Άρθρο 12: Πρόχειρες Αυθαίρετες Κατασκευές

1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος των αυθαιρέτων κατασκευών, που δηλώνονται από τον μηχανικό στην τεχνική έκθεση της παρ. 4 του άρθρου 11, ως πρόχειρες, απαιτείται, μετά την καταβολή της αίτησης και του παραβόλου, επιπλέον η μορφολογική και αισθητική ένταξή τους ως προς το σύνολο του κτιρίου και του δομημένου περιβάλλοντός του. Για το λόγο αυτό τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην έδρα κάθε Υπηρεσίας Δόμησης και αποτελείται από:
α. Έναν αρχιτέκτονα μηχανικό της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης ή τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ως πρόεδρο με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του αρχιτέκτονας μηχανικός υπάλληλος της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης ή περιφέρειας ή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για τα νησιά αρμοδιότητάς τους.
β. έναν αρχιτέκτονα μηχανικό υπάλληλο της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης ή της περιφέρειας ή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα νησιά αρμοδιότητάς της, με τον αναπληρωτή του,
γ. έναν αρχιτέκτονα μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του. Η επιτροπή κρίνει τη δυνατότητα υπαγωγής της πρόχειρης κατασκευής στις διατάξεις του παρόντος.
2. Σε κάθε περίπτωση αποκλείονται κατασκευές στις οποίες τα υλικά είναι ασύνδετα μεταξύ τους και δεν συνάδει το κτίσμα με την έννοια της μόνιμης κατασκευής ή/και στις οποίες η σφράγιση των ενώσεων των εξωτερικών επιφανειών, μεταξύ τους και με το δάπεδο, δεν έχει γίνει με τρόπο σταθερό και μόνιμο ή/και η κατάσταση, η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των υλικών είναι κακή για την ασφάλεια των χρηστών ή επικίνδυνη για την υγεία των χρηστών.
3. Η επιτροπή αποφαίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή ή μη, υπό την προϋπόθεση υποβολής των παρακάτω δικαιολογητικών, τα οποία πρέπει να κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης μαζί με τη σχετική αίτηση :
α) Τεχνική έκθεση Μηχανικού στην οποία περιγράφεται ο τρόπος κατασκευής τα υλικά κατασκευής και αιτιολογείται η μορφολογική και αισθητική ένταξη της πρόχειρης κατασκευής στο σύνολο του κτιρίου και του δομημένου περιβάλλοντός του
β) Φωτογραφική τεκμηρίωση της πρόχειρης κατασκευής ως προς το σύνολο του κτιρίου και του δομημένου περιβάλλοντός του
γ) Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνεται η θέση της πρόχειρης κατασκευής ως προς το σύνολο του κτιρίου και του δομημένου περιβάλλοντός του
δ) Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι ίδια με αυτά που θα εισαχθούν στο πληροφοριακό σύστημα.
ε) Αποδεικτικά χρόνου κατασκευής / αποπεράτωσης.
στ) Αποδεικτικά δικαιώματος υπαγωγής του αιτούντος
4. Η επιτροπή μετά τη θετική κρίση της ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος εντός δύο (2) ημερών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής.

 • 28 Απριλίου 2013, 22:46 | Χρηστος Τ.

  Θα πρεπει να συμπληρωθει το αρθρο με τη ρυθμιση οτι το πρακτικο της επιτροπης δεν προσβαλλεται στο οικειο ΣΥΠΟΘΑ με προσφυγη για λογους νομιμοτητας κατα το αρθρο 33 του ν.4030/2011.

 • 26 Απριλίου 2013, 09:32 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Εάν δεν αποφανθεί η επίτροπή εντός 10 ημερών και δεν απαντήσει εντός επιπλέον 2 ημερών θα πρέπει αυτοδίκαια να γίνεται δεκτή η δήλωση.

 • 24 Απριλίου 2013, 22:19 | WWF Ελλας

  Οι πρόχειρες κατασκευές είναι μία πρόσφατη «επινόηση» του νομοθέτη, με την οποία επέτρεψε την «τακτοποίησή» κατασκευών με ευτελή υλικά εφόσον είναι δυνατή η μορφολογική και αισθητική ένταξη τους ως προς το σύνολο του κτιρίου και του δομημένου περιβάλλοντος του κτιρίου [24 παρ. 9 ν. 4014/2011]. Ο ΝΟΚ τις ορίζει ως κατασκευές που υλοποιούνται με «πρόχειρο τρόπο, από ασύνδετα ευτελή υλικά, όπως τσιμεντόλιθοι, λαμαρίνες, σανίδες» [2 παρ. 75 ν. 4067/12]. Το παρόν νομοσχέδιο αντιφάσκει με τον ΝΟΚ, διότι απαιτεί οι πρόχειρες κατασκευές ΜΗΝ είναι φτιαγμένες από ασύνδετα υλικά, και να «συνάδει το κτίσμα με την έννοια της μόνιμης κατασκευής» – με άλλα λόγια, να ΜΗΝ είναι πρόχειρες κατασκευές κατά τον ΝΟΚ. Ανάμεσα σε συνδεδεμένα και ασύνδετα υλικά, σε μόνιμες και μη κατασκευές, με τσιμεντόλιθους και λαμαρίνες, υπάρχουν πολλά περιθώρια δημιουργικών ερμηνειών για την «τακτοποίηση» κατασκευών που ΔΕΝ αρμόζουν σε σύγχρονους οικισμούς, αλλά θυμίζουν εικόνες από τον αναπτυσσόμενο κόσμο (ιδίως αν συγχρόνως αξιοποιηθούν οι διατάξεις περί αποπεράτωσης, άρθρο 25 του νσχ.). Το χειρότερο από όλα είναι ότι οι κατασκευές αυτές μπορούν εξ’ ορισμού να απομακρυνθούν εύκολα, με μικρό κόστος (για όλους) και είναι απίθανο να ικανοποιούν σοβαρές κοινωνικές ή οικονομικές ανάγκες (όπως η στέγαση ή οι επιχειρηματικές δραστηριότητες).

 • 22 Απριλίου 2013, 14:20 | ΟΡΕΣΤΗΣ

  Δηλαδή, ένα κτίριο με αποπερατωμένο μεταλλικό σκελετό αλλά με πλαγιοκάλυψη από πάνελ που τοποθετήθηκαν για προστασία από τη βροχή και τον αέρα και δεν είναι μόνιμη κατασκευή (τα πάνελ) θα θεωρηθεί ως πρόχειρη κατασκευή;

 • 19 Απριλίου 2013, 18:29 | Χρήστος

  Τι εννοούμε πρόχειρη κατασκευή?? Δε θα πρέπει να υπάρχει μια περιγραφή του όρου??

 • 18 Απριλίου 2013, 16:50 | Άγγελος

  Τι γίνεται σε περίπτωση που η επιτροπή δεν συσταθεί μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο, όπως έχει γίνει σε πολλές περιοχές με την αντίστοιχη επιτροπή του αρθρου 24 παρ.9 του ν.4014/11. Καλό θα ήταν αυτές οι επιτροπές να είναι είτε η ΣΑ είτε υπάλληλοι και ιδιώτες του κάθε δήμου και να αποτελέιται από: 1 υπάλληλος ΥΔΟΜ, 1 υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας, 1 αιρετός και 2 ιδιώτες μηχανικοί. Είναι αδιανόητο να περιμένουμε επιτροπές οι οποίες για να συσταθούν περιμένουμε 1 και 1,5 χρόνια. Μπορεί να είναι και ένα ανεξάρτητο τμήμα σε κάθε περιφέρεια με οργανικές θέσεις οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για το Σ.Α. , το ΣΥΠΟΘΑ, την παραπάνω επιτροπή και γενικά όλες τις επιτροπές που αφορούν πολεοδομία και αυθαίρετα. Για παράδειγμα ένα αυθαίρετο τμήμα σε παραδοσιακό οικισμό απαιτεί την έγκριση της επιτροπής αυθαιρέτων και την έγκριση της επιτροπής ΣΑ , τί γίνεται αν δεν συγκλίνουν οι δύο απόψεις?

 • 18 Απριλίου 2013, 01:47 | ΦΛΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Το δικαιολογητικό:»ε) Αποδεικτικά χρόνου κατασκευής / αποπεράτωσης.» της παραγράφου 3 επικαλύπτεται με το αντίστοιχο που περιέχεται στη παράγραφο 7 του αρθρου 11(το οποίο ούτως η αλλως απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις), επιπρόσθετα το τελευταίο δεν εισάγεται ευθύς εξ’αρχής στο πληροφοριακό σύστημα.
  Πιθανόν λοιπόν το δικαιολογητικό ε) να είναι περιττό η ακόμη να λειτουργήσει εις βάρος της «ευελιξίας» της επιτροπής του αρθρου αυτού, δεδομένου και του ότι η γνωμοδότηση της επιτροπής δεν κωλύεται απο την παράλειψη του, εκτός και αν θεωρούμε ότι η ως άνω επιτροπή μπορεί και πρέπει να επιφορτισθεί με τον ουσιαστικό έλεγχο ενός δημοσίου εγγράφου η μιας αεροφωτογραφίας.