Άρθρο 36: Δικαιούχοι Χρηματοδότησης και Διαδικασία Χρηματοδότησης

1. Δικαιούχοι χρηματοδότησης και υπόχρεοι των δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου του άρθρου 34 του παρόντος ορίζονται ανά περίπτωση :
α) Οι O.T.A για τις δράσεις 3 έως 15 της παρ.Α και 1,2,3,4,6 της παρ. Β του άρθρου 34 του παρόντος.
β) Νόμιμος εκπρόσωπος πολυκατοικίας για τις δράσεις 5 α,β, της παρ. Β του άρθρου 34 του παρόντος.
γ) Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τις δράσεις 1 και 2.
2. Το ποσοστό της χρηματοδότησης καθορίζεται ανάλογα με τα στατιστικά αύξησης του συντελεστή δόμησης και της αύξησης της πυκνότητας του πληθυσμού στον επιλεγμένο γεωγραφικό χώρο.
3. Με Απόφαση του αρμοδίου Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

  • 28 Απριλίου 2013, 15:25 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΟΖΗΣ

    ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΝΑ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. ΕΤΣΙ ΘΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΖΩ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ.
    ΑΡΧΙΚΑ Ο 4014 ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΤΑ (ΟΤΑ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ.
    ΑΝ ΔΕΝ ΚΙΝΗΘΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.