Σχέδιο Δράσης OGP OGP

6.2 Προϋπολογισμός

Ο ακριβής προϋπολογισμός των δράσεων θα είναι γνωστός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναθεώρησης και αναπρογραμματισμού έργων, όπως είναι π.χ. τα έργα CRMS, IT Policy και HRMS.
Γενικότερα, ο προϋπολογισμός για τα έργα eGov Now, IT Policy, CRMS, HRMS, ERP, Δι@ύγεια ΙΙ και ΕΡΜΗΣ παρουσιάζει ένα ανώτερο όριο της τάξης των € 75 εκ. και αναμένεται να μειωθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναθεώρησης και αναπρογραμματισμού.