτικών δικαστηρίων υπό τις εντολές του προέδρου του δικαστηρίου.