Άρθρο 23 (Άρθρο 23 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Διάχυση πληροφοριών

1. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες παρέχουν στην Αρμόδια Αρχή κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες του παραρτήματος IX.
2. Ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο της αναφοράς καθορίζονται με τον σχετικό Εκτελεστικό Κανονισμό αριθ. 1112/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2014

  • 1.Παρακαλούμε πολύ προσέξτε το συλλογισμό μας: η μόνη επαφή της Αρμόδιας Αρχής σε όλο το νομοσχέδιο εστιάζεται στη σχέση της με τους Ιδιοκτήτες και τους Διαχειριστές. Προσοχή τώρα. Οι Ιδιοκτήτες, που είναι το ίδιο μας το Κράτος, αλλάζουν διαρκώς με τη κάθε αλλαγή Κυβέρνησης (η οποία τις περισσότερες φορές σημαίνει και αντικατάσταση της Διοίκησης της Αρμόδιας Αρχής ή ΕΔΕΥ ή των Διοικητικών Συμβουλίων συνήθως). Οι Διαχειριστές από την άλλη, μπορεί να είναι και ξένες εταιρείες που μετράνε τον χρόνο τους -τουλάχιστον- σε κόστος. Δηλαδή η συνέχεια και η συσσωρευμένη γνώση δυστυχώς «στραπατσάρονται» ή και χάνονται ολοσχερώς, με αποτέλεσμα την αποθάρρυνση επενδύσεων, αφού χρόνια τώρα οι μεγάλες εταιρείες γνωρίζουν το συγκεκριμένο επενδυτικό περιβάλλον της χώρας μας
    Η μόνη σταθερή αξία που παραμένει ενεργή στο χώρο, είναι το δυναμικό των Εργαζομένων, για τους οποίους οι μόνοι σοβαρά ενδιαφερόμενοι για την Υγιεινή, Ασφάλεια και το εργασιακό τους Περιβάλλον, είναι οι εκπρόσωποί τους, επειδή γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τον καθένα όλες της λεπτομέρειες των εργασιών, τους κινδύνους, τις επιπτώσεις από τη διαχείριση χημικών ουσιών, εκρηκτικών μειγμάτων και λοιπών αναλόγων, που δεν αναφέρονται πουθενά. Άρα, η ροή της πληροφορίας πρέπει να σχεδιαστεί και αποφασιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να τυγχάνει εφαρμογών στο διηνεκές του χρόνου. Οκ, εξαιρούνται τα απόρρητα βιομηχανικά δεδομένα.. Προτείνεται να συμπεριλάβετε όλη τη σχετική ‘φιλοσοφία’ με το νομικό τρόπο και τις διαδικασίες που εσείς γνωρίζετε καλύτερα και είστε υπεύθυνοι για τη σύνθεση αυτού του Νομοσχεδίου, αφού τις μελετήσετε λίγο παραπάνω.