Σχέδιο Δράσης OGP OGP

6.1.3 Χρονοδιάγραμμα Πραγματοποίησης Δράσεων

Το χρονοδιάγραμμα των προτεινόμενων δράσεων παρουσιάζεται στη συνέχεια.
Η παρουσίαση αυτή περιλαμβάνει τον βασικό πίνακα με τα χρονοδιαγράμματα, όπου οι δράσεις παορυσιάζονται με την κωδική τους ονομασία, καθώς και τον πίνακα συσχέτισης των κωδικών ονομασιών με τις επιμέρους δράσεις. Για την περίοδο 2014-2015 η παρουσίαση γίνεται σε εύρος εξαμήνου, ενώ για τη συνέχεια η παρουσίαση γίνεται σε εύρος έτους
Για να δείτε το χρονοδιάγραμμα πατήστε εδώ