Σχέδιο Δράσης OGP OGP

6.3 Ιεράρχηση Δράσεων

Ιεράρχηση Δράσεων

  • 10 Ιουλίου 2014, 17:11 | Περικλῆς Φερεσιὰδής

    διαρκή πρόσβαση στην παιδεία για όλους, και με πληρωμή και δωρεάν (πχ http://www.futurelearn.com), κανονικό ανοιχτό πανεπιστήμιο, και με μέσα σύγχρονης δικτύωσης, όχι με κλήρωση όπως ΚΙΝΟ