Άρθρο 42 Κατάργηση υφιστάμενης νομοθεσίας

1. Καταργείται το Άρθρο 12 του Νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ Α 160).

2. Καταργείται η Υ.Δ. Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ 138/Β): «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», και οι μεταγενέστερες υγειονομικές διατάξεις τροποποίησης της για όλη την έκταση του πεδίου εφαρμογής, άρθρο 2, του παρόντος νόμου.

3. Καταργούνται όλες οι άδειες και εγκρίσεις για την διαχείριση των αποβλήτων που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία για έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου εξαιρουμένων των αδειών συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του καταργείται.

 • 3. Καταργούνται όλες οι άδειες και εγκρίσεις για την διαχείριση των αποβλήτων που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία για έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου εξαιρουμένων των αδειών συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος.

  Δεν είναι καπως επικίνδυνο αυτό το μέτρο ? Η μήπως θεωρεί ο Νομοθέτης μας ότι υπάρχουν πολλές άδειες και εγκρίσεις διαχείρισης που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας ?

 • 13 Απριλίου 2011, 19:20 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Να καταργηθούν όλα όσα αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο.

  Μια και η οδηγία-πλαίσιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης καλό θα ήταν να δοθεί επί της ουσίας έμφαση σε αυτόν τον τομέα, στον οποίο η χώρα μας βρίσκεται σε εμβρυακό επίπεδο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές. Η σκέψη για ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων στην παρούσα φάση είναι αντίθετη με την αλυσίδα της ανακύκλωσης και εκτός από ακριβή και επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία δε συνεισφέρει στον τομέα της πρόληψης και της ανάπτυξης περιβαλλοντικής αγωγής. Σε κάθε περίπτωση η συζήτηση για ανάκτηση ενέργειας διαφόρων μεθόδων (και δή καύσης) σε μια χώρα που δεν έχει μάθει τα στοιχειώδη της ανακύκλωσης είναι κατά τη γνώμη μας καταστρεπτική.

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • 12 Απριλίου 2011, 11:48 | Μαρία Ε. Φλεμετάκη

  Με την άμεση και καθολική κατάργηση του Άρθρου 12 του Ν. 1650/1986, πιθανά, μεταξύ άλλων, να δημιουργηθεί πρόβλημα και να αμφισβητείται η νομιμότητα κοστολόγησης των υπηρεσιών των ΦοΔΣΑ (έως ότου αυτοί μετατραπούν σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 -Καλλικράτης), καθώς θα βρίσκεται πλέον «στον αέρα» η ακόλουθη ρύθμιση περί ΦοΔΣΑ:
  (άρθρο 9 Ν.3854/2010, ΦΕΚ Α 94/23.6.2010)
  «1. Η ετήσια εισφορά των δήμων και κοινοτήτων, προς τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.ΣΑ), που προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α`) και την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της κ.υ.α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β`), καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Φο.Δ.ΣΑ, με βάση το κόστος των παρεχόμενων προς τους δήμους και κοινότητες υπηρεσιών …..

  Εκτός εάν προβλέπεται άμεσα η έκδοση κάποιας άλλης κανονιστικής διάταξης.

 • 31 Μαρτίου 2011, 15:36 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ

  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΑΦΟΥ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗ