Άρθρο 20 (Άρθρο 20 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων που διεξάγονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Εταιρείες εγγεγραμμένες στα ελληνικά μητρώα εταιρειών που διεξάγουν, οι ίδιες ή μέσω θυγατρικών, υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως κάτοχοι άδειας ή ως διαχειριστές, υποβάλλουν αναφορά, εφόσον τους ζητηθεί από την Αρμόδια Αρχή, σχετικά με τις συνθήκες οποιουδήποτε σοβαρού ατυχήματος, στο οποίο έχουν εμπλακεί.
2. Στην πρόσκληση για υποβολή αναφοράς κατά την παρ. 1, η Αρμόδια Αρχή διευκρινίζει τις λεπτομέρειες των απαιτούμενων πληροφοριών. Οι εν λόγω εκθέσεις αναφοράς ανταλλάσσονται κατά το άρθρο 27 παρ. 1 του παρόντος νόμου.

  • 2. Επειδή ως γνωστό, η χώρα μας συνορεύει με άλλες εκτός Ε.Ε. χώρες, τις οποίες η παρούσα Οδηγία και σχετικοί Νόμοι αφορούν άμεσα, τόσο για τις τεχνολογικές εφαρμογές όπως υποδεικνύονται από εντεταλμένους φορείς της Ε.Ε. σε θέματα υπεράκτιων δραστηριοτήτων, όσο και γεωπολιτικών εφαρμογών (π.χ. για την συνεκμετάλλευση κοιτασμάτων που ανακαλύπτονται στο υπέδαφος όμορων χωρών -βλ. unitization principles-), αλλά και για έναν ακόμη σπουδαίο λόγο: της από κοινού αντιμετώπισης καταστολής κηλίδων πετρελαίου, με τεχνικές, επίσης υποδεικνυόμενες από την Ε.Ε., μας δίνεται η ευκαιρία να αποτελέσουμε κέντρο Know -How για τις ανάλογες εφαρμογές στο χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου για μια δραστηριότητα και επιχειρηματικότητα, που είναι αναγκαίο να επιτύχει και εφαρμοστεί κατά ιδανικό τρόπο. Προτείνουμε λοιπόν ότι μια σωστά οργανωμένη εφαρμογή που είναι αναγκασμένη να επιτύχει μετά τις αυστηρές επιλογές και τεχνογνωσία που επιβάλλει, θα πρέπει το παρόν Σ.Ν. να αναθεωρηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσβλέπει σε ευρύτερες εφαρμογές των οποίων τη πρωτοβουλία θα πάρουν στα χέρια τους οι Έλληνες, ώστε με το τρόπο αυτό να ενδυναμώσει την αναγκαιότητα παρουσίας μας στην ευρύτερη περιοχή. Εννοείται, για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, πρέπει από την αρχή να δοθεί η πρέπουσα έμφαση και προσοχή για την ιδανική διοργάνωση των υποδομών που θα υποστηρίξουν μια τεράστια αγορά, μια και το πετρέλαιο και φυσικό αέριο, σας υπενθυμίζουμε, αποτελούν τα προϊόντα με τον μεγαλύτερο κύκλο προστιθέμενης αξίας στο κόσμο. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και επιμένουμε να την δείτε σοβαρά και όχι με προχειρότητες του στυλ…αφού δεν έχουμε κονδύλια.., ας ταυτίσουμε Αρμόδια Αρχή με Αδειοδοτούσα Αρχή. Λάθος. Σας θυμίζουμε και τούτο: Η ενεργοβόρα Ευρώπη, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της κατά Ελλάδα μεριά. Επιθυμεί διακαώς την ασφάλεια της τροφοδοσίας της. Μπορούμε!