Άρθρο 57 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4472/2017 (Α΄ 74)

Στο τέλος του άρθρου 156 του ν. 4472/2017 (Α΄74) προστίθεται νέο εδάφιο από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Επιπλέον, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στο ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών του προηγούμενου εδαφίου δεν λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα κινδύνου και αναπηρίας της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 127.».

 • Ο ΣΑΣΥΔΑ συμφωνεί με τη ρύθμιση.

 • 15 Μαρτίου 2019, 18:50 | ΛΩΛΗΣ Α

  Προτείνεται η προσθήκη επιπλέον άρθρου στο ν.4472/2017, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το χρόνιο στεγαστικό πρόβλημα των στρατιωτικών, με την καθιέρωση στο ισχύον μισθολόγιο Επιδόματος Στέγασης, με ενδεικτική κλιμάκωση ως εξής: Άγαμος: 100 € (όριο εισοδήματος 15.000 €), Έγγαμος χωρίς τέκνα: 125 € (όριο εισοδήματος 25.000 € και Έγγαμος με τέκνα ανεξαρτήτως αριθμού: 150 € (όριο εισοδήματος 35.000 €), εφόσον το στέλεχος δεν είναι στεγασμένος/η σε Στρατιωτικό Οίκημα και δεν έχει στην κατοχή του πλήρη κυριότητα κατοικίας, εντός της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) όπου υπάγεται ο τόπος υπηρέτησης ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων.

 • 14 Μαρτίου 2019, 15:55 | Στέφανος Κουκουράβας

  Προκειμένου να αμβλυνθεί το οξύ στεγαστικό πρόβλημα των στρατιωτικών, είναι επιβεβλημένη η θέσπιση και ενσωμάτωση στο ισχύον μισθολόγιο (ν.4472/2017) Επιδόματος Στέγασης (Ενοικίου), με την ακόλουθη ενδεικτική κλιμάκωση: Άγαμος: 100,00 € (με όριο εισοδήματος τις 15.000,00 €), Έγγαμος χωρίς τέκνα: 125,00 € (με όριο εισοδήματος τις 25.000,00 € και Έγγαμος με τέκνα (ανεξαρτήτως αριθμού): 150,00 € (με όριο εισοδήματος τις 35.000,00 €).

  Για τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος θα πρέπει το στέλεχος των ΕΔ να μην είναι στεγασμένος/η σε Στρατιωτικό Οίκημα οιουδήποτε Κλάδου των ΕΔ και να μην υφίσταται στην κατοχή του ιδίου/ιδίας ή του/της συζύγου, ιδιόκτητη κατοικία (πλήρους κυριότητας) εντός της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) όπου υπάγεται ο τόπος υπηρέτησης (έδρα Μονάδας ή Υπηρεσίας) ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων.

 • 13 Μαρτίου 2019, 19:21 | Στέφανοσ Κουκουράβας

  Προκειμένου να αμβλυνθεί το οξύ στεγαστικό πρόβλημα των στρατιωτικών, είναι επιβεβλημένη η θέσπιση και ενσωμάτωση στο ισχύον μισθολόγιο (ν.4472/2017) Επιδόματος Στέγασης (Ενοικίου), με την ακόλουθη ενδεικτική κλιμάκωση: Άγαμος: 100,00 € (με όριο εισοδήματος τις 15.000,00 €), Έγγαμος χωρίς τέκνα: 125,00 € (με όριο εισοδήματος τις 25.000,00 € και Έγγαμος με τέκνα (ανεξαρτήτως αριθμού): 150,00 € (με όριο εισοδήματος τις 35.000,00 €).

  Για τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος θα πρέπει το στέλεχος των ΕΔ να μην είναι στεγασμένος/η σε Στρατιωτικό Οίκημα οιουδήποτε Κλάδου των ΕΔ και να μην υφίσταται στην κατοχή του ιδίου/ιδίας ή του/της συζύγου, ιδιόκτητη κατοικία (πλήρους κυριότητας) εντός της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) όπου υπάγεται ο τόπος υπηρέτησης (έδρα Μονάδας ή Υπηρεσίας) ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων.

 • 13 Μαρτίου 2019, 18:34 | Οικονόμου Η

  Συμφωνώ με όσους θέτουν ζήτημα αναπροσαρμογής του μισθολογίου και θέσπισης Επιδόματος Στέγης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις ας ρυθμιστούν από τους αρμοδίους φορείς, επί της βάσης όμως που έχει τεθεί με τα υπάρχοντα σχόλια, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το κόστος διαβίωσης και τη διαμόρφωση επιπέδου τιμών ενοικιοστασίου του σήμερα. Οι προϋποθέσεις και οι επιμέρους όροι, πρέπει να δομηθούν προσεκτικά για να αποδίδεται δικαιοσύνη και το συνολικό κόστος να μην ανέλθει σε επίπεδα απαγορευτικά, γεγονός που θα το υπονομεύσει το συγκεκριμένο αίτημα.

 • 12 Μαρτίου 2019, 18:11 | ΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΠ.

  Στις διεκδικήσεις των στρατιωτικών, διαχρονικά εξέχουσα θέση έχει η χορήγηση επιδόματος ενοικίου, για την κάλυψη τμήματος της σχετικής δαπάνης που αναλαμβάνουν στο μεγαλύτερο μέρος των 40 ετών της σταδιοδρομίας τους. Οι στρατιωτικοί, στις περισσότερες περιπτώσεις καλούνται να καταβάλουν υπέρογκα ποσά για μίσθωση κατοικίας στον τόπο που μετατίθενται κατόπιν απαίτησης της υπηρεσίας, καλούμενοι δε να διαβιώσουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, διατηρώντας πλέον της μίας κατοικίας. Πρόκειται για τη μοναδική κατηγορία λειτουργών του δημοσίου που μετακινείται για υπηρεσιακούς λόγους με τη συγκεκριμένη συχνότητα επί 40 έτη. Είναι ο κλάδος εργαζομένων με τα μεγαλύτερα ποσοστά διατήρησης πέραν της μιας κύριας κατοικίας, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών κάθε οικογενείας. Οι πρόσφατες κυβερνητικές πρωτοβουλίες για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης (Επίδομα Στέγασης) σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εισοδηματικά – περιουσιακά κριτήρια, κινούνται μονοδιάστατα σε άλλο πλαίσιο και κατεύθυνση, χωρίς να καλύπτουν τις ανάγκες των στρατιωτικών λόγω των ιδιαιτεροτήτων του λειτουργήματος.

 • 12 Μαρτίου 2019, 15:42 | Ηλίας Ο.

  Συμφωνώ σε γενικές γραμμές με τις υπάρχουσες αναρτήσεις – σχόλια και προτείνω για την αντιμετώπιση του στεγαστικού των στρατιωτικών, την καθιέρωση Επιδόματος Στέγασης στο ισχύον μισθολόγιο (ν.4472/2017), με κλίμακα κυμαινόμενη σε επίπεδα π.χ από 100 € (άγαμος) έως 200 € (Έγγαμος με τέκνα). Με προϋπόθεση το εισόδημα να μην υπερβαίνει κάποια εύλογα επίπεδα για κάθε κατηγορία, να μην είναι στεγασμένος/η σε Στρατιωτικό Οίκημα και να μη διαθέτει οικογενειακώς την πλήρη κυριότητα κατοικίας, εντός της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) όπου υπάγεται ο τόπος υπηρέτησης ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων.

 • 11 Μαρτίου 2019, 16:49 | Μίλτος Π.

  Να προστεθεί νέο άρθρο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το χρόνιο στεγαστικό πρόβλημα των στρατιωτικών, απαιτείται η καθιέρωση στο ισχύον μισθολόγιο (ν.4472/2017) Επιδόματος Στέγασης, με την ενδεικτική κλιμάκωση ως εξής: Άγαμος: 100 € (με όριο εισοδήματος τις 15.000 €), Έγγαμος χωρίς τέκνα: 125 € (με όριο εισοδήματος τις 25.000 € και Έγγαμος με τέκνα ανεξαρτήτως αριθμού: 150 € (με όριο εισοδήματος τις 35.000 €), εφόσον το στέλεχος των ΕΔ δεν είναι στεγασμένο σε Στρατιωτικό Οίκημα των ΕΔ και δε διαθέτει ο ίδιος/ίδια ή ο/η συζύγου, πλήρη κυριότητα κατοικίας εντός της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) όπου υπάγεται ο τόπος υπηρέτησης ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων.

 • 8 Μαρτίου 2019, 19:45 | Γιάννης Μ.

  Να ενσωματωθεί στον υπόψη νόμο, πρόβλεψη για χορήγηση κλιμακούμενου επιδόματός ενοικίου (άγαμος, έγγαμος, έγγαμος με τέκνα ανεξαρτήτως αριθμού) για τα στελέχη των ΕΔ που υπηρετούν σε τόπους μη επιθυμίας τους, εφόσον δε διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία υπάγεται ο δήμος διαμονής και για όσο διάστημα δεν είναι στεγασμένοι σε Στρατιωτικό Οίκημα. Εξαίρεση, όσων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει τις 35.000€ (ενδεικτικά).