Άρθρο 07: Απόδειξη Χρόνου Κατασκευής Αυθαιρέτων Κατασκευών.

1. Υπάγονται στον παρόντα νόμο αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις για τις οποίες η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης έχει περατωθεί, κατά τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, πριν την 28.07.2011.
2. Στο πληροφοριακό σύστημα, με μέριμνα του ΥΠΕΚΑ, εισάγονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος για όλη την επικράτεια αεροφωτογραφίες της 28.07.2011. Από τις σχετικές αεροφωτογραφίες αποδεικνύεται ο χρόνος της αυθαίρετης κατασκευής. Με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαπιστώνεται η έναρξη της εφαρμογής των παραπάνω αεροφωτογραφιών στο πληροφοριακό σύστημα.
Πέραν της αεροφωτογραφίας για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής, ο χρόνος της αλλαγής χρήσης αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο και η χρήση όπως περιγράφονται κατά την υπαγωγή.
Το αποδεικτικό έγγραφο υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα και αναφέρεται στην τεχνική έκθεση Μηχανικού. Σε περίπτωση μη υποβολής εγγράφου της φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής λαμβάνεται ως χρόνος αλλαγής χρήσης η 01.01.2004.
3. Από την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος και την εισαγωγή των σχετικών αεροφωτογραφιών η βεβαίωση της παρ. 1 του άρθρου 3 συνοδεύεται υποχρεωτικά και από απόσπασμα αεροφωτογραφίας που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα.

 • 28 Απριλίου 2013, 22:51 | Νικολας

  Επι 1,5 χρόνο αναζητούμε αεροφωτογραφίες για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής για συγκεκριμένες περιοχές στην Ελλάδα . Τα μόνα διαθεσιμα πρόσφατα αρχεία είναι απο το Google. Δεν υπάρχουν στον ΟΚΧΕ ενώ υπάρχουν σχετικά πρόσφατα στην Κτηματολόγιο Α.Ε(2008-2009). Δεν μας λέτε (και η Καραβασιλη) που θα βρούμε τα αρχεία (σε τιμη ευκαιριας παντα των 500 ευρω την αερ/φια); Αλήθεια στον ΟΚΧΕ κοστίζει μόνο 9 ευρώ η ιδια αεροφωτογραφια; Επίσης γιατί αντικαταστάθηκε ο φόβος και ο τρόμος των αυθαιρέτων κατασκευών που πλήρωνε και απο την τσέπη της τα ιδιωτικά αέρα/φη για να κάνει καταδρομικες εφόδους στο Αστ. τμήμα νησιου που της εδινε και ετοιμο υλικο απο καταγγελιες για να δειχνει και γρηγορα αποτελεσματα και έκανε και οικονομία στο ελληνικό δημόσιο; Για όλες τις άλλες περιπτώσεις και για την υπόλοιπη Ελλάδα τι έγινε ακριβώς γιατί ποτέ δεν μάθαμε;
  Ποιος ειναι κερδισμένος απο αυτήν την ιστορία ειναι μάλλον σαφές,: Η μοναδική ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα που διαθέτει αρχείο το οποίο δυστυχως ομως δεν ειναι υψηλής ευκρίνειας για συγκεκριμένες περιόδους.
  Δεν ξέρουμε ποιος δουλεύει ποιον;

  Διαφάνεια και νέα ημερομηνία για την «κόκκινη γραμμή » ειναι η μοναδική λύση στις αλλεπάλληλες αλλαγές του 4014 που οδηγούν σήμερα σε ψήφιση νέου νομού.

 • Πολλά προβλήματα προέκυψαν στην πράξη, όταν το ΥΠΕΚΑ υπό την προηγούμενη ηγεσία του, στην προσπάθειά του να συντονιστεί με απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία η υπαγωγή στις ρυθμίσεις περί τακτοποίησης αυθαιρέτων του ν. 4014/2012 προϋποθέτει αποκλειστικά και μόνο υποβολή δημοσίων εγγράφων ή αεροφωτογραφιών από τα οποία να προκύπτει ο χρόνος κατασκευής του αυθαιρέτου και όχι ιδιωτικών εγγράφων ή υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του ακινήτου, συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση μηχανικού, όπως ρητά είχε προβλεφθεί -και εξακολουθεί να ισχύει- από το προτελευταίο εδάφια της περ. β΄ της παρ. 2 του αρ. 24 του ν. 4014/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4042/2011. Βεβαίως, η προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΕΚΑ με την εγκύκλιό της αυτή, επεχείρησε να αποτρέψει τυχόν καταστρατηγήσεις του νόμου και υπαγωγή σε αυτόν, αυθαιρέτων που έχουν κατασκευαστεί μετά τη δημοσίευσή του, έχοντας όμως κατά νου την ειδική περίπτωση ολόκληρων οικοδομών που έχουν ανεγερθεί εξ’ ολοκλήρου χωρίς νόμιμη άδεια και όχι την συντριπτική πλειοψηφία των αυθαιρέτων, ήτοι τις μικρές υπερβάσεις στο εσωτερικό κυρίως των οικοδομών που έχουν ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια.
  Είναι προφανές ότι στην πράξη, τέτοιου είδους δημόσια έγγραφα και πολύ περισσότερο αεροφωτογραφίες, είναι απολύτως αδύνατο να ανευρεθούν από οποιονδήποτε, σε σχέση με το εσωτερικό ή τα υπόγεια των κτιρίων όπου έχει συντελεστεί τυχόν αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, δεδομένου οι αυθαιρεσίες αυτές δεν είναι ορατές από το εξωτερικό του κτιρίου και έτσι δεν έχουν υποβληθεί σχετικές καταγγελίες ώστε να υπάρχουν τα απαιτούμενα δημόσια έγγραφα, ενώ και οι ίδιοι ιδιοκτήτες ή κατασκευαστές, γνωρίζοντας το γεγονός ότι οι παρεμβάσεις αυτές είναι αυθαίρετες, δεν είχαν υποβάλλει κατά το παρελθόν οποιαδήποτε δήλωση σε φορολογική ή δημοτική αρχή, από τις οποίες να μπορούσε να εξασφαλιστεί ανάλογο δημόσιο έγγραφο. Εξάλλου, οι αεροφωτογραφίες δεν βοηθούν ούτε στην περίπτωση μικρής κλίμακας αυθαίρετων κατασκευών, ιδίως κλείσιμο ημιυπαιθρίων χώρων ή εξωστών, κατασκευών σε πυλωτές οικοδομών ή μικρές υπερβάσεις κάλυψης και δόμησης, οι οποίες στην συντριπτική τους πλειοψηφία, όταν βρίσκονται μέσα στο νόμιμο περίγραμμα της οικοδομής, δεν διακρίνονται στις αεροφωτογραφίες.
  Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι ακόμα και στις περιπτώσεις αυτοτελών κτισμάτων που έχουν ανεγερθεί εξ ολοκλήρου χωρίς καμία απολύτως οικοδομική άδεια, και πάλι υπάρχει πρόβλημα σε ότι αφορά την απόδειξη του χρόνου κατασκευής του αυθαιρέτου με αεροφωτογραφίες, λόγω τις έλλειψής τους για το σύνολο της χώρας κατά την περίοδο 1983-2004, καθώς και κατά την κρίσιμη ημερομηνία της 28-7-2011, η οποία αποτελεί το χρονικό σημείο προ του οποίου τα ήδη ανεγερθέντα αυθαίρετα μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του ν. 4014/2011. Ως εκ τούτου, πρέπει να διαφοροποιηθεί ουσιωδώς η μεταχείριση της παντελώς αυθαίρετης δόμησης από την απλή υπέρβαση των όρων μιας οικοδομικής αδείας, δηλαδή των παραβάσεων αυτών που εκ των πραγμάτων, δεν είναι δυνατόν να αποδειχθούν με δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες.
  Η προτεινόμενη τροπολογία εντάσσοντας στον Ν. 4014/2011 τα κτίρια που κατασκευάζονταν με νόμιμη άδεια κατά το διάστημα Αυγούστου 2011-Ιουνίου 2012, και δεν είχαν αποπερατωθεί πλήρως στις 28.07.2011, λύνει και το σοβαρότατο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στους ιδιοκτήτες που δήλωσαν αυθαίρετα με βάση ιδιωτικά έγγραφα ως προς το χρόνο αποπεράτωσής τους. Με την ανωτέρω ρύθμιση επιλύεται το μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα που έχει προκύψει στα πολυόροφα κτίρια που ήταν υπό ανέγερση τον Ιούλιο του 2011, στα οποία οι ιδιοκτησίες των χαμηλότερων ορόφων που κατασκευάστηκαν προ της 28.07.2011 έχουν την δυνατότητα να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του ν. 4014/2011, ενώ οι ιδιοκτησίες των ανώτερων ορόφων μένουν εκτός ρύθμισης, με γενικότερες συνέπειες για όλο το κτίριο και τους συνιδιοκτήτες του.
  Τέλος η πάροδος ικανού χρονικού διαστήματος από τη θεσμοθέτηση του Ν. 4014/2011, χωρίς το μέτρο να έχει αποδώσει τα αναμενόμενα επιβάλλει την προς τα εμπρός μετακίνηση της κρίσιμης ημερομηνίας ολοκλήρωσης των αυθαιρέτων κατασκευών, και ως προσφορότερη νέα ημερομηνία είναι εκείνη της έναρξης ισχύος του ΝΟΚ (3.7.2012), η οποία θα είναι και η «κόκκινη γραμμή» για τη μη ανοχή οποιασδήποτε αυθαιρεσίας.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 4014/2011
  Α. 1. Η περίπτωση α της παρ, 1 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, να τροποποιηθεί ως εξής:

  «α. Αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου, το ύψος και η διαδικασία καταβολής του οποίου καθορίζεται στο παρόν άρθρο, ανάλογα με την κατηγορία παράβασης, αφενός μεν για κτίρια χωρίς οικοδομική άδεια εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός μέχρι την 28.07.2011, αφετέρου δε για κτίρια με οικοδομική άδεια που είχε εκδοθεί προ της 28.07.2011 ή χρήσεων που έχουν εγκατασταθεί, καθ’ υπέρβαση της άδειας αυτής είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου, εφόσον ο φέρων οργανισμός έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημέρα έναρξης ισχύος του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (03.07.2012).

  2. Το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ββ της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α’209), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να τροποποιηθεί εκ νέου ως εξής:

  «Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη συνοδεύεται για μεν τα κτίρια χωρίς οικοδομική άδεια, από δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες ή και από ιδιωτικά έγγραφα βέβαιας χρονολογίας, κατά την έννοια του άρθρου 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης, για δε τα κτίρια με οικοδομική άδεια που είχε εκδοθεί προ της 28.07.2011 από επικυρωμένο αντίγραφό της.».

 • 28 Απριλίου 2013, 21:04 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

  1)Εκτός από την αλλαγή χρήσης υπάρχουν και πολλές άλλες περιπτώσεις αυθαιρεσιών όπου απλά δεν φαίνονται στην αεροφωτογραφία. Θα πρέπει λοιπόν οι περιπτώσεις κλεισίματος ημιυπαιθρίων χώρων, προσθήκης ορόφου, σοφίτας, υπογείων, χώροι κάτω από εξώστες και στέγαστρα, ξεμπαζώματα, υπερβάσεις ύψους, περιπτώσεις όπου η υπέρβαση είναι πολύ μικρή σε σχέση με το εμβαδόν του περιγράμματος για να αναγνωστεί στην αεροφωτογραφία και περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αρχείο αεροφωτογραφιών, να απαλάσονται από την υποβολή αεροφωτογραφίας. Επίσης από την εμπειρία που έχω αποκομίσει μέχρι τώρα ασκώντας το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού από το έτος 1992 (και από τον ενάμιση χρόνο που εφαρμόζεται ο Ν.4014/11) η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών δεν δηλώνει τις παραπάνω περιπτώσεις στο Ε9 ούτε διαθέτει κάποιο δημόσιο έγγραφο γι αυτές. Επομένως προτείνω (όταν δεν υπάρχει κάποιο δημόσιο έγγραφο), είτε να δοθεί η δυνατότητα να δηλωθούν στο Ε9 πριν την υποβολή της δήλωσης είτε η υποβολή της δήλωσης να γίνεται με ευθύνη ιδιοκτήτη, διότι όλες αυτές αποτελούν περιπτώσεις που βρίσκονται στο περίγραμμα του κτιρίου και κατά συνέπεια δεν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί νέα γενιά αυθαιρέτων.
  2)Να αλλάξει η καταληκτική ημερομηνία που απαγορεύει σε αυθαίρετα προ της 28-7-2011 να ενταχθούν στο σχέδιο Νόμου και να αντικατασταθεί με 1-10-2011 που είναι και η ημερομηνία έναρξης του νέου καθεστώτος συμβολαιογραφικών πράξεων.

 • Προκειμένου να εξαλειφθεί η νέα γενιά αυθαιρέτων αποτελεί μονόδρομο η μεταφορά της ημερομηνίας της 28/7/2011, που ορίζεται ως κόκκινη γραμμή, και η σοβαρή απογραφή του κτιριακού δυναμικού της χώρας από τους ελεγκτές δόμησης. Άλλωστε υπάρχει υποτυπώδης καταγραφή του κτιριακού δυναμικού της χώρας από το 2011 που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια απογραφής πληθυσμού. Ως κόκκινη γραμμή για κάθε ακίνητο θα ορίζεται η ημερομηνία αυτοψίας του ελεγκτή δόμησης.
  Ίσως ακούγεται εξωπραγματικό και δαπανηρό σαν λύση αλλά με τις αεροφωτογραφίες μπορούμε να περιορίσουμε μόνο νέα αυθαίρετα κτίσματα. Είναι αδύνατο να εντοπιστεί κάποια αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, εφ’ όσον επιμείνουμε σε αυτό τον όρο (γράφτηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις επί του θέματος) ή κάποια κατασκευή σε εξώστη ενδιάμεσου ορόφου κλπ κλπ.

  Όσον αφορά την απόδειξη του χρόνου παλαιότητας να απαιτείται α/φ μόνο για τις κατασκευές που μπορούν να αποδειχθούν από αυτή και όπου δεν υπάρχει, βεβαίωση του ΟΚΧΕ και της ΓΥΣ περί μη ύπαρξης α/φ. Για αλλαγές χρήσεις, κλείσιμο Η/Χ κλπ. δεδομένου ότι υπάρχει οικοδομική άδεια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη του χρόνου παλαιότητας. Διαφορετικά θα πρέπει να γίνονται δεκτές ένορκες βεβαιώσεις και υπεύθυνες δηλώσεις.

 • Οι υφιστάμενες τεχνικές δυνατότητες φωτοληψίας, είτε με εναέρια μέσα χαμηλού ύψους πτήσης, ή με δορυφορικές λήψεις, δεν επιτρέπουν με κανένα τρόπο την κάλυψη ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ της χώρας ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΑ, αυτή της 28ης/07/2011. Ολόκληρη η επικράτεια μπορεί να καλυφθεί σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους, αλλά και τις αντικειμενικές συνθήκες.

  Έτσι, θα πρέπει να γίνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ εκ των πραγμάτων επιλογή είτε (α) θα αποδεικνύεται ο χρόνος ύπαρξης ενός ακινήτου από δεδομένα αεροφωτογραφιών τα οποία θα διατεθουν δημόσια με ρητή αναφορά στο χρόνο φωτοληψίας τους (άρα διαφορετική ημερομηνία από αυτή της 28ης/07/2011) ή (β) θα τεθεί ως κρίσιμο όριο η 28η/07/2011 και θα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο η ύπαρξη ή όχι ολοκληρωμένου του φέροντος οργανισμού του ακινήτου σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, όπως συμβαίνει στη διατύπωση του άρθρου, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ !!!

  Άποψη μας είναι ότι θα πρέπει να λαμβάνεται ως ημερομηνία αναφοράς για την ένταξη ή όχι ενός ακινήτου στις ρυθμίσεις του παρόντος η ημερομηνία φωτοληψίας των αεροφωτογραφιών ή δορυφορικών λήψεων ή ορθοφωτογραφιών η οποία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ την κάθε ψηφιακή εικόνα στο προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα.

  Τέλος, το απόσπασμα αεροφωτογραφίας που θα εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα σύμφωνα με την παράγραφο 3, θα πρέπει να χορηγείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ και ΑΤΕΛΩΣ στους πολίτες για κάθε χρήση και σε αυτό να επισησημειώνεται ΜΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ η θέση του ακινήτου με την αναγραφή των συντεταγμένων του στο εκάστοτε Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς για τον ευχερή εντοπισμό του ακινήτου και σε άλλους ψηφιακούς ή συμβατικούς χάρτες που διατίθενται σε δημόσια χρήση ή απαιτούνται σε μια σειρά συναλλαγών με δημόσιες υπηρεσίες.

 • 28 Απριλίου 2013, 19:37 | Α-Κ-Δ Τενικό γραφείο

  είμαστε οκτώ (8)μηχανικοί στο γραφειο και χαριν συντομίας χρόνου δηλώνουμε οτι συμφωνούμε με τις προτάσεις του συναδέλφου Γεράσιμου δημοβασίλη απο τις 24/4/13

 • 28 Απριλίου 2013, 19:16 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Από την ημέρα που εκδηλώθηκε η πρόθεση της Κυβέρνησης το 2011 να ρυθμιστεί νόμος για την ρύθμιση των αυθαιρέτων μέχρι την ψήφισή του από την Βουλή στις 19/9/2011 και την δημοσίευσή του στις 21/9/2011,δεν υπήρχε σαφέστατη εικόνα επί των ρυθμίσεων των αυθαιρέτων (επανειλημμένες εξαγγελίες του Υπουργού κ.Γ. Παπακωνσταντίνου ,αντικρουόμενα δημοσιεύματα στον αθηναϊκό τύπο μη σωστή ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών π.χ. υπηρεσία πολεοδομίας και δόμησης) υπάρχει αίτημα από πολλούς μηχανικούς ,αλλά και εργολάβους αλλά και ιδιοκτήτες αυθαιρέτων κατασκευών οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο ρύθμισης αυθαιρέτων με καταβολή προστίμων ,να υπάρξει η δυνατότητα να ενταχθούν στην ρύθμιση για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων με καταλυτική ημερομηνία την ημέρα δημοσίευσης του νόμου 21/9/2011 και όχι την ημέρα 28/7/2011 ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού νόμου στην Βουλή.
  Σ΄ αυτό το μεταβατικό διάστημα αντικειμενικά υπήρχαν πολλαπλές αντικρουόμενες εξαγγελίες ,χωρίς να γνώριζαν με σαφήνεια οι ενδιαφερόμενοι εάν θα μπορούσαν να συμμετέχουν ή όχι στην παραπάνω ρύθμιση ,επίσης πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος άμεσα για να συμπεριληφθούν στην ρύθμιση των αυθαιρέτων , όλες οι παραπάνω περιπτώσεις της παραπάνω μεταβατικής περιόδου (Ιούλιος 2011- Σεπτέμβριος του 2011).

 • 28 Απριλίου 2013, 19:52 | Α-Κ-Δ Τενικό γραφείο

  είμαστε οκτώ μηχανικλοί στο γραφειο και χαριν συντομίας χρόνου δηλώνουμε οτι συμφωνούμε με τις προτάσεις του συναδέλφου Γεράσιμου δημοβασίλη απο τις 24/4/13

 • 28 Απριλίου 2013, 18:55 | ΣΠΥΡΟΣ

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ:

  ➢ Η «ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΦΕΡΑΤΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ 28/7/2011.

  ➢ ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΩΘΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΥΤΩΝ.

  ➢ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΑΘΗ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΩΝ,ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΩΝ.

 • 28 Απριλίου 2013, 14:47 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ 2010 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΔΥΟΡΟΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ».
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 2 ΑΔΕΛΦΙΑ ΣΕ 2 ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ.
  ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 28-07-2011, ΕΝΩ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ (ΕΛΕΩ ΚΡΙΣΗΣ) ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.
  Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ, ΕΝΩ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ.
  ΚΟΝΤΟΛΟΓΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ, ΙΔΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥΧΟΣ.
  ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.

 • 28 Απριλίου 2013, 11:53 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Πολύ σωστά επισημάνθηκε από πολλούς ότι για την ένταξη στο Νόμο απαραίτητη προϋπόθεση να είναι η ύπαρξη αεροφωτογραφιων η δημοσίων εγγράφων για την ύπαρξη του αυθαιρέτου η της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης πριν την 28/07/2011 ώστε να τεθεί κόκκινη γραμμή και για το χρόνο παλαιότητας για υπολογισμό προστίμου να αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη με ποινή απενταξης αν αποδειχθεί μελλοντικά μεταγενεστερος χρόνος από το δηλωθέντα.

 • 28 Απριλίου 2013, 11:41 | ΠΟΛΥΜΙΔΗΣ

  Πρεπει να λαμβανεται υπ οψιν καθε τεκμηρεωμενη αποδειξη σχετικα με τον χρονο ανεγερσης η εγαταστασης χρησης

 • 28 Απριλίου 2013, 10:55 | ΠΟΛΥΜΙΔΗΣ

  Πρεπει να λαμβανεται υποψιν καθε τεκμηριωμενη αποδειξη για τον χρονο ανεγερσης η εγκαταστασης χρησης.

 • 28 Απριλίου 2013, 01:52 | ΓΚΑΓΚΟΥΣΗΣ Π

  Για αυθαίρετα με οικοδομική άδεια προτείνω ως χρόνος δημιουργίας αυθαιρέτου να λαμβάνεται αυτόματα η ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

 • 28 Απριλίου 2013, 00:00 | ΑΝΕΣΤΗΣ

  Τι γίνεται όταν η αεροφωτογραφία δεν είναι σαφής? Όταν δεν μπορεί να αποδειχτεί διαφορετικά η αυθαιρεσία? Όταν πχ κλείσει η πυλωτή μετά το 2011 και δεν φαίνεται στην αεροφωτογραφία έχει ο μηχανικός ευθύνη?

 • 27 Απριλίου 2013, 23:06 | stergios

  Για τις αυθαιρεσίες που έχουν γίνει μέσα στον όγκο του κτιρίου και δεν αποδεικνύονται με αεροφωτογραφίες (αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων), έχει ήδη αναφερθεί από συναδέλφους το πρόβλημα αδυναμίας εύρεσης δημόσιου εγγράφου.
  Για αυτές τις περιπτώσεις προτείνω ως τρόπο απόδειξης της αυθαίρετης κατασκευής:
  1. Ένορκη κατάθεση δύο μαρτύρων, όχι συγγενικών προσώπων.
  2. Αναφορά ότι αν μελλοντικά αποδειχθεί ψευδής η ένορκη κατάθεση, η δήλωση θα απεντάσσεται από την ρύθμιση.
  3. Έλεγχος από εκλεκτή δόμησης. Δεν μπορεί να βεβαιώσει για όλες τις περιπτώσεις, αλλά αρκεί σε κάποιες και σίγουρα αποτρέπει την κατασκευή μελλοντικών αυθαιρεσιών.
  4. Τεχνική έκθεση μηχανικού συνοδευμένη από φωτογραφίες όποια αποδεικτικά υπάρχουν. Σαν επιπλέον αποδεικτικά να γίνονται δεκτά και τιμολόγια κατασκευής, καθώς και Ε9, λογαριασμοί ΔΕΗ κλπ
  Επίσης, για περιπτώσεις εκτός όγκου του κτιρίου, όπου υπάρχει πρόβλημα απόδειξης με αεροφωτογραφία, να υποβάλλεται επιπλέον:
  5. Βεβαίωση ΟΚΧΕ-ΓΥΣ όταν δεν υπάρχει αεροφωτογραφία για την συγκεκριμένη περίοδο που μας αφορά ή όταν λόγω σκίασης, βλάστησης, κακής ποιότητας κλπ είναι αδύνατο να βγουν συμπεράσματα για την αυθαίρετη κατασκευή.
  Επίσης είναι δίκαιο, για όσες δηλώσεις υποβλήθηκαν αμέσως μετά τον Ν.4042 (βάσει του οποίου αρκούσε η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη) και πριν την κατάργησή της συγκεκριμένης παραγράφου, να αρκεί σαν αποδεικτικό χρόνου κατασκευής η υπεύθυνη δήλωση