Άρθρο 24 (Άρθρο 24 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Διαφάνεια

1. Οι πληροφορίες του παραρτήματος IX είναι διαθέσιμες στο κοινό με ευθύνη της Αρμόδιας Αρχής.
2. Ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο της αναφοράς καθορίζονται με τον σχετικό Εκτελεστικό Κανονισμό αριθ. 1112/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2014.

  • Προτείνεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στην σημασία του όρου Διαφάνεια και να περιγραφεί λεπτομερέστερα, διότι τα Συνδικάτα των βορείων χωρών, είναι τόσο άρτια οργανωμένα, που έχουν το δικαίωμα να διερευνήσουν ενδελεχώς αν τηρούνται οι αρχές της Οδηγίας, ώστε να πληροφορούνται οι εργαζόμενοι τα του οίκου τους, οι τοπικές κοινωνίες τα του δικού τους κ.ο.κ. . Το τονίζουμε ιδιαίτερα, γιατί μια κακή φιλοσοφία που επικρατεί εδώ, είναι το να βαφτίζουμε κατά το δοκούν «απόρρητα» ακόμη και ανύπαρκτες εκθέσεις/μελέτες/δεδομένα, για να αποκρύπτουμε τις αδυναμίες μας ή ανετοιμότητά μας, για να μη γίνω «κακός» και πω την ημιμάθειά μας.