Σχέδιο Δράσης OGP OGP

3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  • 10 Ιουλίου 2014, 16:30 | Περικλῆς Φερεσιὰδής

    μία δια μέσω ιστού κοινωνική δικτύωση; λχ όπως τουίτερ, ένα τέτοιο για κάθε Α.Τ., ή Νομαρχεία, Δήμο, κ.ο.κ, και η καθιέρωσή της, ώστε ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς να παρίστανται σε αυτή τη δικτύωση στάνταρντ, σαν άλλα ιδιωτικά ή και δημόσια πρόσωπα.