Άρθρο 39 (άρθρο 39 της Οδηγίας) Διαδικασία επιτροπής

1. Κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου ακολουθούνται οι εκτελεστικές πράξεις που εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικουρούμενη από επιτροπή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 39 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

 • 13 Απριλίου 2011, 19:41 | Παναγιώτης Ιωακειμίδης

  Διαδικασία επιτροπής
  2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της Απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας Απόφασης.

  Προτείνω την διατύπωση του άρθρου 39 παράγραφο 2 ως εξής:

  2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5, παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της Απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας Απόφασης.
  Διατυπώνοντας το άρθρο 39 παράγραφος 2 ως ανωτέρω για τους εξής λόγους:
  Διότι άρθρο 5α δεν υπάρχει ανωτέρω Απόφαση.

 • 13 Απριλίου 2011, 19:09 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Να υπάρχει επιτροπή συνεπικουρούμενη της Ευρωπαϊκής .

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266