Άρθρο 21: Καταβολή Ενιαίου Ειδικού Προστίμου – Προθεσμίες.

1. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως ημερομηνία υπαγωγής νοείται η ημερομηνία καταβολής του σχετικού παραβόλου, ως αυτή παρουσιάζεται δια της ηλεκτρονικής διαδικασίας στο πληροφοριακό σύστημα.
2. Σε περίπτωση που το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου, μετά την καταβολή του παραβόλου, είναι μικρότερο των τετρακοσίων (400) ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκπτωση εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπαγωγή .
3. Το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας εξήντα (60) μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής
4. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, εντός της προθεσμίας της παρ. 2, παρέχεται έκπτωση 25% επί του συνολικού ποσού του προστίμου
5. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής, παρέχεται έκπτωση 10%επί του συνολικού ποσού του προστίμου
6. Σε κάθε περίπτωση, ανά χρονική περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής, καταβάλλεται υποχρεωτικά τουλάχιστον ποσοστό 5% επί του συνολικού ποσού του προστίμου. Σε περίπτωση παρέλευσης της παραπάνω ημερομηνίας προθεσμίας υποχρεωτικής καταβολής το ανεξόφλητο ποσό, του ενιαίου ειδικού προστίμου, προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία κατάθεσης και απόδοσης του ειδικού προστίμου καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 • 26 Απριλίου 2013, 15:07 | Κ. Μπουρζούκος

  Να ληφθεί μέριμνα για τα πολύ μεγάλα ειδικά πρόστιμα με επιμήκυνση της 5ετίας
  Π.χ. 60 μήνες για πρόστιμα έως 50.000 και για μεγαλύτερα πρόστιμα να επιμηκύνεται ανάλογα η διάρκεια έως την εξόφληση.

 • 24 Απριλίου 2013, 18:46 | Δημήτρης Π.

  Για την παρ. 5 πρέπει να υπάρχει έκπτωση και γι’ αυτούς που έχουν ήδη εξοφλήσει το 30% και έχουν περάσει 6 μήνες από την προσωρινή υπαγωγή. Αυτό προβλέπεται και αν κωδικοποιηθεί η σημερινή ισχύουσα νομοθεσία αφού η παρ.8 του άρθρου 24 του ν.4014/2011 όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του Φ.Ε.Κ. 237 (τ. Α’/5-12-2012) και του Ν. 4114/2013 (ΦΕΚ 29/5-2-2013) προβλέπει ότι: Στην παρ.8 του άρθρου 24 του ν.4014/2011 προστίθεται περίπτωση στ ως εξής: «στ. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31/05/2013 παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού. Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις κατανέμονται αντιστοίχως».

 • 23 Απριλίου 2013, 17:51 | Σ. Γ. Πιερρακάκης

  Θα το γράψω και εγώ,γιατί επανάληψη μήτηρ μαθήσεως:
  Προβλέπεται πως όταν το ειδικό πρόστιμο μετά την αφαίρεση του παραβόλου είναι μικρότερο από €400 τότε καταβάλλεται εφ’ άπαξ χωρίς έκπτωση. Προσέξτε πόσο παράλογη είναι αυτή η διάταξη η οποία ίσχυε και στον 4014: ας υποθέσουμε πως έχουμε παράβαση για την οποία το οφειλόμενο πρόστιμο είναι €850. Θα πληρωθεί το παράβολο €500 και ακολούθως μετρητοίς τα υπόλοιπα €350. Στην περίπτωση που κάποιος άλλος έχει λίγο μεγαλύτερη παράβαση και το πρόστιμό του υπολογίζεται, ας πούμε €950, τότε θα ενταχθεί στην ρύθμιση με έκπτωση 25% για πληρωμή μετρητοίς και θα πληρώσει πρόστιμο €950Χ75%= €712,50.
  Με αυτό τον τρόπο, η μεγαλύτερη παράβαση, μέχρι και 33% χρεώνεται με μικρότερο πρόστιμο.
  Προτείνω το αυτονόητο: εφ’ όσον είναι επιθυμητό ας διατηρηθεί το «εφ’ άπαξ» αλλά για λόγους δικαιοσύνης να διαγραφεί το «χωρίς έκπτωση».

 • 23 Απριλίου 2013, 11:29 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

  Παρ. 2 και 4. : Έχει αντιληφθεί κανείς ότι από τον συνδυασμό είναι των δύο αυτών παραγράφων προκύπτει ότι αν το πρόστιμο που προκύπτει για έναν πολίτη είναι 900€ πληρώνει 900€ ενώ αν προκύπτει 1000€ πληρώνει 750€. Σας φαίνεται λογικό και δίκαιο;

 • 22 Απριλίου 2013, 00:59 | Παπατζίκος Παναγιώτης

  Η έκπτωση θα πρέπει να παραμείνει 20% ή να υπάρξει επιστροφή όσων πλήρωσαν με 20% έκπτωση σε σχέση με το 25% που προβλέπει ο νέος νόμος.Η επιστροφή των χρημάτων θα πρέπει να γίνει άμεσα έτσι ώστε να πειστεί ο κόσμος πως ότι και αν αλλάξει απο εδώ και πέρα δεν θα είναι ζημιωμένοι.Σε διαφορετική περίπτωση όλοι θα περιμένουν πότε θα προκύψει κάτι νεότερο που θα είναι καλύτερο.

 • 21 Απριλίου 2013, 18:05 | ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Αδικεί κατάφορα τους συνεπείς πολίτες που κατέβαλαν έγκαιρα το πρόστιμο εφάπαξ (σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ 8β του Ν. 4014/11 εντός των προβλεπομένων προθεσμιών)και έτυχον έκπτωσης 20% και όχι 25% όπως προβλέπει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο. Για λόγους ίσης μεταχείρισης και προς αποφυγή ενδεχομένων αδικιών σε βάρος των πολιτών το κράτος δικαίου επιβάλλεται να δώσει το δικαίωμα στους πολίτες που κατέβαλαν το πρόστιμο με έκπτωση 20% να ωφεληθούν και αυτοί της επί πλέον έκπτωσης του 5% με επιστροφή του αναλογούντος χρηματικού ποσού. Σε αντίθετη περίπτωση θα αναγκαστούν οι θιγόμενοι να προσφύγουν στην δικαιοσύνη. Η μη υιοθέτηση της άνω πρότασης θα αποτελεί ΟΝΕΙΔΟΣ για την πολιτκή ηγεσία του ΥΠΕΚΑ.

 • 21 Απριλίου 2013, 10:48 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . Μ

  Η ρύθμιση του άρθρου 21 παρ. 4 ότι σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής εντός της προθεσμίας της παρ 2, παρέχεται έκπτωση 25% , επί του συνολικού ποσού του προστίμου , μόνο δεινά μπορεί να επιφέρει διότι το Κράτος για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνει τον ευατόν του, τιμωρεί πάλι, όσους έσπευσαν να συμορφωθούν με τον Ν.4014/2011 και θα αποθαρρύνει και πάλι χιλάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να μη μπουν στη παρούσα ρύθμιση, αφού δικαίως θα περιμένουν καλύτερη ρύθμιση.
  Θα πρέπει εφόσον η Πολιτεία υιοθετήσει την ρύθμιση αυτή , χάριν της ισότητητας των πολιτών, που είναι θεμελιώδης αρχή του Συντάγματος μας, να προβλεφθεί ο τρόπος και η διαδικασία της επιστροφής των χρημάτων για όλους που προέβησαν στην τακτοποίηση του Ν.4014/2011 καιείχαν σε εφάπαξ εξόφληση έκπτωση 20% και όχι 25% όπως τώρα, Ακόμη να προβλεφθεί με σχετική διάταξη η επαναδιόρθωση όλων των τυχόν σφαλμάτων και λαθών που έγιναν με τον Ν.4014/2011 και αφορούν τις τιμές ζώνης εκτός σχεδίου, τους συντελεστές των παραβάσεων και άλλα λάθη από κακή ερμηνεία , ασάφειες και λανθασμένες εκτιμήσεις
  του άνωτέρω νόμου.

 • 20 Απριλίου 2013, 09:20 | Μαιρη Καλιοτζιδου

  Θα πρεπει να αποσαφηνιστει ποιες ηδη υποβληθεισες δηλωσεις Ν.4014 θεωρουνται εκκρεμεις.
  1.Με πληρωμενο παραβολο αλλα οχι υποβολη τροπου πληρωμης και αρα προστιμο στο συστημα;
  2. Αυτες που ειναι σε προσωρινη υπαγωγη;
  η επιλογη ή οχι του ιδιοκτητη να επανενταχθει στον νεο Νομο εχει να κανει με την νεα λιστα ή οχι των δικαιολογητικων, αλλα κυριως με τον συμψηφισμο, επανυπολογισμο και πιθανα επιστροφη προστιμων…
  Ειναι Συνταγματικο δικαιωμα και μην αμφιβαλλετε, οτι στην κατασταση του ο Ελληνας θα το διεκδικησει.

 • 19 Απριλίου 2013, 19:28 | Χρήστος

  Η παρ. 5 του άρθρου 21 ισχύει κια για την περίπτωση της παρ.2 του ίδιου άρθρου??

 • 19 Απριλίου 2013, 19:18 | Χρήστος

  παρ.2, Στις σημερινές συνθήκες τα 400 ευρώ αποτελούν, αν οχι ολόκληρο, μεγάλο μέρος του μισθου πολλών ανθρωπων και πιθανόν και να μην υπάρχει καν μισθός!! Θεωρώ πως θα πρέπει να μπορουν να πληρώσουν σε δόσεις (φυσικά όχι όσες ισχύουν στις υπόλοιπες περιπτώσεις) ή τουλάχιστον να τους δίνεται η δυνατότητα να το εξοφλήσουν εφάπαξ εντός προθεσμίας πχ 4 μηνών.

 • 19 Απριλίου 2013, 01:41 | Δημήτρης Σ.

  παρ2> Η συγκεκριμένη διάταξη, από την εμπειρία του 4014, οδηγεί συχνά στο παράδοξο, πρόστιμα που χαίρουν της έκπτωσης να εξοφλούνται σημαντικά μειωμένα, συγκρινόμενα με άλλα, αρχικώς μικρότερα, αλλά «εγκλωβισμένα» στη ζώνη του παράβολο+400€. Να επανεξεταστεί η σκοπιμότητα της χρήσης της.

 • 18 Απριλίου 2013, 16:39 | ΑΝΝΑ

  Θα ήθελα να επισημάνω μια αλλαγή που μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα σε εκκρεμείς δηλώσεις και συγκεκριμένα δηλώσεις που ενώ εκδόθηκε και πληρώθηκε το παράβολο, δεν έχουν προχωρήσει στο επόμενο στάδιο υποβολής και έκδοσης προστίμου λόγω των παρατάσεων, αναμονής αλλαγών,νέου νόμου κτλ.

  Σημειώνω ότι μέχρι τώρα προβλεπόταν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης δηλώσεων ότι το αυθαίρετο θεωρείται ενταγμένο στην ρύθμιση μετά την αναβάθμιση της δήλωσης σε «Προσωρινή Υπαγωγή» όταν γίνεται και η επιλογή του τρόπου πληρωμής του προστίμου, χωρίς να δίνεται κάποιος χρονικός περιορισμός πλην της εκάστοτε ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας ένταξης στον Νόμο.
  Παραθέτω τα ανάλογα αποσπάσματα από το εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας:
  —————————————————–
  «Σε αυτή την κατάσταση (δηλ. Αρχική υποβολή) ΔΕΝ θεωρείται δήλωση. Έχει εκδοθεί η αναφορά για την πληρωμή του Τέλους Υπαγωγής στην Ρύθμιση Αυθαιρέτων την οποία πρέπει να χρησιμοποιήσει ο ιδιοκτήτης για την πρώτη πληρωμή»

  «Εφόσον επιβεβαιωθεί ηλεκτρονικά η πληρωμή τους ακριβούς «Τέλους Υπαγωγής στην Ρύθμιση Αυθαιρέτων» η δήλωση αυτόματα καθίσταται έγκυρη και μπορεί να αναβαθμιστεί στην κατάσταση «Προσωρινή Υπαγωγή». Μόνο σε αυτό το στάδιο το αυθαίρετο θεωρείται ενταγμένο στην ρύθμιση μέσα στα χρονικά περιθώρια του Νόμου»
  ———————————————————-

  Η πρόβλεψη της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου (21), για θεώρηση έναρξης προθεσμιών από την ημερομηνία καταβολής του παραβόλου, τι θα σημαίνει για τις παραπάνω εκκρεμείς δηλώσεις;
  – Θα μπορούν να ενταχθούν στο νέο νόμο ή θα θεωρούνται εκπρόθεσμες ή ακόμα και άκυρες;
  Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ότι θα μπορεί να υποβληθεί εκ νέου δήλωση με συμψηφισμό του παραβόλου (και χωρίς να μείνει εκκρεμής η πρώτη δήλωση με άγνωστες συνέπειες για τον ιδιοκτήτη και τον μηχανικό!)
  – Αν καταστούν με τον νέο νόμο εκπρόθεσμες (έχει περάσει πάνω από εξάμηνο) θα επιβαρυνθούν με μηνιαία προσαύξηση έχοντας χάσει και το δικαίωμα επιλογής της εφάπαξ πληρωμής με έκπτωση;;

  Σε κάθε περίπτωση δυσχεραίνεται ή και αποτρέπεται η μετάβαση των παλιών δηλώσεων, που εκκρεμεί η υποβολή του σταδίου «Προσωρινής Υπαγωγής», στο νέο νόμο και απαιτούνται επιπλέον ειδικές προβλέψεις για να επιλυθούν τα τυπικά κωλύματα που προκύπτουν και οι οικονομικές επιβαρύνσεις που μπορεί να επιφέρουν.

  Για τους παραπάνω λόγους θεωρώ ότι είναι σκόπιμο και λογικότερο η έναρξη προθεσμιών για τις πληρωμές να συμπίπτει με το 2ο στάδιο υποβολής ως ίσχυε, όταν δηλαδή γίνει η επιλογή του τρόπου εξόφλησης του προστίμου και η έκδοση της αντίστοιχης εντολής πληρωμής.

 • 18 Απριλίου 2013, 08:45 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Θα πρεπει στο ιδιο το νομοσχεδιο να προβλεφθει ο τροπος και η διαδικασια επιστροφης χρηματων σε πολιτες που για λογους που δεν ευθυνονται οι ιδιοι η οι μηχανικοι τους, πληρωσαν μεγαλυτερο προστιμο απο το προβλεπομενο(αλλαγες σε διαταξεις του Ν.4014/2011,τιμες ζωνης εκτος σχεδιου κ.λ.π).Το ιδιο να προβλεφθει και για οσους εξοφλησαν το προστιμο εφαπαξ με εκπτωση 20% η για οσους μεχρι σημερα εχουν πληρωσει ηδη το 30% του προστιμου.Ο τροπος επιστροφης των χρηματων πρεπει να καθορισθει αμεσα διοτι ο κοσμος βλεποντας ενα κρατος αναξιοπιστο δεν πληρωνει αλλες δοσεις η αλλες οικονομικες υποχρεωσεις στο κρατος.