Άρθρο 12 (άρθρο 12 της Οδηγίας) Διάθεση

Ο παραγωγός ή ο κάτοχος των αποβλήτων ή ο φορέας διαχείρισης αποβλήτων, σε περίπτωση που αυτά δεν υποβληθούν σε εργασίες ανάκτησης, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1, έχει υποχρέωση να τα διαθέσει με ασφάλεια σύμφωνα με το άρθρο 13.

 • 13 Απριλίου 2011, 18:49 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Προτού διαθέσει τα απόβλητά του ο παραγωγός, κάτοχος ή φορέας διαχείρισης πρέπει να ελέγχεται αυστηρά εάν έχουν εφαρμοστεί όλα τα προηγούμενα στάδια διαχείρισης.

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • 12 Απριλίου 2011, 11:07 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΣ

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
  ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΛΑΣΜΑ
  Οι μονάδες Διαχείρισης Αποβλήτων – Απορριμμάτων, που χρησιμοποιούν στα συστήματά τους την νέα τεχνολογία του Πλάσματος Ηλεκτρικού Τόξου Συνεχούς Ρεύματος, άρχισαν να έχουν παγκοσμίως ηγετική θέση, με πληθώρα εγκατεστημένων μονάδων σε όλο τον κόσμο και είναι στην Ευρώπη.
  Η τεχνολογία αυτή, έχει ευρύτατο φάσμα εφαρμογών που περιλαμβάνει:
  • Διαχείριση και αδρανοποίηση Επικίνδυνων και Τοξικών Αποβλήτων
  • Διαχείριση και αδρανοποίηση Ραδιενεργών Αποβλήτων
  • Καθαρισμό και Αποστείρωση μολυσμένων εδαφών
  • Ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων από απόβλητα
  • Διαχείριση λυματολάσπης με αδρανοποίηση και ανάκτηση των Επικίνδυνων και Τοξικών καθώς και των Βαρέων Μετάλλων
  • Διαχείριση Στερεών Αστικών Αποβλήτων με παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας και αδρανούς τελικού Υαλοποιημένου Προϊόντος με Εμπορική αξία και με πολύ μειωμένο κόστος κατασκευής και λειτουργίας.
  Τι είναι το Πλάσμα
  Το πλάσμα είναι ιονισμένο αέριο υψηλής ενέργειας και έντονης φωτεινής ακτινοβολίας. Θεωρείται ως η τέταρτη κατάσταση της ύλης μετά τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια. Σε κατάσταση πλάσματος βρίσκεται ο αέρας στον κεραυνό και τους ηλεκτρικούς σπινθήρες, στο ηλεκτρικό τόξο της οξυγονοκόλλησης στη φωτόσφαιρα του ήλιου κλπ.
  Η δημιουργία του ηλεκτρικού τόξου δεν απαιτεί την ανάφλεξη συμβατικών καυσίμων αλλά μόνο ηλεκτρική ενέργεια. Για το λόγο αυτό το πλάσμα αποτελεί την πλέον καθαρή πηγή έντονης θερμότητας (30000C) και φωτός.
  Ο συνδυασμός της υψηλής θερμοκρασίας με την έντονη φωτεινή ακτινοβολία έχουν τη δυνατότητα να διασπούν και να καταστρέφουν άμεσα, όλες τις επικίνδυνες και τοξικές χημικές ενώσεις. Η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχτεί, δημιουργεί και διατηρεί το πλάσμα σε απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο και έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τα παραγόμενα προϊόντα και τις αναλογίες τους.
  Ο τρόπος διαχείρισης και επεξεργασίας που χρησιμοποιείται είναι ολοκληρωτικός και παράγει προϊόντα απολύτως αδρανή και αβλαβή ανάλογα με την κάθε επεξεργασία και το εναπομένον τελικό υλικό από την επεξεργασία είναι ένα υαλώδες υλικό απολύτως αδρανές και αβλαβές, που δεν είναι κατάλοιπο αλλά προϊόν καταχωρημένο στον επίσημο κατάλογο των εμπορεύσιμων προϊόντων της E.U. διαθέτοντας κωδικοποίηση εμπορεύσιμου προϊόντος (commodity code) και μπορεί να εμπορευθεί για κατασκευαστικές, οικοδομικές και διακοσμητικές ακόμη χρήσεις.
  Η διαχείριση και επεξεργασία των στερεών αστικών αποβλήτων είναι ολοκληρωτική (όπως αναλύεται κατωτέρω) και παράγει ηλεκτρική ενέργεια και ένα υαλώδες υλικό απολύτως αδρανές και αβλαβές.
  Η διαδικασία επεξεργασίας των Στερεών Αποβλήτων
  Τα στερεά αστικά απόβλητα μετά το διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων πολτοποιούνται και εισάγονται σε θάλαμο αεριοποίησης. Εκεί και με ενέργεια που προέρχεται από την ίδια τη θερμογόνο τους δύναμη υπερθερμαίνονται και το μεγαλύτερο μέρος τους αεριοποιείται.
  Η διαδικασία δεν είναι καύση και δεν υπάρχει ανάφλεξη.
  Κατόπιν, το αέριο και τα στερεά εισάγονται στο δεύτερο θάλαμο όπου εκτίθενται στην υπερθέρμανση και τη φωτεινή ακτινοβολία του πλάσματος ηλεκτρικού τόξου. Όλες οι χημικές ενώσεις διασπώνται και με τον κατάλληλο χειρισμό, ανασυντίθενται, τα μεν αέρια σε ένα αέριο μίγμα πλούσιο σε υδρογόνο και απολύτως απαλλαγμένο από κάθε τοξικότητα, τα δε στερεά τήκονται και σχηματίζουν το υαλώδες προϊόν.
  Στην επόμενη και τελευταία φάση το αέριο μίγμα οδεύει με απόλυτα καθαρό τρόπο σε ηλεκτρογεννήτρια παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια.
  Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τηρούνται οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί όροι και standards της EU. Ενδεικτικά, ακολουθεί πίνακας αέριων εκπομπών.

  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ
  ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  Η ανωτέρω μέθοδος έχει πληθώρα εφαρμογών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα όπου έχουμε απόβλητα όπως :

   Διαχείριση επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων της Βιομηχανικής Ζώνης Οινοφύτων – Βοιωτίας (Μόλυνση Ασωπού).

   Διαχείριση επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων Διυλιστηρίων και Πετροχημικών.

   Διαχείριση Λυματολάσπης των Βιολογικών Καθαρισμών των πόλεων και των Βιομηχανικών Μονάδων (Υγρής ή Αποξηραμένης) π.χ. Ψυτάλλειας.

   Διαχείριση Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών συσκευών, με ανάκτηση όλων των πολυτίμων μετάλλων.

   Διαχείριση και ενεργειακή αξιοποίηση Στερεών Αστικών Αποβλήτων.

   Καθαρισμός και αδρανοποίηση παλαιών Χωματερών.

   Ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων από Βιομηχανικά απόβλητα (Καταλύτες, Υπολείμματα σκουριών κλπ).

   Ανάκτηση μετάλλων όπως αλουμινίου, σιδήρου, νικελίου, χρωμίου κλπ.

 • 12 Απριλίου 2011, 10:20 | Μαρία Ε. Φλεμετάκη

  Στο άρθρο 12, παρόλο που αποτελεί μεταφορά του αντίστοιχου άρθρου της Οδηγίας, θα μπορούσε να προστεθεί στο τέλος του: (Οι εργασίες διάθεσης των αποβλήτων διεξάγονται σύμφωνα) και με τους όρους και περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας.

 • Διάθεση = Πέταγμα χωρίς καμία κατεργασία πολλές φορές.
  Λάθος;
  Αυτό το άρθρο 13…
  Να σημειώσω μόνο, ότι όπως έχει αναφερθεί ακόμα και από στελέχη του Υπουργείου παλαιότερα (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) ότι «το πρόβλημα των αποβλήτων είναι για όλες τις χώρες πρόβλημα, ιδιαίτερα στη Χώρα μας που υπάρχουν πολλές μικρές επιχειρήσεις».
  Το οποίο βέβαια σημαίνει, ότι αν κάθεσαι στον Ακαδημαϊκό θρόνο είτε σε οποιοδήποτε άλλο θρόνο της Δημόσιας Διοίκησης και πεις σε μια μικρή επιχείρηση ότι βγάζεις 30.000 ευρώ το χρόνο και θα πρέπει να πληρώσεις 100.000 ευρώ το χρόνο για τη διαχείριση των αποβλήτων σου, τότε καλέ μου αξιωματούχε βολεμένε Δημόσιε Εισοδηματία και ποιος ξέρει τι άλλο, το πρόβλημα το έχεις εσύ. Βγες σχολιαστής σε κανένα κανάλι καλύτερα…
  Αν μπορείς, βρες λύσεις, αλλιώς ρίξτα στον ανάδρομο Ερμή, την Τουρκοκρατία τον Εμφύλιο, τη Χούντα, τη Νομοθεσία κλπ…
  Γίναμε πολλοί παιδιά, αλλά όντως, κάποιοι τα φάγανε μαζί…Πότε ήταν το πάρτυ και δεν το πήρα είδηση; Γιατί την ώρα που γινότανε ανάπτυξη (2004), εγώ έψαχνα δουλειά σε μια χώρα που δεν είχε απόβλητα και ήξερε πώς να τα ελέγχει…Λάθος αντικείμενο διάλεξα, ή δεν ήμουν αρκετά καλός. Δεν εξηγείται αλλιώς.
  Που είναι ο Σωτήρας μας στα απόβλητα; Τελειώνει τώρα το Διδακτορικό του; Ωρίμασαν οι συνθήκες;
  Να μην ξεχάσω βέβαια, ότι ελπίζω το συγκεκριμένο άρθρο να περιλαμβάνει και τα Κρατικά απόβλητα (Νοσοκομεία κλπ.). Μη τα χώνουμε μόνο στους ιδιώτες της «ανάπτυξης»…Τέτοιο κράτος είδαν και ακολούθησαν πιστά…
  Ωραία άρθρο…Σύντομο και περιεκτικό.
  Βέβαια όλο το Νομοσχέδιο έπρεπε να είναι:

  «Αγαπητοί Πολίτες, μην πετάτε τίποτα όπου να ‘ναι γιατί όλα γίνονται χρήσιμα πράγματα. Ελάτε να ελέγξετε μόνοι σας αν δεν πιστεύετε για να δείτε τι γίνεται με τα χρήματά σας».

  Αυτό θα ήταν πρωτοπορία και αλήθεια όχι η ψευτονομιμότητα και τα ευχολόγια. Swaps ομολόγων θυμίζουν αυτά.
  Κατά τα άλλα, καλά τα πάτε στη μετάφραση.

  Θεμιστοκλής Α. Ιωαννίδης
  Επικ. Καθηγητής (Π.Δ.407/80)
  Τμήμα Μηχανικών και Επιστήμης των Υλικών
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων