Άρθρο 10 (άρθρο 10 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Συνεργασία με Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΟΑΘ)

Συνεργασία με Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΟΑΘ)
1. Η Αρμόδια Αρχή συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΟΑΘ, εφεξής «Οργανισμός») για θέματα αρμοδιότητάς τους στο πλαίσιο της εντολής που έχει δοθεί στον Οργανισμό δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1406/2002.
2. Με την εν λόγω εντολή ο Οργανισμός προσφέρει στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεχνική και επιστημονική υποστήριξη και ιδίως:
α) συνδράμει, κατόπιν αιτήματος, στη διερεύνηση και παρακολούθηση του μεγέθους πετρελαιοκηλίδας ή διαρροής φυσικού αερίου,
β) συνδράμει τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος, στην προετοιμασία και εκτέλεση εξωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ιδίως όταν υπάρχουν διασυνοριακές επιπτώσεις εντός και πέραν των υπεράκτιων υδάτων τους,
γ) καταρτίζει, με βάση τα εξωτερικά και εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών, μαζί με αυτά και τους διαχειριστές, κατάλογο του εξοπλισμού και των υπηρεσιών αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης που είναι διαθέσιμα.

  • Είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε για λίγο με τον Οργανισμό αυτό στις Βρυξέλλες και προτείνουμε την άμεση σύσταση της αυτούσιας και αυτόνομης Αρμόδιας Αρχής για ν αρχίσει να ενημερώνεται σε ως τώρα άγνωστα -βαθειά- νερά. Χρειάζεται πολύς χρόνος και πολύ κέφι με αυξημένο αίσθημα ευθύνης. Πάντως, αντί για action plan με συγκεκριμένες δράσεις, αντιλαμβανόμαστε ένα ευχολόγιο που όλα θα πέσουν σαν ‘μάννα’ εξ ουρανού. Κάτι που εμμέσως πλην σαφώς διαπιστώνουμε, ότι η ερμηνεία της Οδηγίας στο Σ.Ν. έχει ξεφύγει από την φιλοσοφία εφαρμογής της.

    2. α) Αυτά όλα τα δίνει ο Οργανισμός μέσα από διαλέξεις και power point presentations. Οι υποδομές αυτές πρέπει να υπάρχουν όταν αδειοδοτηθεί η έναρξη της Γεώτρησης. Ποιός θα τις οργανώσει? Πιστεύουμε ότι θέλει πολύ δουλειά ακόμη το Νομοσχέδιο γιατί πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση που με τίποτα δεν στήνεται στο πόδι. Μήπως θα μπορούσε το Υπουργείο να παρατείνει τη προθεσμία Διαβούλευσης? Θα έδινε την ευκαιρία να διοργανωθούν συζητήσεις σε workshops για καλύτερη αντιμετώπιση, και μη βιαστικές συμβουλές από μεριάς μας, αποφάσεις από μεριάς Υπουργείου