Άρθρο 20: Συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων

1. Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης καθώς και καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου.
Τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός. Σε περίπτωση που μετά τον ως άνω υπολογισμό, προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται.
2. Για αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη χρήση που αφορά κτίριο, που χρησιμοποιείται και λειτουργεί ως βιομηχανική, βιοτεχνική εγκατάσταση, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλυμα, αποθήκη ή άλλη παραγωγική μονάδα, εφόσον έχει υπαχθεί σε ειδικές διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του, μετά την καταβολή προστίμου ή άλλου τέλους ή εισφοράς, το παραπάνω ειδικό πρόστιμο διατήρησης καταβάλλεται μειωμένο κατά το ποσό του προστίμου ή τέλους ή εισφοράς, που έχει καταβληθεί σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.
3. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται συμψηφισμός των ποσών που καταβάλλονται από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων καθώς και για την στατική επάρκεια αυτών, επί κατασκευών προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και έως το ποσοστό 50% του προβλεπόμενου του ειδικού προστίμου. Με Υπουργική Απόφαση του Αρμοδίου Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα για την απόδειξη των ποσών που καταβλήθηκαν.

 • 28 Απριλίου 2013, 21:28 | Βασίλης Ρ

  Το πρόστιμο ανέγερσης που έχει εξοφληθεί πλήρως 20 χρόνια πριν για οικοδομή κατοικίας εκτός σχεδίου χωρίς άδεια, να αφαιρείται από το νέο πρόστιμο το σημερινό αφού αποπληθωριστεί με τον Δείκτη Τιμώ Καταναλωτή της περιόδου πχ. 1993-2013 ούτως ώστε η αξία του χρήματος μεταξύ 1993 και 2013 να καταστεί ισοδύναμος αφενός και δικαία έναντι κάποιου άλλου που τότε το 1993 για την ίδια παράβαση δεν το πλήρωσε καθόλου και τώρα εκείνο το πρόστιμο διαγράφεται πλήρως. Επίσης το αποπληθωρισμένο πρόστιμο να αφαιρείται μαζί με την προκαταβολή και την έκπτωση του σημερινού προστίμου και στη συνέχεια να υπολογίζονται οι 60 ή όποιες δόσεις και έτσι να τρέξει ο κόσμος να κάνει τις σχετικές δηλώσεις αφού θα διευκολυνθεί πολύ καλύτερα.

 • 28 Απριλίου 2013, 16:07 | Κουμακη Ν

  Σε αρκετές περιπτώσεις αυτοί που εντάχθηκαν στον Ν3843 και πρέπει να ενταχθούν και στον Ν4014 ή στον τωρινό, για να δηλώσουν μπαλκόνια, στέγαστρα, αλλαγές στην διαμόρφωση, απόληξη κλιμακοστασίου κ.λ.π. για να συμψηφίσουν πρέπει να μεταφέρουν και τα τ.μ. της τακτοποίησης. Τα χρήματα που έχουν ήδη πληρώσει είναι πολύ περισσότερα, πληρώνοντας και το παράβολο για το σύνολο των τ.μ. το χάσμα μεγαλώνει.
  Μπορεί να γίνει κάποια εξαίρεση για αυτούς και να εντάσσονται στο νέο νόμο με το βασικό παράβολο των 250 ή των 500 ευρώ.
  Εννοείται ότι ο νέος νόμος πρέπει να συνυπάρξει ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών με τους άλλους δύο ώστε να μπορούν να αποφασίσουν οι ενδιαφερόμενοι για το τι είναι καλύτερο για την περίπτωση τους να κάνουν.

 • 28 Απριλίου 2013, 16:55 | Σταυρούλα Ε. Σουρτζή

  παρ.1 θα έπρεπε να προστεθεί:

 • 26 Απριλίου 2013, 15:51 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της χρηστής διοίκησης και για λόγους ισονομίας των πολιτών, μάλιστα δε εκείνων, οι οποίοι έσπευσαν να συμμορφωθούν εμπροθέσμως με τις διατάξεις της μέχρι σήμερα ισχύουσας, σχετικής νομοθεσίας (π.χ. τακτοποίηση ημιυπαιθρίων κατά τον Ν.3843/2010), προτείνεται:

  στο τέλος του εδαφίου 1 του Άρθρου 20, να αντικατασταθεί το «…δεν αναζητούνται.» από το ακόλουθο κείμενο: «…τότε η σχετική διαφορά λογίζεται ως προκαταβληθείς Φόρος Εισοδήματος του Ιδιοκτήτη, κατά την έννοια του Άρθρου 11 του παρόντος, βεβαιούμενος κατά το οικονομικό έτος της περαίωσης της διαδικασίας και χρησιμοποιουμένων ως παραστατικών των Φύλλων Υπολογισμού Ειδικού Προστίμου και των αποδεικτικών πληρωμής των καταβληθέντων ποσών».

 • 26 Απριλίου 2013, 00:21 | Theod. Ker

  Δέστε τι παθαίνει όποιος εξοφλεί εγκαίρως κι εφάπαξ:
  1. Με βάση τον Ν3843/2010 ολοκλήρωσα την περαίωση τακτοποίησης Σοφίτας (Bοηθ. Χώρου) με την εφάπαξ καταβολή του προστίμου.
  2. Με τον Ν4014/11 περί αυθαιρέτων δώσατε τη δυνατότητα τακτοποίησης παρόμοιων χώρων με μειωμένο συντελεστή κατά 50%, ακόμη και γι’αυτούς που είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία με τον Ν3843 περί Ημιυπαιθρίων με συμψηφισμό τυχόν δόσεων προστίμου που έχουν καταβληθεί.
  3. Καθίσταται σαφής η αδικία σε βάρος όσων έχουν ολοκληρώσει τη
  διαδικασία καταβάλλοντας διπλάσιο ποσό. Και είναι άδικο στην ίδια
  πολυκατοικία να έχω ήδη πληρώσει διπλάσιο ποσό σε σχέση με
  γειτονικό διαμέρισμα που εντάχθηκε στο μεταγενέστερο ευνοικότερο Nόμο (Ν4014/2011), χωρίς πρόβλεψη για τους ήδη περαιωθέντες χώρους ως προς την επιστροφή του αδίκως καταβληθέντος επιπλέον προστίμου.
  4. Παρακαλώ να δώσετε λύση στην αδικία με την επιστροφή του επιπλέον ποσού.
  Ελπίζω ότι έχετε την πολιτική βούληση να επιλύσετε το θέμα και να μην αναγκάζετε τους πολίτες να προσφεύγουν σε Δικαστήρια για την επίλυση ευλόγων αιτημάτων με βάση την ισονομία, δεδομένου ότι πέρασαν αρκετοί μήνες από την ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου: {http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/anakoinoseis/nea-prasinou-tameiou/72-epistrofi-hmiypaithrioi-afthaireta}.
  5. Με τις νέες ρυθμίσεις δίνετε μεγαλύτερες και γεναιόδωρες μειώσεις στα πρόστιμα, χωρίς να επιστρέφετε τα υπερβολικά πρόστιμα σε όσους περαίωσαν τη διαδικασία με
  τον Ν.3843, σε αντίθεση με κάθε έννοια ισονομίας, αναλογικότητας και καλής νομοθέτησης. Ελπίζω να δώσετε λύση στην επιστροφή πριν προσφύγομε στα αρμόδια δικαστήρια, όσοι περαιώσαμε χώρους με συντελεστή Β.Χ..

 • 25 Απριλίου 2013, 22:24 | Mixalhs

  Είναι απαραίτητο η ελληνική πολιτεία να διευκρινήσει άμεσα ότι θα υπάρχει συμφηφισμός των προστίμων ΚΑΙ παραβόλων που πληρώθηκαν από την υπαγώγη σε προηγούμενους νόμους με ρυθμίσεις που τώρα αποδεικνύωνται επαχθείς.

  Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αφήσει να περάσει αυτό το στοιχείο της έλλειψης ισονομίας ιδιαίτερα απένταντι στους πολίτες που εμπιστεύτηκαν το κράτος, υπήρξαν συνεπείς, και δεν άκουσαν τις σειρήνες του «άστο και θα δούμε». Για να άλλαξουν οι νοοτροπίες του παρελθόντως στη χώρα δεν επιτρέπεται στο κράτος να τιμωρεί τους συνεπείς πολίτες του.

 • 25 Απριλίου 2013, 11:26 | ΓIΩΤΑ

  Με νεα παραγραφο:Θα πρέπει να γίνεται επίσης συμψηφισμός για τα ποσά που έχουν καταβληθεί στα πλαίσια του 4014 και τελικά τα ακινητα για τα οποια εχουν γινει αιτησεις υπαγωγης δεν μπορούν να υπαχθούν σε τακτοποίηση . Ο συμψηφισμός αυτός να γίνει με το νέο πιθανό πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης μέχρι την κατεδάφιση για όσα ακίνητα η προεκτασεις έχουν κατασκευαστεί μετά την οριζόμενη ημερομηνία. Σε περίπτωση υπολοίπου να επιστρέφεται οπωσδηποτε στον αιτουντα ιδιοκτήτη το ποσο.
  Θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη την αδυναμία καταβολής νέων ποσών ως πρόστιμα λόγω της οικονομικής κρίσης.
  Οι παραπάνω αυστηρότατες ποινές δεν έχουν προηγούμενο και ναι μεν είναι σαφές σε όλους πια ότι «το πάρτυ τελείωσε» δεν είμαι σίγουρη όμως εάν αντιλαμβανεστε τι έπιπτωσεις του σχεδιου νομου για παρά πολλές περιπτώσεις αυθ. Κατασκευών και το μέλλον των ιδιοκτητών. Ο συμψηφισμός είναι στο πνεύμα της κυβέρνησης με την πρόσφατη ρύθμιση προς ψήφιση.

 • 24 Απριλίου 2013, 17:23 | βασιλης μ

  Αυτη την στιγμή ισχυει ο 4014 .Με τον νεο νομο υπαρχουν αρκετες μειωσεις στα προστιμα συν το 25% για την εφαπαξ καταβολη .Αρα συναγεται το συμπερασμα οτι κανεις δεν θα προχωρησει σε οριστικη υποβολη ,θα περιμενει τον νεο νομο .Σε αυτη την περιπτωση θα γινουν νεες συμβασεις με τον ιδιοκτητη ,με νεες αμοιβες ?Το συστημα του ΤΕΕ θα λειτουργει μεχρι το τελος του Σεπτεμβριου βασει του 4014 και μετα θα αλλαξει?Εαν ο νομος ψηφιστει πριν τον σεπτεμβριο ,πως θα λειτουργησουν τα δυο συστηματα παραλληλα ?Η υποβολη με τον 4014 θα ειναι αλλη απο αυτη με τον νεο νομο και ποιος θα ειναι ο κοινος τοπος στην περιπτωση που καποιος δεν εχει ολοκληρωσει την διαδικασια? Γενικα με αυτον τον καινουργιο νομο μπλοκαρονται ολες οι διαδικασιες που ετρεχαν με τον παληο και φυσικα ,χωρις τις διαφορες ερμηνευτικες που θα ακολουθησουν τον νομο ,για μεγαλο διαστημα .Αυτο δημιουργει για το κρατος μεγαλη καθυστερηση εσοδων και τεραστια αναστατωση στους μηχανικους και τους ιδιωτες .

 • 24 Απριλίου 2013, 16:15 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΙΖΟΣ

  θα πρεπει παση θυσία να επιστρέψετε τυχόν διαφορά σε όσους τακτοποίησαν με πρόσφατες ρυθμίσεις(2010-2012)έναντι της τωρινής ευνοικότερης ρύθμισης.

 • 24 Απριλίου 2013, 13:12 | κωνσταντινος

  ΕΧΩ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΠΟΥ ΚΑΚΩΣ ΕΚΑΝΑ ΑΛΛΑ…….. ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΟΣΟ ΓΙΝΟΤΑΝ ΝΟΜΙΜΟΣ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΤΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΡΕΥΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΕΧΩ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 • 24 Απριλίου 2013, 11:53 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

  Παρ. 1. : Πρέπει να συμπληρωθεί ότι συμψηφίζονται και τα παράβολα (όπως και στον 4014) περιλαμβανομένων των παραβόλων ή/και άλλων ποσών (δόσεων, κ.λπ.) που έχουν καταβληθεί σε ρυθμίσεις του 4014 που δεν έχουν ολοκληρωθεί αν ο πολίτης αποφασίσει να προχωρήσει σε ρύθμιση με τον νέο νόμο.
  Επίσης πρέπει να αντιμετωπιστεί η περίπτωση που, ιδιοκτήτης με περισσότερες της μίας αυτοτελείς ιδιοκτησίες, επιλέξει να κάνει μία αίτηση υπαγωγής, σύμφωνα με παρ.1,άρθρο11 του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μπορεί να κάνει συμψηφισμό παραβόλων/προστίμων, που κατέβαλε στα πλαίσια πολλαπλών ρυθμίσεων με προηγούμενους νόμους, που προέβλεπαν μία ρύθμιση ανά αυτοτελή κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία
  Παρ. 3. :Δεν αντιλαμβάνομαι την λογική του διαχωρισμού προ και μετά το 2003. Θεωρούμε μήπως ότι τα μετά το2003 αυθαίρετα χτιζόντουσαν με καλύτερες μονώσεις και στατικά ή πρόκειται για επιπλέον τιμωρία επειδή είναι χειρότεροι από τους άλλους αυθαιρετούντες;
  ΓΕΝΙΚΑ : Λάβετε υπόψη ότι το πλείστον των ενδιαφερομένων να ενταχθούν σε ρύθμιση αυθαιρέτου ζητά από τον μηχανικό του να κάνει την προετοιμασία αλλά να μην υποβάλει την αίτηση μέχρι τελευταία στιγμή εν αναμονή αναβολής ή/και έκδοσης νέου ευμενέστερου νόμου. Στην συνέχεια λόγω μικρής ανταπόκρισης αναγκάζεστε να εκδώσετε όντως ευμενέστερο νόμο και οι ασυνεπείς και αναβάλλοντες δικαιώνονται και δίνουν ξανά τις ίδιες οδηγίες δεδομένου μάλιστα ότι κανενός τα οικονομικά δεν βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου. Όταν μάλιστα εσείς οι ίδιοι λοιδορείτε τα «κοροΐδα» τους συνεπείς πολίτες γράφοντας ότι τυχόν ήδη καταβληθέντα ποσά που υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου με τον παρόντα νόμο δεν αναζητούνται είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουν να μην ανταποκρίνονται και πολύ καλά θα κάνουν. Όσοι σας πίστεψαν την πάτησαν ενώ όσοι σας αγνόησαν επανειλλημένα δικαιωθήκαν και επιβραβευτήκαν

 • 23 Απριλίου 2013, 00:20 | ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧ. ΜΗΧ.

  πρεπει οπωσδηποτε σε μια ευνομουμενη πολιτεια και συμφωνα με την αρχη ισοτητας καιισονομιας να αντιμετωπιζονται ολοι οι πολιτες με τον ιδιο τροπο και αρα να πληρωνουν τα ιδια προστιμα. Οποτε οι συνεπεις πολιτες που εσπευσαν να δηλωσουν τα αυθαιρετα τους με τον Ν.3775/09, τον Ν. 3843/10, ή στην αρχη με τον Ν. 4014/11 και εχουν πληρωσει πολλες φορες πολυ μεγαλυτερα ποσα, ΦΥΣΙΚΑ και πρεπει να εχουν το δικαιωμα να αναζητησουν τα υπερβαλοντα ποσα, ή εστω να συμψηφιστουν με αλλα χρεη προς το κράτος. Πρεπει καποια φορα σ’ αυτη την χωρα να επιβραβευονται οι συνεπεις και οχι να τιμωρουνται οπως συνηθως συμβαινει!!!

 • 22 Απριλίου 2013, 22:19 | ΦΩΤΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ

  Ακίνητα που έχουν πληρώσει το 1983 την α’ φάση νομιμοποίησης του 1337/83 και δεν είχαν ολοκληρώσει την διαδικασία του νόμου με την β΄ φάση, απαλλάσσονται για το ποσό που πληρώθηκε το 1983, που είναι δυσανάλογο με την σημερινή αξία, (προσωπικό παράδειγμα, οι 300.000 δρχ. του 1983 είναι 900€ σήμερα). Είναι πολύ δικαιότερο τα ακίνητα αυτά να έχουν τα ευεργετήματα των πρό του 1975.

 • 22 Απριλίου 2013, 15:24 | Χρήστος

  Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση του κράτους να προβλέψει τον αντίστοιχο
  συμψηφισμό και για τις περαιωμένες περιπτώσεις με νόμο 3843 ή 4014, μια κίνηση που θα δείξει έμπρακτα ότι η νοοτροπία του ‘ο συνεπής πάντα πληρώνει’ (που επικρατεί πολλά χρόνια τώρα), αλλάζει. Εκτιμώ ότι μια τέτοια πρόβλεψη, που θα αφορά αρκετούς, θα μπορέσει να δημιουργήσει, συλλογικά, ένα ισχυρό κλίμα από την μεριά των πολιτών, εμπιστοσύνης προς το κράτος. Πολιτικά, εκτιμώ ότι αυτό το κλίμα ειναι ιδιαίτερα αναγκαίο.

  Πιστεύω όμως ότι ο συμψηφισμός προστίμων Ν3843 με το Ν4014 για περαιωμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει και χωρίς επιστροφή χρημάτων, αλλά με πίστωση επί του ενιαίου φόρου ακινήτων. Εξάλλου, και τα σχετικά πρόστιμα θεωρούνται φόροι ακινήτων. Η πρακτική εφαρμογή μπορεί να γίνει εύκολα από την μηχανογράφηση του ΤΕΕ χωρίς να απαιτείται εκ νέου καταβολή παράβολου κλπ (το ΑΦΜ είναι ήδη γνωστό και μπορεί να ενημερωθεί η αρμόδια ΔΟΥ για την εν λόγω πίστωση). Το γραφειοκρατικό κόστος είναι πολύ μικρό για κάτι τέτοιο.

  Τέλος, πιστεύω ότι μια τέτοια πρόβλεψη θα πρέπει να ‘διαφημιστεί’ ώστε να

  μεγιστοποιηθεί η απήχησή της και ως εκ τούτου η ένταση του προαναφερθέντος

  κλίματος.

 • 22 Απριλίου 2013, 11:13 | Χρήστος Γκ.

  Σε συνέχεια ήδη αναρτημένων σχολίων που επισημαίνουν την κατάφορη αδικία που νιώθουν όσοι «συνεπείς» θέλησαν να τακτοποιήσουν – ρυθμίσουν με τους Ν.3843/2010 και 4014/2011, θα ήταν καλό όσοι από αυτούς θέλουν να κάνουν χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του νέου νόμου (είτε γιατί πρόκειται για πλήρη νομιμοποίηση, είτε γιατί προκύπτει μικρότερο πρόστιμο και «δικαιούνται» επιστροφή καταβληθέντων προς αποκατάσταση της ισονομίας κλπ)να μην κληθούν σε καταβολή επιπλέον παραβόλου, αλλά να υπάρχει μία συνέχεια, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΤΕΕ, μεταξύ παλαιών και νέων δηλώσεων.

 • 21 Απριλίου 2013, 18:48 | ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Προκειμένου να αρθούν οι οικονομικές αδικίες που θα δημιουργηθούν σε βάρος των πολιτών από την ρύθμιση της παρ 1 εδάφιο 3, και για λόγους ίσης μεταχείρισης να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη και να δοθεί η δυνατότητα αναζήτησης των επιπλέον καταβληθέντων προστίμων, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται . Για τους πολίτες που έγκαιρα με την ψήφιση το Ν. 4014/11 ανταποκρίθηκαν και ενέταξαν τα αυθαίρετα τους και έγκαιρα ανταποκρίθηκαν στην καταβολή των προστίμων, επιβάλλεται να ληφθεί μέριμνα προκειμένου να αντιμετωπισθούν ισότιμα με αυτούς που θα εντάξουν τα αυθαίρετα ακινητά τους στις διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου. Ήδη οι εν λόγω πολίτες που έσπευσαν και ενέταξαν τα αυθέρετα τους αμέσως με την έναρξη ισχύος του Ν.4014/11, σήμερα έχουν ήδη ζημιωθεί οικονομικά, έναντι των λοιπών που τα ενέταξαν ή θα τα εντάξουν στον ίδιο νόμο ( 4014/11 )μετά από χρονικό διάστημα 18 μηνών, εξαιτίας των συνεχών παρατάσεων των προθεσμιών υπαγωγής που δόθηκαν ( λήξη των προθεσμιών 31-5-2013 ).Η μη αναζήτηση των επί πλέον καταβληθέντων ποσών αποτελεί περιφρονητική συμπεριφορά της πολιτείας προς τους συνεπείς πολίτες ή μήπως η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ θέλει να <> τους συνεπέστατους πολίτες. Σχετικές επισημάνσεις για το θέμα έθεσα υπόψη του κ.Καρατσώλη, ειδικό συνεργάτη του αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ με e-mail που του απέστειλα στις 23/1/2013.

 • 20 Απριλίου 2013, 21:19 | Νάθαν Γ.

  Για την τακτοποίηση κύριας και μοναδικής κατοικίας πολυτέκνου, με βάση το ν.4014, εκτιμήθηκε και κατεβλήθη ενιαίο ειδικό πρόστιμο,εφάπαξ, 8105,64 ευρώ.
  Τώρα, με το «νέο» νόμο το πρόστιμο αυτό, προσδιορίζεται στο ποσό των 4362 ευρώ.
  Θεωρώ,πως πρέπει να υπάρξει τώρα σαφής παράγραφος στο άρθρο 20, που να προβλέπει α)την άμεση επιστροφή αυτής της διαφοράς σε όσους το έχουν ήδη εξοφλήσει και β)τον επαναπροσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής, για το νέο μειωμένο ποσό που προκύπτει, όσων έχουν κάνει ρύθμιση με δόσεις.
  Η όλη διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει με νέα αίτηση προς ΥΠΕΚΑ μέσω του μηχανικού ΤΕΕ.
  Τώρα,αν είναι δίκαιο ή όχι το αφήνω στη κρίση σας.

 • 20 Απριλίου 2013, 14:37 | Σταύρος Σουάνης

  Να διευκρινισθεί ότι συμψηφίζεται και το παράβολο που πληρώθηκε για ένταξη σε προηγούμενο νόμο.

 • 19 Απριλίου 2013, 18:25 | Χρήστος

  παρ.3, ο συμψηφισμός των ποσών που καταβάλονται για αμοιβές υπηρεσιών (άρα και μηχανικών), εργασίες και υλικά για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων αφορά το σύνολο των ποσών που καταβάλεται για την ιδιοκτησία ή αυτό που αντισοιχεί στο αυθαίρετο τμήμα??

  παρ.3 «απο την έναρξη εφαρμογής του παρόντος», θεωρώ πως αδικούνται όσοι έχουν κάνει ήδη εργασίες θα πρέπει να ισχύσει απο την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των ενεργειακών πιστοποιητικών ανά χρήση.
  Επίσης θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτους που πλήρωσαν ή θα πληρώσουν εξ ολοκλήρου την ενεργειακή αναβθμιση και σε αυτούς που εντάχθηκαν στο εξ οικονομώ κατ οικον.

 • 19 Απριλίου 2013, 11:38 | Θελοδωρος Διδασκάλου

  Πραγματική περίπτωση:
  για την τακτοποίηση παραβάσεων σε βιομηχανικό κτίριο με οικοδομικές άδειες 1956 και 1960 συμφωνα με τον Ν. 4014/2011 καταβλήθηκαν ήδη τέλη και πρόστιμο συνολικά 8058,00 ευρώ για την οριστική περαίωση της διαδικασίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προσχεδίου θα αρκούσε εφάπαξ πρόστιμο 500,00 ευρώ. Θα πρέπει όπωσδήποτε να προβλεφθεί η δυνατότητα επιστροφής του υπερβάλλοντος καταβληθέντος ποσού, όπως άλλωστε έχει γραφεί στο Βήμα (16.04.13) και Καθημερινή (17.04.13). Νοιώθουμε αδικημένοι και εξοργισμένοι για την ασυνέπεια και τις συνεχείς παλινωδίες.Είναι ντροπή!

 • 19 Απριλίου 2013, 10:39 | Nίκος Ψύλλας Συμβολαιογράφος Λαγκαδά

  Αρχή της Ισότητας. Αρχή της Χρηστής Διοίκησης. Αρχή της Δεδικαιολογημένης Εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη Διοίκηση. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ πρόβλεψη επιστροφής χρημάτων για όσους περαίωσαν με τους Ν. 3843/2010 και Ν. 4014/2011 σε περίπτωση που είναι ευνοϊκότερες οι διατάξεις του νέου νόμου. Πέραν του ηθικού, νομίμου κ.λπ. θα συμβάλλει και στην οικονομική επιτυχία του καινούργιου νόμου, διότι ουδείς θα διανοηθεί να συνεχίσει να περιμένει μήπως υπάρξει ευμενέστερος μεταγενέστερος νόμος. Μπορεί το Υπουργείο να διακηρύξει ότι είναι η τελευταία ευκαιρία κ.λπ. αλλά ουδείς πλέον εμπιστεύεται τέτοιες διακηρύξεις [ο πολίτης το χει ξαναδεί το έργο (ληξιπρόθεσμα χρέη, εισφορές, αυθαίρετα κ.λπ.) της δήθεν τελευταίας ευκαιρίας και δεν πείθεται και δεν φοβάται]. Για τους λόγους αυτούς και για την αξιοπιστία του Κράτους πρέπει να προβλεφθεί επιστροφή χρημάτων για όσους έχουν υπαχθεί σε προγενέστερο νόμο.

 • 19 Απριλίου 2013, 09:18 | ΘΩΜΑς ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

  ΓΙΑΤΙ , να μην επιστρέφεται και το ποσό που είναι μικρότερο
  από το παραβολο ….
  Υπάρχουν και μικροπαραβάσεις που το παράβολο είναι πολύ μεγαλύτερο από το τελικό πρόστιμο .
  ΜΠΑΡΜΕΚΙΟΥ , ΦΟΥΡΝΟΙ , ΚΛΠ , δημιουργουν προστιβες με τους γείτωνες , ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ , ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΈΣΤΩ ΤΩΝ 500 ε

 • 18 Απριλίου 2013, 21:43 | Τζαρας Μιχαλης

  Σε καθε περιπτωση πρεπει να διευκρινιστει ρητα αν τα προστιμα που κατεβληθησαν με τον Ν 4014/11 και με τον παροντα νομο ειναι μικροτερα οτι αυτα επιστρεφονται καθως επισης και ο τροπος επιστροφης να ειναι σαφης και αμεσος. ΠΡΕΠΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΘΟΥΝ.

 • 18 Απριλίου 2013, 16:28 | antonis

  Να συμπεριληφθούν στον συμψηφισμό τα καταβληθέντα πρόστιμα με το νόμο 4014/11 όσων βρίσκονται σε διαδικασία αποπληρωμής τους και θέλουν να ενταχθούν στις ευνοικές ρυθμίσεις του παρόντος νόμου (60 δόσεις, κτίσματα προ του 75, μικρές παραβάσεις κλπ) έτσι ώστε οι συνεπείς να μην τιμωρηθούν για μια ακόμα φορά. Επίσης να υπάρξει μέριμνα για όσους έχουν αποπληρώσει τα πρόστιμα του ν. 4014/11 και με τις διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν αδικηθεί πληρώνοντας μεγαλύτερα πρόστιμα από αυτά που προβλέπονται στον παρόντα. Θα ήταν καλό ο συμψηφισμός να προβλεφθεί έγκαιρα και όχι εκ των υστέρων όπως στην περίπτωση του 3843/10 με τον 4014/11. Έτσι θα υπάρχει και συνέχεια στα νομοθετήματα.

 • 18 Απριλίου 2013, 15:14 | Χρήστος Συμεών

  Για την εξόφθαλμη αδικία που επεσήμαναν και άλλοι με την διαδοχική μείωση των προστίμων από τους νόμους 3843/10, ν.4014/11 και αυτό το νομοσχέδιο — παραθέτω ενδεικτικό παράδειγμα (είμαι μηχανικός, είναι πραγματικό) :
  Υπόγειο στη Φιλοθέη (Αττικής)/ έτος κατασκευής 1973 /70τμ βοηθ.χώρος αυθαίρετα χρησιμοποιείται εξαρχής ως διαμέρισμα κατοικίας
  (σημειωτέον χωρίς εκσκαφή περιβ.χώρου, ημιυπόγειο δηλαδή, δηλωμένο σε ακίνητη περιουσία και με χωριστό ρολόι ΔΕΗ παλαιώθεν)
  1- Τακτοποίηση με ν.3843/10 = 31.438 €
  2- Τακτοποίηση με ν.4014/11 = 2.500 € (σημειωτέον οι ν.3843 και ν.4014 ίσχυσαν και ταυτόχρονα για αρκετό διάστημα)
  3- Πλήρης νομιμοποίηση με αυτό το νομοσχέδιο θα σημαίνει καταβολή παραβόλου = 500€

  Ισονομία; Ισοπολιτεία; Βλέπω πολύ γόνιμο έδαφος για δικαστική προσφυγή αν δεν ικανοποιηθεί κάπως το αίσθημα δικαίου.

  Παραθέτω δηλώσεις του Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ που δημοσιεύθηκαν στο ΒΗΜΑ από τη δημοσιογράφο Μάχη Τράχα στις 16/04:
  » Για όσους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων έχουν ήδη καταβάλει το πρόστιμο και εφόσον είναι μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπεται με βάση τη νέα ρύθμιση η επιστροφή της διαφοράς θα γίνει μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ κ. Σωκράτης Αλεξιάδης, οι περιπτώσεις αυτές δεν ξεπερνούν το 5% των δηλώσεων.»

  — Τι εννοεί ο κύριος Αλεξιάδης και πως διατυπώνεται αυτό στο νομοσχέδιο;

 • 18 Απριλίου 2013, 14:04 | Γιάννης

  Στον συμψηφισμό των ποσών θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή του μηχανικού έτσι ώστε να υπάρχει μια επιπλέον ελάφρυνση στα έξοδα του ιδιοκτήτη και το κράτος θα εισπράττει περισσότερο ΦΠΑ και φόρους γιατί σήμερα οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν θέλουν να παίρνουν απόδειξη για όλο το ποσό της αμοιβής για να μην πληρώνουν ΦΠΑ.

 • 18 Απριλίου 2013, 08:53 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Θα πρεπει αμεσα να καθορισθει ο τροπος συμψιφισμου για την περιπτωση της παραγραφου 3, διοτι θα αποτελεσει (με βαση την εμπειρια πολλων συναδελφων) πολυ ισχυρο κινητρο στους ιδιοκτητες που εχουν αυθαιρετες κατασκευες.

 • 18 Απριλίου 2013, 06:46 | ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΟΣΟΣΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 1975, ΠΡΟΕΒΗΣΑΝ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Μ 4014/11 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΟΤΑΞΕΙΣ ΑΔΙΚΟΥΝΤΑΙ.
  ΕΡΩΤΗΜΑ: ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ?

 • 17 Απριλίου 2013, 16:54 | Γαβριήλ Ουραηλίδης

  «…δύναται να καθορίζεται συμψηφισμός των ποσών που καταβάλλονται από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων καθώς και για την στατική επάρκεια αυτών, επί κατασκευών προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και έως το ποσοστό 50% του προβλεπόμενου του ειδικού προστίμου.»

  Δεν μπορώ να κατανοήσω για ποιόν λόγο το προαναφερόμενο μέτρο περιορίζεται σε ακίνητα προ του 2003, κυρίως σε ότι αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση, δεδομένου ότι ενεργειακής αναβάθμισης είναι δυνατόν να χρήζουν όλες οι αυθαίρετες κατασκευές ανεξαρτήτως χρόνου κατασκευής. Θα ήταν λογικότερο και ίσως πιο δίκαιο αντί για τον χρόνο κατασκευής να ορίσετε ως κριτήριο για την ένταξη ενός αυθαιρέτου στο προαναφερόμενο μέτρο την ενεργειακή του κατάταξη, βάσει ενεργεικής επιθεώρησης.