Άρθρο 27 (Άρθρο 27 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Συνεργασία μεταξύ κρατών μελών

1. Η Αρμόδια Αρχή ανταλλάσσει τακτικά τεχνογνωσία και πληροφορίες με άλλες Αρμόδιες Αρχές, μεταξύ άλλων και μέσω της Ομάδας αντίστοιχων Αρμοδίων Αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (European Union Offshore Oil and Gas Authorities Group – EUOAG) και συμμετέχει σε διαβουλεύσεις με εταιρείες, φορείς του κλάδου και των εργαζομένων, άλλους εμπλεκόμενους, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αντικείμενο την εφαρμογή του σχετικού ενωσιακού και εθνικού δικαίου.
2. Οι κατά την παρ. 1 ανταλλασσόμενες πληροφορίες και τεχνογνωσία αφορούν κατά κύριο λόγο τη λειτουργικότητα των μέτρων διαχείρισης κινδύνου, πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων, επαλήθευσης συμμόρφωσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκτός αυτής όπου απαιτείται.
3. Η Αρμόδια Αρχή συμμετέχει στον προσδιορισμό σαφών κοινών προτεραιοτήτων για την προετοιμασία της κατάρτισης και στην επικαιροποίηση προτύπων και κατευθύνσεων, προκειμένου να εντοπιστεί και να διευκολυνθεί η υλοποίηση και η συνεπής εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων.
4. Έως τις 19 Ιουλίου 2016, η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα εθνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τυπικών συμφωνιών, κατά το άρθρο 8 παρ. 6, σχετικά με την πρόσβαση σε τεχνογνωσία, πόρους και εμπειρογνώμονες.

  • 1., 2., 3., Να σας ενημερώσουμε εν προκειμένω ότι η αντιπροσωπεία μας που συμμετείχε στο πάνελ της «IndustriAll» των Βρυξελλών, είχε την δυνατότητα να συνομιλήσει και ανταλλάξει χρήσιμες απόψεις με στελέχη της EUOAG, καθώς και με εκπροσώπους βορείων χωρών που εργάστηκαν επί σειρά ετών στις εξέδρες της Βόρειας Θάλασσας κ.α. και γνωρίζουν όλα τα προβλήματα «από μέσα». Με δικές τους προτάσεις θέλησαν να επισκεφθούν τη χώρα μας προκειμένου σε ένα ευρύτερο κοινό να συζητήσουμε τα προβλήματα μιας χώρας που δεν έχει μακρά εμπειρία στη λειτουργία των εξεδρών εξερεύνησης και εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό. Ο Νορβηγός εκπρόσωπος μάλιστα, πρότεινε τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Δρα Μάριο Πατσουλέ, να αποτελέσει τον σύνδεσμο -liaison-, μεταξύ βορείων χωρών (όπου ο υπογράφων εργάστηκε και εκπαιδεύτηκε ολοκληρώνοντας το Διδακτορικό και Μετα-Διδακτορικό του στη Βόρεια Θάλασσα και σε συνεργασία με κορυφαίες πετρελαϊκές εταιρείες) και νοτίων, όπου τώρα άρχισε να αναπτύσσεται -και αναμένεται να γιγαντωθεί (βλ. Μεσόγειο)- η σχετική δραστηριότητα, ώστε μέσα από συνεργασίες και εκπαιδευτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται και από την Ε.Ε., να επιταχυνθεί και θεμελιωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η μεταφορά τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και νομικών ιδιαιτεροτήτων. Το σχετικό Έργο σχεδιάστηκε από τον υπογράφοντα, αλλά λόγω διαφόρων δυσχερειών από πλευράς του νότου.., δεν προωθήθηκε για έγκριση και υλοποίηση. Ομολογώ ότι οι Βόρειοι το περιμένουν ακόμη και προσβλέπουν σε τέτοιου είδους συνεργασίες.
    Προτείνουμε ότι για να έχει η Αρμόδια Αρχή ουσιαστική υποστήριξη και μεθοδικό -με ταχύτατες διαδικασίες- «πέρασμα» της εμπειρίας και τεχνογνωσίας των βορίων, σε ολόκληρο το νότο, θα πρέπει να προβλεφθούν στο νόμο οι προτεινόμενες αυτές διαδικασίες, ώστε να κινηθεί η παράλληλη προετοιμασία απόλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Με το τρόπο αυτό, θα αξιοποιηθούν στο έπακρο και οι επαφές που ήδη αναπτύξαμε στις Βρυξέλλες, αλλά και οι αντίστοιχες μέσω «IndustriAll», που είναι όλες οι απαραίτητες για την ορθολογική εκπλήρωση των σκοπών μας και που παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης όλων μας των αναγκών μέσω των ισχυρότατων δεσμών της «IndustriAll», αλλά και του Ινστιτούτου μας, που ιδρύθηκε για το σκοπό αυτό, είναι μοναδικό -για βιομηχανική τεχνολογία και εξερεύνηση υδρογονανθράκων στη ΝΑ-κή Ευρώπη και Μεσόγειο-, και έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασίες με αντίστοιχα Ινστιτούτα του βορά, για τους παραπάνω λόγους.

    4. Παρά το ότι έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας, δυστυχώς με τις ταχύτητες που κινείται η χώρα μας και βάσει όλων αυτών που προβλέπονται να υλοποιηθούν μέχρι τις 19 Ιουλίου 2016, λυπούμαστε, αλλά δεν το βλέπουμε εφικτό, ακόμη κι αν επιστρατευτούν όλοι οι μηχανισμοί πού έχουν ήδη προταθεί στο παρόν Σχ. Νόμου. Προτείνουμε να το ξανα μελετήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, να το σχεδιάσουν καλύτερα και να έλθουν σ’ επαφή μαζί με έμπειρα στελέχη της βιομηχανίας πετρελαίου για συνεργασία, βοήθεια κι επιτάχυνση των διαδικασιών.