Άρθρο 17: Μειώσεις Προστίμων σε Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού

1. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος καταβάλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος. και υποβάλλουν επιπλέον και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, καθώς και τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου, στο οποίο βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση / γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από αρμόδια δημόσια αρχή.
2. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 67 %, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως 8.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας και μοναδικής κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. καθώς και τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου, στο οποίο βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση / γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από αρμόδια δημόσια αρχή.
3. Παλιννοστούντες ομογενείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στα Μητρώα ή τα δηματολόγια δήμου ή κοινότητας, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας και μοναδικής κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, καθώς τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου, στο οποίο βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση. Οι διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζονται και για τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.
4. Όσοι απέκτησαν δυνάμει συμβολαιογραφικής πράξης γονικής παροχής από τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ.3 του παρόντος άρθρου, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας και μοναδικής κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 50 % του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος, και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.
5. Πολύτεκνοι, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας και μοναδικής κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.
6. Τρίτεκνοι, με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας και μοναδικής κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

 • Πρόταση για αντικατάσταση της κύριας και μοναδικής κατοικίας από τον όρο της κύριας ο οποίος είναι απόλυτα ξεκάθαρος. Διαφορετικά θα πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρος ορισμός για το τι είναι κύρια και μοναδική κατοικία. Ενώ μέσω του Ν.4014/11 υπήρχε ορισμός, οι ερωταπαντήσεις τον ανέτρεπαν!

 • Θα πρέπει να προβλεφθεί η προσκόμιση προσύμφωνου για τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας καθώς η πλειοψηφία δε διαθέτει τίτλους λόγω των περιορισμών που έθετε η πολιτεία. Αντ’ αυτού διαθέτουν ακίνητα από άτυπες αγορές ή άτυπες δωρεές.

 • 28 Απριλίου 2013, 22:57 | Δημητριος Παρ

  Προτεινω η παρ.5 να τροποποιηθεί:
  5. Πολύτεκνοι, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος για κάθε κατοικίας τους να καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων

 • 28 Απριλίου 2013, 21:42 | ΤΖΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Εκπροσωπώντας την ευαίσθητη και «παραμελημένη» ομάδα των μονογονεϊκών οικογενειών, παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του υπό μελέτη Νομοσχεδίου περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
  Από τα Μ.Μ.Ε. πληροφορηθήκαμε τις μειώσεις κατά 80% και 70% για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες αντίστοιχα. Μία μονογονεϊκή οικογένεια με 2 παιδιά δεν υπολείπεται σε δυσκολίες μιας πολύτεκνης οικογένειας 4 παιδιών. Είμαι 57 ετών, έχω δύο θυγατέρες, 28 και 27 ετών, τις οποίες ανέθρεψα από 6 και 18 μηνών μόνη μου, της σπούδασα, την πρώτη ιατρό (σε αναμονή ειδικότητας) και τη δεύτερη φαρμακοποιό, με μόνη βοήθεια το πτυχίο μου και την ηθική βοήθεια των υπέργηρων γονέων μου.
  Όλες οι ευνομούμενες κοινωνίες είναι ευαισθητοποιημένες απέναντι στην κοινωνική αυτή μερίδα με ιδιαίτερες οικονομικές και άλλες παροχές.
  Σας παρακαλώ εσάς που έχετε τη δυνατότητα, κάνετε ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση και συμπεριλάβετε μας στις ευνοϊκές ρυθμίσεις των πολυτέκνων και να ξέρετε ότι κάνετε ένα σπουδαίο κοινωνικό έργο, το οποίο θα κάνει τη διαφορά και για το οποίο ειλικρινά θα σας ευγνωμονούμε.
  Βοηθήστε μας να είμαστε αξιοπρεπείς και νόμιμοι.

 • 28 Απριλίου 2013, 20:46 | petros p.

  ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 4042/12(Α24) ΑΡΘΡΟ 70 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 28 Απριλίου 2013, 15:52 | ΠΟΛΥΜΙΔΗΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ,ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  1.ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  α.ΑΝΕΡΓΩΝ.
  β.ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ.
  γ.ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ.
  2.ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΥΠΑΓΩΓΗΣ.
  3.ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ.

 • 28 Απριλίου 2013, 00:35 | ΓΚΑΓΚΟΥΣΗΣ Π

  Αναφορικά με την παράγραφο 5 προτείνω η μείωση προστίμου να αφορά την κύρια κατοικία (όχι απαραίτητα και μοναδική).

 • 27 Απριλίου 2013, 20:20 | NIKOS M.

  Συμφωνα με τον νομο 4042/12 (Α24) αρθρο 70 μειωσεις προστιμων για τα αυθαιρετα κτισματα θα αφορουν σε ειδικες μοναδες πλυθησμου. Ζητω να συμπεριληφθουν και οι Κυπριοι προσφυγες
  Ευχαριστω

 • 27 Απριλίου 2013, 20:58 | ΑΝΝΑ Σ

  Οπως εμαθα προσφατα με τον νομο 4042/12 (Α24)αρθρο 70 που δημοσιευθηκε στις 9/4/2012 στην εφημεριδα της κυβερνησεως με αριθμο φυλλου 79 συμπεριλαβατε τους μουσουλμανους της Θρακης στις ευνοικες ρυθμισεις μειον 80% των προστιμων περι αυθαιρετων κτισματων ανεγερσης και διατηρησης. Σας παρακαλω οπως στο καινουργιο σας νομοσχεδιο να συμπεριλαβετε στην ιδια αυτη κατηγορια και τους ξεχασμενους και αδικημενους αδερφους μας Κυπριους προσφυγες που ζουν εδω στη χωρα μας.
  Σας ευχαριστω πολυ

 • 27 Απριλίου 2013, 14:57 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΓΚΟΥΣΗΣ

  Αναφορικά με την παράγραφο 5 προτείνω να ισχύει μείωση προστίμου τουλάχιστον για την κύρια κατοικία (όχι απαραίτητα και μοναδική), λόγω αντικειμενικά αυξημένων αναγκών της πολύτεκνης οικογένειας σε χώρους και δαπάνες διαβίωσης. Στις δευτερεύουσες κατοικίες των πολύτεκνων οικογενειών θα μπορούσε ενδεχομένως να μην υπολογίζεται η μείωση προστίμου. Έτσι πιστεύω ότι αντιμετωπίζεται ορθολογικότερα το θέμα και δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις πολύτεκνες οικογένειες να ωφεληθούν από την ανωτέρω ρύθμιση. Ούτως ή άλλως το ποσοστό των οικογενειών αυτών είναι μικρό.

 • 27 Απριλίου 2013, 09:04 | Ανδρέας Χ.

  απο την εμπειρία μου στν Ν.4014/11, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα να πληρωθεί το πρόστιμο, είναι στου ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Νομίζω πρέπει να υπάρξει μέριμνα πιθανώς και με δευτερευοντα κριτήρια ( εισοδηματικά, περουσιακά κτλ )

 • Σας παραθέτω κάποιους από τους -προφανούς ορθότητας- λόγους, που υπαγορεύουν τη διαγραφή-απαλοιφή της παραγράφου 4, του παρόντος άρθρου.Παράλληλα, καταθέτω και συγκεκριμένη πρόταση διατύπωσης της παραγράφου 3, προκειμένου να περιληφθούν σ΄ αυτήν, συνολικά και δίκαια, όλα τα ζητήματα που άπτονται της νομιμοποίησης των αυθαίρετων κτισμάτων των παλιννοστούντων ομογενών.

  Πριν απ΄ όλα, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω: α) Τις υψηλές προσδοκίες που γέννησε η διακηρυγμένη πρόθεση της ηγεσίας του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α., να αντιμετωπίσει ρεαλιστικά και ριζικά ένα πρόβλημα, που αφορά σε μια εξαιρετικά ταλαιπωρημένη συνιστώσα της ελληνικής κοινωνίας, και β) την επιβεβλημένη ανάγκη, η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία, να είναι τολμηρή, και να αποδώσει δικαιοσύνη, και στην εν λόγω πληθυσμιακή ομάδα.

  Ζητώ, λοιπόν, την απαλοιφή της παραγράφου 4, του παρόντος άρθρου, μεταξύ άλλων και για τους εξής δύο λόγους:

  1ον) Δεν είναι δίκαιο, τα τέκνα των Παλιννοστούντων, να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης από τους γονείς τους, μόνο και μόνο επειδή η Ελληνική Πολιτεία, όχι μόνο δεν τήρησε τη γραπτή δέσμευσή της, για στεγαστική αποκατάσταση των Παλιννοστούντων, αλλά και καθυστέρησε επί μακρόν, να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, για το οποίο φέρει τη βασική ευθύνη. Κι είναι γνωστό πως, μέσα σ΄ αυτήν την 20ετία, τα παιδιά των Παλιννοστούντων μεγάλωσαν, και κάποια από αυτά έκαναν οικογένειες, οι οποίες μοιράζονται -ένεκα αντικειμενικών αναγκών- τμήμα των οικογενειακών, αυθαίρετων κτισμάτων. Με ποια λογική, λοιπόν, τα παιδιά θα πρέπει να καταβάλλουν το 50% του ενιαίου ειδικού προστίμου, και οι γονείς το 20%;

  2ον) Ουδείς δικαιούται να παραβλέψει το γεγονός πως, με τον καημό της μακρόχρονης, νομικής εκκρεμότητας, που αφορούσε στα αυθαίρετα κτίσματά τους, έφυγαν απ΄ τη ζωή χιλιάδες παλιννοστήσαντες ομογενείς. Στη βάση ποιας λογικής, άραγε, προβλεπεται να τιμωρηθούν, τα παιδιά εκείνα, στα οποία οι παλιννοστήσαντες γονείς, τους μεταβίβασαν -με γονική παροχή- τις κατοικίες τους;

  Κατά συνέπεια, με γνώμονα τις ηθικές και νομικές δεσμεύσεις της Πολιτείας, έναντι των παλιννοστούντων, όπως αυτές αποτυπώνονται στις προσωπικές επιστολές, δια των οποίων, η Ελληνική Δημοκρατία, τους κάλεσε να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, και να έρθουν στην ιστορική τους Πατρίδα, ή όπως εκείνες που περιγράφηκαν στα κατά καιρούς νομοθετήματα που τους αφορούσαν (ατελώς για μέχρι 120τ.μ.). Με δεδομένες τις συνθήκες, υπό τις οποίες αυτοί υποχρεώθηκαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της στέγασής τους, κατά κανόνα σε υποβαθμισμένες περιοχές, και αναγκαστικά με αυθαίρετη δόμηση. Λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση αυθαιρέτων, καθίσταται αδήριτη αναγκαιότητα η νομιμοποίηση των κτισμάτων τους, στη βάση της συνολικής αντιμετώπισης των παραμέτρων του ζητήματος.

  Για τους λόγους αυτούς, προτείνω, η παράγραφος 3 του άρθρου 17, να διατυπωθεί ως εξής:

  «Παλιννοστούντες ομογενείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στα Μητρώα και τα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος, απαλλάσσονται από την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου, εφόσον τα κτίσματα που έχουν αναγείρει έχουν εμβαδό μέχρι 120τ.μ. Στις περιπτώσεις που αυτά υπερβαίνουν το εν λόγω εμβαδόν, οι ιδιοκτήτες τους καταβάλλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου, για την επιπλέον των 120τ.μ. κάλυψη, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος, και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, καθώς τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου. Δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση δίδεται και στα τέκνα των παλιννοστούντων ομογενών. Επιπλέον, για εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες, αρκεί η αίτηση ενός εκάστου εκ των ιδιοκτητών τους, για την υπαγωγή στη ρύθμιση, ενώ παράλληλα νομιμοποιούνται και όλες οι χρήσεις που έχουν τα κτίσματα των παλιννοστούντων σήμερα».
  Νικόλαος Ι. Μελετίου
  Δήμαρχος Ασπροπύργου
  Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Αττικής

 • 26 Απριλίου 2013, 19:14 | Βάσω Περδίκη

  Για να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και ίση αντιµετώπιση πολιτών θα πρέπει να γίνει η παρακάτω διόρθωση:
  Οι διατάξεις του ανωτέρου εδαφίου… εφαρµόζονται και για τους Κυπρίους πρόσφυγες του πολέµου του 1974 που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα (καθώς και τα παιδιά τους που έχουν αποκτήσει από τους γονείς τους τέτοια ακίνητα).
  Πως είναι δυνατόν να ευνοούνται οι Τούρκοι και να μην ευνοούνται τα θύματα των Τούρκων!!!

 • Σε ότι αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 17: Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού» η διεύρυνση ευνοϊκών ρυθμίσεων για τα άτομα με αναπηρία κρίνεται θετικά. Η παρούσα όμως διάταξη όπως έχει διατυπωθεί χρήζει βελτίωσης για να καταστεί ουσιαστικά ευνοϊκή για άτομα που ανήκουν σε κατηγορίες αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω.

  1.Η προσδιορισμός του ποσοστού αναπηρίας σε άνω του 67% αποκλείει από τη ρύθμιση άτομα με αναπηρία των οποίων οι υγειονομικές επιτροπές έχουν προσδιορίσει ποσοστό αναπηρίας 67%. Οι υγειονομικές επιτροπές ειδικά με τον ισχύοντα Κανονισμό προσδιορίζουν ποσοστό αναπηρίας 67% σε κατηγορίες αναπηρίες μόνιμες και μη αναστρέψιμες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο βαρύτατων επιπλοκών όπως άτομα με θαλασσαιμία, αιμορροφιλία, ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη που έχει επιφέρει επιπλοκή σε προχωρημένο στάδιο, ψυχικές αναπηρίες, κινητικές αναπηρίες (ακρωτηριασμούς, ημιπληγίες κ.λπ), άτομα με βαριά βαρηκοϊα κ.λπ. Για αυτούς τους λόγοςυ ζητούμε να καθοριστεί το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  2.Το εισοδηματικό κριτήριο των 8000€ ατομικό ή 12.000€ οικογενειακό είναι εξαιρετικά μικρό και δεν λαμβάνει υπόψη το πρόσθετο κόστος κάλυψης αναγκών που προκύπτουν από την αναπηρία και το οποίο επωμίζονται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους τα ίδια τα άτομα με αναπηρία. ¨Όπως είναι φυσικό με την ανωτέρω προϋπόθεση αποκλείεται από την ευνοϊκή αυτή ρύθμιση η πλειονότητα των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. .

  Επίσης το ελάχιστο αυτό ποσό δεν έχει τεθεί ως προϋπόθεση για καμία άλλη ευπαθή ομάδα, γι’ αυτό και συνιστά μέτρο διακριτικής μεταχείρισης μόνο για τους έχοντες ποσοστό αναπηρίας 67%. Άδική επίσης είναι και προϋπόθεση που αφορά στην επιβολή μειωμένου προστίμου σε αυθαίρετα που αποτελούν την κύρια και μοναδική κατοικία του ατόμου με αναπηρία με ποσοστό 67%.

  Για τους ανωτέρω λόγους και προκειμένου η παρ. 2 να καταστεί ουσιαστικά προστατευτική για τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ζητούμε να τροποποιηθεί ως εξής:

  Προτεινόμενη διάταξη : « Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ), με ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. καθώς και τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου, στο οποίο βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση / γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από αρμόδια δημόσια αρχή.

 • 25 Απριλίου 2013, 14:52 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Εγώ που είμαι χριστιανός τη θράκης γιατί δεν έχω έκπτωση?
  Και μια φίλη μου που είναι άθεη γιατί δεν έχει έκπτωση?
  Απαράδεκτη αυτή η διάκριση που θέλει να κάνει ο νόμος.

 • Πιστεύω ότι οι Κύπριοι πρόσφυγες του πολέµου του 1974, ως άτοµα που απώλεσαν κάθε περιουσιακό στοιχείο από τον Τούρκο εισβολέα, και εξ’ αιτίας της μετοικεσίας τους στην Ελλάδα, πρέπει να τύχουν του ιδίου ευεργετήματος για τις μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. Έτσι πρέπει να γίνει η παρακάτω διόρθωση:
  Οι διατάξεις του ανωτέρου εδαφίου εφαρµόζονται και για τους Κυπρίους πρόσφυγες του πολέµου του 1974 που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα (καθώς και τα παιδιά τους που έχουν αποκτήσει από τους γονείς τους τέτοια ακίνητα).
  Υπό το πρίσµα της κοινωνικής δικαιοσύνης και ίσης αντιµετώπισης των πολιτών, θέλω µε το παρόν να σας ζητήσω να δείτε ευνοϊκά την πρόταση µου.

 • 24 Απριλίου 2013, 20:21 | Βασίλης

  Δέχομαι, ο παλλινόστης είτε ήρθε από χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ, έιτε από αλβανία (γράψτε τα σαφώς να μην χρειάζονται απαξηγήσεις , όπως έγινε με το νόμο Ραγκούση), εννοείται και οι Κύπριοι πολιτικοί πρόσφυγες, οπως προαναφέρθηκε, χρειάζεται μια βοήθεια γιατί τράβηξε πολλά, έχασε περιουσίες εκεί που ζούσε και άλλα πολλά. Σωστό.
  Ωστόσο, δεν ισχύουν για όλους αυτά. Γιατί να μην υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια? Εχω δει ήδη αρκετά παλάτια παλλινοστούντων.

  Ο μουσουλμάνος της Θράκης γιατί πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία? Δεν τον έδιωξε κανείς από τον τόπο του. Εκεί ήταν, δεν θέλησε να φύγει γιατί υποθέτω ένοιωθε έλληνας? Δεν του φταίει κανείς αν κλείστηκε στον εαυτό του.

  Υπάρχουν τόσες και τόσες κατηγορίες Ελλήνων πολιτών, άνεργοι, σοβαρά προβλήματα υγείας (όπως π.χ. καρδιάς) τα οποία δεν του επιτρέπουν να δουλεύει ή ακόμα και αν το επιτρέπουν δεν του δίνει κάποιος δουλειά, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει το 67% της αναπηρίας γιατί έτσι λένε οι Νόμοι.
  Είναι δίκαιο αυτοί να πληρώνουν 100% του προστίμου, ενώ κάποιοι άεργοι θα πληρώνουν ψίχουλα?

  Ο νόμος αυτός υποτίθεται διαπρεγματεύεται την αυθαίρετη δόμηση και τις πιπτώσεις αυτής στο περιβάλλον, που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές Ελλήνων πολιτών. Δεν πρέπει να αποσκοπεί στην ψηφοθηρία συγκεκριμένων ομάδων.

 • 23 Απριλίου 2013, 22:24 | ΦΛΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Παράγραφοι 5-6:
  Τρίτεκνοι-πολύτεκνοι , όταν δεν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία να πληρώσουν το 60 % και το 70% αντίστοιχα του ειδικού προστίμου , λαμβανομένου υπόψιν μόνο του εισοδηματικού κριτηρίου.

 • 22 Απριλίου 2013, 23:16 | ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧ. ΜΗΧ.

  για την μειωση των προστιμων θα μπορουσαν να περιληφθουν και αλλες ομαδες μειονοτητων όπως π.χ. Κυπριοι προσφυγες κλπ

 • 22 Απριλίου 2013, 17:36 | Βαγγέλης Μαργιώλος

  Τρίτεκνοι-πολύτεκνοι , όταν δεν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία να πληρώσουν το 50 % του ειδικού προστίμου , λαμβανομένου υπόψιν μόνο του εισοδηματικού κριτηρίου.

 • 22 Απριλίου 2013, 11:10 | Κυνηγόπουλος Αρης

  Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για ανάπηρους που ζουν μαζί με άλλους ανάπηρους. Αντρόγυνο αναπήρων με 67%αντιμετωπίζετε όπως ένας μόνο.

 • 21 Απριλίου 2013, 08:28 | Χαράλαμπος καρασταθης

  ΣE συνέχεια προηγουμένου σχόλιου μου να τονίσω ότι ΗΔΗ exei προσαυξηθει to πρόστιμο κατά 25% ή 50% αν πρόκειται γia άλλη katoikia…OΠOTE an θέλουμε όντως na διευκολυνθουν OI συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού πρέπει αυτός ο όρος na αφαιρεθεί..

 • 20 Απριλίου 2013, 21:02 | ΗΛΙΑΝΝΑ ΔΗΜΟΥ

  ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ Η ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 45000 ΕΥΡΩ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΤΟΜΑ ΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΠΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ Η ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΕΝΩ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΤΟΜΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΕ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ

 • 20 Απριλίου 2013, 10:48 | ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΥΠΡΟΣ – 74)

  3. Οι διατάξεις του ανωτέρου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους Κυπρίους πρόσφυγες του πολέμου του 1974 που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα (καθώς και τα παιδιά τους που έχουν αποκτήσει από τους γονείς τους τέτοια ακίνητα).

 • 3. Παλιννοστούντες ομογενείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στα Μητρώα ή τα δηματολόγια δήμου ή κοινότητας, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας και μοναδικής κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, καθώς τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου, στο οποίο βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση. Οι διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζονται και για τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

  Να προστέθει:

  Οι διατάξεις του ανωτέρου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους Κυπρίους πρόσφυγες του πολέμου του 1974 που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα (καθώς και τα παιδιά τους που έχουν αποκτήσει από τους γονείς τους τέτοια ακίνητα).

 • 19 Απριλίου 2013, 18:17 | Χρήστος

  παρ.1 & παρ.4, ατομο με αναπηρία 80% και άνω με 5μελη οικογένεια έχει εισόδημα 100000ευρώ. Μπορεί να ενταχθεί στην παράγραφο αυτή?? Εχει την ανάγκη να ενταχθεί στη παράγραφο αυτη??

  παρ.3, γιατί οι παλινοστούντες ομογενείς και ακομα περισσότερο οι μουσουλμάνοι (θρησκευτικός διαχωρισμός) της θράκης (τοπικός διαχωρισμός) αποτελούν ειδική ομάδα πληθυσμού?? Οι εβραίοι, οι αθεοι, οι Χριστιανοι δεν είναι ομάδες πληθυσμού?? Γιατί δεν υπάρχουν εισοδιματικά κριτίρια?? Έχουν άπαντες ανάγκη??

  παρ.5 & παρ.6, θα πρέπει να υπάρξουν εισοδηματικά κριτίρια και επιπλέον να υπάρξει και διαβάθμιση του ποσσοτου για τους πολύτεκνους (παρ.5) καθότι αλλο να έχεις 4 παιδιά, άλλο να έχεις 6, 8, 10 και ούτω καθεξης.

 • 19 Απριλίου 2013, 17:33 | Χαράλαμπος καρασταθης

  Ο όρος ‘κύρια κ μοναδική KATOIKIA’ αφαιρεί to δικαίωμα ΣTHN EKΠTΩΣH aΠo to 90% των δικαιούχων σthn έκπτωση aπo TIΣ παραπάνω κατηγορίες..kai πρέπει να επανάξεταστει..
  ΠOΛYτεκνοι γονείς που σαν στόχο είχαν na αποκτήσουν katoikia Γia ta παιδιά τους χάνουν to δικαίωμα αυτό an kai γia ta τέκνα τους θa einai κύρια kai μοναδική katoikia..ena παράδειγμα..

 • 18 Απριλίου 2013, 19:26 | Χάρης

  Υπάρχει μια διάκριση βάση θρησκεύματος υπέρ των μουσουλμάνων της Θράκης.
  Υποτίθεται ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες είμαστε ίσοι, ενώ εδώ έχουμε διαχωρισμό βάσει θρησκεύματος.

  Θα μπορούσε να αναφέρει ο νόμος «για όλους τους πολίτες της Θράκης» προκειμένου να αρθεί αυτή η διάκριση.

 • 18 Απριλίου 2013, 19:52 | Διονυσια

  Με μεγαλη εκπληξη διαπιστωνω οτι ουδεμια προβλεψη υπαρχει για τους υγιεις ΕΛΛΗΝΕΣ με 1 η 2 παιδια, που εχουν ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ…
  H μια Κυρια και Μοναδικη κατοικια ειναι αποδειξη οτι ο αυθαιρετουχος επραξε εξ αναγκης Οι υπολοιπες αυθαιρεσιες εχουν γινει λιγο-πολυ λογω απληστιας….
  Πως μπορει λοιπον να πληρωσει με τους ιδους συντελεστες, καποιος που εχει ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ σπιτι, με καποιον που εχει και ενα, και δυο, και τρια, και ισως περισσοτερα, αυθαιρετα σπιτια; Ανεξαρτητως σε ποια κατηγορια αυθαιρετουχων ανηκει…
  Θεωρω οτι το κριτηριο της ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ κατοικιας πρεπει να ληφθει σοβαρα υποψη και στον υπολογισμο του προστιμου, αλλα και στις προυποθεσεις υπαγωγης στη ρυθμιση, και να βρεθει τροπος να ανακουφισθουν οσοι εξ αναγκης αυθαιρετησαν για να στεγασουν την οικογενεια τους!

 • 18 Απριλίου 2013, 16:47 | Nίκος Ψύλλας Συμβολαιογράφος Λαγκαδά

  Η παράγραφος 3 όπως είναι διατυπωμένη θεωρώ ότι παραβιάζει την αρχή της ισότητας (άρθρο 4 του Συντάγματος) και της ελεύθερης ανάπτυξης προσωπικότητας (άρθρο 5 του Συντάγματος, ιδιαίτερα την παρ. 2) στα σημεία που αναφέρεται στους παλιννοστούντες και τη μειονότητα και είναι τρόπον τινά ρατσιστική, υπό την έννοια ότι όλοι οι ανήκοντες στις συγκεκριμένες ομάδες συμπολιτών μας δεν είναι απαραίτητα «ευπαθής ομάδα». Συγκεκριμένα πρέπει να προβλέπει εισοδηματικά και άλλα κριτήρια. Με το ίδιο σκεπτικό δεν είναι ευπαθής ομάδα οι συμπολίτες μας αθίγγανοι – ρομά κ.λπ. ? Ελπίζω να σας προβλημάτισα.

 • 18 Απριλίου 2013, 13:18 | Γιάννης Κ.

  Όταν λέει ο νόμος «κύρια και μοναδική κατοικία», θα έπρεπε να διευκρινίζει «σε πόλη με πληθυσμό άνω των 3000 κατοίκων». Αν για παράδειγμα κάποιος έχει ψιλή κυριότητα το πατρικό του στο χωριό (στο οποίο μένουν οι επικαρπωτές γονείς του) δεν εντάσσεται?

 • 18 Απριλίου 2013, 12:13 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ Με Τροποποίηση της παραγράφου αρ. 5 του άρθρου 17 του σχεδίου νόμου
  «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο»
  ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%) ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΩ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ο 70 τμ , ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΕΦΤΙΑΞΑ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ 60 τμ. ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ 130 τμ.
  ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΛΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ, ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΝ Η ΚΥΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.
  ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ, ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΜΒΑΔΟΥ 130 τμ ,ΙΣΟΥ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ, ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 20% ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ!!! ΟΦΘΑΛΜΟΦΑΝΗΣ Η ΑΔΙΚΙΑ!!!
  Ο ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ, ΓΙΑΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΣΕΙ Ο ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
  ΑΛΛΑ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ:
  Ή Ο ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ Τ.Μ. ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.( ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)
  Κατοικία που να καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες θεωρείται κατοικία ως 70 τ.μ. για τους έγγαμους, αυξανόμενη κατά 15 τ.μ. για κάθε παιδί της οικογενείας.
  Ή ΜΟΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ.(ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ))

 • 18 Απριλίου 2013, 11:39 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ.

  Το συγκεκριμένο άρθρο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι οι ευπαθείς ομάδες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση.
  Ωστόσο, παρακαλώ να λάβετε υπόψην σας και αυτούς που ανήκουν στις αναφερόμενες ειδικές ομάδες πληθυσμού του άρθρου 17 που δικαιούνται έκπτωσης και οι οποίοι όμως έσπευσαν να τακτοποιήσουν το σπίτι τους με τον προηγούμενο νόμο (4014). Για παράδειγμα εμείς σπεύσαμε προς τακτοποίηση με τον 4014, με προσωπικες θυσίες φροντίσαμε για την αποπληρωμή ώστε να μην αφήνουμε εκκρεμότητες με το κράτος και τώρα , διαπιστωνούμε ότι με το νέο νόμο θα μπορούσαμε να τύχουμε έκπτωσης λόγω τριτεκνίας. Πρέπει να συμπεριλάβετε και όσους ήδη τακτοποίησαν το σπίτι τους, ώστε να έχουν επιστροφή μέρους των χρημάτων που πλήρωσαν, τα οποία να είστε σίγουροι δεν μας περίσσευαν. Πρέπει οι νόμοι να έχουν συνέπεια, συνέχεια και να είναι δίκαιοι ώστε να είναι αξιόπιστοι, γι αυτο παρακαλώ να ληφθεί η μέριμνα που έχετε συμπεριλάβει στο άρθρο 17 και για όσους έχουν ήδη υπαχθεί στον 4014.

 • 18 Απριλίου 2013, 08:01 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Για την περιπτωση 1 δεν αποτελει προυποθεση η κυρια και μοναδικη κατοικια?

 • 17 Απριλίου 2013, 20:11 | ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

  ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟ ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΟ 95% ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ.Η ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ. ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΛΠ) ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ. ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΟΥΝ.ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ . ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΔΙΚΑΙΗ.ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ. ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΕΝΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ .ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΠΙΤΙ; ΚΑΜΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. ΑΛΛΑ ΟΙ ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ 80% ΕΚΠΤΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΩ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.Σ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ , ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΛΠ. ΙΣΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 8001 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΟΧΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ 100% ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΜΕΡΙΜΝΑ.

 • 17 Απριλίου 2013, 17:57 | Γιάννης Παπαδόπουλος

  Σωστές οι μειώσεις για τις ευπαθείς ομάδες αλλά και μία οικογένεια με 2 παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 Ευρώ θα έπρεπε να καταβάλει μειωμένο πρόστιμο για να μπορέσει να ανταποκριθεί.

 • 17 Απριλίου 2013, 16:34 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Για την περιπτωση 1 δεν ισχυει η προυποθεση της κυριας και μοναδικης κατοικιας?