Άρθρο 40 – Ελάχιστη διάρκεια, δικαιώματα και υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων

1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής κατά την παρ. 2 του άρθρου 39.
2. α. Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε έτος, στην προθεσμία που ορίζεται από το Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και τυχόν σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή και εκθέσεις προόδου κατά τα οριζόμενα στον οικείο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.
β. Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου στο Ίδρυμα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, αφού πρώτα έχει διερευνηθεί η δυνατότητα κάλυψης αυτών των αναγκών του Ιδρύματος με φοιτητές των Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 35.
3. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:39 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Σχετικά με το «β. Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου στο Ίδρυμα…» να σας θυμίσω κε Υπουργέ, το καθεστώς «ΜΑΥΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» στα Πανεπιστήμια;;;;

  όλοι ξέρουμε ότι πολλά μέλη ΔΕΠ διδάσκουν μόνο στα χαρτιά το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ για να καλύπτουν τις υποχρεωτικές ώρες διδασκαλίας….δηλ Αναγράφεται το όνομά τους στο πρόγραμμα σπουδών στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ, όμως στην αίθουσα «ΟΛΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ» το κάνει είτε ένας υποψήφιος διδάκτορας, είτε ένα μέλος ΕΔΙΠ…είτε ένας Πανεπιστημιακός Υπότροφος… είτε ένας Μεταδιδάκτορας Ερευνητής…)

  αυτό κύριε Υπουργέ, θα το επισημοποιήσετε ΤΩΡΑ;;;; με μία γενικόλογη νομοθετική ρύθμιση του τύπου «β. Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου στο Ίδρυμα…»

  ή θα έχετε την ΤΟΛΜΗ να πείτε ΤΕΛΟΣ, η ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ στα Πανεπιστημια;;;;

  θα σταματήσουμε τα μέλη ΕΔΙΠ;; να είμαστε όπως και οι υποψήφιοι διδάκτορες «ΟΜΗΡΟΙ» της ΟΛΗΣ ΑΣΑΦΕΙΑΣ του νομοθετικού πλαισίου στην τριτοβάθμια;;;

  που επιτρέπει «ενώ διδάσκουν, είτε μελη ΕΔΙΠ, είτε υποψηφιοι διδακτορες «ΟΛΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ» , ..το μέλος ΔΕΠ ΔΕΝ πατά το πόδι του στην αίθουσα..

  και μετά να έχει και το θράσος «να μην εισηγείται ότι το μέλος ΕΔΙΠ έχει αυτοδύναμη διδασκαλία στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ»

  Έτσι ως «ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΠΑΡΙΑΣ», το μέλος ΕΔΙΠ κάνει το μάθημα, ΑΞΙΟΛΟΓΕΊ , βγαζει τα θεματα για το εργαστηριακο μαθημα και ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΊ και εν συνεχεία δίνει στο μέλος ΔΕΠ την βαθμολογία,

  το μέλος ΔΕΠ μετά συναθροίζει την βαθμολογία του εργαστηριακού μαθήματος με την βαθμολογία της θεωρίας του εν λόγω μαθήματος, το οποίο διδάσκει το μέλος ΔΕΠ… και μετά καταθέτει τον ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Βαθμός θεωρίας και εργαστηρίου)στην Γραμματεία

  και βεβαίως το μέλος ΕΔΙΠ στην πράξη κάνει το έργο του ΔΕΠ…δεν μπορεί να το αναφέρει στο βιογραφικό του γιατί γίνεται «ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ»…υπό καθεστώς φόβου και εκφοβισμών…που όλοι γνωρίζουμε…

  Θα ασκήσετε λοποίν ΕΛΕΓΧΟ κε Υπουργέ; ως οφείλετε; στο «ποιος» διδάσκει «τι»; Και πόσες ώρες κύριε Υπουργέ στην ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ή απλά θεσμοθετείτε την ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;;; και την ενιοσχύετε;;;

  όσο εμείς ως μέλη ΕΔΙΠ είμαστε υπό καθεστώς φόβου και εκφοβισμού πόσο μάλλον δε περισσότερο …ένας υποψήφιος διδάκτωρ…

  Η ΛΥΣΗ κε Υπουργέ για να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ η αυθαιρεσία είναι πολύ ΑΠΛΗ!!!

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών!!!!

  Προτείνω την παρακάτω νομοθετική ρύθμιση

  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στο ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Τα Τμήματα υποχρεούνται να αναρτούν στην οικεία ιστοσελίδα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά Πρόγραμματα Σπουδών τους καθώς και το ετήσιο και εξαμηνιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας αναγράφοντας τους αντίστοιχους διδάσκοντες, την ιδιότητά τους (πχ μέλος ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, Υποψηφ. Διδακτορας, Διδασκων ΠΔ 407, Νέος Επιστήμονας ΕΣΠΑ με διδακτορικό για την απόκτηση Ακαδημαικής Εμπειρίας με Αυτοδύναμη Διδασκαλία, Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Μεταδιδάκτορας Ερευνητής), το γνωστικό αντικείμενο των διδασκόντων. Στη περίπτωση των εργαστηριακών μαθημάτων, κλινικών, φροντιστηρίων θα αναγράφονται αναλυτικά στο ωρολόγιο πρόγραμμα το σύνολο των Τμημάτων, Κλινικών, φροντιστηρίων και ποιο Τμήμα αντιστοιχεί στον κάθε διδάσκοντα. Ευθύνη της Γραμματείας είναι η καταχώρηση του ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ανά εξάμηνο για όλα τα Προγράμματα Σπουδών είτε προπτυχιακού είτε μεταπτυχιακού του Τμήματος. Επίσης πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗΣ και ταξινόμησης του ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Για τον λόγο αυτό το Υπουργείο Παιδείας θα παρέχει διαδικτυακή εφαρμογή.

 • 15 Ιουνίου 2017, 23:14 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Η οποιαδήποτε απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών ή των υποψηφίων διδακτόρων σε Α.Ε.Ι. πέραν του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τους ,όπως η συμμετοχή τους σε παραδόσεις μαθημάτων, η επιτήρηση σε εξετάσεις κ.ά., να μην είναι υποχρεωτική και να αμείβεται με ωριαία αντιμισθία.
  Επίσης,κατά κανόνα, οι υποψήφιοι διδάκτορες προτείνω να λαμβάνουν μισθό κατά την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής.
  Η μη ανανέωση εγγραφής υποψηφίου διδάκτορα να οδηγεί όχι στην οριστική διαγραφή του από τα μητρώα υποψηφίων διδακτόρων, αλλά στην αυτοδίκαιη διακοπή της φοιτήσεώς του έως ότου αυτός κάνει επανεγγραφή.

 • 14 Ιουνίου 2017, 11:30 | Γελαδάς Νίκος

  Πρέπει να προβλεφθεί σε ένα άρθρο ότι ο διδακτορικός φοιτητής εκτός από τη διατριβή οφείλει να παρακολουθήσει μαθήματα, σεμινάρια και άλλες μαθησιακές διαδικασίες, εάν αυτό προβλέπεται στον υπάρχοντα κανονισμό σπουδών, συνολικής διάρκειας ενός εξαμήνου, ύστερα από συνεννόηση του υποψηφίου με τον επιβλέποντα. Αυτή η διάταξη χρειάζεται γιατί πολλοί υποψήφιοι διδάκτορες αλλάζουν γνωστικό αντικείμενο όσον αφορά τις προηγούμενες μεταπτυχιακές σπουδές τους.

 • 8 Ιουνίου 2017, 08:30 | Ζουμπουλάκης Μιχαήλ

  Πρέπει να οριστεί ΑΝΩΤΑΤΗ διάρκεια φοίτησης στο διδακτορικό. Δεν αρκεί η στέρηση των δικαιωμάτων μετά από 5 χρόνια. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διαγραφής από το πρόγραμμα

 • 4 Ιουνίου 2017, 11:49 | Αλκιμος

  1. Στην παρ. 2β αναφέρεται «Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου στο Ίδρυμα». Αυτό προτείνεται να αντικατασταθεί με το εξής κείμενο: «Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ακαδημαϊκής ή διοικητικής φύσης στο Ίδρυμα με αμοιβή όπως καθορίζεται στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών».
  Το «αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου» είναι ασαφές, ενώ σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες προσφέρουν με αμοιβή (είτε με αντιμισθία, είτε με ανταποδοτικές υποτροφίες) και όχι δωρεάν, διάφορες υπηρεσίες στα Ιδρύματα και μόνο εφόσον το επιθυμούν και υποβάλλουν σχετική αίτηση.

  2. Στην παρ. 3 αναφέρεται ότι «Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν». Προτείνεται η αντικατάσταση με: «ο υποψήφιος διδάκτορας καταβάλει ετήσια δίδακτρα, ανάλογα με το κόστος διενέργειας της έρευνας που απαιτείται και όπως καθορίζεται στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών». Δεν υπάρχει αντίστοιχο ευρωπαϊκό παράδειγμα παροχής δωρεάν διδακτορικών σπουδών – σε ορισμένα δε πεδία το κόστος αν κάποιος θέλει να κάνει σωστή έρευνα (αναλώσιμα, εργαστήρια, πηγές κλπ.) είναι τεράστιο και δεν μπορεί να καλυφθεί από τα Ιδρύματα. Παρά το γεγονός ότι και σήμερα οι διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα παρέχονται δωρεάν, αυτό πρέπει άμεσα να αλλάξει και να εναρμονιστούμε με ότι γίνεται στον υπόλοιπο πλανήτη. Και εδώ μπορεί να προβλεφθεί ορθολογικός και δίκαιος τρόπος χρηματοδότησης των διδάκτρων των υποψηφίων διδακτόρων που η οικονομική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να τα καταβάλλουν.

  3. Το αναφερόμενο επίσης στην παρ. 3 «Μέχρι και πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών» είναι νομικά ανεφάρμοστο, καθώς απαγορεύεται από τους εκδότες των ηλεκτρονικών περιοδικών που δίνουν το δικαίωμα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μόνο σε όσους έχουν την ιδιότητα του καθηγητή, φοιτητή, υποψήφιου διδάκτορα ή υπαλλήλου του ΑΕΙ (όποιος πάρει διδακτορικό ή άλλο πτυχίο παύει να έχει την ιδιότητα του μέλους του Ιδρύματος και αυτόματα χάνει το δικαίωμα πρόσβασης στις παραπάνω υπηρεσίες – σε αντίθετη περίπτωση τα ΑΕΙ δεν τηρούν τις σχετικές συμβάσεις που υπογράφουν με τους εκδότες).