Σχέδιο Δράσης OGP OGP

3.1.7 Δεδομένα

Η δυνατότητα χρήσης των δεδομένων και των πληροφοριών που υπάρχουν στις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων προϋποθέτει την επίτευξη της διαλειτουργικότητας που έχει ήδη αναφερθεί. Η διαλειτουργικότητα αυτή, εκτός από το τεχνικό της σκέλος, θα πρέπει να μπορεί να επιτυγχάνεται και με τη χρήση προτυποποίησης (data stanadardization), τόσο για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των φορέων και των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης και για την εξυγίανση των υφιστάμενων μητρώων, όσο και για την υποχρεωτική παρουσίαση απο τους φορείς αυτούς δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους (ανοικτά δεδομένα).
Επιπλέον, η προτυποποίηση θα βοηθήσει και στην εισαγωγή δεδομένων μέσω ψηφιοποίησης στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έτσι ώστε να υπάρχει και η δυνατότητα της ιστορικής αναδρομής στα εκάστοτε απαιτούμενα στοιχεία.

  • 10 Ιουλίου 2014, 16:44 | Περικλῆς Φερεσιὰδής

    καμιά ιδέα ενός σχήματος στο οποίο να τεκμηριώνεται η δομή τού ηλεκτρονικού ατομικού βιβλιαρίου εθνικού συστήματος υγείας, κανείς;