Άρθρο 35: Χωρικό Πεδίο δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου

1.Ο γεωγραφικός προσδιορισμός και το αίτημα χρηματοδότησης για δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε εντός σχεδίου περιοχές δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των 25 οικοδομικών τετραγώνων και σε κάθε περίπτωση την επιφάνεια των 200 στρεμμάτων.
2.Ο γεωγραφικός προσδιορισμός και το αίτημα χρηματοδότησης για δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε εκτός σχεδίου περιοχές δεν μπορεί να υπερβαίνει την επιφάνεια των 250 στρεμμάτων.
3.Το χωρικό πεδίο δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου και ο γεωγραφικός προσδιορισμός των δράσεων ανά κατηγορία Ο.Τ.Α και ορίζεται ως εξής :
α. Πολυκατοικίες. Επιλέγεται για πολυκατοικίες άνω των πέντε (5) ορόφων:
Επιλέγονται οι δράσεις της παρ.5, εδαφ. α και β του άρθρου 34 του παρόντος.
β. Οικοδομικά Τετράγωνα. Επιλέγεται για πυκνοδομημένες αστικές περιοχές κατοικίας, εντός του αστικού ιστού καθώς και σε λοιπές αστικές περιοχές με έντονα προβλήματα κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, όπως προκύπτει από τις υπαγωγές που έχουν διαπιστωθεί μέσω του Πληροφοριακού συστήματος.
Επιλέγονται οι δράσεις 2 έως 14 της παρ. Α του άρθρου 34 του παρόντος.
γ. Δημοτική Ενότητα Σχεδίου πόλεως: Επιλέγεται για πυκνοδομημένες αστικές περιοχές κατοικίας με μεγάλη πολεοδομική επιβάρυνση
Επιλέγονται οι δράσεις 2 έως 14 της παρ. Α του άρθρου 34του παρόντος.
δ. Αστικά κέντρα και οικισμοί που δεν ανήκουν στις χωρικές ενότητες των εδαφίων 1 και 2, της παρ. Β, του άρθρου 34 του παρόντος με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων.
Επιλέγονται οι δράσεις 2,3,5,6,8,10,11,12,13,14 της παρ. Α και η δράση της παρ. 2 του άρθρου 34 του παρόντος.
ε. Παραδοσιακοί Οικισμοί, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού κάλους, Ιστορικοί οικισμοί, Ιστορικοί τόποι, οικιστικά σύνολα χαρακτηρισμένα ως μνημεία.
Επιλέγονται οι δράσεις 1,2,3,5,6,8,10,11,12,13,14,15 της παρ. Α και τις δράσεις των εδαφίων α και β της παρ. 3 του άρθρου 34 του παρόντος.
στ. Εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού, περιοχές με αυθαίρετη δόμηση.
Επιλέγονται οι δράσεις 1,2,5,6,11,14,15 της παρ. Α του άρθρου 34 του παρόντος.

  • 28 Απριλίου 2013, 12:59 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

    Άρθρο 34, 35
    Να προβλεφτεί ως δράση περιβαλλοντικού ισοζυγίου και η χρηματοδότηση των μελετών των σχεδίων πόλεως που υποχρεωτικά θα γίνουν, οι είναι σε εξέλιξη στις περιοχές όπου κατά κύριο λόγο υπάρχουν τα αυθαίρετα. Είναι η κατ’ εξοχήν δράση για να σταματήσει η περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος και η όσο το δυνατόν αποκατάσταση του. Είναι κα στοιχειώδης πράξη δικαιοσύνης αφού από αυτές τις περιοχές προέρχονται τα περισσότερα χρήματα για το πράσινο ταμείο.