Άρθρο 44 Αρμόδια Αρχή

1. Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ορίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2. Σε ότι αφορά στα αστικά στερεά απόβλητα:

α. Η ευθύνη για την συγκρότηση φορέων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε δημοτικό, περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο, η εποπτεία λειτουργίας των προαναφερόμενων φορέων, οι αποκαταστάσεις των υφιστάμενων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αστικών Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), και η επίβλεψη αποτροπής δημιουργίας νέων ΧΑΔΑ ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

β. Η ευθύνη για την οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ειδικών ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων, βάσει των διατάξεων του ν.2939/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 3854/2010, ανήκει στο ΥΠΕΚΑ.

 • 12 Απριλίου 2011, 11:44 | Μαρία Ε. Φλεμετάκη

  Η παράγραφος 2 του Άρθρου 44 του παρόντος σχεδίου νόμου αναφέρεται σε φορείς διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε δημοτικό, περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο, σημείο που «μπερδεύει» καθώς

  Η παράγραφος 1 του Άρθρου 15 του παρόντος σχεδίου νόμου αναφέρεται σε υπόχρεους φορείς διαχείρισης που θα καθορισθούν με ΚΥΑ του ΥΠΕΚΑ και των εκάστοτε συναρμοδίων Υπουργείων.

  Λαμβανομένου υπόψη και τις προβλέψεις του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), άρθρο 104, όπου αναφέρεται ότι:
  «»§4 Εντός των διοικητικών ορίων κάθε περιφέρειας και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 206 παρ. 6 του παρόντος οι σύνδεσμοι και οι ανώνυμες εταιρείες που έχουν συσταθεί ως Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), συγχωνεύονται σε ενιαίο σύνδεσμο, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 6, στον οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά οι δήμοι όλων των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 30 του ν. 3536/2007. …
  §6 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέχρι την 30ή Ιουνίου 2011, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ρυθμίζεται η διαδικασία συγχώνευσης ΦΟ.Δ.Σ.Α., …….»»

  Μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι οι φορείς διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων που αναφέρονται στην §2.α του Άρθρου 44 αποτελούν τους ΦοΔΣΑ και ότι μπορεί να τροποποιηθεί η πρόβλεψη του ενιαίου συνδέσμου περιφερειακού επιπέδου/εμβέλειας στον Καλλικράτη ή μιλάμε για άλλους φορείς;
  Και γιατί επανερχόμαστε στον προσδιορισμό φορείς διαχείρισης ΑΣΤΙΚΩΝ στερεών αποβλήτων – δηλαδή τα μη επικίνδυνα βιοτεχνικά / βιομηχανικά / αγροτικά κ.λπ. δεν θα δύναται να τα διαχειρίζονται, ακόμη και αν λειτουργούν (οι Φορείς) κατάλληλες και αρμοδίως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης?

  Τέλος, ο προσδιορισμός αυτός (αστικά στερεά απόβλητα) δεν συνάδει με τους ορισμούς, αλλά και το εν γένει πνεύμα του σχεδίου νόμου, νομίζω.

 • Αυτό φοβόμαστε κυρία Μπιρμπίλη.
  Ότι θα αποφασίουν οι ίδιοι που έδιναν τις άδειες τόσα χρόνια.

  Μα μιλάμε, ακριβώς οι ίδιοι…

  Δηλαδή όταν δικάστηκαν οι 29, έπεσε και η Χούντα; Τα παιδιά του ¨Πολυτεχνείου» βέβαια από την άλλη, θα πρέπει να αισθάνονται περήφανα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
  Μια από τα ίδια. Πολύ αργά πηγαίνουμε όταν είναι για το καλό όλων. Εντελώς συμπτωματικά βέβαια.

  Θεμιστοκλής Α. Ιωαννίδης
  Επικ. Καθηγητής (Π.Δ.407/80)
  Τμήμα Μηχανικών και Επιστήμης των Υλικών
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • 31 Μαρτίου 2011, 13:04 | Ευγενία

  Οι οποιες αρμοδιες αρχες θα επρεπε να καλεσουν και να «χρησιμοποιησουν» ατομα με γνωσεις των αντικειμενων και με πρωτοποριακες ιδεες που θα «παλευαν» να δημιουργησουν μια «πρασινη» Ελλαδα, γιατι οι τροποι υπαρχουν οι φωνες δεν εισακουγονται….

 • 31 Μαρτίου 2011, 13:45 | Μητσης Αποστολος

  Να ελεχθούν και δοθούν άδειες σε εταιρείες διαχείρισης, μεταφοράς και επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων διότι οι υφιστάμενες λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων και μεγάλης ζήτησης δεν μπορουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των εταιρειών, με αποτέλεσμα να παραμένουν στις εταιρείες ποσότητες αποβλήτων που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στο περιβάλλον. Επίσης με το άνοιγμα του επαγγέλματος θα μειωθούν οι τιμές διαχείρισης των αποβλήτων που σε κάποιες περιπτώσεις ειναι απαγορευτικές για κάποιες μικρές αλλά και μεσαίες εταιρείες.
  ¨ομως καλά όλα αυτά αλλά χυτά για βιομηχανικά απόβλητα πότε θα δημιουργηθεί; Τα προβλήματα με τους υφιστάμενους χυτά είναι μεγάλα και προκαλούν δυσανάλογο κόστος διαχείρισης αποβλήτων από τις υπηρεσίες που παρέχουν. Πρίν από οποιαδήποτε νομοθεσία και να ψηφίσετε αν δεν φτιάξετε τις υποδομές στα χαρτιά θα μείνουν όλα.