Άρθρο 08 – Τροποποίηση διάταξης του ν. 2913/2001 (Α΄ 102)

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2913/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η παρούσα εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την ημερομηνία που συνέβη το ανωτέρω ατύχημα.».

 • 9 Μαρτίου 2019, 14:20 | Δημήτριος

  Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου για το συγκεκριμένο άρθρο.

  Η οικογένεια τελεί υπό την προστασία του Κράτους.

  Στα πλαίσια του Κοινωνικού Κράτους η πολιτεία έχει θεσπίσει ευεργετικές διατάξεις για την διορισμό συγγενικών ατόμων στρατιωτικών, που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.
  Αυτή η προβλεπόμενη προστασία της πολιτείας προς την οικογένεια, παρέχεται χωρίς περιορισμούς και στις περιπτώσεις που ο αποβιώσας ή καταστάς ανάπηρος σε ποσοστό άνω του 67% είναι ιδιώτης και έπαθε συνεπεία ατυχήματος, που οφείλεται σε υλικό ή μέσο των Ενόπλων Δυνάμεων.
  Το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού, που αποτελεί θεμέλιο λίθο του κράτους δικαίου, προστατεύει τα μέλη της οικογένειας θανόντων εν υπηρεσία στρατιωτικών και τα μέλη της οικογένειας θανόντων ιδιωτών, που ο αποβιώσας ή καταστάς ανάπηρος σε ποσοστό άνω του 67% ιδιώτης έπαθε συνεπεία ατυχήματος, που οφείλεται σε υλικό ή μέσο των Ενόπλων Δυνάμεων, αποτελεί είδος κοινωνικού δικαιώματος, παρεχόμενο στα πλαίσια των συνταγματικών διατάξεων που ορίζουν ότι η οικογένεια τελεί υπό την προστασία του Κράτους.

  Η προστασία της πολιτείας προς την οικογένεια, παρέχεται αφενός μεν ως ηθική ανταμοιβή προς το πρόσωπο που έχασε τη ζωή του, αλλά και έναντι των μελών της οικογενείας του, αφετέρου δε ως συνδρομή της Πολιτείας προς την οικογένεια του προσώπου αυτού, η οποία απώλεσε το εισόδημα που θα προσέφερε στην οικογένεια.