Άρθρο 36 Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

  • ΑΡΘΡΟ 36

    Συμπερασματικά, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την εκτίμησή μας προς όλους τους φορείς, εταιρείες, Υπουργείο που προετοιμάζονται πυρετωδώς για να ξεκινήσει η ανάπτυξη αυτού του τόσο αδικημένου κλάδου στη χώρα μας και να τονίσουμε ότι τα Σωματεία και το Ινστιτούτο μαζί συναποτελούν τον μοναδικό Φορέα στην Ελλάδα, που τα Μέλη του ασχολούνται με το πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε όλες τους τις φάσεις και εκφάνσεις στην καθετοποιημένη Ελληνική βιομηχανία πετρελαίου και συνεπώς μπορούμε με την ενεργό συμβολή μας να προσφέρουμε τα μέγιστα στις δραστηριότητες των υπεράκτιων επιχειρήσεων Ε&Π Υ/Α, που μόλις ξεκινάνε για τη χώρα μας.
    Παράλληλα, οι ισχυρές και ενεργές επαφές μας και αποδεδειγμένες συνεργασίες μας, τόσο με σημαντικά όργανα των Βρυξελλών και Ινστιτούτα της Ευρώπης, όσο και με αντίστοιχους φορείς εργαζομένων στη Νοτιο – Ανατολική Ευρώπη, μας καθιστούν απαραίτητους, αδιαμφισβήτητους και αξιόπιστους εταίρους της Τριμερούς, όπως την πρότεινε και επίσημα καθιέρωσε η κύρωση της ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/30/ΕΕ από το Ευρωκοινοβούλιο. Παράλληλα, όλοι οι συνάδελφοι που ασχολήθηκαν με το Ε&Π Υ/Α στη χώρα μας, -ακόμη και ξένοι συνεργάτες- συναποτελούν ένα πολύ αξιόλογο «Think Tank» στο οποίο μπορούν να αναζητηθούν λύσεις και απόψεις επί παντός επιστητού στο χώρο του Upstream.
    Ευχόμαστε καλή επιτυχία για την ομαλή έκβαση των ομολογουμένως πολύπλοκων διαδικασιών και ενεργειών υλοποίησης του τεράστιου αυτού έργου, που με τη θετική και ενσυνείδητη συμβολή όλων, θα αφήσει αλώβητες περιοχές σαν αυτές της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων, του Περιβάλλοντος και του Τουρισμού και θα προσφέρει τα μέγιστα στην Ελληνική Οικονομία και τις εταιρείες που επενδύουν σε τέτοιες δύσκολες ώρες…