Άρθρο 09 – Σχολές, Τμήματα, Τομείς

1. Κάθε Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές. Η Σχολή καλύπτει μία ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους.
2. Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Δεν είναι δυνατή η ύπαρξη Σχολής με λιγότερα από δύο (2) Τμήματα, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η αναγκαιότητα σύστασης Σχολής με ένα (1) Τμήμα αιτιολογείται ειδικά από τη Σύγκλητο. Το Τμήμα προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτά.
3. Τα Τμήματα διαιρούνται σε Τομείς, οι οποίοι συντονίζουν τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο ή πεδία της επιστήμης.

  • 16 Ιουνίου 2017, 12:20 | Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).

    ΠΡΟΤΑΣΗ: Η «διαίρεση» ή μη του Τμήματος σε Τομείς (αρ. 9.3) να εξαρτάται από την έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

  • 15 Ιουνίου 2017, 08:41 | Ν.Β.Β.

    Καταργηση των μονοτμηματικων Σχολων ή ενσωματωση ακομη τουλαχιστον ενος συναφους ειδικοτητας άλλο τμημα άλλης Σχολής του ιδιου ή άλλου ΤΕΙ για να υφισταται και δομικά η εννοια της Σχολής !

  • Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 είναι άχρηστο. Αν χρειάζεται να γράφουμε στο Νόμο «οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτά» τότε κάτι δεν πάει θεμελιωδώς καλά. Υπάρχει Τμήμα που δεν νοιάζεται για τη βελτίωση της μάθησης και θα υποχρεωθεί από το Νόμο? Επίσης, στην παρ. 3 πρέπει να αναφέρεται ότι το Τμήμα μπορεί να δημιουργεί Τομείς. Έτσι όπως είναι φαίνεται υποχρεωτικό.

  • 10 Ιουνίου 2017, 12:04 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

    Επί τής §3: Θα είναι υποχρεωτική η ύπαρξη τομέων σε κάθε τμήμα; Αν όχι, η παράγραφος δημιουργεί πάντως τήν απορία και τό επιχείρημα ότι ναι, άρα χρειάζεται διευκρίνιση. Αν ναι, υπερβαλλόντως γενική η πρόβλεψη. αγνοεί τίς τυχόν υφιστάμενες ιδιαιτερότητες. Και θα δημιουργήσει άσχετα προβλήματα εκ τού μη όντος, εκεί που τυχαίνει να μην υπάρχουν τομείς.