Άρθρο 07 (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Ευθύνη για περιβαλλοντικές ζημίες

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ΠΔ 148/2009 (Α΄ 190), ο κάτοχος άδειας ευθύνεται για την πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ 148/2009 (Α΄ 190), που προκαλούνται από υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων, οι οποίες πραγματοποιούνται από τον κάτοχο άδειας ή το διαχειριστή ή για λογαριασμό τους.

  • Αντιλαμβανόμαστε κι εδώ ότι απαιτούνται σοβαρότατοι και εντατικοί – εις βάθος έλεγχοι, εάν ο κάτοχος της Άδειας ή ο διαχειριστής είναι προετοιμασμένοι για όλες τις πιθανές καταστάσεις που μπορούν να προκύψουν από διαρροές, υψηλές πιέσεις, βλάβες συστημάτων, βλάβες αυτομάτου ελέγχου συστημάτων ασφαλείας κλπ. Μια διαδικασία που φέρνει διαρκείς πονοκεφάλους αλλά, εντελώς απαραίτητη για ν αποφευχθούν τα χειρότερα, που καλύτερα να μην τα κατονομάσουμε. Οι εταιρείες γνωρίζουν τις διαδικασίες και ίσως κάποιες φάσεις των εργασιών τις εκπληρώσουν με outsourcing (!), Όμως, η ευθύνη των ελέγχων της καλής λειτουργίας και της πρόβλεψης, καθώς και του emergency plan, θα βαρύνει κάποια συγκεκριμένη ομάδα -και κυρίως την Αρμόδια Αρχή- που θα πρέπει απαραίτητα να εκπαιδευτεί στο Know-how by Show-how! άρα το παρόν εδάφιο δεν μας φαίνεται επαρκές για το νόμο, χρειάζεται περαιτέρω περιγραφή για απόδοση ευθυνών και λοιπές χρήσιμες οδηγίες που θα καταστήσουν σαφέστερη τη σοβαρότητα του θέματος, ίσως υιοθετώντας και τις απόψεις μας.