Άρθρο 19: Ειδικές διατάξεις υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου

1. Σε περιπτώσεις υπέρβασης ύψους νομίμως υφιστάμενων κτιρίων ή τμημάτων τους, στις οποίες δεν συντρέχει υπέρβαση δόμησης, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται χωρίς να πολλαπλασιάζεται ο συντελεστής δόμησης (5α, β, γ, δ) του Παραρτήματος αλλά ο συντελεστής 0,20 για υπερβάσεις αυτών έως 20% του επιτρεπόμενου ύψους και συντελεστής ο 0,40 για υπερβάσεις μεγαλύτερες του 20% του επιτρεπόμενου ύψους.
2. Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου που αφορά στην υπέρβαση ύψους, στην περίπτωση οικοδομής με οικοδομική άδεια, δεν προσμετράται το πρόσθετο ύψος αυτής, που έχει προκύψει από τη μη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωματώσεις που έχουν εκτελεστεί σε αυτόν. Το ειδικό πρόστιμο για το ύψος, που έχει προκύψει από τη μη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωματώσεις, υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 6 του προηγουμένου άρθρου. Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού δεν εφαρμόζεται για τις αυθαίρετες κατασκευές του άρθρου 13.
3. Για κύρια και μοναδική κατοικία, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό μερίδιο αυτής που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000), καταβάλλεται ποσοστό 40 % του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Θεωρείται ότι πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά τριάντα (30) τ.μ. για μέχρι δύο τέκνα και κατά είκοσι (20) τ.μ. για πάνω από δύο τέκνα, τα οποία βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. Οι παραπάνω περιορισμοί ισχύουν και για την κύρια και μοναδική κατοικία.
4. Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου, στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση, οι συντελεστές μειώσεως του προστίμου και του παραρτήματος λαμβάνονται υπόψη για όποιον από τους συγκυρίους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις υποβάλλοντας διαφορετικά φύλλα καταγραφής για την επιφάνεια που αντιστοιχεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας.
5. Για αυθαίρετες αλλαγές χρήσης από βοηθητική χρήση σε κύρια, σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ισχύ του ν. 1577/85 (Α’ 210) χωρίς την έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας, το πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 και με ειδικό συντελεστή 1 κατά το Παράρτημα.

 • 28 Απριλίου 2013, 22:02 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

  Υπόγειοι βοηθητικοί χώροι οι οποίοι έχουν αλλάξει χρήση (από βοηθητική σε κύρια) και τακτοποιούνται για 30 χρόνια, αλλά έχουν όμως κατά την κατασκευή υπερυψωθεί και δεν βρίσκονται σε υπόγεια θέση σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, να υπολογίζονται σαν βοηθητικοί χώροι με υπέρβαση ύψους (με το σκεπτικό ότι τακτοποιούνται για 30 χρόνια). Να μην ισχύει όμως αυτό όταν οι χώροι αυτοί μπορούν να πάρουν εξαίρεση από την κατεδάφιση οπότε διατηρούν την κύρια χρήση για πάντα.

 • 28 Απριλίου 2013, 21:34 | Βασίλης Ρ

  Για υπέρβαση ύψους σε οικοδομή για κατοικία με στέγη που διαθέτει άδεια και μέχρι του ορίου των 80 εκατοστών στις περιπτώσεις πρανών εδαφών να μην θεωρείται ως υπολογίσιμη παράβαση.

 • 28 Απριλίου 2013, 21:15 | Γακούδης Νέστωρ

  Προτείνω ότι πρέπει να μπορούν να γίνονται αλλαγές χρήσεις των χώρων που εντάσσονται στον παρόντα νόμο, υπό την προυπόθεση η νέα χρήση τους να επιτρέπεται από τις χρήσεις γής της περιοχής τους.

 • 28 Απριλίου 2013, 17:25 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Αρθρο 19
  Δεν υπάρχει αναφορά για το πώς μπορεί να γίνει περαιτέρω αλλαγή χρήσης σε χώρο που έχει δηλωθεί και τακτοποιηθεί. Θεωρώ ότι πρέπει να μπορούν να γίνονται περαιτέρω αλλαγές χρήσεις των χώρων που εντάσσονται στον παρόντα νόμο, αρκεί η νέα χρήση τους να επιτρέπεται από τις χρήσεις γής της περιοχής τους. Αυτή άλλωστε ήταν και η άποψη του ΥΠΕΚΑ και την εξέφρασε με την εγκύκλιο 7. Να διευκρινιστεί στον νόμο για να έχουμε τη δυνατόν μικρότερη ανάγκη νέων ερμηνευτικών εγκυκλίων.

 • 28 Απριλίου 2013, 17:56 | ΝΑΤΑΛΙΑ

  ΑΡ.19,ΠΑΡ.3:
  Θέλει απλοποίηση- προκαλεί δυσερμηνείες.
  ΑΡ.18,ΠΑΡ.2 και ΑΡ.19,ΠΑΡ.4:
  Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, θεωρώ σωστό (για λόγους απλοποίησης και αποφυγής διενέξεων μεταξυ συνιδιοκτητών) τη σύγκριση των επιμέρους ιδιοκτησιών με το πραγματοποιούμενο συνολικό εμβαδόν του κτιρίου.
  Από την άλλη, αν δηλώνονται διαφορετικά φύλλα καταγραφής για τον κάθε ιδιοκτήτη φέρνει στο προσκήνιο το θέμα του διαφορετικού ποσοστού στην πληρωμή του προστίμου για τον κάθε ιδιοκτήτη, γεγονός που θα δημιουργήσει σύγχηση.

 • 28 Απριλίου 2013, 16:18 | sifis

  Το οριο ανοχης να γινει 4-5% ανα οροφο με μεγιστη αποκλιση 50εκ. για πολυοροφα κτιρια

 • 28 Απριλίου 2013, 01:52 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΟΥΔΟΥΣΑΚΗΔ

  Κύριοι,

  Κατόπιν ανάγνωσης και μαθηματικής σκέψης θα ήθελα να εκφράσω τις παρακάτω απόψεις.

  Ειδικότερα για :

  ΑΡΘΡΟ 19

  Δεν υπάρχει αναφορά για το πώς μπορεί να γίνει περαιτέρω αλλαγή χρήσης σε χώρο που έχει δηλωθεί και τακτοποιηθεί.
  Θεωρώ ότι πρέπει να μπορούν να γίνονται περαιτέρω αλλαγές χρήσεις των χώρων που εντάσσονται στον παρόντα νόμο, αρκεί η νέα χρήση τους να επιτρέπεται από τις χρήσεις γής της περιοχής τους. Αυτή άλλωστε ήταν και η άποψη του ΥΠΕΚΑ και την εξέφρασε με την εγκύκλιο 7. Να διευκρινιστεί στον νόμο για να έχουμε τη δυνατόν μικρότερη ανάγκη νέων ερμηνευτικών εγκυκλίων.

 • 28 Απριλίου 2013, 01:50 | ΕΙΡΗΝΗ ΛIΜΟΥ

  Κύριοι,

  Κατόπιν ανάγνωσης και μαθηματικής σκέψης θα ήθελα να εκφράσω τις παρακάτω απόψεις.

  Ειδικότερα για :

  ΑΡΘΡΟ 19

  Δεν υπάρχει αναφορά για το πώς μπορεί να γίνει περαιτέρω αλλαγή χρήσης σε χώρο που έχει δηλωθεί και τακτοποιηθεί.
  Θεωρώ ότι πρέπει να μπορούν να γίνονται περαιτέρω αλλαγές χρήσεις των χώρων που εντάσσονται στον παρόντα νόμο, αρκεί η νέα χρήση τους να επιτρέπεται από τις χρήσεις γής της περιοχής τους. Αυτή άλλωστε ήταν και η άποψη του ΥΠΕΚΑ και την εξέφρασε με την εγκύκλιο 7. Να διευκρινιστεί στον νόμο για να έχουμε τη δυνατόν μικρότερη ανάγκη νέων ερμηνευτικών εγκυκλίων.

 • 27 Απριλίου 2013, 23:28 | Ιωάννης Χιώτης (Ηλ. Μηχανικός)

  Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω αλλαγής χρήσης σε χώρο που ήδη έχει δηλωθεί και τακτοποιηθεί, με την προϋπόθεση βέβαια ότι η χρήση επιτρέπεται στην εκάστοτε περιοχή. Αυτό θα πρέπει να διευκρινίζεται στο νόμο για να αποφευχθούν περαιτέρω ερμηνευτικές εγκύκλιοι.

 • 27 Απριλίου 2013, 21:53 | ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧ. ΜΗΧ.

  Κανω μια γενναία προταση: να μην υπάρχει διαχωρισμός στις κατοικίες και όλες να είναι στον συντελεστή του 0,40! Η «άλλη κατοικία» αφορά κυρίως εξοχικά που βρίσκονται συνήθως εκτός σχεδίου και δεν έχουν οικοδομική άδεια. Είναι πολλά τα τετραγωνικά και ιδιαίτερα αυξημένοι οι συντελεστές, με αποτέλεσμα το πρόστιμο να είναι πολύ μεγάλο και ως εκ τούτου δισβάσταχτο για τους ιδιοκτήτες. Η «άλλη κατοικία» με συντελεστή 0,60 αυξάνει το ήδη μεγάλο πρόστιμο κατά 50%, οπότε το κάνει απαγορευτικό.
  Αν μειωθεί το πρόστιμο θα είναι κίνητρο για τους ιδιοκτήτες για την δήλωση περισσοτέρων αυθαιρέτων που αυτή τη στιγμή ακούν το ποσό, τρομάζουν και σταματούν την διαδικασία!
  Το κράτος τελικά θα κερδίσει πολλαπλώς από την δήλωση περισσοτέρων αυθαίρετων (φόρος ακίνητης περιουσίας κλπ).

 • 27 Απριλίου 2013, 19:27 | ΖΩΗ ΚΑΝΕΤΑΚΗ

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ παραβάσεων που να εναρμινίζονται με τις διατάξεις του ΝΟΚ , όπου να υπάρχει επιπλέον μειωδοτικός συντελεστής >50% για τα υποσκαφα και τα υπόγεια:αρθρο 2 παρ. 88 «Για κτίρια κατοικιών ένας υπόγειος όροφος επιφάνειας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνει το κτίριο, προοριζόμενος για βοηθητικές χρήσεις με την προϋπόθεση ότι η οροφή του σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το 1,20 μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους. Ο όροφος αυτός δύναται να εξυπηρετεί κύριες χρήσεις του κτιρίου εφόσον όλος ή μέρος του αποτελεί λειτουργικό προσάρτημα αυτοτελούς κατοικίας ή κατοικιών και προσμετρηθεί το 50% της επιφάνειας του χώρου της κύριας χρήσης στο σ.δ.. »
  έρθρο 11″Το 50% της επιφάνειας των υπόσκαφων κτιρίων ή τμήματος κτιρίων για χρήση κατοικίας»
  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΚ να υπολογίζεται για το ειδικό πρόστιμο το 50% της επιφανείας τους, παράλληλα με το συντελεστή 0,5 για υπόγειους χώρους

 • 27 Απριλίου 2013, 18:06 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ, πολιτικός μηχανικός, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Π.Μ.Θεσ/νίκης

  Αρθρο 19 :
  Θεωρώ ότι πρέπει να μπορούν να γίνονται περαιτέρω αλλαγές χρήσεις των χώρων που εντάσσονται στο νόμο, αρκεί η νέα χρήση τους να επιτρέπεται στην περιοχή. Αυτή τη γνώμη άλλωστε εξέφρασε και το ΥΠΕΚΑ με την εγκύκλιο 7 για τα αυθαίρετα του Ν.4014/11. Συνεπώς θα πρέπει να γίνει αναφορά για το πώς θα μπορεί να γίνει περαιτέρω αλλαγή χρήσης για το χώρο που θα τακτοποιηθεί.

 • 27 Απριλίου 2013, 17:59 | dimitris min

  ΣΕ ΚΤΙΣΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΕΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΔΡΑΖΕΤΑΙ?

 • 27 Απριλίου 2013, 15:26 | Δεσποινα

  ΑΡΘΡΟ 19
  Δεν υπάρχει αναφορά για το πώς μπορεί να γίνει περαιτέρω αλλαγή χρήσης σε χώρο που έχει δηλωθεί και τακτοποιηθεί. Θεωρώ ότι πρέπει να μπορούν να γίνονται περαιτέρω αλλαγές χρήσεις των χώρων που εντάσσονται στον παρόντα νόμο, αρκεί η νέα χρήση τους να επιτρέπεται από τις χρήσεις γής της περιοχής τους. Αυτή άλλωστε ήταν και η άποψη του ΥΠΕΚΑ και την εξέφρασε με την εγκύκλιο 7. Να διευκρινιστεί στον νόμο για να έχουμε τη δυνατόν μικρότερη ανάγκη νέων ερμηνευτικών εγκυκλίων.

 • 27 Απριλίου 2013, 13:50 | ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 19
  Δεν υπάρχει αναφορά για το πώς μπορεί να γίνει περαιτέρω αλλαγή χρήσης σε χώρο που έχει δηλωθεί και τακτοποιηθεί. Θεωρώ ότι πρέπει να μπορούν να γίνονται περαιτέρω αλλαγές χρήσεις των χώρων που εντάσσονται στον παρόντα νόμο, αρκεί η νέα χρήση τους να επιτρέπεται από τις χρήσεις γής της περιοχής τους. Αυτή άλλωστε ήταν και η άποψη του ΥΠΕΚΑ και την εξέφρασε με την εγκύκλιο 7. Να διευκρινιστεί στον νόμο για να έχουμε τη δυνατόν μικρότερη ανάγκη νέων ερμηνευτικών εγκυκλίων.

 • 27 Απριλίου 2013, 11:03 | g.fantakis

  παργ.2 η ανοχή να γίνει 3 εως 4% κατ’ όροφο δεδομένου ότι μικρές υπερβάσεις στο ύψος προκύπτουν από κατασκευαστρικές αστοχίες.
  Αδειες που εκδόθησαν μετά την ημερομηνία αλλαγής του τρόπου υπολογισμού του προϋπολογισμού του έργου (από ογκομετρηκός έγινε σύμφωνα με το εμβαδό του έργου) για την αμοιβή του μηχανικού αλλά και των κρατήσεων υπερ του δημοσίου να μην θεωρούνται παραβάσεις ή στην χειρότερη περίπτωση να θεωρούνται μικροπαράβασεις διότι ουτε ο μηχανικός ούτε το δημόσιο υπεστησαν οικονομηκή βλαβη

 • 26 Απριλίου 2013, 11:47 | Απόλλων

  Κτισματα με οικοδομική άδεια για τα οποία η υπέρβαση ύψους είναι η μοναδική παράβαση και αυτή βρίσκεται εντός του επιτρεπομένου ύψους της περιοχής και δεν παραβιάζεται ο συντελεστής κατ’ όγκον και δε δημιουργεί αυτοτελή δομήσιμο χώρο και εφόσον η οικοδομική άδεια έχει εκδωθεί σε περιόδο που ο προυπολογισμός του έργου υπολογίζεται βάσει του εμβαδού του κτίσματος και οχι του όγκου του, η υπέρβαση αυτή δε θα πρέπει να θεωρείται παράβασ. Εξάλλου για τη παραπάνω παραβαση ουτε το Δημόσιο ούτε ο Μηχανικός έχουν υποστεί οικονομική βλάβη.
  Για τη παραπάνω περίπτωση η ανοχή θα μπορούσε να γίνει 3-5 % και ως 10-15 εκατοστά.

 • 26 Απριλίου 2013, 07:33 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ/ΤΜ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Παρατηρήσεις:
  Παράγραφος 3
  Χρειάζεται επαναδιατύπωση σχετικά με την κύρια και μοναδική κατοικία, διότι έτσι όπως αναφέρεται δημιουργούνται δυσερμηνείες.

  Παράγραφος 5
  Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης βοηθητικού χώρου σε χώρο κύριας χρήσης (διαφορετικής από της αρχικής κύριας) προβλέπεται μείωση του συντελεστή από 1.40 σε 1.00
  Δεν προβλέπεται όμως στην αλλαγή χρήσης από κύρια σε κύρια χρήση, χωρίς την υπέρβαση των πολεοδομικών μεγεθών, με μειωμένο συντελεστή (όπως π.χ. του ύψους) που εκτιμούμε ότι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση μικρότερο της μονάδος, δεδομένου ότι η ύπαρξη του συντελεστή 1.40 επιβαρύνει υπέρμετρα αυτές τις περιπτώσεις από τις αντίστοιχες εντελώς αυθαίρετες κατασκευές.
  Ακόμα και στις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης για οικοδομές στις οποίες έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, δεν μπορεί το πρόστιμο αλλαγής χρήσης να είναι μεγαλύτερο (συντελεστής 1.40) από αυτό της εντελώς αυθαίρετης οικοδομής.

  Επίσης δεν έχει ανακοινωθεί ο πίνακας υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου, και δεν μπορεί να υπάρξη σαφής εικόνα του πώς θα υπολογίζονται τα πρόστιμα.

 • Παράγραφος 3
  Έχουμε ζητήσει επανειλημμένως να διευκρινιστεί το θέμα της κύριας και μοναδικής κατοικίας και εδώ επαναλαμβάνεται ακριβώς η ίδια ασάφεια . Ας γίνει επιτέλους ξεκάθαρο , είναι μοναδική ; αν ναι τι νόημα έχουν όλα τα υπόλοιπα ; Είναι η έννοια της «πρώτης κατοικίας» κατά την εφορία; ας φύγει το «μοναδική» και ας δοθούν συγκεκριμένα παραδείγματα.

 • 25 Απριλίου 2013, 23:16 | Σταύρος Σουάνης

  Παράγραφος 3
  Θα πρέπει να διευκρινισθεί για το αν τα μέτρα που τακτοποιούνται μετρούν για τον έλεγχο των στεγαστικών αναγκών.

  Θα πρέπει να διευκρινισθεί αν τα τακτοποιούμενα μέτρα μέχρι τη συμπλήρωση των μέτρων των στεγαστικών αναγκών πάνε με τον μειωμένο συντελεστή και τα υπόλοιπα με τον κανονικό ή πάνε όλα με τον κανονικό.

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
  π.χ. ζευγάρι με κατοικία 60μ2 βάσει αδείας και 25μ2 Η/Χ που έκλεισε, (η οικογένεια καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες με 70μ2) θα πληρώσει για τα 10μ2 μειωμένο και για τα 15μ2 κανονικό πρόστιμο, θα πληρώσει για όλα τα μέτρα μειωμένο πρόστιμο ή για όλα κανονικό;

  Παράγραφος 5
  Προκαλεί (άσχημη) εντύπωση το πως ένα λάθος του 4014 συνεχίζει να υπάρχει και στο σχέδιο νόμου.
  Είναι παράλογο, μία αλλαγή χρήσης να πληρώνει 40% παραπάνω από ένα εντελώς αυθαίρετο κτίσμα.

  Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε στην αλλαγή χρήσης να ισχύσουν τα εξής:

  περίπτωση 1
  Αλλαγή χρήσης από χώρο ΒΧ σε χώρο ΚΧ.
  ΥΔΚΧ χωρίς τη χρήση συντελεστή αλλαγής χρήσης (αυτό που λέει η παράγραφος). Τα μέτρα αυτά προστίθενται σε αυτά για τον υπολογισμό της υπέρβασης δόμησης.
  Γενικά, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα υπόγεια που έγιναν χώροι ΚΧ με τον 4014.

  περίπτωση 2
  Αλλαγή χρήσης από χώρο ΚΧ σε χώρο ΚΧ, όπου υποκρύπτεται και υπέρβαση του συντελεστή δόμησης, π.χ. σε εκτός σχεδίου που επιτρέπεται 200μ2 κατοικία ή 600μ2 γραφεία.
  Όταν κάποιος βγάλει άδεια για 600μ2 γραφεία, αλλά κάνει 600μ2 σπίτι, να πληρώνει:
  για τα 200μ2 με έναν συντελεστή 0,4 και για τα 400μ2 ΥΔΚΧ χωρίς τη χρήση συντελεστή αλλαγής χρήσης.

  περίπτωση 3
  Αλλαγή χρήσης από χώρο ΚΧ σε χώρο ΚΧ, χωρίς να υποκρύπτεται υπέρβαση του συντελεστή δόμησης. (π.χ. από κατάστημα σε κατοικία χωρίς να παραβιάζονται οι διατάξεις)
  Πληρώνει με ένα συντελεστή 0,40.

  Είναι φανερό ότι στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε τον συντελεστή 0,40, αυτός δε θα μπαίνει στο συνολικό γινόμενο (γιατί έτσι θα δρα ευεργετικά για το αυθαίρετο), αλλά το πρόστιμο της αλλαγής χρήσης θα προστίθεται στο ποσό των υπόλοιπων παραβάσεων.

 • 25 Απριλίου 2013, 13:37 | ΟΛΓΑ ΣΙΟΓΚΑ

  Στο άρθρο αυτό πρέπει με σαφήνεια να προσδιοριστούν τα πρόστιμα για αιτούμενες αλλαγές χρήσεις νομίμως υφισταμένων κτιρίων , κυρίως στην εκτός σχεδίου δόμηση . Στον ν. 4014/11 δεν προσδιορίστηκε αλλά στο τεύχος Γ΄10 των ερωτο-απαντήσεων απαντάται ότι χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του προστίμου οι συνελεστές 1″ οικοδομική άδεια » , 3 » είδος χρήσης » και 4 » αλλαγή χρήσης». Έτσι αντιμετωπίστηκε το θέμα των υπέρογκων προστίμων που προέκυπταν ( λόγω του μεγέθους των κτιρίων )με τους συντελεστές του φύλλου καταγραφής . Στο παρόν νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζεται καθόλου το σοβαρό αυτό θέμα , το οποίο απασχόλησε έντονα το προηγούμενο διάστημα τόσο τους πολίτες , τους μηχανικούς αλλά και το ΥΠΕΚΑ. Θεωρώ ότι στα πλαίσια της συνέχειας του κράτους αλλά και για λόγους χρηστής διοίκησης πρέπει να γίνει ίδια ρύθμιση στο παρόν νομοσχέδιο .Η τελευταία παράγραφος δημιουργεί σύγχυση σχετικά με τις βοηθητικές και κύριες χρήσεις και πρέπει να απαλληφθεί. Έχει διευκρινιστεί και πρέπει να γίνει σαφές και σε αυτό το νομοσχέδιο ότι μιλάμε για αλλαγή χρήσης κτιρίων ( από γραφεία σε κατοικία , βιοτεχνία σε κατάστημα- υπεραγορά κλπ ) και όχι για αλλαγή χρήσης της αποθήκης μιας μονοκατοικίας σε χώρο της κατοικίας ή του χώρου στάθμευσης σε χώρο κύριας χρήσης ,ή του Η/Χ που κατά τον κτιριοδομικό κανονισμό είναι χώρος κύριας χρήσης σε χώρο του κτιρίου , όπου η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης πρέπει να αντιμετωπίζεται με υπέρβαση δόμησης χωρίς τον συντελεστή «αλλαγής χρήσης » , γιατί αυτή είναι η παράβαση. Η επαναφορά σε έννοιες » βοηθητική χρήση » , » κύρια χρήση » σε συνδιασμό με την » αλλαγή χρήσης » τμημάτων κτιρίων που έχουν συγκεκριμένη χρήση είναι λάθος έχοντας και το δεδομένο ότι ο ν. 4014/11 έλυσε το θέμα που είχε δημιουργηθεί με προηγούμενους νόμους ( 3843/10 , 3775/09 ).

 • 24 Απριλίου 2013, 17:00 | Αντωνης

  Επιτέλους ξεκαθαριστεί με απλό τροπο χωρίς υπεκφυγές ποτέ θεωρείται κυρία και μοναδικη κατοικία ή αφαίρεστε την κάντε όλες τις αιτήσεις να έχουν 0,4 γενικό συντελεστη χωρίς διαχωρισμούς αν ειναι κυρία ή ότι άλλο. Δεν θέλει φιλοσοφια για να γράψετε μια σαφέστατη παράγραφο που δεν χώρα παρερμηνείες

 • 24 Απριλίου 2013, 13:55 | Ιωάννης Ν.

  Όπως προαναφέρθηκε στη δεύτερη απ’το τέλος πρόταση της παραγράφου 2, στο σημείο που αναφέρει «υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ.6 του προηγούμενου άρθρου» λογικά έχει γίνει λάθος και εννοεί την παρ. 5 του προηγούμενου άρθρου.

 • 24 Απριλίου 2013, 00:21 | ΦΛΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Η παρ. 5 είναι προς τη σωστή κατεύθυνση δεδομένου ότι δεν ήταν λογικό (στο ν.4014/2011) ένας «εντελώς» αυθαίρετος χώρος να έχει συντελεστή 1 και η αλλαγή χρήσης ενός νόμιμα υφιστάμενου χώρου να έχει συντελεστή 1.4, όμως εξακολουθώ να πιστεύω ότι ακόμη και η εξίσωση (αν αντιλαμβάνομαι ορθά το αποτέλεσμα) των προστίμων μεταξύ των δύο χώρων απέχει απο μία ορθότερη αντιμετώπιση, η οποία κατά τη γνώμη μου θα ήταν ο συντελεστής να έχει τιμή 0,6 αντί για 1.

  Οπως έχει επισημανθεί αλλού, όταν έχουμε αλλαγή χρήσης, αναφερόμαστε σε χώρο που έχει συμπεριληφθεί στην οικοδ. άδεια και πληρώθηκαν και εισφορές στο ΙΚΑ ανάλογες με την χρήση του στην οικοδ. άδεια.
  Αν παρά τα ανωτέρω θεωρείτε ότι δεν είναι τόσο απλή η αντιμετώπιση της αλλαγής χρήσης τότε είναι δυνατόν αυτές οι περιπτώσεις να χωριστούν σε δύο, τρείς κατηγορίες και να αντιμετωπίζονται άλλες ευνοικότερα και άλλες όχι.

 • 23 Απριλίου 2013, 11:39 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

  Παρ. 5.: Πρέπει να ισχύει για όλες τις αλλαγές χρήσης. Δεν είναι ούτε λογικό ούτε δίκαιο η κατασκευή ενός αυθαίρετου χώρου να έχει συντελεστή 1 και η αλλαγή χρήσης ενός νόμιμα υφιστάμενου χώρου να έχει συντελεστή 1,4!!!!!!! Π.χ. η αλλαγή χρήσης υπογείου χώρου στάθμευσης σε αποθήκη πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 1,4 ενώ σε κυρίως χώρο με 1;

 • 22 Απριλίου 2013, 15:16 | Παναγιώτης Φαραντάτος

  Απαιτείται καλύτερη αντιμετώπιση και ειδική διάταξη για τις αλλαγές χρήσης εν γένει. Είναι αδιανόητο να κοστολογείται ακριβά π.χ μια μετατροπή από υπηρεσίες σε τουρισμό.

 • 22 Απριλίου 2013, 00:24 | Παπατζίκος Παναγιώτης

  Απαίτηση όλων των μηχανικών είναι να υπάρξει σαφέστατη νεα διατύπωση για το μειωτικό συντελεστή 0,4 που εδώ και 2 χρόνια δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι λέει.Όλοι μας σπουδάσαμε και έχουμε διαβάσει άπειρα βιβλία αλλά είναι αδύνατον να συναντηθούμε 5 μηχανικοί και να έχουμε καταλάβει ακριβώς το ίδιο πράγμα από αυτή τη παράγραφο.
  Γράψτε κάτι απλό και ξεκάθαρο. π.χ. Να έχει μόνο ένα σπίτι μέχρι 120 τ.μ. ή μέχρι 200 τ.μ. ή όσο θέλετε μαζί με τα αυθαίρετα τμήματα. Σε αυτή τη περίπτωση παίρνει συντελεστή 0,4. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 0,5 ή 0,6 . Διαφορετικά κάντε ότι είχε ο Ν.3843/2010 που είχε ως κριτήριο τη πρώτη κατοικία ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων, πράγμα που θα αύξανε το ενδιαφέρον των αυθαιρετούχων λόγω μείωσης του προστίμου.

 • 21 Απριλίου 2013, 11:46 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ

  παρ. 3

  Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να επωφελείται ιδιοκτήτης κύριας κατοικίας του την μείωση του 40%, όταν αυτός έτυχε να έχει άλλη κατοικία σε άλλο νομό ή περιφέρεια, άλλα είναι εγκατεστημένος και ζεί και εργάζεται μονίμως σε άλλο νομό ή περιφέρεια. Θα έπρεπε να αλλάξει νομό και περιφέρεια για να ζήσει και να δραστηριοποιηθεί επαγγελαμτικά ή θα έπερεπε να πουλήσει την άλλη ιδιοκτησία του;
  Η νώμη είναι ότι θα πρέπει να πληρώνεται το 40% του προστίμου, εάν δεν έχει διακίωμα οίκησης σε άλλη ιδιοκτησία εντός της ιδίας δημοτικής κοινότητας που ζεί και εργάζεται ή το πολύ εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας.

 • 21 Απριλίου 2013, 10:48 | Αντωνης

  AΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ.

  Ειναι φανερό ότι η αλλαγη χρήση κτίσματος με ο.α. πρεπει να αποσαφηνιστεί εκτενέστερα σε ξεχωριστό άρθρο στο νέο νομό. Συγκεκριμένα κατα την δική μου άποψη θα έπρεπε να γινει το εξής:

  1) ΚΤΊΣΜΑ ΜΕ Ο.Α. ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΘΑΊΡΕΤΑ.
  α ) Εάν πρόκειται για τμήμα κτιρίου ή διηρημενης ιδιοκτησίας με νόμιμη ο.α. Ανεξαρτητα αν μετρησε ή οχι στην δομηση κατα την εκδοση της ο.α. Και άλλαξε χρήση μεταγενέστερα και ακολούθησε την επικρατούσα χρήση του κτιρίου ή της διηρημενης ιδιοκτησίας τότε το πρόστιμο θα έπρεπε να υπολογίζεται ως εξής.
  Α) ΒΧ βάση ο.α. Που μετατράπηκε σε ΚΧ το πρόστιμο θα έπρεπε να υπολογίζεται ως ΥΔΒΧ χωρίς άλλους αυξητικές συντελεστές
  Β) ΚΧ βάση Ο.Α που άλλαξε χρήση σε ΚΧ με αναλυτικο προυπολογισμο εργασιών χωρις παραβολο και πρόστιμο 100 ευρώ ανά 1000 ευρώ εργασιών.

  β ) Εάν πρόκειται για τμήμα κτιρίου ή διηρημενης ιδιοκτησίας με νόμιμη ο.α. Ανεξαρτητα αν μετρησε ή οχι στην δομηση κατα την εκδοση της ο.α. Και άλλαξε χρήση μεταγενέστερα και δεν ακολούθησε την επικρατούσα χρήση του κτιρίου ή της διηρημενης ιδιοκτησίας τότε το πρόστιμο θα έπρεπε να υπολογίζεται ως εξής
  Α) ΒΧ βάση ο.α. Που μετατράπηκε σε ΚΧ άλλης χρήσης της επικρατούσας θα έπρεπε να υπολογίζεται ως ΥΔΒΧ με αυξητικο συντελεστη 1,2 χωρίς άλλους συντελεστές
  Β) ΚΧ βάση Ο.Α. Που άλλαξε χρήση σε αλλη χρήση διαφορετική της επικρατούσας θα έπρεπε να υπολογίζεται ως ΥΔΚΧ με μειωτικο συντελεστη 0,6
  Για την παραπάνω περίπτωση χώρος ΚΧ χρήσης που άλλαξε χρήση σε κατοικία , η οποία δεν ειναι η επικρατούσα χρήση του κτιρίου ή της διηρημενης ιδιοκτησίας το πρόστιμο υπολογίζεται ομοίως με ποιο πάνω με αναλυτικο προϋπολογισμό εργασιών.

  γ ) Εάν πρόκειται για ανεξάρτητο κτίσμα με ο.α. είτε μονο του σε ένα γήπεδο είτε με αλλα λειτουργικά ανεξάρτητα κτίρια και άλλαξε χρήση μεταγενέστερα

  Α) ΒΧ βάση ο.α. Που μετατράπηκε σε ΚΧ θα έπρεπε να υπολογίζεται ως ΥΔΒΧ με αυξητικο συντελεστη 1,2 χωρίς άλλους συντελεστές
  Β) ΚΧ βάση Ο.Α. Που άλλαξε χρήση σε αλλη χρήση διαφορετική της επικρατούσας θα έπρεπε να υπολογίζεται ως ΥΔΚΧ με μειωτικο συντελεστη 0,6

  2 ) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΤΊΣΜΑ ΧΩΡΙΣ Ο.Α. ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΘΑΊΡΕΤΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΥΠΑΡΧΥΟΝ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΜΕ Ο.Α. Ή ΟΧΙ
  Δεν πρόκειται για αλλαγη χρήσης κτιρίου διότι δεν προϋπήρχε νόμιμα ώστε να έχει προ υπάρχουσα νόμιμη χρήση. Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις

  Α) αυτοτελές κτίσμα σε γήπεδο που αποτελεί ενιαία ιδιοκτησία χωρίς να υπάρχουν αλλα κτίρια με ο.α.
  Το πρόστιμο υπολογίζεται ως ΥΔ και ως ΚΧ ή ΒΧ ανάλογα με την πραγματική χρήση του κτιρίου
  Στο κουτάκι υπολογισμού προστίμου σημειώνεται χωρίς Ο.Α.
  Β) αυτοτελές κτίσμα σε γήπεδο που αποτελεί ενιαία ιδιοκτησία και υπάρχουν αλλα κτίρια με ο.α. Το πρόστιμο υπολογίζεται ομοίως με παραπάνω αλλα στο κουτάκι υπολογισμου προστίμου υπολογίζεται με Ο.Α.

  Ειναι τόσο απλό κύριοι του ΥΠΕΚΑ να αντιμετωπίζεται δικαια και σωστά όλες τις περιπτώσεις , δεν ξέρω αν ειναι τελείως σωστή η προσέγγιση μου αλλα φαντάζομαι οι συνάδελφοι μου στο ίδιο πλαίσιο να κινούνται με μένα. Ελπίζω κάποιος αρμόδιος να διπαφιερωσει λίγο χρόνο και να διαβάσει τα σχόλια μήπως και διορθωθεί κάτι

 • 21 Απριλίου 2013, 09:33 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Σωστή η παρατήρηση του φίλου. Μάλλον εκ παραδρομής γράφτηκε <> .Το σωστό είναι σύμφωνα με το άρθρο 5 και πρέπει να διορθωθεί.

 • 20 Απριλίου 2013, 14:44 | Σταύρος Σουάνης

  Παράγραφος 1.
  Θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά παραδείγματα για τον τρόπο υπολογισμού της υπέρβασης ύψους για τις παρακάτω περιπτώσεις:
  α. όταν όλη η οικοδομή έχει θεμελιωθεί ψηλότερα αλλά τα διαμερίσματα συνεχίζουν να έχουν το ύψος που προβλέπεται στην εγκεκριμένη οικοδομική άδεια. (υπάρχει σύσταση Οριζόντιων Ιδιοκτησιών.)
  β. όταν το ύψος ενός ορόφου είναι μεγαλύτερο από το εγκεκριμένο αλλά οι υπερκείμενοι όροφοι ακολουθούν το εγκεκριμένο, υπάρχει θέμα υπέρβασης; (απόλυτο υψόμετρο μεγαλύτερο από το εγκεκριμένο, υπάρχει σύσταση Ο.Ι.).
  Ενώ όλα τα άλλα πολεοδομικά μεγέθη τιμωρούνται (οι υπερβάσεις τους) βάσει του μεγέθους υπέρβασης, το ύψος τιμωρείται με βάση τα τετραγωνικά που υπάρχει η υπέρβαση.
  Δικαιότερο θα ήταν να τιμωρείται ο όγκος που στερεί η υπέρβαση ύψους από το περιβάλλον.
  Για ευκολία, θα μπορούσε ο παραπάνω όγκος να μετατραπεί σε τετραγωνικά μέτρα (με διαίρεση με το εγκεκριμένο ύψος της Ο.Ι.)
  Γενικά το θέμα του ύψους χρήζει πολλών διευκρινίσεων.

  Παράγραφος 2.
  Στο προτελευταίο εδάφιο, μάλλον η «παρ. 6» είναι «παρ. 5».

 • 19 Απριλίου 2013, 19:01 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

  Είναι απαίτηση όλων των μηχανικών να ξεκαθαριστεί επαρκώς η παράγραφος 3 αυτού του άρθρου. Είναι, το λιγότερο, ντροπή οι σύμβουλοι του ΥΠΕΚΑ να μη διαβάζουν καν αυτά που στέλνουν προς ψήφιση.

 • 19 Απριλίου 2013, 19:19 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Κατ’ αρχήν θεωρώ ότι είναι τυπογραφικό λάθος το γεγονός ότι απουσιάζει η λέξη «δεν» στον ορισμό της κύριας και μοναδικής κατοικίας που ισχύει αν ο ιδιοκτήτης ΔΕΝ κατέχει και άλλη ιδιοκτησία που να καλύπτει τις ανάγκες του. Επίσης πεποίθησή μου είναι ότι στην αλλαγή χρήσης από βοηθητικό σε κύριο χώρο πρέπει να εφαρμοστεί μειωτικός συντελεστής 50% καθ’ ότι ο χώρος αυτός σαν όγκος είναι νομίμως υφιστάμενος, πιθανώς να προσμετρά και σε κάλυψη και δόμηση, και έχει ήδη επιβαρυνθεί με κρατικά τέλη, ασφαλιστικές εισφορές, αμοιβές μελέτης και επίβλεψης οικοδομικής άδειας. Είναι άδικο να χρεώνεται το ίδιο με έναν νέο κύριο χώρο που δεν προβλεπόταν καν στην αρχική άδεια ο οποίος νέος απαλλάσσεται και από ασφαλιστικές εισφορές.

 • 19 Απριλίου 2013, 12:22 | Παναγιώτης

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 αναφέρει : Το ειδικό πρόστιμο για το ύψος, που έχει προκύψει από τη μή ολοκλήρωση του περ. χώρου της ή από εκχωματώσεις, υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ.6 του προηγούμενου άρθρου.
  Κατά τη γνώμη μου το σωστό είναι με την παρ. 5 του προηγούμενου άρθρου.

 • 19 Απριλίου 2013, 02:29 | ΦΛΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Για τη παρ. 3. θα πρότεινα να αντικασταθεί εξ ολοκλήρου με τα εξης:
  «Σε κάθε περίπτωση όπου η προς υπαγωγή κατοικία είναι η μοναδική κατοικία που έχει ο ιδιοκτήτης της με δικαίωμα πλήρους κυριότητας η επικαρπίας η οικησης και ταυτόχρονα κανένα απο τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του δεν έχει αντίστοιχο δικαίωμα κυριότητας σε άλλη κατοικία θα καταβάλλεται ποσοστό 40 % του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, για το τμήμα της επιφανείας της έως τα 70τμ, η έως τα 100τμ για μέχρι δύο τέκνα τα οποία βαρύνουν τον υπόχρεο η τον άλλο σύζυγο.Η ανωτέρω επιφάνεια των 100τμ προσαυξάνεται κατά 15τμ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν των δύο.»

  Διαφορετικά για δύο οικογένειες με την ίδια σύνθεση ως προς τον αριθμό των τέκνων,εστω δηλαδή ιδιοκτήτης,σύζυγος και 2 παιδιά, η μεν πρώτη έχοντας κατοικία 100τμ τυγχάνει της έκπτωσης ενω η δεύτερη οικογένεια με 101τμ την στερείται παντελώς.
  Εξ’άλλου στο ν.4014/2011 δεν υφίστατο περιορισμός στην επιφάνεια της υπαγόμενης κατοικίας(θα μπορούσε να ισχύει μόνον αυτό στο νέο νόμο) και επιπλέον η εκπτωση της «κύριας κ μοναδικής»
  κατοικίας εφαρμοζόταν στο σύνολο της επιφανείας της.

 • 19 Απριλίου 2013, 01:21 | ΦΛΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Η παρ. 3 αναφέρει: «3. Για κύρια και μοναδική κατοικία, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ….
  Προφανώς δεν πρέπει να έχει…δηλαδή «ξέφυγε» το «δεν» και το σωστό είναι:
  «3. Για κύρια και μοναδική κατοικία, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας….. (αλλά… παρακάτω χρειάζεται και άλλη διόρθωση)
  Με τη (σωστή) διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε για το ν.4014/2011 ήταν δυνατή η έκπτωση -με το συντελεστη 0,4- ακόμη και για κάποιον που είχε 10 κατοικίες η έστω και μερικά επιπλέον «μικρά» οικόπεδα,και που σε κανένα από τα παραπάνω ακίνητα δεν μπορούσε να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας του, εκτος ίσως στο υπαγώμενο.Ετσι το λάθος αυτό «αντιμετωπίστηκε» τότε δια των διευκρινιστικών εγκυκλίων.

 • 19 Απριλίου 2013, 00:31 | Δημήτρης Σ.

  Για την παρ3, να αναδιατυπωθεί διευκρινίζοντας με σαφήνεια και υπευθυνότητα:
  α) εάν, όσον αφορά στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών, «το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί» αναφέρεται στην άθροιση των επιμέρους επιφανειών όλων των άλλων κατοικιών/οικοπέδων ή η κάθε μία εξετάζεται ανεξάρτητα.
  β) τι πρεπει να ελεγχθεί βάσει της διάταξης: «Οι παραπάνω περιορισμοί ισχύουν και για την κύρια και μοναδική κατοικία»

 • 18 Απριλίου 2013, 23:14 | GEOKATS

  Ο συντελεστής 1 ισχύει μόνο για αλλαγή χρήσης από ΒΧ σε ΚΧ, εννοείται της ίδιας χρήσης ακινήτου;
  Γιατί δεν εφαρμόζετε τον συντελεστή 1 για όλες τις αλλαγές χρήσης διορθώνοντας ένα άδικο πρόστιμο του Ν. 4014;

 • 18 Απριλίου 2013, 23:36 | Αντωνης

  Η παράγραφος 5 προσπαθεί να λύσει με κάποιο τροπο την αδικία της υπερμετρης επιβάρυνσης της αλλαγής χρήσης χώρου με νόμιμη αδεια σε αλλη χρήση διαφορετική απο αυτήν που προβλεπόταν στην ο.α. Θεωρώ λάθος την αντιμετώπιση του παραπάνω θέματος θα έπρεπε να ομαδοποιηθουν οι παραβάσεις αλλαγών χρήσεων ανάλογα με το είδος της νέας χρήσης που προκύπτει και τις επιβαρύνσεις στα φορτία σχεδιασμού θέσεις στάθμευσης , ανάλογα με το που έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη αλλαγη χρήσης π.χ. Μικρότερο συντελεστη θα έπρεπε να έχουν οι οικισμοί κάτω των 2000 κατοίκων απο τις πόλεις.
  Να υπαρχει ενιαίος συντελεστής μείωσης του βασικού προστίμου και οχι αυξησησ αυτου ώστε να μην υπαρχει η αδικία η αλλαγη χρήσης χώρου με νόμιμη ο.α. να πληρώνει μεγαλύτερο πρόστιμο ή ίδιο ( συμφωνα με το παρών προσχέδιο νομού) με τελειως αυθαίρετες κατασκευές.

 • 18 Απριλίου 2013, 15:04 | ΓΙΑΝΝΗΣ Β.

  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΟ ΧΩΡΟ ΣΕ ΚΥΡΙΟ ΧΩΡΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 1,4 ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΑΦΟΥ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Π.Χ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΗΛ. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ)ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΙΣΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ. ΙΣΩΣ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 0,4 ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ 1,0.

 • 18 Απριλίου 2013, 13:52 | Yolanda

  Ο υπολογισμός του προστίμου στην ΠΑΡΑΓΡ. 5 (συντελ.=1) ,θα πρέπει να περιλαμβάνει και τους κλειστούς Η/Χ όλων των χρήσεων (κατοικίες, καταστήματα), εφόσον διατηρούν τη χρήση της Ο.Α.. θα πρέπει να διευκρινιστεί, αν θα λαμβάνεται συντελ=1 στην περίπτωση κλειστού Η/Χ που ανήκει σε κατάστημα (βάσει αδείας), αλλά έχει εγκατασταθεί καποια εξειδικευμένη χρήση (πχ γυμναστήριο), για το οποίο δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του καταστήματος στην Πολεοδομία.
  Επίσης στην ΠΑΡΑΓΡ. 1 θεωρώ ότι η υπέρβαση ύψους πρέπει να καταλογίζεται στον όροφο που αφορά. πχ σε περίπτωση μπαζωμένου υπογείου που λόγω υπερύψωσης του κτιρίου (ως 1,50μ) προκαλεί υπέρβαση ύψους, η υπέρβαση πρέπει να υπολογίζεται στο υπόγειο (και να λαμβάνεται ο συντελεστής 0,50).

 • 18 Απριλίου 2013, 08:21 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Η παραγραφος 3 του αρθρου χρηζει αναδιατυπωσης διοτι δεν βγαινει νοημα.