Άρθρο 26 (Άρθρο 26 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Διερεύνηση σοβαρού ατυχήματος

1. Η Αρμόδια Αρχή εκκινεί διαδικασία διεξοδικής διερεύνησης για κάθε σοβαρό ατύχημα που συμβαίνει σε περιοχή εθνικής δικαιοδοσίας.
2. Η Αρμόδια Αρχή θέτει υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύνοψη των ευρημάτων της διερεύνησης κατά την παρ. 1, μετά την ολοκλήρωσή είτε της διερεύνησης είτε των σχετικών νομικών διαδικασιών. Μια μη εμπιστευτική έκδοση των ευρημάτων της διερεύνησης τίθεται στη διάθεση του κοινού.
3. Σε συνέχεια της διερεύνησης κατά την παρ. 1, η Αρμόδια Αρχή εφαρμόζει όλες τις συστάσεις που την αφορούν.

  • Τονίζουμε και πάλι, και ό,τι δεν μπορεί η Αρμόδια Αρχή, ή εγείρονται αμφιβολίες για τα πορίσματα ενδεχομένων σοβαρών ατυχημάτων από οποιονδήποτε…, έρχονται καλά στημένοι Ευρωπαϊκοί φορείς να ελέγξουν ενδελεχώς και με κάθε λεπτομέρεια τα αίτια του ατυχήματος και αποδώσουν ευθύνες. Το παράδειγμα και πάλι του Deepwater Horizon είναι πρωτοκλασσάτο, όπου οι εκεί εταιρείες προσπάθησαν να «κλείσουν στόματα» με τα όσα πραγματικά συνέβησαν, μοιράζοντας γενναία «Bonus» στους -όσους επέζησαν- εργαζόμενους στην εξέδρα την ημέρα (βάρδια) του ατυχήματος. Φοβάμαι ότι σας κουράζω, αλλά με το τρόπο αυτής της συνοπτικής ουσιαστικά περιγραφής, σκοπό έχω να σας ενημερώσω για την φιλοσοφία που επικρατεί στην εν λόγω αγορά.

  • 18 Φεβρουαρίου 2016, 19:21 | Γιώργος Μαρκέτος

    Πιστεύω ότι πρέπει να αναφερθεί εδώ και το ποιός θα φέρει σε πέρας την διερεύνηση – απλώς η εκκίνηση της διαδικασίας δεν είναι αρκετή.